Proiect Lege Achizitii Clasice 21 Iulie

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Proiect Lege Achizitii Clasice 21 Iulie

 • 7/25/2019 Proiect Lege Achizitii Clasice 21 Iulie

  1/88

  LEGE PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE

  Capitolul I

  Dispoziii generale

  Seciunea 1Obiect, scop i principii

  Art. 1.

  Prezenta lege reglementeaz modul de realizare a achiziiilor publice, procedurile de atribuire acontractelor de achiziie public i acordurilor-cadru i de organizare a concursurilor de soluii,precum i anumite aspecte specifice n legtur cu executarea contractelor de achiziie public i aacordurilor-cadru.

  Art. 2.

  (1)

  Scopul prezentei legi l constituie:a) promovarea concurenei ntre operatorii economici;b)

  garantarea tratamentului egal i nediscriminarea ntre operatorii economici;c) asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public;d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de achiziie public i

  acordurilor-cadru i organizarea concursurilor de soluii de ctre autoritilecontractante.

  (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziie public i acordurilor-cadru i aorganizrii concursurilor de soluii sunt:

  a)

  nediscriminarea;

  b)

  tratamentul egal;c)

  recunoaterea reciproc;d) transparena;e)

  proporionalitatea;f) asumarea rspunderii;g)

  obinerea celui mai bun raport calitate-pre.

  Seciunea a 2-a

  Definiii

  Art. 3.

  (1) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

  1. achiziie sau achiziie public - achiziia de lucrri, de produse sau de servicii prinintermediul unui contract de achiziie public de ctre una sau mai multe autoriticontractante de la operatori economici selectai de ctre acestea, indiferent daclucrrile, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public;

  2. organisme de drept public- orice entiti altele dect cele prevzute laArt. 4 lit. a)care ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:

  a)

  sunt nfiinate pentru a satisface nevoi de interes general, fr caracter comercial sau

  industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;b)

  au personalitate juridic;c) sunt finanate, n majoritate, de ctre entiti dintre cele prevzute laArt. 4 lit. a) sau

  de ctre alte organisme de drept public sau se afl n subordinea, sub autoritatea sau

 • 7/25/2019 Proiect Lege Achizitii Clasice 21 Iulie

  2/88

  2

  n coordonarea ori controlul unei entiti dintre cele prevzute laArt. 4 lit. a) sau aleunui alt organism de drept public sau mai mult de jumtate din membrii consiliului deadministraie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numii de ctre oentitate dintre cele prevzute laArt. 4 lit. a) sau de ctre un alt organism de dreptpublic;

  3.

  contract de achiziie public- contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre unul saumai muli operatori economici i una sau mai multe autoriti contractante, care are caobiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

  4. contract de achiziie public de lucrri - contractul de achiziie public care are caobiect:

  a) fie exclusiv execuia, fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri n legatur cu unadintre activitile menionate n Anexa 1;

  b) fie exclusiv execuia, fie att proiectarea, ct i execuia unei lucrri; c) realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrri care corespunde cerinelor stabilite de

  autoritatea contractant care exercit o influen determinant asupra tipului sauproiectrii lucrrii;

  5. lucrare- rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau de inginerie

  civil, care poate ndeplini prin el nsui o funcie economic sau tehnic;

  6. contract de achiziie public de produse - contractul de achiziie public care are caobiect achiziionarea, nchirierea sau cumprarea n rate, leasingul cu sau fr opiunede cumprare, de produse; contractul de achiziie public de produse poate include, cutitlu accesoriu, lucrri sau operaiuni de amplasare i de instalare;

  7. contract de achiziie public de servicii - contractul de achiziie public care are ca

  obiect prestarea de servicii, altele dect cele care fac obiectul unui contract de

  achiziie public de lucrri potrivit punctului4;

  8. operator economic - orice persoan fizic sau juridic, de drept public sau de dreptprivat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofer pe pia executarea delucrri i/sau a unei lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusivorice asociere temporar format ntre dou sau mai multe dintre aceste entiti;

  9. ofertant- orice operator economic care a depus o ofert;

  10. candidat- orice operator economic care a depus o solicitare de participare;

  11. contractant orice operator economic care este parte la un contract de achiziiepublic;

  12. subcontractant orice operator economic care nu este parte a unui contract deachiziie public i care execut anumite pri orielemente ale lucrrilor sau serviciilorcare fac obiectul contractului de achiziie public;

  13. document al achiziiei anunul de participare, documentaia de atribuire, precum iorice document suplimentar emis de autoritatea contractant sau la care aceasta facetrimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziiei sau ale procedurii deatribuire;

  14. documentaia de atribuire documentul achiziiei care cuprindecerinele, criteriile,regulile i alte informaii necesare pentru a asigura candidatului/ofertantului o

  informare complet, corect i explicit cu privire la cerine sau elemente aleachiziiei, obiectul contractului i modul de desfurare a procedurii de atribuire ,inclusiv specificaiile tehnice, documentul descriptiv, condiiile contractuale propuse,

 • 7/25/2019 Proiect Lege Achizitii Clasice 21 Iulie

  3/88

  3

  formatele de prezentare a documentelor de ctre candidai/ofertani, informaiileprivind obligaiile generale aplicabile;

  15.

  activiti de achiziie centralizate activitile desfurate n mod permanent, ntr-una din urmtoarele forme:

  a)

  achiziia de produse i/sau servicii destinate autoritilor contractante;b)

  atribuirea de contracte de achiziie public sau ncheierea de acorduri -cadru pentrulucrri, produse sau servicii destinate autoritilor contractante;

  16. activiti de achiziie auxiliare activiti care constau n furnizarea de asisten isuport pentru activitile de achiziie, n special ntr-una din urmtoarele forme:

  a) infrastructur tehnic care s permit autoritilor contractante atribuirea decontracte de achiziie public sau ncheierea de acorduri-cadru pentru lucrri, produsesau servicii;

  b)

  asisten i consiliere cu privire la desfurarea sau structurarea procedurilor deachiziie public;

  c)

  pregtirea i administrarea procedurilor de atribuire n numele i n beneficiulautoritii contractante n cauz;

  17. unitate de achiziii centralizate o autoritate contractant care furnizeaz activitide achiziie centralizate i, dup caz, activiti de achiziie auxiliare;

  18. furnizor de servicii de achiziie- o persoan de drept public sau de drept privat care

  ofer pe pia activiti de achiziie auxiliare;

  19. scris()sau n scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus icomunicat ulterior, inclusiv informaii transmise i stocate prin mijloace electronice;

  20.

  mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie

  digital, i stocare a datelor emise, transmise i recepionate prin cablu, radio,mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

  21. ciclu de via ansamblul etapelor succesive i/sau interdependente, care includcercetarea i dezvoltarea care urmeaz a fi efectuate, producia, comercializarea icondiiile acesteia, transportul, utilizarea i ntreinerea, pe toat durata existeneiunui produs sau a unei lucrri sau a prestrii unui serviciu, de la achiziia materiilorprime sau generarea resurselor pn la eliminare, curarea amplasamentului i

  ncheierea serviciului sau a utilizrii;

  22. concursuri de soluii - procedurile care permit autoritii contractante s

  achiziioneze, n special n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului, alarhitecturii i ingineriei sau al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect selectat de unjuriu pe baze concureniale, cu sau fr acordarea de premii;

  23. inovare- realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care este mbunt it nmod semnificativ, inclusiv procese de producie sau de construcie, noi metode decomercializare sau noi metode organizatorice n activitatea comercial, organizarealocului de munc sau relaiiler externe ale organizaiei, printre altele, cu scopul de acontribui la soluionarea provocrilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil incluziunii;

  24.

  etichet - orice document, certificat sau atestare care confirm c lucrri, produse,

  servicii, procese sau proceduri ndeplinesc anumite cerine;25. cerine de etichetare - cerinele care trebuie s fie ndeplinite de lucrri, produse,

  servicii, procese sau proceduri pentru a obine o anumit etichet;

 • 7/25/2019 Proiect Lege Achizitii Clasice 21 Iulie

  4/88

  4

  26. acord-cadru acordul ncheiat n form scris ntre una sau mai multe autoriticontractante i unul sau mai muli operatori economici care are ca obiect stabilireatermenilor i condiiilor care guverneaz contractele de achiziie public ce urmeaz afi atribuite ntr-o anumit perioad, n special n ceea ce privete preul i, dup caz,cantitile avute n vedere;

  27.

  licitaie electronic - procesul repetitiv desfurat prin mijloace electronice dup oprim evaluare complet a ofertelor, n cadrul cruia ofertanii au posibilitatea de areduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente valorice aleofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;

  28. TFUE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;

  29. Tratate -