Click here to load reader

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

 • SREDNJA STRUNA KOLA ROAJE

 • Postojei smjeroviAUTOMEHANIAREKONOMSKI TEHNIAR-OPTI SMJERELEKTROM. MA. I OPR.ELEKTROTEHN. RACUNARAELEKTROTEHN. TELEKOMUNIKACIJAELEKTROTEHNIAR ENERGETIKEELEKTROTEHNIAR RAUNARAINSTALATER SANIT URE. GRIJ. I KLIMAT.

  MAINSKI TEHNIAR ZA ENERGETIKU MAINSKI TEHNIARPRODAVATEHNIAR DRVOPRERADETEHNIAR MARKETINGA I TRGOVINETEHNIAR PRODAJETURISTIKI TEHNIARPOLJOPRIVREDNI TEHNIARKONOBAR KUVARPRODAVA

 • Upisana odjeljenja prvog razreda Obrazovni profil na IV i III stepenu Broj odjeljenja Broj uenika1.Turistiki tehniar................... 1 302.Ekonomski tehniar.... 1 303.Elektrotehniar raunara. ... 1 304.Poljoprivredni tehniar ....... 1 305.Automeh./Instalater san.ur.i klim. 1 30

 • 1. Mainski tehniar za energetikuAnalizira tehniku dokumentaciju energetskih sistemaUestvuje u montiranju termoenrgetskih postrojenjaUestvuje u montiranju hidroenrgetskih postrojenjaUestvuje u montiranju gasoenrgetskih postrojenjaPlanira optimalno voenje postrojenja sa stanovita ekonominosti

 • 2.Turistiki tehniarTuristiki tehniar stie sljedee vjetine:

  Priprema turistike uslugeIzrauje turistike uslugePlasira na trite turistike uslugeProdaje turistike uslugePrati realizaciju turistikih usluga Obraunava turistike uslugeUsluuje goste u hoteluKomunicira sa gostima i klijentima na stranim jezicima

 • 3.Ekonomski tehniarPo zavretku etvorogodinjeg kolovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehniara, imaju mogunost da nastave kolovanje na viim i visokim kolama ili da se zaposle u mnogim granama privrede u banci, u osiguranju, u trgovakim, u turistikim i ugostiteljskim preduzeima

 • 4.Tehniar drvopreradeTehniari prerade se osposobljavaju da:- sastavljaju reime i vode proces parenja i suenja drveta, - rukuju zahtjevnijim mainama za obradu drveta, - pripremaju jednostavne programe i rukuju CNC mainama za obradu drveta, - pripremaju izvjetaje o proizvodnji, - osposobe za idejno rjeavanje enterijera i namjetaja od drveta,

 • 5.Tehniar prodajeSticanje znanja o djelatnosti trgovine, o prodavnici kao poslovnoj jedinici. Osposobljavanje uenika da steeno znanje primijene u praksi. Upoznavanje i ovladavanje tehnikom poslovanja u prodavnici. Trgovac ima izraenu komunikativnost, ubjedljiv, usluan, ljubazan, strpljiv.Trajanje kolovanja je 4 godine

 • 6.Elektrotehniar energetikeU okviru obrazovnog profila elektrotehniar energetike koluju se uenici za obavljanje sledeih poslova:- Uee u projektovanju trafo-stanica- Uee u projektovanju elektrinih mrea niskog i visokog napona- Uee u projektovanju elektrinih instalacija- Rad u ispitnim labaratorijama- Merenje i kontola zatite uzemljenja- Odravanje i remont elektrine opreme, mrea i postrojenja

  Elektrotehniar energetike se moe zaposliti u svim granama industrije, elektrodistribuciji, projektnim organizacijama elektro struke i elektroservisima.

  Po zavretku kolovanja uenici takoe stiu osnovu i mogunost daljeg kolovanja, kako na elektrotehnikom, tako i na mnogim drugim tehnikim i prirodnim fakultetima.kolovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

 • 7.Poljoprivredni tehniarPoljoprivredni tehniar je strunjak u oblasti ratarstva, povrtarstva, cvearstva, voarstva, vinogradarstva, zatite bilja, stoarstva pelarstvai poljoprivredne tehnike.

  Raditi ! Gde?

  Preduzea koja se bave proizvodnjom i prometom poljoprivrednih proizvoda

  Poljoprivredna apoteka

  Zavod za poljoprivredu

  Privatni plastenik/staklenik

  Sopstveno domainstvo

 • Kabinet i laboratorija poljoprivrednih tehniara

 • Elektrotehniari raunaraOdrava i servisira raunare, raunarske sisteme i opremu. Sklapa i rasklapa raunar, provjerava ispravnost raunarskih komponenti, utvruje kvarove i vri zamjenu raunarskih djelova. Osim rada na hardveru, vri razliite instalacije i podeavanja, umreava raunare i sl. Poznaje programske jezike, koristi mjerne instrumente i alate. Moe raditi u servisima i preduzeima na poslovima servisera, lica zaduenog za odravanje raunarskih mrea i sl.

 • Kabinet raunara

 • 1.AutomehaniarAUTOMEHANIAR-obavlja poslove rastavljanja i sastavljanja skolopova i sistema motornih vozila. Obavlj preglede i postavlja dijagnozu kvarova i uz korienje alata i ureaja efikasno i racionalno otklanja kvarove. Tajanje kolovanja je 3 godine.

 • 2.ElektroinstalaterElektroinstalateri ugrauju elektrine instalacije i postavljaju ureaje elektrine rasvjete. Oni odravaju i postavljene ureaje te otklanjanju mogue kvarove. Rade i na obiljeavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, prikljunih elemenata, elektrinih ureaja i elektroopreme. Elektrine sisiteme instaliraju uglavnom u stanovima, uredima, fabrikama i privatnim preduzeima.

 • Kabineti za strane jezike

 • Prostorije za nastavnike i upravu

 • kolske prostorije

 • Kontakti Web prezentacija: sssrozaje.users.t-com.me