Sylvania Pomoc Dla Graczy

  • View
    536

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opis Sylvanii dla graczy do kampanii sandboksowej w Warhammerze.

Text of Sylvania Pomoc Dla Graczy

SylvaniaOficjalnie prowincja nieelektoralna, podlega wadcy Stirlandu, czyli w chwili obecnej Grafowi Alberichowi Haupt-Anderssenowi. Nieoficjalnie wiadomo, i w Sylvanii od pewnego czasu dzieje si co niedobrego. I nie chodzi nawet o plotki, e ten czy inny von Carstein powrci do ycia, by znw poprowadzi armi nieumarych na Altdorf, a raczej o niepokojce Cesarza oraz sztab Suby Drg i Mostw fakty. A s one nastpujce: - Ogromna krasnoludzka karawana wiozca elazo dla Imperium zagina. W zasadzie s sprzeczne doniesienia. A to, e deszczy rozmyy trakty i uczyniy nieprzejezdnymi. e zielonoskrzy trzymaj wyjcia z Gr Kraca wiata i wreszcie, e krasnoludy zostay wymordowane przez bandytw, zielonoskrych, wyznawcw Chaosu. - W Waldenhof nocami gin ludzie. Niby normalna sprawa w duych miastach, ale plaga zagini jest ogromna, a ciaa znajduje si tylko czasem, i do tego niekompletne. - W jednej z baronii a moe hrabstw lokalny wadyka rozpta festyn okruciestw, ktre przymiewaj to, czego dokonywa Konrad von Carstein. Ludzie s paleni, wbijani na pal, katowani. - Stra Drg i Mostw praktycznie nie istnieje, drogi nie s patrolowane. Zgrupowanie Wschodnie miao w Sylvanii ponad dwudziestu stranikw, ale od p roku nie ma adnego. Cz zamordowano, cz zagina, by moe ucieka. Siatka agenturalna i informacyjna po prostu nie istnieje. - Od szeciu-siedmiu miesicy jest problem z wiadomociami z prowincji. Kurierzy albo nie docieraj, albo baronowa Sophie von Walden ich nie wysya. Z dawnych raportw wynika, e baronowa utrzymuje bliskie kontakty z Kislevem, w tym sam caryc. Jak wida Sylvania staa si na powrt swoist terra incognita dla metropolii. Mao tego, dziej si w niej zapewne rzeczy, ktre mog tylko pogorszy ogln, i tak fataln sytuacj Imperium.

I.

Oglnie o krainie

Sylvania jest pooona na poudniowo-wschodnim kracu Imperium. Jako prowincja nie gra wikszej roli politycznej w cesarstwie. Rwnie pod wzgldem gospodarczym jest zmarginalizowana. Nie powinno wic dziwi, e wikszo wydarze, ktre wstrzsay posadami pastwa, Sylvani jako omijay. Wojna Domowa nie dotkna ziem sylvaskich, wikszo inkursji Chaosu rwnie. Jeli ju dochodzio do najazdw zielonoskrych to najczciej przez Czarne Gry na Averland i Suddenland. Owszem by taki okres, kiedy to si wydawao, e znane nam Imperium przestanie istnie wanie za spraw Sylvanii. W XXI i XXII wieku najazdy Wampirycznych Hrabiw z rodu von Carstein omal nie zakoczyy si upadkiem pastw rozbitego i wstrzsanego wojn domow1

Imperium. Cho kady z trzech najsynniejszych ksit skoczy marnie, umiercony ostatecznie, to co i rusz pojawiaj si plotki, e ten czy w ponownie wrci do ycia. Nie powinno wic dziwi, e w potocznej wiadomoci zwykego ludu Sylvania to Kraina Wampirw, miejsce zapomniane przez Sigmara i pozostaych dobrych bogw, ziemie przemierzane wszerz i wzdu przez nieumarych. Rzecz jasna to cakowicie zafaszowany obraz. Jaka jest prawda? Sylvania to niewielka prowincja pooona u podna Gr Kraca wiata. To rzutuje na klimat prowincji. Chocia ley na poudniu to lata s tu chodne i deszczowe a zimy dugie i mrone. Pod wieloma wzgldami powietrze spywajce z gr czyni Sylvani podobn pooonemu na pnocy Ostlandowi. Kiedy pogoda nie dopisuje mawia si, e pogoda jak w Sylvanii. I faktycznie, do czste deszcze i mgy czyni t krain ponura i nieprzyjemn. Do klasycznych pejzay sylvaskich mona zaliczy agodne, niezalesione wzgrza, wyrastajce z caunu mgie; gste, wilgotne lasy; jaowe, grzskie wrzosowiska straszce kikutami pojedynczych, karowatych drzew. I gigantyczny masyw Gr Kraca wiata pitrzcy si na poudniu, a widziany nawet z Waldenhof. Kraina jest stosunkowo zacofana, rzadko zasiedlona. Liczy sobie zaledwie 7 miast, z czego tylko jedno ma ponadtysiczn populacj. Pozostae to tak naprawd umocnione, due wsie liczce sobie 300-700 mieszkacw. Niewielka ilo mieszkacw, czyni Sylvani krain do dzik, bardziej niekiedy niezbadan ni pnocne ziemie Ostlandu lub ostpy Drak Waldu. Prcz naturalnych drapienikw (szczeglnie dua ilo wilkw), spotka si tu mona z istotami pozostaymi po inwazjach Chaosu (zwierzoludzie, mantikory, gryfy) czy w ogle magicznymi (w grach stwierdzono 50 lat temu wystpowanie gigantw i pegazw). Mao tego, wieki rzdw von Carsteinw, potnych i utalentowanych nekromantw, z pewnoci wpyny na to, e w Sylvanii o wiele czciej dochodzi do spotka z istotami nieumarymi, najprawdopodobniej pozostaociami po eksperymentach nekromantycznych. Prowincj rzdzi baronowa Sophie von Walden, jej rd jest najbogatszy i najbardziej znaczcy w Sylvanii. Jednake poszczeglne rody hrabiowskie i baronowskie posiadaj szerok autonomi i nierzadko potrafi sprzeciwi si decyzjom wadczyni Sylvanii. Rody s skcone, cho nie znaczy to, e w Sylvanii toczy si wojna domowa. Czasem i owszem dochodzi do star czy te rajdw na ziemie nielubianego ssiada, ale najczciej panuje pokj. Kulturowo Sylvania take rni si od gwnych prowincji Imperium. Przede wszystkim jej lud wywodzi si od Fennonw, plemienia, ktre zamieszkiwao te tereny za Sigmara. Gospodarka owego plemienia opieraa si na pracy niewolnej. Liczne rajdy i pograniczne wojny sprawiy, e Fennoni posiadali ogromn rzesz niewolnikw. Natomiast jako jedni z2

ostatnich podporzdkowali si wadzy zaoyciela Imperium, a konkretnie uczyni to jeden z ich wodzw Drannus, liczc, i dziki temu uda mu si przej wadz nad caym plemieniem. Ostatecznie Drannus otrzyma we wadanie ziemie obecnego Stirlandu oraz Sylvanii. Sylvania bya wwczas jeszcze mniej gocinna, jej nieurodzajne ziemie zagroone przez najazdy zielonoskrych nie byy zbyt atrakcyjne. Drannus uwolni wic cz z niewolnikw, ktrzy zostali osadzeni na terenie obecnej prowincji. Mieszajcy si tygiel plemienny rozmaitych ras ludzkich i narodowoci da w efekcie dzisiejszego typowego Sylvaczyka, ktry nijak nie przypomina typowego mieszkaca Imperium z Reiklandu, Suddenlandu, Middenlandu czy nawet Ostlandu. Sylvaczycy na og s ciemnowosi i ciemnoocy. Maj ostre rysy twarzy, wyrane brwi i ciemniejsz skr, o ton tylko janiejsz ni Tileaczycy. Wieki wadania okrutnego, wampirzego rodu von Carsteinw sprawiy, e po dzi dzie Sylvaczycy s nieufni i zamknici w sobie. Na og nieprzychylni im mieszkacy zachodnich prowincji uwaaj przy tym, e niewolnicze pochodzenie, wymieszanie ras oraz poddanie si na wiele lad rodowi nekromantw sprawiy, i s szczeglnie podatni na wpywy Chaosu oraz skonni do okruciestw. Nie to potwierdzenia w badaniach czy doniesieniach, aczkolwiek faktycznie zdoby zaufanie chopw sylvaskich nie jest atwo. Aczkolwiek lud to twardy, ktry zawsze y w cieniu zagroenia tego, co kryo si pord sylvaskich lasw, wzgrz czy bagien.

II.

Rody

Von Waldenowie najbogatszy i najbardziej znaczcy rd w Sylvanii. Jego gowa, baronowa Sophie von Walden (lat 33), rzdzi Sylvani. Von Rumsfeldzi Gow rodu jest baron Kristof von Rumsfeld (lat 36), bohater wojenny wadajcy Leicheburgiem i okolicznymi ziemiami. Von Fennwartowie baron Karl von Fennwart (lat 31), wadca Mikalsdorfu, ma prawo pobiera myto z pnocnych drg sylvaskich. Von Bundebadowie hrabini Gabriella von Bundebad (lat 40), wadczyni Nachthafen, posiada niewielk flotyll rzeczn, handluje ze Stirlandem. Von Essenowie baronessa Natascha von Essen (lat 73), wadczyni Essen, jej rd posiada flotyll rzeczn, handluje gwnie drewnem. Von Stolpe hrabia Petr von Stolpe (lat 44), naturalizowany w Imperium rd z Kislevu (kislevicka ga rodu nosi miano Stopow). Hrabia wada Schwartzhafen, posiada do duy majtek i wielkie stada byda, ktrym handluje z ssiednim Stirlandem. Von Kristalbachowie Hrabianka Anika von Kristalbach (lat 22), wadczyni Stirfhre, przepraw przez Stir. Jak na warunki sylvaskie jest do bogat szlachciank.

3

KultyKulty dwu bogw dominuj w Sylvanii klasycznie ju Sigmara, gwnie wyznawany w Waldenhof i pozostaych orodkach wiejskich, oraz Taala, ktry wci jest szczeglnie popularny na terenach wiejskich. Do due wpywy, jeszcze z nadania cesarskiego posiada take kult Morra, cho nie jest zbyt popularny wrd miejscowych. Co ciekawe funkcjonuje te kult Ulryka, cho w Sylvanii znajduje si prawdopodobnie tylko jedna witynia tego boga. Sigmar funkcjonuje gwnie w orodkach miejskich, kade miasto posiada wityni, w Waldenhof wznosi si najwiksza, dwuwieowa katedra. Gow kultu jest lektor Aelrad Erckhart (lat 55), czek mony, znaczcy, o dziwo bez politycznych ambicji. Prawdopodobnie z tego wzgldu od kilkunastu lat patronuje kocioowi Sigmara w Sylvanii. Koci Sigmara w Sylvanii dysponuje te ograniczonymi siami zbrojnymi ochraniajcymi witynie. W samym Waldenhof znajduje si komandoria Zakonu Poncego Serca liczca kilku rycerzy i kilkudziesiciu pocztowych. W razie potrzeby, najwikszym wysikiem kult jest w stanie zgromadzi siy liczce 10 rycerzy, 100 knechtw. Taal wiara w boga natury i dzikich miejsc nadal jest bardzo popularna na terenach wiejskich Sylvanii. Wystpuje najczciej w formie czonej z kultem Rhyi siostry i ony Taala. W niemal kadej wiosce znajduje si kapliczka patronacka ktrego z gwnych bstw lub jednego z pomniejszych duchw. Nie istnieje adna hierarchia kultu Taala w Sylvanii. Nie istniej wielkie witynie. Due wita celebruje si w miejscach uznanych za sanktuaria. Morr kult boga mierci nie jest popularny w Sylvanii, jednake zasugi tego w walce z von Carsteinami oraz specjalizacja (zwalczanie nekromancji) sprawiy, i krtko po mierci Manfreda von Carsteina cesarz Adelbert IV (dynastia nulnijsko-stirlandzka) odda Sylvani pod opiek kultu Morra a konkretnie Zakonu Zasuonego Spoczynku (tzw. Rycerzy Krukw znanych te jako Rycerzy Zakonu Zasony). w otrzyma w nadaniu miasteczko Siegfriedhof. Na terenie Sylvanii Zakon Zasony liczy sobie 20 rycerzy i ponad 100 knechtw i wojownikw. Przewodzi mu Mistrz Tanatius von Todt. Ulryk W zasadzie w Sylvanii nie ma wyznawcw tego kultu, jednake ze wzgldu na blisko trzech fortec krasnoludzkich (Zhufbar, Karak Kadrin oraz Karak Varn), z ktrymi kult Ulryka utrzymuje do oywione i przyjazne stosunki, w Waldenhof utrzymywana jest niewielka witynia Boga Zimy oraz komandoria Zakonu Biaego Wilka (4 rycerzy, tuzin knechtw), ktrej przewodzi Pierworodny