Psychologische monitoring en begeleiding na een bariatrische 2017-09-18آ  Psychologische begeleiding

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Psychologische monitoring en begeleiding na een bariatrische 2017-09-18آ  Psychologische...

 • Psychologische begeleiding na een bariatrische ingreep - Anne-Marie Der Kinderen, kaderhuisarts GGZ - Gerbrand van Hout, klinisch psycholoog Catharina Ziekenhuis - Noor Schuilwerve, klinisch psycholoog i.o. Máxima Medisch Centrum

  jan/mrt 2016

 • Programma (18:00 – 21.00)

   Start door huisarts

   De bariatrische patiënt

   Pre- en postoperatieve trajecten in het ziekenhuis

   Veel voorkomende problemen en hoe daar mee om te gaan

  ----- Pauze -----

   Screeningslijst psychologische problemen

   Triage

   Oefenen aan de hand van casuïstiek

   Afsluiting

 • Huisarts

   Taken van de huisarts/huisartsenpraktijk

   Anne-Marie der Kinderen, huisarts

   Kaderhuisarts GGZ

   DOH Zorggroep

 • Huisarts

   Even opfrissen

   Indicaties voor bariatrische chirurgie:

  1) BMI >40 of BMI >35 met comorbiditeit

  2) 18-65 jaar

  3) Overgewicht >5 jaar en professionele afvalmethoden geen effect

 • Huisarts

  Comorbiditeit:

   Diabetes mellitus

   Hart- en vaatziekten

   Stemmingsstoornissen

   Negatief zelfbeeld

   Gewrichtsklachten

   Etc…

 • Huisarts

   Patiënten  Vaak zijn deze patiënten al bekend bij de huisarts en POH Somatiek

  en/of GGZ

   Somatiek  Leefstijl: eetpatroon/bewegen

   Zelfmanagement

   Diëtist

   Etc.

   GGZ  Zelfbeeld verbeteren

   Begeleiding stemmingsstoornissen

   Etc.

 • Huisarts

   Terugverwijzing

   Na 2 jaar:

   Aanmelding bariatrische dienst Eindhoven

   Levenslange controle (obesitas = chronische aandoening!)

   Jaarlijks lab: Hb, Ht, ferritine, vit D, vit B12, foliumzuur, PTH, calcium, fosfaat, cholesterol

   Controle van gewicht, buikomvang, RR, QOL, psychische gezondheid.

 • Huisarts

   Taken POH/Huisarts

   POH S en GGZ voeren de controles uit in overleg met elkaar en met de huisarts

   Bij afwijkende waarden en/of dreigende psychische problemen overleg met poli bariatrie / klinisch psycholoog

   Van belang:  Korte duidelijke lijnen met de specialist

   Kennis van POH GGZ en S en huisarts

 • De bariatrische patiënt

   Uiteenlopende levensfasen (jong – oud)

   Uiteenlopende sociale klassen

   Zwakbegaafd tot normaal/hoogbegaafd

   Complexe vormen van comorbiditeit op zowel somatisch als psychopathologisch vlak

 • De bariatrische patiënt

   Hoe hoger het BMI, hoe groter het percentage psychopathologie (Petry et al., 2008)

   Deze relatie is het sterkst bij jongeren, m.n. jonge vrouwen (McCrea, 2011)

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 P

  e rc

  e n

  ta g

  e

  Mood disorder

  Anxiety disorder

  Substance abuse

  BMI 18.5-24.9 N=16203

  BMI 30-30.9 N=8719

  BMI >40 N=1262

  NESARC studie

 • De bariatrische patiënt

   Wie komt in aanmerking voor bariatrische chirurgie?  BMI ≥ 40

   BMI 35-40 met relevante comorbiditeit, zoals:

   Aangetoonde DM (type II)

   Hypertensie ondanks adequate behandeling

   Aangetoonde OSAS

   Fors invaliderende gewrichtsklachten

   Leeftijd 18-65 jaar

   Morbide obesitas moet >5 jaar bestaan en er moeten serieuze, begeleide afvalpogingen zijn ondernomen gedurende >1½ jaar met significant gewichtsverlies

   Geen psychologische contra-indicaties

   Bereidheid tot follow-up en eventuele natrajecten (psychologie/diëtetiek)

 • Pre- en postoperatieve trajecten in het ziekenhuis

   Psychologische screening: in kaart brengen van risicofactoren voor suboptimale uitkomst na chirurgie:

   Eetstoornissen

   Psychiatrische toestandsbeelden/ernstige

  persoonlijkheidsstoornissen

   Laagbegaafdheid

   Zwak sociaal systeem

   Verslavingsproblematiek

   Non-compliance

   Bariatrische chirurgie is geen alternatief voor diëten! Het behelst een gedwongen leefstijlverandering.

 • Pre- en postoperatieve trajecten in het ziekenhuis

   Aanmelding bij Obesitas Centrum

   Voorlichtingsbijeenkomst

   Screeningsdag  Carrousel: casemanager, diëtist, psycholoog, fysiotherapeut

   MDO incl. chirurgen

   Patiënt krijgt direct de uitslag te horen

   Eventueel voortraject psychologie/diëtetiek

   Operatie

   Natraject ziekenhuis

   Chronische zorg huisarts

 • Pre- en postoperatieve traject in het ziekenhuis

   Na screening:

   Ca. 75% positief advies  Sommigen met individuele gedragstherapie (leefstijl,

  eetproblematiek)

   Ca. 25% negatief advies  Ernstige psychopathologie

   Deel komt terug na succesvol afronden behandeling in de specialistische GGZ

 • Pre- en postoperatieve trajecten in het ziekenhuis

   De eerste maanden na operatie intensieve fysiotherapeutische begeleiding

   Eerste jaar frequente groepsbijeenkomsten diëtetiek en casemanagers

   Eerste jaar individuele controles bij chirurg en casemanager

   Laatste 4 jaar laagfrequente follow-up

   Indien stabiele controles  na 2 jaar controles door eigen huisarts

 • Veel voorkomende problemen

 • Veel voorkomende problemen

 • Veel voorkomende problemen

   Weight regain  Door terugval in oude patronen

   Door nieuw ongezond eetprobleem

   Mogelijk door herstelfunctie lichaam en metabolisme

   Anorectische attitude

   Relationele problemen

   Seksuele problemen

   Psychische klachten en identiteitsproblemen

   Onzekerheid blijft bestaan

   Tegenvallende gezondheidswinst (vb. recidief DM)

   Aanpassingsproblemen

   Afname kwaliteit van leven

  Ca. 25% zoekt psychologische hulp

 • 15 minuten

 • Screeningslijst

 • Screeningslijst

   (zie RTA: “signaleringsprotocol”) https://www.diagnostiekvooru.nl/bariatrischezorg.html

   Patiënt vult de lijst zelf in (post thuis)

   Lijst wordt besproken met huisarts of POH

   Thema’s van de signaleringstool:  Gewicht

   Gezondheidssituatie

   Verwachtingen

   Invloed overgewicht

   Eetgedrag

   Patiënt stuurt de lijst retour ziekenhuis (onderzoeksdoeleinden)

  https://www.diagnostiekvooru.nl/bariatrischezorg.html

 • Triage

   Begeleiding door POH-GGZ

   Aanpassingsproblemen

   Stemmingsklachten (dysforie)

   Beperkt zelfvertrouwen

   Psychische klachten los van de bariatrische ingreep

   Laagdrempelig coachend en steunend contact

 • Triage

   Psycholoog Obesitas Centrum

   Bij vermoeden van bariatrie- en/of gewichtsgerelateerde psychologische problematiek, zoals:

   Gewichtstoename

   Angst-/stemmingsstoornissen gerelateerd aan de bariatrische ingreep

   Compliance problemen

   Aanpassingsproblemen

   Verstoord eetpatroon dan wel eetstoornis

   Anorectische en/of boulimische attitude

   Stoornis in zelfbeeld en/of lichaamsbeleving

 • Triage

   Specialistische GGZ

   Ernstige problematiek, waarbij langdurige psychologische behandeling is geïndiceerd, zoals:

   Verslaving

   Persoonlijkheidsproblematiek

   Automutilatie

   Suïcidaliteit

   Uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis en behandeling binnen de s-GGZ

   Bovenstaande(n) i.c.m. uitgebreide psychosociale problematiek

 • Oefenen

   Groep splitsen:  deelnemers Gerbrand

   deelnemers Noor

   Terug om 20:45

 • Casus 1

   Renée

   46-jarige gehuwde vrouw met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis

   Moeder van 2 puberdochters die zelf overgewicht hebben

   Succesvol gewichtsverlies en geen problemen met volhouden van de bariatrische leefstijl (tenzij het druk is op werk)

   Renée kan echter niet echt blij zijn met haar nieuwe lichaam ondanks grote gezondheidswinst, want echtgenoot vindt haar niet aantrekkelijk met het huidsurplus

   Bovendien zijn dochters jaloers op het gewichtsverlies van Renée, wat zij laten merken door pijnlijke opmerkingen naar haar en haar proberen te verleiden tot ongezonde productkeuzes

   Renée voelt zich somber en worstelt met hoe om te gaan met de situatie

  Triage

 • Casus 2

   Manon

   34-jarige gehuwde vrouw, moeder van een peuterzoon

   Voorheen succesvol behandeld voor eetstoornis in de s-GGZ

   Stemming is de laatst