RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3b. ... Contributii de asigurari de somaj ... Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli ... pentru concedii si indemnizatii 33 ...

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • FXB-EXB-900

  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

  RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

  LA DATA: 30-NOV-17

  Cod Fiscal IP : 4267125 Denumire IP : INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI

  Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

  Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Functionala

  Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Economica

  Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat

  TOTAL VENITURI

  0,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100101 Salarii de baza 2.559.674,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100105 Sporuri pentru conditii de munca 170.219,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara

  unitatii2.582,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100113 Indemnizatii de delegare 1.275,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100114 Indemnizatii de detasare 110.438,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100202 Norme de hrana 607.314,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100203 Uniforme si echipament obligatoriu 3.179,70 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 579.017,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100302 Contributii de asigurari de somaj 13.676,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 144.536,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de

  munca si boli profesionale4.216,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 33.125,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200101 Furnituri de birou 12.094,02 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200102 Materiale pentru curatenie 2.283,11 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 212.978,52 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200104 Apa, canal si salubritate 47.736,89 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200105 Carburanti si lubrifianti 46.878,39 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200106 Piese de schimb 34.979,64 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 48.825,16 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter

  functional 395.188,30

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

  14.885,22

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200200 Reparatii curente 2.364,96

  Digitally signed by MinisterulFinantelor PubliceDate: 2017.12.08 18:33:17 EETReason: Registratura Electronica

  Signature Not Verified

 • FXB-EXB-900

  Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Functionala

  Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Economica

  Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200530 Alte obiecte de inventar 40.474,75 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 7.316,19 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 201100 Carti, publicatii si materiale documentare 3.930,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 201300 Pregatire profesionala 2.380,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 201400 Protectia muncii 1.564,63 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203001 Reclama si publicitate 3.261,48 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203002 Protocol si reprezentare 470,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203003 Prime de asigurare non-viata 7.018,76 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203004 Chirii 337.546,39 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului

  institutiei publice3.612,13

  Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 26.293,08 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 591700 Despagubiri civile 980.415,23 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 710130 Alte active fixe 3.079,72 Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive 850103 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

  anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice

  -50,10

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100101 Salarii de baza 5.663.916,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100103 Indemnizatie de conducere 45.868,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100105 Sporuri pentru conditii de munca 530.054,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100106 Alte sporuri 5.718,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100113 Indemnizatii de delegare 493,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100114 Indemnizatii de detasare 19.703,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100130 Alte drepturi salariale in bani 1.066.275,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100202 Norme de hrana 2.449.925,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100203 Uniforme si echipament obligatoriu 640.148,50

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100205 Transportul la si de la locul de munca 14.071,20

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100230 Alte drepturi salariale in natura 20.601,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100301 Contributii de asigurari sociale de stat 146.748,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100302 Contributii de asigurari de somaj 3.506,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 374.147,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 7.907,00

 • FXB-EXB-900

  Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Functionala

  Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Economica

  Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat

  si sigurantei nationale Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice

  si sigurantei nationale200101 Furnituri de birou 58.601,08

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200102 Materiale pentru curatenie 8.729,21

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 318.699,17

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200104 Apa, canal si salubritate 40.844,86

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200105 Carburanti si lubrifianti 27.645,48

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200106 Piese de schimb 9.861,60

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12.212,35

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

  171.944,87

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

  234.118,91

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200530 Alte obiecte de inventar 13.413,31

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.350,33

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  201400 Protectia muncii 5.997,64

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  203003 Prime de asigurare non-viata 11.074,36

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.017,96

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  591700 Despagubiri civile 5.256,20

  Cheltuiala A - Integral de la buget 615000 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicesi sigurantei nationale

  850103 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate inanul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice

  -54.522,72

  Cheltuiala A - Integral de la buget 680600 Asistenta sociala pentru familie si copii 510126 Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

  1.441,00

  Cheltuiala A - Integral de la buget 680600 Asistenta sociala pentru familie si copii 570201 Ajutoare sociale in numerar 48.337,00 TOTAL CHELTUIELI

  18.376.881,48

Recommended

View more >