Simulcast mre¾a

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Simulcast mre¾a

 • Simulcast mrea

 • 2

  Sadraj Rad Simulcast mree (prema korisnikom gleditu) .......................................................... 3

  to je simulcast mrea? ....................................................................................................................... 3

  Mogunosti proirenja .................................................................................................................... 4

  Rad Simulcast mree (sa stajalita sistemskog integratora) ............................................... 5

  Tehniki aspekti ................................................................................................................................... 5

  Zaboravite prola iskustva sa problemima simulcasta .................................................................... 6

  Tipine konfiguracije mree .............................................................................................. 7

  TCP-IP LAN povezivanje ....................................................................................................................... 7

  RF povezivanje ................................................................................................................................. 9

  ino/zakupljeno linijsko rjeenje (samo analogno) ................................................................. 12

  Pregled Radio Activity baznih stanica .............................................................................. 15

  Daljinsko upravljanje ......................................................................................................................... 17

  Tehnike specifikacije ..................................................................................................... 21

 • 3

  Rad Simulcast mree (prema korisnikom gleditu)

  to je simulcast mrea?

  Obino javni mobilni sustav (GSM) ne radi u hitnim sluajevima jer svi pristupni kanali elije se zasiuju i promet dosee nultu komunikaciju. Zbog tog razloga civilna zatita i slube za hitne sluajeve imaju vlastitu radio komunikacijsku mreu.

  Simulcast mrea je vrlo jaka radijska mrea u kojoj su svi repetitori aktivni na istoj frekvenciji i u isto vrijeme.

  Glavne prednosti:

  Automatski i kontinuirani roaming i primopredaja => jednostavno za koritenje

  Funkcionira kao zasebni veliki repetitor => automatsko i jednostavno koritenje konferencijske veze

  Sve stanice direktno prikljuene na mreu => integrirani komunikacijski sustav

  Isti radiofrekvencijski kanal nad cijelom mreom => nema promjena kanala na podruju pokrivenosti, jedna komunikacija po kanalu

  Simulcast mrea uklanja potrebu za skeniranjem mobilnih i prijenosnih stanica, osigurava roaming u stvarnom vremenu i predaju tijekom poziva te smanjuje trokove licenci frekvencija.

  Simulcast rjeenje je najbolje u hitnim sluajevima zahvaljujui jednostavnom i brzom otvoreni kanal nainu rada:

  Svi ljudi ukljueni u hitnom sluaju mogu sluati sve komunikacije kako bi bili kontinuirano informirani o kritinim situacijama

  Regulaciju pristupa mrei vri korisnik, apsolutno inteligentniji i uinkovitiji od kanala SW logike

  Komunikacije mogu biti:

  Radio stanica radio stanica u izravnom nainu rada (kratkog dometa). Obino rade u izlaznoj frekvenciji mree, tako da mogu komunicirati meusobno i, u isto vrijeme, mogu sluati komunikacije koje dolaze iz mree.

  Radio stanica radio stanica preko repetitora (velikog dometa). Radio stanice koriste jednu frekvenciju za pristup mrei i drugu frekvenciju za sluanje komunikacija koje dolaze iz mree (semi-duplex). Mrea je jednaka jednom velikom repetitoru.

  Radio stanica dispeer preko repetitora. Komunikacije su u semi-duplex nainu rada kao i u prethodnom sluaju. Dispeer ima prednost u komunikaciji. Sve komunikacije preko radio stanica i dispeera mogu se sluati svom opremom.

  Radio stanica dispeer u ekskluzivnom nainu rada. Isto kao i u prethodnom sluaju samo to komunikaciju sa radio stanice moe sluati samo dispeer.

 • 4

  Komunikacije u mrei odailju se u transparentnom nainu. To znai da mrea ne zahtjeva neku odreenu signalizaciju za upravljanje radio stanicom. Jedina potrebna signalizacija je klju pristupa koji moe biti sub-audio ton kodiran samogaenjem (analogni) ili kod boje (digitalni DMR). Korisnik esto zahtjeva neku specifinu signalizaciju kao digitalnu (FFSK) poruku, super-audio ton (analogni) ili definirane skupine pristupa, filtriranje korisnika i sline u DMR okruenju. Radio Activity je uspjeno testirala DMR protokol kompatibilnosti sa Motorola MototrboTM terminalima. Selektivni pozivi su esto koriteni za upozorenja odreene skupine terminala. Rijetko terminali rade u nijemom nainu rada bez selektivnih poziva upozorenja.

  Mogunosti proirenja

  Svaki kanal sustava je neovisan od drugog kanala. Komunikacije iz jednog kanala mogu biti prebaene u drugi kanal iskljuivo preko spoja na razini master/sredinje slube.

  Sustav sa N brojem kanala je sustav sa N odvojenih preklopljenih simulcast mrea. Potrebno je naglasiti da kanal moe biti 25kHz (analogni) ili 12.5kHz (digitalni DMR). Slijedei crte objanjava koncept:

  Svaka grupa korisnika komunicira u ekskluzivnom nainu rada u vlastitom kanalu. U svakom kanalu moe djelovati vie od jedne skupine ali, u pravilu, oni bi trebali imati sline operativne funkcije. Svaki novi simulcast kanal se moe dodati (s potrebnim radiofrekvencijskim grananjem) bez mijenjanja drugog postojeeg kanala i bez prekida usluga. Gotovo nema ogranienja u broju kanala sustava, problem bi mogao biti grananje sustava i broj potrebnih antena na lokacijama.

 • 5

  Podruje pokrivenosti svakog simulcast kanala moe lako biti proireno dodavanjem nekoliko simulcast baznih stanica. Te simulcast bazne stanice e biti integrirane u mreu uz par operacija samo na mrenoj razini (nita nije potrebno mijenjati u radio stanicama).

  Rad Simulcast mree (sa stajalita sistemskog integratora)

  Tehniki aspekti

  Za izvoenje simulcast radio mree nije dovoljno postaviti istu frekvenciju na svim repetitorima. Zbog nelinearne karakteristike FM demodulatora, neophodno je da emisije iz dva ili vie repetitora moraju biti potpuno iste.

  Za pravilan rad, analogna simulcast radio mrea zahtjeva:

  Frekvencijsku razliku izmeu RF nosaa

 • 6

  Zaboravite prola iskustva sa problemima simulcasta

  Simulcast mree nisu preteito popularne u cijelom svijetu zbog tekoa u postizanju preciznih tehnikih zahtjeva prikazanih do sada. Mnogi integratori sustava pokuali su sastaviti simulcast mreu od konvencionalnih repetitora dodajui usklaiva i (analognu) liniju za kanjenje. Rezultat je esto bila mrea s puno potekoa tijekom podeavanja, uz esto i teko odravanje, i, na kraju, s niskim zadovoljstvom klijenata.

  U Italiji, kao i u drugim zemljama, geografski uvjeti i drugi imbenici primorali su graditelje i integratore sustava da pronau dobro rjeenje za simulcast. Do revolucije u simulcast performansama dolazi u 90-tim godinama uz koritenje Digitalnog Signalnog Procesora (DSP) integriranog u analognim baznim stanicama. Performanse mree su bile toliko dobre da vei dio profesionalnih mobilnih radijskih mrea u Italiji su simulcast mree!

  Slijedei izazov bila je digitalna simulcast mrea. Poevi od analognih iskustava, Radio Activity mijenja svoj softverski radio temeljen na DSP-u, za provoenje DMR protokola. Razvojem su postignute optimalne performanse digitalnog simulcasta i struka potvruje ovaj dizajn. Sofisticirani algoritmi postiu tone sinkronizacije (vrijeme i frekvencija), omoguujui prilagodbe kanjenja i prilagodbu Protokola za postizanje emisija uz tonost bita. DSP ukljuuje "voting" sustav u realnom vremenu i sloj nadzora mrene bazne stanice.

  Digitalne komunikacije imaju prednost pred analognim u ispravljanju pogreaka i prilagodljivim funkcijama filtriranja. Ove funkcionalnosti smanjuju koliinu pogrenih bitova s dosljednim poboljanjem zvuka i kvalitete podataka u podrujima preklapanja.

  Digitalni ili analogni nain rada se automatski odabire iz modulacije dolaznog signala kako bi se omoguio blagi prijelaza sa analognog na digitalni. Mnoge konfiguracije baznih stanica omoguavaju realiziranje simulcast mree sa raznim linkovima: TCP/IP (takoer i beini), E1/T1, upletene ice, uskopojasna radiofrekvencijska veza, i pomijeani:

  Sve potrebne funkcije (sinkronizacija, voting, VoIP, daljinsko upravljanje, upravljanje mreom, nadzor poziva, itd.) integrirane su u baznoj stanici bez potrebe za vanjskim skupim i nespretnim za kabliranje ureajima.

  Radio Activity simulcast mrea je ukljui i pokreni mrea.

 • 7

  Tipine konfiguracije mree

  Radio Activity ima vrlo snaan proizvod za simulcast mreu. Mree su bazirane na standardnim radio proizvodima RA-080 / RA-160 / RA-450. Ovi radio proizvodi obavljaju sve potrebne funkcije za visoke performanse simulcast mrea (mjerenje vremena i sinkronizacijski oporavak, kanjenja i izjednaavanje odgovora, "voting" sustav...).

  Radio Activity bazna stanica je idealni osnovni element za izradu simulcast ili multicast mrea. Mrea e raditi u analognom ili digitalnom ili u oba (dual) naina rada sa automatskim odabirom.

  Simulcast mreu mogue je realizirati sa razliitim nainima povezivanja (mrea linkova):

  TCP/IP (mikroval, optika vlakna, LAN, WAN, ...) Dupleksne radio veze (UHF/VHF) Iznajmljene linije sa 4-inim (eventualno s E&M) audio sueljem (primjer: iz multiplexera

  kroz GHz T1-2Mb/namjenske linkove ili kroz optika vlakna) Mjeoviti TCP-IP / radio veze / ini

  irina audio pojasa iz radio terminala, 300 do 3000 Hz, je takoer i u mreama temeljenim na TCP-IP.

  U slijedeim poglavljima objanjene su osnove simulcast mree. Zbog jedn