QUADERN D’ESTIU 1R ESO MATEMÀ estiu... · TREBALL D’ESTIU 1R ESO CURS 2013-14 OBLIGATORI per als alumnes amb la matèria pendent per setembre i molt recomanable per als alumnes amb qualificació inferior a

  • Published on
    31-Jan-2018

  • View
    241

  • Download
    15

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> QUADERN DESTIU 1R ESO </p><p>MATEMTIQUES </p><p>Alumne: ................................................................................... Curs/Grup: .................... Data: ............................. Professor/a: ............................................................................. INS Antoni de Mart i Franqus Departament de Matemtiques Curs 2013-2014 Valoraci del/de la professor/a: </p></li><li><p>TREBALL DESTIU 1R ESO CURS 2013-14 OBLIGATORI per als alumnes amb la matria pendent per setembre i molt recomanable per als alumnes amb qualificaci inferior a 7 a lavaluaci final, realitzar el dossier dactivitats que teniu a continuaci i/o el segent quadern dactivitats de leditorial Casals: Vacances 10. 1R ESO. Matemtiques Ed. Casals Les activitats han destar degudament realitzades (en una llibreta en cas del dossier), s a dir, amb els procediments i raonaments corresponents, no noms amb el resultat final. Tamb teniu en compte lordre i la claredat en la presentaci del treball. Al final teniu gaireb les solucions de totes les activitats (noms el valor numric). Us recordem que la nota de setembre es calcula de la segent forma: 10%Nota dactitud curs + 20%Nota quadern + 70%Prova Extraordinria Per tal de poder fer la valoraci corresponent, els que heu de fer lexamen de setembre, ens haureu de presentar el quadern dactivitats el dia de la prova extraordinria de setembre. La resta dalumnes al comenament del proper curs 2014-15 i es valorar en la nota del primer trimestre </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya DOSSIER ESTIU Departament dEnsenyament CURS 2013/2014 IES Antoni de Mart i Franqus DEPARTA Departament de Matemtiques Tarragona </p><p>INSTITUT ANTONI MART FRANQUS (Seminari de Matemtiques) 1 </p><p> 1. Resol les operacions segents, tenint en compte les prioritats en les operacions: </p><p> a) 120 (4 +12) 6 + 13 7 b) 325 : 13 + 156:12+2(128 89) c) 335:11 + 6(8+15) 120:2 d) 200 : 25 + 8 3 15 e) [25 + (140 12) 15] : (27 12) f) 2 25 60 : 12 </p><p>2. En una divisi el divisor s 12 i el quocient 8. Si el residu sabem que s 4, podries dir quin dividend tenim? </p><p> 3. Expressa en forma de potncia i calcula: </p><p>a) 2222222 b) 666 c) 99 d) 333333 </p><p>4. Completa: </p><p>POTNCIA BASE EXPONENT RESULTAT 53 22 210 113 </p><p> 5. Calcula les potncies segents: </p><p> a) 105 b)103 c)105 e)101 </p><p>6. Escriu en termes d'una nica potncia: a) 23 2 25 b) 312 : 37 c)(102)3 d)72 (73)5 </p><p>7. Posa els nombres adequats (tens moltes possibilitats) ..... s mltiple de 24 </p><p> ..... s divisible per 7 18 s divisor de..... </p><p>8. Troba els cinc primers mltiples dels nombres segents: a) 6 b) 23 c) 3 d)101 </p><p>9. Escriu tots els divisors dels nombres segents : a) D(4) b) D(13) c) D(18) d) D(80) e)D(120) f) D(132) </p><p> 10. Completa amb la xifra ms petita de les unitats perqu aquests nombres siguin: </p><p>a) Divisibles per 2: 73_ 56_ 97_ 13_ b) Divisibles per 3: 73_ 56_ 97_ 13_ c) Divisibles per 5: 73_ 56_ 97_ 13_ </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya DOSSIER ESTIU Departament dEnsenyament CURS 2013/2014 IES Antoni de Mart i Franqus DEPARTA Departament de Matemtiques Tarragona </p><p>INSTITUT ANTONI MART FRANQUS (Seminari de Matemtiques) 2 </p><p> 11. Fes les descomposicions en factors primers dels nombres segents: 24, 30, 40, 36, 60 </p><p> 12. Escriu els nombres corresponents a cada descomposici factorial: a)232 b) 2353 c)327 d) 22511 e) 352 </p><p>13. Troba els quinze primers mltiples de 4 i de 6. Escriu els mltiples comuns a tots dos. Sabries dir quin s el mnim com mltiple? </p><p> 14. Troba els divisors de 28 i de 70. Quins sn els divisors comuns de 28 i 70? Troba el mxim com divisor d'aquests nombres, s a dir, el mcd(28,70) 15. Calcula el mxim com divisor i el mnim com mltiple de: </p><p>a)12,18 b) 16,24 c)15,20 d)13, 7 e) 108,300 f) 40,50,20 </p><p> 16. Escriu tots els mltiples de 12 que hi ha entre 700 i 750. </p><p>17. En un veldrom dos ciclistes, Enric i Joan, que han sortit al mateix, estan donant voltes. Si Enric tarda 40 segons en donar una volta i Joan 50: </p><p>a) Quantes voltes han de donar per tonar-se a trobar? b) Cada quant temps es van trobant? </p><p> 18. En Pere t 18 caramels de taronja i 24 caramels de llimona. Els vol repartir en bosses iguals, de manera que a cada bossa hi hagi el major nombre de caramels possibles. Quantes bosses pot fer? Quants caramels hi ha a cada bossa? </p><p> 19. Calcula: </p><p>a) 16-12 b) 8 -13 5 + 4 c) -12 + (-13) d) -10 (-14) e) 2- (-3) + (-4) + (+5) (+7) f) -4 + (-2+6) (4-5-1) g) -36 h) -7(-8) i) 44:(-4) j) 8:1 k) (-2)3 l) - 104 m) (-2)2 n) (-1)2341 o) (-3) + (-4) + (+5) (+7) p)-4 + (-2-6) (4-5-1) q) 4(-3) 32 + 5 r)4 (-2)4-5 </p><p> 20. Euclides, gemetra fams, va nixer lany 325 aC i va morir lany 265 aC. a) Quants anys va viure? b) Lany actual, quin aniversari del seu naixement celebrarem? </p><p> 21. Resol els segents problemes de proporcionalitat pel procediment que s'hi indiqui: </p><p>- Per reducci a la unitat: a) Per 6 dotzenes d'ous hem pagat 18 euros. Quant pagarem per quatre dotzenes? -Per regla de tres: b)Amb 17 kg de pinso alimentem 204 gallines. Quants quilos de pinso sn necessaris per a alimentar 600 gallines? </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya DOSSIER ESTIU Departament dEnsenyament CURS 2013/2014 IES Antoni de Mart i Franqus DEPARTA Departament de Matemtiques Tarragona </p><p>INSTITUT ANTONI MART FRANQUS (Seminari de Matemtiques) 3 </p><p> 22. Resol els segents problemes de proporcionalitat: a) Tres aixetes iguals triguen 30 minuts a omplir un dipsit. Quant trigaran cinc aixetes </p><p>iguals a les anteriors? b) Un cotxe a la velocitat de 100 km/h ha recorregut la distncia entre dues ciutats en una </p><p>hora i mitja. Quant trigar un altre cotxe a recrrer aquesta distncia si la seva velocitat s de 75 km/h? </p><p> 23. Calcula els percentatges segents: </p><p>a) 25 % de 124 b) 12% de 300 c) 21% de 430 d) 125% de 200 </p><p> 24. Troba el terme que falta en les proporcions segents: </p><p>2 1,5 3) )4,5 5 40</p><p>xa bx= = </p><p>25. El preu d'un televisor s'ha apujat un 25% amb relaci al de l'any passat. Quin n's el preu actual si l'any passat era de 500 euros? 26. Quin percentatge de rebaixa sha aplicat a un producte que valia 80 i pel qual he pagat 68 ? 27. Si sis litres d'aigua de mar contenen 150 g de sal, quina quantitat de sal podem extreure de 15 </p><p>litres d'aigua de mar? </p><p>28. En unes eleccions dun club esportiu han votat els 1240 socis. El candidat A ha obtingut el 30% dels vots, el candidat B el 50%, el candidat C el 15%, i la resta han sigut vots en blanc. </p><p>a) Quin percentatgede vots en blanc hi hagut? b) Quanta gent ha votat al partit guanyador? </p><p> 29. L'atur afecta el 25% dels joves en edat de treballar. De 300000 joves, quants tenen feina? 30. Gaireb el 20% dels llicenciats en Periodisme no troben feina quan acaben la carrera. En l'ltima promoci d'una universitat es van llicenciar 80 periodistes. Quants van trobar feina? 31. Completa amb els nombres que falten: 5 5 30 11 77 91) ) ) )3 27 6 42 3 21</p><p>a b c d= = = = </p><p> 32. Escriu tres fraccions equivalents a: </p><p>a) 5 7 5 120) ) )13 4 2 100</p><p>b c d </p><p> 33. Completa: </p><p>)5</p><p>a de 35 = 21 4)b de 28 = 16 3)8</p><p>c de .....= 6 7)8</p><p>d de 56 =..... </p><p>34. Calcula: </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya DOSSIER ESTIU Departament dEnsenyament CURS 2013/2014 IES Antoni de Mart i Franqus DEPARTA Departament de Matemtiques Tarragona </p><p>INSTITUT ANTONI MART FRANQUS (Seminari de Matemtiques) 4 </p><p>33 5 12 1 2 7 3 11 3) ) ) ) : )10 8 35 4 9 5 4 5 5</p><p>a b c d e ! "+ % &amp;' (</p><p> 35. Calcula i simplifica: 7 2 2 2 3 1 1 3) 1 ) 5 :4 3 3 5 2 3 5 10</p><p>a b! " ! " ! "+ + +% &amp; % &amp; % &amp;' ( ' ( ' (</p><p> 36. Calcula, simplificant abans de fer els clculs: </p><p>a) 3 7 4 10 12 2 15) )4 3 5 7 30 6 3</p><p>a b </p><p> 37. Ordena les fraccions segents, de ms gran a ms petita: </p><p> 7 3 6 1 11, , , ,5 4 10 5 20</p><p>38. . Simplifica: 280 504 182) ) )210 192 98</p><p>a b c </p><p> 39. Un autobs de 54 places t una ocupaci de 5/6 parts de la seva totalitat. Trobeu el nombre de seients sense ocupar. 40. Una capsa de galetes consta de tres paquets i 24 galetes per paquet. Dos amics trien un paquet cadascun ; el primer sen menja les 2/3 parts i laltre les 5/6 parts. Trobeu el nombre de galetes que va menjar de ms el segon que el primer. </p><p>41. a) Quina s la fracci equivalent a 25 que t per denominador 15? </p><p> b) Quina s la fracci equivalent a 618 que t per numerador 3? </p><p>42. Un cami porta a la caixa 38 de fruita, </p><p>25 de verdura i </p><p>16 de patates. Volem saber: </p><p>a) Quina fracci de la caixa del cami est ocupada b) Quina fracci queda lliure 43. Troba les coordenades dels punts indicats A, B, C i D. Representa en el mateix grfic els punts P(3,0), Q(-1,3), R(-4,-1) i S(3,2) </p><p> 171 </p><p>Unitat 8 Funcions i grfi ques</p><p>Ed</p><p>itoria</p><p>l Cas</p><p>als </p><p> Mat</p><p>eria</p><p>l fot</p><p>ocop</p><p>iab</p><p>le</p><p>6. Completa aquestes frases: a Els eixos cartesians sn dues </p><p>perpendiculars. b El punt on es tallen els dos eixos cartesians </p><p>sano mena c Leix d s horitzontal; en canvi, </p><p>leix d s vertical. d L s la primera coordenada </p><p>dun punt i l ns la segona. e Les coordenades de l sn </p><p>(0, 0).</p><p>7. Escriu les coordenades daquests punts:</p><p>1</p><p>1</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>F</p><p>3 4 5 1!1!2!3!4!5!6 2</p><p>2</p><p>3</p><p>!1</p><p>!2</p><p>!3</p><p>8. Dibuixa uns eixos de coordenades i representa-hi aquests punts: </p><p> P(4, 2), S(2, 4), V(0, 4), Q(3, 0), T(2, 1), W(1, 6), R(2, 5), U(4, 5), Z(5, 4)</p><p>9. Representa en uns eixos cartesians aquests punts i uneix-los: </p><p> (1, 1), (1, 3), (2, 4), (1, 5), (3, 5), (3, 3), (5, 1), (3, 1), (2, 2), (1, 1). Quina fi gura has obtingut?</p><p>10. Escriu les coordenades de tots els vrtexs daquesta fi gura:</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>1 2 3 4</p><p>Y</p><p>X</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>5 6 7 8 9 10</p><p>A</p><p>M</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E F</p><p>G</p><p>H</p><p>I</p><p>J K</p><p>L</p><p>11. Dibuixa els punts segents en aquest sistema deixos de coordenades: </p><p> (1, 1), (4, 1), (4, 5), (6, 5), (6, 1), (9, 1), (9, 7), (5, 9), (1, 7), (1, 1). </p><p> Uneix els punts amb segments seguint lordre en qu shan escrit.</p><p>4 Banc dactivitats </p><p>Activitats de refor (R)</p><p>8.1. El sistema de coordenades cartesianes </p><p>1. Completa aquestes frases: a Leix d tamb sanomena eix X. b L s el punt on es tallen els dos </p><p>eixos de coorde nades. c L t com a coordenades el pa-</p><p>rell (0, 0). d Leix vertical sanomena eix d .</p><p>2. Dibuixa al teu quadern un sistema de referncia cartesi i escriu en el lloc corresponent el nom de cada eix i el nmero de cada quadrant.</p><p>3. Completa aquesta taula i dibuixan els punts en uns eixos de coordenades:</p><p>Punt A B C D E F</p><p>Abscissa x 2 3,5 0 6</p><p>Ordenada y 1 4 4 2</p><p>Coordenades (2, 1) (0, 3) (2, 4) (5, 2)</p><p>4. En uns eixos de coordenades marca-hi els punts (2; 5,5) i (3, 5). Desprs, uneix els punts se-gents en lordre en qu hi sn indicats: (1, 5), (1, 6), (2, 6), (2,5, 7), (3, 6), (3, 5), (4, 4), (4, 1), (4, 3), (7, 3), (7, 1), (7, 4), (8, 5), (7, 4), (4, 4). Quina fi gura obtens?</p><p>5. Determina les coordenades de cadascun dels punts indicats als eixos cartesians de la fi gura del marge.</p><p>Y</p><p>X</p><p>1 2 3 4 5</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>!1!2!3!4!5</p><p>!2</p><p>!3</p><p>!4</p><p>!5</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>F</p><p>G</p><p>H</p><p>03PD_DES_MAT1_166-190_U08cat.indd 17103PD_DES_MAT1_166-190_U08cat.indd 171 19/01/11 17:4819/01/11 17:48</p></li><li><p> Generalitat de Catalunya DOSSIER ESTIU Departament dEnsenyament CURS 2013/2014 IES Antoni de Mart i Franqus DEPARTA Departament de Matemtiques Tarragona </p><p>INSTITUT ANTONI MART FRANQUS (Seminari de Matemtiques) 5 </p><p>44. Representa les funcions segents , indica quin tipus de funci tenim. Indica quant val el pendent en cada cas i la informaci sobre la grfica que ens dna el pendent. </p><p>a) y = 2x b) y= 2-3x 45. En aquesta grfica es representa el pes dun nad al llarg dels primers sis mesos </p><p> 173 </p><p>Unitat 8 Funcions i grfi ques</p><p>Ed</p><p>itoria</p><p>l Cas</p><p>als </p><p> Mat</p><p>eria</p><p>l fot</p><p>ocop</p><p>iab</p><p>le</p><p>26. Aquesta grfi ca correspon a un viatge amb moto: </p><p>25</p><p>50</p><p>75</p><p>100</p><p>10 11 12 13 14</p><p>Distncia a casa en km</p><p>Hores</p><p> a A quina hora sha iniciat el viatge? b A quina hora sha aturat la moto? c A quina hora sha iniciat la tornada?</p><p>27. En Xavier ha representat les bales que ha guanyat cada setmana des que va aprendre a jugar-hi: </p><p>1 2 3 4 5 6</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>Nombre de bales</p><p>Temps (setmanes)</p><p> Interpreta aquesta situaci.</p><p>8.5. Resoluci de problemes mitjanant funcions</p><p>28. Lrea, A, dun rectangle s A = base altura. La base mesura 5 cm i anomenem y lrea i x laltura. Escriu la frmula que ens dna lrea per a dife-rents altures. Completa aquesta taula de valors i fes-ne la representaci grfi ca corresponent:</p><p>Altura (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8rea (cm2)</p><p>29. En uns magatzems fan un descompte del 20% en tots els articles. Si el preu dun article s 100 , quant valdr desprs daplicar-hi el descompte? I si larticle val 40 ? Escriu la frmula que permet obtenir el preu que sha de pagar, un cop aplicat el descompte, en funci del preu inicial. Constru-eix una taula i dibuixan la grfi ca.</p><p>30. En un establiment han de cobrar un 16% dIVA. Si un article val 100 , quant valdr quan se li hagi afegit limpost? I un de 30 ? Escriu la frmula que permet obtenir el preu carregat amb limpost. Fes una taula de valors i dibuixan la grfi ca.</p><p>23. Per estudiar levoluci de la malaltia dun pacient se li ha pres la temperatura cada dia i les dades shan anat recollint en aquesta taula: </p><p> a Fes una grfi ca de levoluci de la temperatura. b Quin dia va tenir la febre ms alta? c Quan va comen ar a disminuir-li la febre?</p><p>Dies Temperatura (C)1 40</p><p>2 40</p><p>3 41</p><p>4 39,5</p><p>5 39</p><p>6 38,5</p><p>7 38</p><p>8 38</p><p>9 37</p><p>10 36,5</p><p>24. En aquesta grfi ca es representa el pes dun na-d al llarg dels primers 6 mesos. </p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>1 2</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>3 4 5</p><p>9</p><p>10</p><p>Pes (kg)</p><p>Mesos</p><p> a Quant va pesar en nixer? b Quant va pesar al fi nal del primer mes? c Quants grams va guanyar durant el segon mes </p><p>de vida? d En quin moment va assolir el pes ms alt? e El nad va patir una malaltia lleu i va p...</p></li></ul>