PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT UNITAT 8. FIGURES P ES ?· PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT 2 Matemàtiques 1 ESO 7. Adquirir els coneixements bàsics sobre simet rotacional. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Published on
  31-Jan-2018

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  1 Matemtiques 1 ESO

  MATRIA CURS

  Matemtiques 1r ESO

  OBJECTIUS DAPRENENTATGE

  1. Conixer el concepte de polgon i els seus elements. Identificar diferents tipus de polgons i saber classificar-los.

  2. Comprendre els conceptes de permetre i rea dun polgon.

  3. Identificar els diferents tipus de triangles i entendre les seves propietats.

  4. Reconixer els diferents tipus de quadrilters segons la longitud i parallelisme dels costats i segons els angles.

  5. Construir triangles i parallelograms amb regle, comps i/o transportador dangles,donats diferents elements deeines virtuals per reproduir aquestes construccions.

  6. Conixer els elements de la circumferncia i els clculs relacionats amb la seva longitud.

  UNITAT 8. FIGURES P

  MBIT CIENTIFICOTECNOLGIC: MATEMTIQUES

  TTOL UNITAT TEMPORITZACI

  8. Figures planes 8-

  OBJECTIUS DAPRENENTATGE CRITERIS DAVALUACI

  els seus elements. Identificar diferents 1.1 Saber qu s un polgon i conixer els seus elements. 1.2 Classificar i anomenar els polgons segons el 1.3 Classificar els polgons segons la mesura dels angles1.4 Classificar els polgons segonsla igualtat o no dels angles i costats.

  2. Comprendre els conceptes de permetre i rea dun polgon. 2.1 Comprendre qu sn el permetre i l

  3. Identificar els diferents tipus de triangles i entendre les seves propietats.

  3.1 Classificar els triangles segons el tipus dcostats i angles. 3.2 Conixer i aplicar els criteris digualtat de triangles.3.3 Calcular mesures dangles dun triangle a partir de les dels altres angles.

  . Reconixer els diferents tipus de quadrilters segons la longitud i el 4.1 Classificar quadrilters segons la mesura dels angles i la mesura i posici dels costats.

  amb regle, comps i/o diferents elements de la figura. Utilitzar

  per reproduir aquestes construccions.

  5.1 Dibuixar triangles coneixent els costats, dos costats i un angle o un costat, i dos angles. 5.2 Dibuixar parallelograms coneixent els costats i un dels angles.

  clculs relacionats amb 6.1 Identificar els elements de la circumferncia. 6.2 Calcular la longitud de la circumferncia a partir del radi o el dimetre i viceversa.

  ES PLANES

  TEMPORITZACI

  -9 h

  CRITERIS DAVALUACI

  Saber qu s un polgon i conixer els seus elements. segons el nombre de costats.

  la mesura dels angles. a igualtat o no dels angles i costats.

  el permetre i lrea dun polgon.

  el tipus dangles i segons la igualtat dels

  Conixer i aplicar els criteris digualtat de triangles. Calcular mesures dangles dun triangle a partir de les dels altres angles.

  Classificar quadrilters segons la mesura dels angles i la mesura i la

  Dibuixar triangles coneixent els costats, dos costats i un angle o un

  Dibuixar parallelograms coneixent els costats i un dels angles.

  .1 Identificar els elements de la circumferncia.

  .2 Calcular la longitud de la circumferncia a partir del radi o el dimetre i

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  2 Matemtiques 1 ESO

  7. Adquirir els coneixements bsics sobre simetrotacional.

  COMPETNCIES BSIQUES

  Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic.- Reconeixement destructures geomtriques que trobem en el- s de les mesures de longitud i dangles per - Valoraci del carcter instrumental de la geometria com a llenguatge que serveix per entendre, analitzar i desc

  Competncia daprendre a aprendre. - Aplicaci dels coneixements geomtrics com a eina daprenent- Elaboraci i correcci duna activitat que requereix una bona comprensi dun problema i lanlisi del procs de resoluci que ha fet una altra

  persona. - Realitzaci de les activitats dautoavaluaci per detectar quins continguts cal repassar o tornar a treballar.

  Competncia comunicativa lingstica i audiovisual.- Comprensi lectora dels continguts i de les activitats.- Representaci grfica dels elements geomtrics necessaris per millorar la comprensi de lenunciat dun problema o per facili

  raonament. - Inters per usar el vocabulari matemtic que s'adapti amb ms precisi i funcionalitat a cada situaci.

  Competncia social i ciutadana. - Capacitat dacceptar i valorar els raonaments i

  Competncia dautonomia i iniciativa personal. - Inters per demanar assessorament o informaci sobre els continguts que es treballen, sempre que es cregui oport. - Preocupaci per tenir a labast les eines adequades per al tipus dactivitat que ses

  programari, etc.).

  Tractament de la informaci i competncia digital.- s de lordinador per practicar i ampliar coneixements sobre els continguts treballats a la unitat.

  UNITAT 8. FIGURES P

  . Adquirir els coneixements bsics sobre simetria axial i simetria 7.1 Identificar i dibuixar simetries axials 7.2Identificar i dibuixar simetries rotacionals.

  Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic. geomtriques que trobem en el nostre entorn.

  es de longitud i dangles per descriure diferents aspectes fsics de la realitat. Valoraci del carcter instrumental de la geometria com a llenguatge que serveix per entendre, analitzar i descriure certs aspectes de la realitat.

  Aplicaci dels coneixements geomtrics com a eina daprenentatge en altres disciplines, per exemple en les cincies naturals o experimentals.requereix una bona comprensi dun problema i lanlisi del procs de resoluci que ha fet una altra

  Realitzaci de les activitats dautoavaluaci per detectar quins continguts cal repassar o tornar a treballar.

  ca i audiovisual. Comprensi lectora dels continguts i de les activitats. Representaci grfica dels elements geomtrics necessaris per millorar la comprensi de lenunciat dun problema o per facili

  vocabulari matemtic que s'adapti amb ms precisi i funcionalitat a cada situaci.

  raonaments i les estratgies dels altres a lhora de resoldre un problema i de compartir els propis.

  Inters per demanar assessorament o informaci sobre els continguts que es treballen, sempre que es cregui oport.Preocupaci per tenir a labast les eines adequades per al tipus dactivitat que sest fent (estris de dibuix, instruments de mesura, calculadores,

  Tractament de la informaci i competncia digital. ampliar coneixements sobre els continguts treballats a la unitat.

  ES PLANES

  i els seus eixos de simetria. Identificar i dibuixar simetries rotacionals.

  riure certs aspectes de la realitat.

  les cincies naturals o experimentals. requereix una bona comprensi dun problema i lanlisi del procs de resoluci que ha fet una altra

  Representaci grfica dels elements geomtrics necessaris per millorar la comprensi de lenunciat dun problema o per facilitar lexposici dun

  altres a lhora de resoldre un problema i de compartir els propis.

  Inters per demanar assessorament o informaci sobre els continguts que es treballen, sempre que es cregui oport. t fent (estris de dibuix, instruments de mesura, calculadores,

 • PROGRAMACI DE LA UNITAT

  3 Matemtiques 1 ESO

  COMPETNCIES BSIQUES DE LMBIT MATEMTIC

  Competncia 2. Emprar conceptes, eines i estratgies matemtiques per resoldre problemes. Competncia 5.Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en Competncia 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informaci, i visualitzar i estructurar idees o processos mat

  CONTINGUTS CLAU

  CC 9.Figures geomtriques, caracterstiques, propietats i processos

  CC 10. Relacions i transformacions geomtriques.

  CC 11. Magnituds i mesura. (Competncia 2)

  CC 12. Relacions mtriques i clcul de mesures en figures

  CONTINGUTS ESPECFICS

  Figures geomtriques de dues dimensions: - identificaci i descripci a partir dobjectes reals, imatges i models; - classificaci i propietats; - posici i orientaci de les figures; - elements bsics de la geometria plana (parallelisme i perpendicularitat).

  Simetria: - identificaci en entorns propers (natura, construccions, fotografies...); - representaci i construcci.

  Eines i instruments: - materials manipulables (retallables, geoplans, papers pautats); - instruments de dibuix (regle, escaire, comps i transportador); - eines digitals (applets diversos i programari lliure de geometria dinmica, tipus GeoGebra).

  UNITAT 8. FIGURES P

  MATEMTIC

  Emprar conceptes, eines i estratgies matemtiques per resoldre problemes. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemtiques

  Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informaci, i visualitzar i estructurar idees o processos mat

  CC 9.Figures geomtriques, caracterstiques, propietats i processos de construcci. (Competncies 5 i 12)

  CC 10. Relacions i transformacions geomtriques. (Competncia 5)

  )

  CC 12. Relacions mtriques i clcul de mesures en figures. (Competncia 2)

  identificaci i descripci a partir dobjectes reals, imatges i models;

  elements bsics de la geometria plana (parallelisme i perpendicularitat).

  identificaci en entorns propers (natura, construccions, fotografies...);

  materials manipulables (retallables, geoplans, papers pautats); instruments de dibuix (regle, escaire, comps i transportador);

  diversos i programari lliure de geometria dinmica, tipus GeoGebra).

  ES PLANES

  matemtiques. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informaci, i visualitzar i estructurar idees o processos matemtics.