(Sejarah) Kerja Kursus PMR

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  1/16

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  2/16

  Senarai kandungan

  Perkara Muka surat

  Penghargaan

  Objektif kajian

  Kaedah kajian

  Hasil kajian

  Rumusan

  Lampiran

  Rujukan

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  3/16

  Penghargaan

  Saya merakam ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu-bapa saya, Encik A.Rahman bin Adam dan Puan Zahriah bt. Md Nor. Meraka banyak berkorban dengan memberi

  dorongan, galakan dan memperuntukkan perbelanjaan bagi tujuan kajian ini.

  Saya juga merakam ucapan terima kasih, kepada cikgu sejarah saya, Puan Roslina bt.

  Muhamad. Beliau banyak memberi bimbingan dan nasihat untuk menghasilkan tugasan ini.

  Saya juga merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan saya iaitu Safeena dann Wan

  kerana berbincang bersama saya untuk menghasilkan tugasan yang terbaik. kami berkongsi

  bahan dan pendapat demi menyiapkan kerja kursus sejarah ini.

  Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada orang sumber, Encik Muhammad Khir

  bin Khamis dan isterinya yang banyak memberi maklumat kepada saya.

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  4/16

  Objektif kajian

  a) Melalui kajian ini saya dapat mengetahui secara mendalam tentang Ekonomi Tradisionalyang saya kaji iaitu penjualan nasi lemak. Maklumat yang direkodkan itu membolehkansaya mengenali ET dengan lebih mendalam.

  b) Melalui kajian ini saya mendapat pengalaman yang luas tentang cara-cara membuatkajian ilmiah. untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya perlu mencari dan mengumpul

  sumber sejarah seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan lain lain lagi.

  c) Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang keunikanekonomi tradisional yang dikaji dalam usaha untuk memperkukuh dan mengekalkan

  kegiatan Ekonomi Tradisional ini. Usaha ini perlu terus digembeling supaya kegiatan

  Ekonomi Tradisional menjadi tarikan masyarakat tempatan dan pelancong luar negara.

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  5/16

  Kaedah kajian

  o Temu ramahSaya telah menemu ramah Encik Muhammad Khir bin Khamis dan isterinya. Mereka

  menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam kegiatan Ekonomi Tradisionalyang mereka ceburi iaitu sebagai pengusaha nasi lemak. Maklumat yang disampaikan

  oleh mereka telah dirakam dan dicatat.

  o Menerokai laman web/internetSaya dapat mengumpul beberapa maklumat melaluli internet. Saya telah melayari laman

  web iaituhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htm. Laman web tersebut dikaitkan dengan tajuk kajian saya iaitu kegiatan

  Ekonomi Tradisional. Saya memuat turun maklumat tersebut untuk dijadikan bahankajian saya.

  o Kajian dokumenSaya telah mengumpul kajian dokumen melalui buku ilmiah seperti Buku teks Sejarah

  Tingkatan 4 dan beberapa buah buku resepi. Saya juga menggunakan keratin akhbar

  tempatan yang berhubung kaikt dengan tajuk kajian saya.

  o Melawat tempat kajianSaya telah melawat tempat kajian iaitu bertempat di simpang tiga berdekatan dengan

  surau Saujana Impian. Saya dapat melihat dan merasai suasana menjadi pengusaha nasi

  lemak. Saya dapat memahami dengan lebih jelas bagaimana pahit maung menjalani

  kegiatan ekonomi tradisional.

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htm
 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  6/16

  Rumusan

  Melaluli kajian ini, saya mempoeroleh banyak maklumat yang berkaitan dengan kegiatan

  ekonomi tradisional iaitu penjualan nasi lemak. Pengetahuan ini membolehkan saya lebihmenghayati dan mampu menceritakannya kepada keluarga dan masyarakat setempat. Saya cukup

  berbangga sebagai rakyat Malaysia.

  Sebagai warga Negara, kita perlu menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa

  agar tidak ditelah zaman. Kita hendaklah peka kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat

  yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tradisional dengan berlaku adil dan bertimbang rasa

  terhadap mereka.

  Sebagai generasi muda, kita mestilah melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tradisional

  dengan berusaha dan produktig agar kegiatan ekonomi ini dipandang tinggi oleh masyarakat

  tempatan.

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  7/16

  Hasil kajian

  1. Maklumat asas

  Saya telah memilih pengusaha nasi lemak sebagai pengkajian kerja kursus ini. Padaperingkat awalnya, perniagaan nasi lemak ini dijalankan oleh isteri beliau sebagai

  kerja sampingan. Lokasi penjualan nasi lemak bertempat di tapak peniaga kecil di

  persimpangan impian jaya di hadapan surau Saujana Impian. Saya telah

  menemuramah seorang pengusaha nasi lemak yang menjalankan perniagaan nasi

  lemaknya berdekatan dengan kawasan perumahan saya iaitu Encik Muhammad Khir

  bin Khamis.

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  8/16

  2. Latar belakangi) Tujuan dijalankanPada mulanya, perniagaan nasi lemak ini dijalankan oleh isteri beliau secara sambilan

  untuk menambah pendapatan. Encik Muhammad Khir bekerja sebagai eksekutif

  jualan di sebuah syarikat swasta tetapi beliau telah bersara. Oleh kerana sambutan

  yang menggalakkan, jadi beliau dan isterinya telah menjadikan perniagaan ini sebagai

  punca pendapatan tetap.

  ii) Proses/ cara pelaksanaan

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  9/16

  3. Sumbangan/ pengaruh kepada keluarga dan masyarakat

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  10/16

  4. ProspekBanyak cabaran yang perlu dihadapi dalam perniagaan terutamanya bagi pernigaan

  kecil-kecilan. Encik Khir dan isterinya menghadapi persaingan dalam perniagaanmereka kerana terdapat juga penjualan nasi lemak yang berdekatan. Cabaran

  seterusnya adalah peningkatan kos. Akhir sekali, mereka kurang tenaga kerja. Encik

  Khir dan isteri beliau sahaja yang mengusahakan penjualan nasi lemak kerana anak-

  anak mereka sudah besar dan sibuk belajar di menara gading.

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  11/16

  5. Latar belakang

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  12/16

  Buku

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  13/16

  Melawat tempat kajian

  o Di simpang tiga berdekatan dengan Surau Saujana

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  14/16

  Orang sumber

  o Mohd. Khir bin Khamiso 58 tahuno No. 3, Jalan 1/16 Seksyen 1, Bandar Teknologi, Kajang, 45300, Semenyih

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  15/16

  Internet

  Laman web;

 • 7/28/2019 (Sejarah) Kerja Kursus PMR

  16/16

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&p

  g=ag_01.htm

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htmhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htm