17

Recilaza nije gnjavaza

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Recilaza nije gnjavaza
Page 2: Recilaza nije gnjavaza

Šta je otpad?• Otpad je svaki materijal, proizovod ili predmet koji posle svog

korišćenja postaje suvišan i neupotrebljiv i kao takav se baca na smetlište tj.deponiju.

• OTPAD JE ZAGAĐIVAČ!

Page 3: Recilaza nije gnjavaza

• ….su zagađivači vazduha, vode (površinske i podzemne) i zemlje

• Postoji oko 3500 deponija u Srbiji

• MOGU BITI AKTIVNE I DO NEKOLIKO HILJADA GODINA (I KADA SE UKLONE)

• Postoje divlje, gradske i sanitarne deponije.

Deponije

Page 4: Recilaza nije gnjavaza

Metan

Ugljen-dioksid

Azot

Vodonik

Ugljen-monoksid

Deponije ispuštaju štetne gasove

Page 5: Recilaza nije gnjavaza

Šta se dešava kada spalimo otpad?

• Prilikom spaljivanja otpada, vazduh se zagađuje. • U dimu ima mnogo gasova koji su štetni i mnogi materijali se pretvore u pepeo koji zajedno sa dimom leti u atmosferu.

• Kada padne kiša, ona pokupi taj isti pepeo,koji se vraća nazad na zemlju, i dospeva u hranu i vodu (biljke uzimaju vodu i neophodne sastojke iz zemlje a sa njima i tzv. “teške” metale koje mi kada je jedemo unosimo u organizam ).

• I sam dim je opasan jer sadrži mnoge otrovne gasove.

Page 6: Recilaza nije gnjavaza

ŽIVOTNI VEK POJEDINIH VRSTA OTPADA

• Hrana, cveće, organski proizvodi ……..………...... 1-2 nedelje • Papir …………………………………..……………… 10-30 dana • Pamučna odeća ……………………………………... 2-5 meseci • Drvo ………………………………..……………… .10-15 godina • Konzerve, limenke…………………………..…...100-500 godina • Plastika, PET boce, kese............od par stotina do 1000 godina• Staklene flaše………………………...………………………nikad

OTPAD KOJI BACIŠ MOŽE NADŽIVETI I TVOJE PRAUNIČIĆE!!!

Page 7: Recilaza nije gnjavaza

Šta TI možeš uraditi?

• Pravi manje smeća - ne gomilaj suviše stvari.

• Budi u trendu - kada god je moguće kupuj proizvode koji su reciklirani .

• Menjaj i poklanjaj – knjige, sličice, časopise možeš da zameniš ili pokloniš.

• Umesto kesa koristi platnenu torbu - tvoja torba svakako je lepša od plastične kese.

Page 8: Recilaza nije gnjavaza

Ambalažni otpad

• Ambalažni otpad predstavlja

materijal koji se koristi u proizvodnom ciklusu kako bi se pakovala i transportovala roba široke potrošnje.

Šta se dešava sa ambalažom kada iskoristimo njen sadržaj?

• BACIMO JE!

Page 9: Recilaza nije gnjavaza

Da li ste znali...

• Otpad od plastičnih ambalaža čini 1/3 svog smeća koje se odlaže u deponijama.

• Samo 1 aluminijumska konzerva u prirodi će zagađivati zemlju narednih 500 godina!

• Prosečna osoba baci 400 kg otpada godišnje.

• U Srbiji se godišnje utroši 55 000 tona PET ambalaže, odnosno 1 210 000 000 PET boca.

Page 10: Recilaza nije gnjavaza

• Staklo• Plastika• Organski otpad• Papir i karton• Električni i

elektronski otpad• Gume• Limenke• Baterije

• Otpadna ulja i maziva• Tekstil• Stara vozila• Otpadne hemikalije• Metal• Boja• Drvo• Jalovina• Medicinski otpad

Vrste otpada (opasni, neopasni i inertan)

Page 11: Recilaza nije gnjavaza

• RECIKLAŽOM ŠTEDIMO SIROVINSKE RESURSE

• RECIKLAŽOM ŠTEDIMO ENERGIJU

• RECIKLAŽA POMAŽE ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

• RECIKLAŽA DOPRINOSI SMANJENJU DEPONIJA I DEGRADACIJE TLA

Reciklaža je rešenje

Page 12: Recilaza nije gnjavaza

Redosled lanca reciklaže

• Sakupljanje otpada

• Izdvajanje

• Prerada

• Izrada novog proizvoda

Page 13: Recilaza nije gnjavaza

• Kada se napune kontejneri, prazne se, a boce se odvoze u komunalna preduzeća i presuju u bale radi lakšeg daljeg transporta.

• U fabrici za reciklažu se izdvajaju po bojama, ako pre toga već nije izvršena separacija i skidaju se čepovi.

Sakupljanje PET otpadaPET OTPAD SE ODLAŽE U SPECIJALNE KONTEJNERE

Ali nažalost, u Srbiji nema svuda namenskih

kontejnera za reciklabilni otpad.

Page 14: Recilaza nije gnjavaza

PET (polietilen tereftalat) – PET FLEKS

• U fabrici se od plastičnih boca proizvodi PET fleks.

• Preradom PET fleksa dobija se poliestersko vlakno (PET vlakno), poliesterska (PET) traka za pakovanje paleta, cigli, cevi, blokova i R-PET granulat za izradu novih boca.

.

Page 15: Recilaza nije gnjavaza

PROIZVODI U ČIJOJ IZRADI SE KORISTI PET VLAKNO

Page 16: Recilaza nije gnjavaza

GREENTECH NOVI SAD je članica međunarodne GREEN GRUPE koja je lider u reciklaži PET otpada u Evropi.

Page 17: Recilaza nije gnjavaza

Hvala Vam na pažnji!I hvala što brinete o našoj planeti.Ukoliko otpad budete pravilno odlagali doprinećete da nam ona duže traje.

U Srbiji je reciklaža na samom početku, ali Vaša generacija će to promeniti. Ostavite Vašoj deci čistiji i zdraviji svet nego što su Vama vaši roditelji.A mi ćemo Vam u tome pomoći.

www.greentech.rs