PROJEKTIRANJE ELEKTRIŒNIH POSTROJENJA - II Iskljuenje dijelova mre¾e ovisno o koncepciji relejne zatite - Gubitak sinkronizma velikih elektromotora - Smetnje u upravljakim

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PROJEKTIRANJE ELEKTRIŒNIH POSTROJENJA - II Iskljuenje dijelova mre¾e ovisno o...

 • PROJEKTIRANJE ELEKTRINIH POSTROJENJA - II

  Doc.dr.sc. Sran utobradi

  Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)(Voditelj odjela za elektrinu energiju i obnovljive izvore)

  Mail: szutobradic@hera.hrhttp://www.hera.hr

  mailto:szutobradic@hera.hr

 • PRORAUN STRUJA KRATKOG SPOJA U PROCESU PROJEKTIRANJA

  Podatak o oekivanim strujama k.s. je nuan za:- dimenzioniranje opreme- dimenzioniranje sustava uzemljenja- podeenje relejne zatite- koncepciju uzemljenja zvjezdita SN mree- studij elektromagnetske kompatibilnostiPraktini pristup za projektante!Suradnja s razvojnim slubama

 • MEUNARODNE NORME ZA PRORAUN STRUJA K. S.

  IEC (EN) 60909-0 (2001), 60909-1 (1991), 60909-2 (1992), 60909-3 (1995), 60909-4 (2000) Proraun struja k.s. u izmjeninim trofaznim sustavimaIEC (EN) 61660-1 (1997), 61660-2 (1997), 61660-3 (2000) - Struje k. s. u istosmjernim pomonim postrojenjima u elektranama i trafostanicamaIEC 60781 (1989), HD 581 S1 (1991) Upute za proraun struja k.s. u nn radijalnim sistemima

 • KLASIFIKACIJA KRATKIH SPOJEVA

  Simetrini tropolni kratki spoj (oko 5 %)Dvopolni kratki spoj bez kontakta s zemljomDvopolni kratki spoj s kontaktom zemljeJednopolni kratki spoj (oko 80 %)- izolirano zvjezdite- zvjezdite uzemljeno preko otpornika- zvjezdite uzemljeno preko kompenzacijske prigunice

 • ZNAAJKE STRUJA KRATKOG SPOJA

  Trajanje (samogaenje, tranzijentne, trajne)Uzrok (mehaniki, prenapon, proboj izolacije zbog topline, vlage ili korozije)Lokacija uzroka (unutar ureaja ili u postrojenju)

 • POSLJEDICE STRUJA K. S.

  Posljedice k.s. ovise o vrsti i trajanju k.s., lokaciji, snazi k.s. Na lokaciji k.s. nastaje luk koji:- razara izolaciju opreme- tali vodie- izaziva poarNa pogoenim vodiima nastaju:- elektrodinamike sile (deformacija sabirnica, odspajanje kabela)- previsoke (tetne) temperature

 • POSLJEDICE STRUJA K. S. , nast.

  U bliskoj mrei:- propadi napona za vrijeme trajanja k.s., u intervalu nekoliko msek. do nekoliko stotina msek.- Iskljuenje dijelova mree ovisno o koncepciji relejne zatite- Gubitak sinkronizma velikih elektromotora - Smetnje u upravljakim krugovima- Opasni naponi dodira

 • PRORAUNI U MREI V.N.

  V.N. mree u pravilu su uzamene; koriste se posebni programi.Proraune obavljaju specijalisti (fakulteti, instituti, razvojne sluba OPS-a)Prorauni se u pravilu vre za podruje RH, za naponske razine 400, 220, 110 kVObuhvaa se sadanje stanje, te planska mrea, barem za petogodinje i desetogodinje oekivano stanje

 • PRIMJER IZLAZNE LISTE S PRORAUNOM STRUJA K.S.

  REZULTATI STR. 1 TABLICA P.3 STRUJE KRATKOG SPOJA /A/ NA PODRUCJU HRVATSKE 2010.g. TROPOLNI KRATKI SPOJ JEDNOPOLNI KRATKI SPOJ NAZIV UDIO CVORISTA IZ KAPA TAU IKUD IK3'' IB IZ 3I0 1 MELINA BRAVAR 2.00 38.8 8070/-85.3 2853/-85.3 2217/-80.1 260/ 73.4 1767/-72.5 p TUMBRI 2.00 35.3 11110/-84.9 3928/-84.9 3155/-81.7 224/ 88.1 2716/-80.0 p DIVACA 2.00 37.8 12952/-85.2 4579/-85.2 3693/-80.9 270/ 72.1 3221/-76.5 p MELI220A 2.00 57.6 5845/-86.8 2067/-86.8 2142/-87.5 381/257.6 2885/268.6 p MELI220A 2.00 58.1 5991/-86.9 2118/-86.9 2171/-87.5 367/256.9 2885/268.6 p UKUPNO 2.00 41.1 43965/-85.6 15544/-85.6 13358/-83.1 0/256.9 13358/-83.1 2 MELI220A T-RIJEKA 2.00 107.2 5053/-88.3 1787/-88.3 2296/-88.1 405/-89.8 3106/-88.6 p T-RIJEKA 2.00 107.2 5219/-88.3 1845/-88.3 2371/-88.1 418/-89.8 3208/-88.6 p PEHLIN 1.92 24.3 6090/-82.5 2244/-82.5 2187/-81.4 202/ 90.3 1787/-79.5 p PEHLIN 1.92 24.3 6090/-82.5 2244/-82.5 2187/-81.4 202/ 90.3 1787/-79.5 p H-SENJ 1.86 20.4 6978/-81.1 2649/-81.1 2272/-80.2 500/ 97.6 1273/-78.4 p T-PL220A 1.98 29.9 4027/-83.9 1440/-83.9 1486/-82.1 72/ 65.9 1366/-78.9 p MELINA 2.00 78.9 12256/-87.7 4333/-87.7 4273/-86.9 314/ 89.1 3646/-86.2 p MELINA 2.00 79.7 12562/-87.7 4441/-87.7 4349/-86.9 353/ 89.4 3646/-86.2 p MELI110A 1.96 28.5 3003/-83.6 1081/-83.6 1545/-84.4 404/-88.1 2352/-85.7 p MELI110A 1.97 28.5 2998/-83.6 1079/-83.6 1544/-84.4 405/-88.1 2352/-85.7 p UKUPNO 2.00 39.8 65385/-85.4 23117/-85.4 24479/-84.9 0/-88.1 24479/-84.9 3 T-RIJEKA MELI220A 2.00 33.6 23914/-84.6 8455/-84.6 7908/-83.2 735/ 86.2 6469/-80.8 p MELI220A 2.00 33.6 24697/-84.6 8732/-84.6 8167/-83.2 759/ 86.2 6681/-80.8 p T-RI020A 2.00 118.2 10534/-88.5 3724/-88.5 5287/-89.6 1493/266.2 8268/268.9 p UKUPNO 2.00 38.5 59125/-85.3 20904/-85.3 21337/-84.8 0/266.2 21337/-84.8 5 PEHLIN MELI220A 2.00 35.2 15495/-84.8 5478/-84.8 4526/-82.4 629/ 89.8 3283/-79.4 p MELI220A 2.00 35.2 15495/-84.8 5478/-84.8 4526/-82.4 629/ 89.8 3283/-79.4 p T-PL220A 2.00 33.7 6312/-84.6 2232/-84.6 2187/-82.1 76/-52.3 2320/-80.3 p DIVA220A 1.94 26.3 8544/-83.1 3111/-83.1 2704/-81.3 224/ 95.5 2257/-80.7 p PEHL110A 1.92 24.4 3017/-82.6 1111/-82.6 1745/-85.2 705/268.7 3152/-87.9 p PEHL110A 1.93 25.5 2959/-82.9 1083/-82.9 1727/-85.3 714/269.0 3152/-87.9 p UKUPNO 1.99 31.7 52115/-84.3 18491/-84.3 17411/-82.8 0/269.0 17411/-82.8 6 H-SENJ MELI220A 1.86 20.0 11582/-81.0 4410/-81.0 3346/-80.0 619/ 91.2 2131/-74.8 p BRINJE 1.82 18.2 8982/-80.1 3482/-80.1 2540/-79.5 584/ 95.5 1379/-75.2 p H-SE010C 2.00 61.0 2344/-87.0 829/-87.0 1235/-87.5 542/-87.8 2319/-87.7 p H-SE110A 2.00 34.7 5625/-84.8 1989/-84.8 2412/-85.2 660/-85.9 3733/-85.4 p UKUPNO 1.89 22.2 28618/-81.9 10701/-81.9 9518/-82.1 0/-85.9 9518/-82.1 8 BRINJE H-SENJ 1.89 22.3 14304/-81.9 5348/-81.9 4349/-80.4 368/-81.4 5084/-80.6 p KONJ220A 1.82 18.2 3541/-80.1 1373/-80.1 907/-78.7 125/101.8 656/-78.9 p MRACLIN 1.83 18.5 7374/-80.2 2849/-80.2 1897/-78.3 243/ 96.9 1414/-76.6 p UKUPNO 1.86 20.4 25206/-81.1 9569/-81.1 7152/-79.6 0/ 96.9 7152/-79.6 Legenda: p - kontrolirani prekidac, * - ugrozeni prekidac, (u odnosu na kriterij usporedbe sa ukupnim strujama pocetnog 3pKS i 1pKS)

 • STRUJE K.S. MREA 400 kV

  Slika 8. STRUJE KS U 400 KV MREZI HRVATSKE 2000.-2010.g.

  0 5000 10000 15000 20000 25000

  TUMBRI

  VELESEVE

  BRAVAR

  H-VELEBI

  ZERJAVIN

  T-ZATON

  ERNESTIN

  KONJSKO

  MELINApo

  stro

  jenj

  e

  struja Ik u A

  K1-2010

  K3-2010

  K1-2005

  K3-2005

  K1-2000

  K3-2000

 • STRUJE K.S. MREA 220 kV

  S lik a 9 . S T R U J E K S U 2 2 0 K V M R E Z I H R V A T S K E 2 0 0 0 . - 2 0 1 0 . g .

  0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0

  K O N J 2 2 0 A

  T - R IJ E K A

  V R B O 2 2 0 A

  P E H L IN

  M R A C L IN

  P L A T

  H - Z A K U C A

  Z E R J 2 2 0 A

  Z A G V O Z D

  H - O R L O V A

  T - S IS A K

  T - P L 2 2 0 A

  D A K O V O

  B IL IC E

  M E D U R IC

  H - S E N J

  B R IN J E

  V O D N J A N

  post

  roje

  nje

  s t r u ja Ik u A

  K 1 - 2 0 1 0

  K 3 - 2 0 1 0

  K 1 - 2 0 0 5

  K 3 - 2 0 0 5

  K 1 - 2 0 0 0

  K 3 - 2 0 0 0

 • STRUJE K.S. MREA 110 kV, Prp Opatija

  Slika 10. STRUJE KS U 110 KV MREZI PRP OPATIJA 2000.-2010.g.

  0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

  MELI110A

  PEHL110A

  ZAMET

  TURNIC

  KRASICA

  H-VINODO

  H-RIJEKA

  T-PL110A

  IVANI

  MATULJI

  OMISALJ

  PLASE

  kraljevi

  silo

  kraljev1

  SUSAK

  DINA

  CRIKVENI

  PODVEZIC

  KRK

  VRATA

  H-SE110A

  DUBROVA

  LOVRAN

  RASA

  VODN110A

  NOVI

  PAZIN

  SIJANA

  CRES

  SAPJANE

  DUNAT

  GRACAC