of 15 /15

SUSIPAŽINTI SU TEKSTU · 2020. 12. 3. · Katinelis Juodis Kaip pralinksminti teti. 4 SEKMADIENIo RYTą JUoDISPUSRY čIAMS VALGė MėGSTAMIAUSIą SAVo PATIEKALą – žUVų TRAŠKUčIUS

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SUSIPAŽINTI SU TEKSTU · 2020. 12. 3. · Katinelis Juodis Kaip pralinksminti teti. 4 SEKMADIENIo...

 • 012

  SUSIPAŽINTI SU TEKSTU:didžiosios raidės, nesudėtingi žodžiai, patrauklios iliustracijos. Puikiai tiks pradedančiam skaitytojui.

  LINKSmAI moKyTIS SKAITyTI:didžiosios raidės, trumpi sakiniai, aiškūs tekstai. Šiek tiek įgudusiam skaitytojui.

  įTvIrTINTI SKAITymo įgūdŽIUS:raidės didesniu šriftu, ilgesni sakiniai, įdomios istorijos. Pažengusiam skaitytojui.

  Mieli tėveliai!Ši knygelių serija paskatins jūsų mažylį ištarti: „Aš skaitau!“

  Vaikai mokosi skaityti įvairiai. Vieni tobulina įgūdžius, įveikdami vis sudėtingesnes knygas, kiti grįžta prie pamėgtų skaitinių ir atranda juos iš naujo. Padėkite mažajam skaitytojui tobulėti ir labiau pasitikėti savimi. Juk mokytis skaityti gali būti paprasta ir smagu. Serijoje „Aš skaitau!“ ra-site visko: nuo pirmųjų pasakojimų, kuriuos įveikiant mažiesiems prireiks jūsų pagalbos, iki knygų, kurias vaikas perskaitys savarankiškai. Kiekvie-nam mokymosi skaityti etapui čia rasite tinkamiausią knygutę.

 • Versta iš:Alissa HeymanSPLAT THE CAT MAKES DAD GLADHarperCollins Children‘s Books, New York, 2014

  © Rob Scotton, 2014Tekstas, Alissa HeymanViršelio iliustracija, Rick FarleyVidinės iliustracijos, Robert Eberz Pirmą kartą anglų kalba 2014 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose pavadinimu Splat the Cat Makes Dad Glad išleido HarperCollins. Išleista susitarus su HarperCollins Publishers.© Vertimas į lietuvių kalbą, Viktorija Uzėlaitė, 2017© Leidykla „Nieko rimto“, 2017ISBN 978-609-441-442-8

  Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

 • Vilnius2017

  Pagal Rob Scotton kūrinius

  Iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė

  1

  Katinelis JuodisKaip pralinksminti teti

 • 4

  SEKMADIENIo RYTą JUoDIS PUSRYčIAMS

  VALGė MėGSTAMIAUSIą SAVo PATIEKALą –

  žUVų TRAŠKUčIUS – IR SKAITė KoMIKSą

  APIE SUPERKATINą. JAUTėSI BE GALo

  LAIMINGAS!

 • PRIE Jo PRISėDo RūŠKANAS TėTIS.

  – TėTI, KAS NUTIKo? – PAKLAUSė

  JUoDIS.

  – VAKAR VAKARE MūSų FUTBoLo

  KoMANDA PRALoŠė DIDžIąSIAS

  RUNGTYNES, DėL To IR LIūDžIU, – PASAKė

  TėTIS.

 • – o, NE! – SUŠUKo JUoDIS.

  JIS SUPRATo, KAD TėTIS NUSIMINęS.

  JUoDžIo TėTIS LABAI MėGo FUTBoLą,

  JIS BUVo KoMANDoS KAPIToNAS.

 • 7

  – TURIU PRALINKSMINTI TėTį. REIKIA

  Ką NoRS SUGALVoTI. PERžIūRėSIU SENAS

  NUoTRAUKAS, GAL IŠSIAIŠKINSIU, KAS JAM

  PATINKA? SEIMURAI, PAžVELK!

 • 8

  – ŠTAI TėTIS SU SENELIU, LAIMėJę BėGIMo

  TRIMIS KoJoMIS LENKTYNES! TėTIS čIA DAR

  VISAI VAIKAS!

 • – JAU žINAU, KAIP PRALINKSMINTI

  TėTį! UžRAŠYSIU MUS į žAIDYNES KAčIų

  MoKYKLoJE! žAISIM DAUG žAIDIMų IR

  LAIMėSIM TRIKoJo BėGIMo LENKTYNES!

 • 10

  TėTIS MANIMI LABAI DIDžIUoSIS.

  PARoDYSIU JAM, KoKS AŠ GREITAS IR

  STIPRUS, ToKS PATS, KoKIE BUVo JIEDU

  SU SENELIU!

  – JUoDI, Ką DARAI? – PAKLAUSė

  MAžoJI SESYTė.

  – MAN KILo PUIKI MINTIS, KAIP

  PRADžIUGINTI TėTį. AŠ TRENIRUoSIUoSI

  SU SEIMURU, – SUŠUKo JUoDIS.

 • – HM… – NUMYKė SESYTė, – PUSėTINAI

  SUMANEI.

  – TURI PAVYKTI, – NUBėGDAMAS

  ŠūKTELėJo JUoDIS.

  IR TVoJoSI ANT žEMėS.

 • 13

  – oI! – SUCYPė.

  UoDEGA IŠ SKAUSMo SUSIRAITė, BET JIS

  NUTAISė NARSų VEIDą.

  – JAU žINAU, Ką DARYSIU. įSIVERSIU

  LAIMę NEŠANčIUS BATRAIŠčIUS!

 • 012

  Susipažinti su tekstu

  Linksmai mokytis skaityti

  įtvirtinti skaitymo įgūdžius

  Pagal Rob Scotton kurinius

  Norėdami daugiau sužinoti apie serijos „Aš skaitau!“ lygius, žvilgtelėkite į vidų.

  Kai Juodžio tėtis vaikšto rūškanotas dėl pralaimėtų Didžiųjų futbolo rungtynių, katinėlis žino, ką daryti. Nieko nedelsdamas, imasi darbo ir užsirašo su tėčiu į žaidynes Kačių mokykloje.

  – Mes su tėčiu nugalėsim trikojo bėgimo varžybose, – sušnabždėjo Juodis. – Aš treniravausi ir įsivėriau laimę nešančius raištelius.

  Ar tokiu būdu pavyks pralinksminti tėtį?