R¼zgar Enerjisi ve Etkileim Raporu indir

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of R¼zgar Enerjisi ve Etkileim Raporu indir

 • Kasm 2016

  Trkiye Rzgar Enerjisi BirliiRzgar Enerjisi ve Etkileim RaporuEsip Gemesin: Her yl 1000 MW RES ile Trkiye deiir

 • Esip Gemesin: Her yl 1000 MW RES ile Trkiye deiir

  Hedef: Srdrlebilir, ngrlebilir, katma deer yaratan bir rzgar enerjisi sektr

  Bu rapor, Trkiye Rzgar Enerjisi Birliinin sponsorluunda ve desteinde Deloitte Danmanlk A.. ve Elia Grid International tarafndan hazrlanmtr.

 • 31 Ekim 2016 Deerli Sektr Paydalar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnda 04 Mays 2016 tarihinde, Trkiye Rzgr Enerjisi Birlii tarafndan dzenlenen Trkiye Rzgr Enerjisi Sektr Toplants (TRES 2016/2) sonunda deerlendirmelerini sektr temsilcileriyle paylaan Mstear Sayn Fatih Dnmez, Birliimizden: Sektrn mevcut durumunu, Sektr paydalarnn beklentilerini, Uluslararas karlatrmalar, Strateji ve nerileri ieren, Objektif, Kamu yarar gzeten, Ulusal ve Uluslararas muhataplara referans olacak, Yaplabilirlii olas strateji ve nerileri bnyesinde barndran bir rapor dzenlenmesini istedi. Sayn Mstear tarafndan yaplan grevlendirmeden hareketle; Bu konuda muhatap alnan Sivil Toplum Kuruluunun TREB olduunun, resmi ve zel kamuoyunda net algsnn ykledii sorumlulukla; TREB Ynetim Kurulu, 26 Mays 2016 tarihinde yapt toplantda; grevi yerine getirdiinde varl bitecek Rapor Komisyonu oluturulmas amacyla, Rapor Komisyonu Bakan seti ve Komisyon Bakanna, Komisyon yelerini seerek Raporu oluturacak danman firmay belirleme ve Raporun finansmann salama grevini verdi. Rapor Komisyonu, ilevsel faaliyetleri iin bir ynerge ve zaman plan hazrlad. Ynerge ve zaman planna uygun olarak, Rapor Komisyonu tarafndan srdrlebilir ve ngrlebilir bir sektr iin Raporun ierii netletirilerek, teklif artnamesinin hazrlanmas sonras belirlenen 5 farkl danman firmadan teklif topland ve yaplan grmeler sonras Raporun; Uluslararas danmanlk firmas Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve Alman-Belika meneili Elia Grid International ibirliinde yaplmasna karar verildi. Sektrden azami katlmn salanarak gr toplanmas ve TREBin mevcut icraatlarn yetersiz bulan yelerle de temas ederek katklarnn salanmas amacyla, tek gndemli Sektr altaylar organize edildi. Rapor Komisyonu Bakan moderatrlnde, Yenilenebilir Enerji Genel Mdrlnde youn katlml; YEKDEM ve Yarma Ynetmelii altaylar yapld, altay sonular rapor haline getirilerek ve sonular yz yze istiare edilerek ilgili kamu yetkilileri ile paylald. Ayrca TREB internet sitesinde yaynland. Raporu hazrlayan danman firmaya bilgi ve gr salamak amacyla, sektrdeki: gelitirme ve proje yneticileri, Yerli ve yabanc yatrmclar, Kamu yetkilileri, Finansman sektr ve banka yneticileri ile grmeler yapld. Yerli yabanc kaynaklar tarand. Kaynakalar tespit edildi.

 • Ancak; Komisyon olarak, Raporu dzenleyen danman firmann doru bilgi belge ile tehizi ve objektif kriterlerden taviz vermeyecek, asla speklasyonlardan etkilenmeyecek bir biimde raporu hazrlamasna daima zen gsterdik. Rzgr Enerjisi sektrnn tm paydalarna, enerji sektrnn yerli ve yabanc yelerine referans olabileceine inandmz bu kapsaml raporun hazrlanmas srasnda katklarn ve desteklerini esirgemeyen: T.C. Cumhurbakanlna, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlna, Merkez Tekilatna Bal, lgili ve likili Kurulularna, T.C. Enerji Piyasas Dzenleme Kurumuna, Borusan Holding, Enerjisa, Fina Enerji Holding, Garanti Bankas, zgl Holding, Vestas, Yetkililerine ve alanlarna teekkr ederiz. Bu Raporun; gerek bilgilendirmeleri ve gerekse sonu ve nerileri ile lkemize fayda salayaca inancyla arz ederiz. Sayglarmzla,

  mer Faruk zgl TREB Ynetim Kurulu yesi & Rapor Komisyonu Bakan

 • indekiler

  1. Ynetici zeti.................6

  2. Giri.................................................................................20

  3. Her yl 1000 MW RES ile neler olur?.................................24

  4. Mevcut Durum Analizi..............33

  a) Mevzuat Yaps.....................37

  b) Proje Gelitirme ve Yatrm Sreci................................40

  c) Ticari Ortam..................................................................49

  d) Fiziksel ve Teknik Etkenler...............57

  e) Yerli Sanayi..................................................................67

  5. Stratejik neriler ve Yol Haritas...............69

  6. Ekler................................................................................96

  a) Ek 1: Analitik almalarn yaklam ve metodolojisi...97

  b) Ek 2: hale sreleri ileyii nerisi............................106

  c) Ek 3: Seviyelendirilmi elektrik maliyeti....................110

  d) Ek 4: Seviyelendirilmi elektrik maliyeti hassasiyet analizi........................................................................116

  e) Ek 5: Seviyelendirilmi elektrik maliyeti vaka almas...................................................................120

  f) Ek 6: letim altyapsnn daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonuna hazrlanmas..........................124

  g) Ek 7: Uluslararas rnekler.........................................144

  7. Referanslar...................................................................164

 • ekil 1: GSYH arpan Etkisi.................................................................................26

  ekil 2: stihdam arpan....................................................................................28

  ekil 3: 2017 ve Sonras Rzgar Yatrmlarnn Cari Aa Yllar tibariyle Net Etkisi.............................................................................................................29

  ekil 4: Elektrik Piyasa Fiyatlarnn Deiimi......................................................30

  ekil 5: 2017 - 2035 Yllar Arasnda Devreye Alnan Rzgar Santrallerinin Elektrik retimi...................................................................................................31

  ekil 6: 2017 - 2035 Yllar Arasnda Devreye Alnan Rzgar Santrallerinin Son Kullancya Faydas.......................................................................................31

  ekil 7: Rzgar Enerjisinden retilen MWh Bana Fayda...................................31

  ekil 8: Rzgar Yatrmlarnn Karbon Emisyonu Azaltm...................................32

  ekil 9: Trkiye Rzgar Enerjisi Kurulu Gc......................................................35

  ekil 10: Trkiye Rzgar Enerjisi Hedefleri ve Potansiyeli..................................35

  ekil 11: 2011 RES oklu Bavurular Yarmas Katk Paylar.............................45

  ekil 12: 2011 RES Yarmas Katk Paylar ncelemesi......................................46

  ekil 13: Piyasa Takas Fiyat ile Destek Miktarlar..............................................51

  ekil 14: Yerli Katk lavesinin Aksama Gre Deiimi........................................51

  ekil 15: YEKDEM Katlmclarnn Kurulu Gc...................................................52

  ekil 16: PTF, Destek ve retim Maliyetleri........................................................53

  ekil 17: TEA Toplam Balant Gr.............................................................58

  ekil 18: Trkiyenin Blgesel Bazda Kapasiteye Gre letmeye Girme Bilgileri................................................................................................................60

  ekil 19: Trkiye 2023e kadar Puant Talep-Kurulu G-RES Hedefi..................61

  ekil 20: Almanya Kurulu Gc...........................................................................61

  ekil 21: TEA Yatrmlar..................................................................................65

  ekil 22: SEM ve Piyasa Fiyat Karlatrmas....................................................84

  ekil 23: GSYH Etkisi.........................................................................................100

  ekil 24: stihdam Etkisi...................................................................................100

  ekil 25: Yatrm Maliyeti ve thal Ekipman Oran Varsaymlar........................103

  ekil 26: Senaryolara Gre Doalgaz Tketimi.................................................104

  ekil 27: Senaryolara Gre Doalgaz Fiyatlar..................................................104

  ekil 28: Trkiye Elektrik Tketimi...................................................................105

  ekil 29: Senaryolara Gre Rzgar Enerjisinden Elektrik retimi.....................105

  ekil 30: Uluslararas RES Yatrm iskonto Oranlar (Vergi Sonras)................114

  ekil 31: Seviyelendirilmi Elektrik Maliyeti Analizi..........................................115

  ekil 32: CAPEX Hassasiyet Analizi...................................................................119

  ekil 33: OPEX Hassasiyet Analizi.....................................................................119

  ekil 34: hale Teklif Fiyat Kmlatif Etki Analizi.............................................121

  ekil 35: Finansal Model Hesaplamalar............................................................123

  ekil 36: Almanya Yenilenebilir Enerji Kurulu Gc..........................................126

  ekil 37: Almanyada retim Portfynde Yenilenebilirlerin Oran...................126

  ekil 38: Almanyadaki Altyap Yatrmlar........................................................138

  ekil 39 : spanya letim ebekesi Yatrmlar..................................................139

  ekil 40: spanyada retim Portfyndeki Yenilenebilir Oran........................142

  ekil 41: spanyada Yenilenebilir Enerji retimi..............................................142

  ekil 42: lkelerin Son halelerindeki Kazanan Teklif Ortalamalarnn Trkiye Tavan Fiyat Ve Minimum Fiyatyla Karlatrlmas............................156

  ekiller Listesi

  Tablo 1: MW bana istihdam............................................27

  Tablo 2: Trkiye Rzgar Enerjisi Potansiyeli................