14
PREDAVANJA FER ZSE 15A2 SKLOPNI I ZAŠTITNI UREĐAJI Nositelji: Doc.dr.sc. S. Štefan Prof.dr.sc. A. Marušić

Sklopni Uredjaji NN

  • Upload
    muddog

  • View
    226

  • Download
    23

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sklopni Uredjaji NN

PREDAVANJA FER

ZSE 15A2 SKLOPNI I ZAŠTITNI UREĐAJI

Nositelji: Doc.dr.sc. S. Štefan Prof.dr.sc. A. Marušić

Page 2: Sklopni Uredjaji NN

a) Funkcije sklopnih aparata i uređaja-uklapanje, isklapanje, pokretanje, regulacija, zaštita, upravljanje i dr.

b) Podjela sklopnih aparata i uređaja prema namjeni-rastavljači, sklopke, sklopnici, prekidači, pokretači, regulatori, osigurači, odvodnici prenapona, releji, okidači, sklopni blokovi i dr.

c) Podjela s obzirom na način upravljanja prolazne struje-kontaktni, bezkontaktni, hibridni

d) Podjela sklopnih aparata i uređaja prema nazivnom naponu-niskonaponski i visokonaponski

e) Ostale podjele

Page 3: Sklopni Uredjaji NN

a) Električni kontaktib) Uklapanje i prekidanje u krugovima istosmjerne i

izmjenične strujec) Osnovne karakteristike sklopnih aparata i uređaja-

uklopne i prekidne moći, nazivne struje i naponi, mehanička i električna trajnost i dr.

Page 4: Sklopni Uredjaji NN

a) Funkcije sklopnih aparata i uređaja-uklapanje, isklapanje, pokretanje, regulacija, zaštita, upravljanje i dr.

b) Proračun struja kratkog spoja

c) Nazivne struje vodova i kabela

d) Impedancija kabela

e) Proračun padova napona

Page 5: Sklopni Uredjaji NN

a) Niskonaponske sklopke i rastavljači (rastavne sklopke)b) Prekidači-instalacijski, kompaktni, otvorenic) Sklopnici-izvedbe i upravljanjed) Strujne zaštitne sklopkee) Tipovi okidača i relejaf) Karakteristike okidača i relejag) Osiguračih) Odvodnici prenaponai) Ostali aparati

Page 6: Sklopni Uredjaji NN

a) Definicije i funkcijeb) Tvornički dogotovljeni sklopni blokovi - izvedbe

Page 7: Sklopni Uredjaji NN

a) Zaštita od preopterećenjab) Zaštita od kratkog spojac) Zaštita od dodirnog napona – diferencijalna zaštitad) Zaštita od zemljospojae) Zaštita generatora i agregataf) Sklapanje i zaštita kod kompenzacije jalove energijeg) Zaštita i primjena za posebne uvjeta; 400Hz, rudnici

Page 8: Sklopni Uredjaji NN

a) Ograničavanje amplitudeb) Ograničavanje trajanja

Page 9: Sklopni Uredjaji NN

a) Selektivna zaštitab) Pridružena zaštita (back-up)c) Koordinacija zaštite kod pokretanja motora

Page 10: Sklopni Uredjaji NN

a) Klasični toplinski releji i okidači za preopterećenjeb) Magnetski okidači i relejic) Elektronički okidači i releji – analogni, digitalnid) Primjeri izvedbe različitih vrsta zaštite

Page 11: Sklopni Uredjaji NN

a) Visokonaponski rastavljači, sklopke, prekidačib) Visokonaponski sklopni blokovic) Uvod u zaštitu na visokom naponu

Page 12: Sklopni Uredjaji NN

a) Stupanj mehaničke zaštiteb) Izvedba priključakac) Rutinska i tipska ispitivanja

Page 13: Sklopni Uredjaji NN
Page 14: Sklopni Uredjaji NN

a) ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI (posebni otisak iz Tehničke enciklopedije, IV svezak)

b) UVOD U TEORIJU ELEKTRIČNIH SKLOPNIH APARATA – B. Belin

c) ELEKTRIČNI SKLONI APARATI NISKOG NAPONA - I dio, V. Jurjević

d) SWITCHING, PROTECTION AND DISTRIBUTION IN LOW-VOLTAGE NETWORKS – Siemens, 1994

e) POWER ENGINEERING GUIDE TRANSMISSION AND DISTRIBUTION – Siemens

f) ELECTRICAL INSTALATION GUIDE ACCORDING IEC INTERNATIONAL STANDARDS – Groupe Schneider