of 15 /15
TEHNIKE KREATIVNOSTI U POSLOVANJU Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Izradio: Karlo Županić Mentor: mag.inf. Nikola Kadoić Završni rad

Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

TEHNIKE KREATIVNOSTI U POSLOVANJU

Sveučilište u ZagrebuFakultet organizacije i informatike

Izradio: Karlo ŽupanićMentor: mag.inf. Nikola Kadoić

Završni rad

Page 2: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

SAŽETAK

1. Uvod

2. Odlučivanje

3. Kreativnost

4. Tehnike kreativnog razmišljanja

5. Mitovi kreativnosti

6. Primjer banke

7. Zaključak

Page 3: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

UVOD

U privatnom i poslovnom životu nailazimo na odluke. Odluke za sobom

nose i posljedice, a snalažljivost pojedinca ovisi i o njegovoj kreativnosti.

Postoje vježbe i savjeti za poticanje kreativnosti, a u ovom radu je

navedeno i obrađeno sedam vježbi za generiranje ideja i poticanja

kreativnosti. Uz metodu generiranja ideja postoje savjeti za provođenje

te metode, ali postoje i mitovi kreativnosti koji nas upozoravaju na

stereotipove kod kreativnosti.

Postoji deset mitova kojih se treba paziti kod poticanja vlastite

kreativnosti, zato ih valja dobro proučiti i pripaziti na njih.

Page 4: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

ODLUČIVANJE

„Proces odlučivanja je izbor načina djelovanja između više

alternativa.“ (Harold Koontz, Heinz Weihrich: Essentiale of Management, Eight

Edition, Mc Graw-Hill Publishing Company, New Delhi, 2010., str. 127)

„Proces odlučivanja je proces identifikacije problema i proces

rješavanja problema.“ (Richard L. Daft: Organization Theory and Design, Tenth

Edition, South-Western, Mason, 2010., str. 452)

„U trenutku odlučivanja, najbolja stvar koju možete napraviti je dobro

odlučiti, druga najbolja stvar koju možete je loše odlučiti, a najgora

stvar koju možete napraviti je uopće ne odlučiti.“ (Theodore Roosevelt)

Page 5: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju
Page 6: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

STILOVI ODLUČIVANJA

Autokratski stil odlučivanja• Jedna osoba donosi odluke• Jedan izvršitelj, a svi ostali su zaposlenici• Može biti djelotvoran samo u manjim poduzećima• Bespotrebno opterećivanje operativnim i rutinskim

odlukama

Demokratski stil odlučivanja• Uključeni su viši, srednji i niži menadžment• Glavni menadžeri uče svoje podređene donositi važne

odluke• Jedna osoba ne može biti stručnjak u svim područjima

Page 7: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

KREATIVNOST

Priprema

Inkubacija

Uvid

ProcjenaRazrada

Faze kreativnog razmišljanja

Page 8: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

Teorije mišljenja

Page 9: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

Slučajno dodavanje (Random input)

Oluja mozgova

Slice and Dice

Cherry Split

Umne mape (Mind Mapping)

SCAMPER

Šest šešira za razmišljanje

TEHNIKE KREATIVNOG RAZMIŠLJANJA

Page 10: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

SCAMPER

Page 11: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju
Page 12: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

MITOVI KREATIVNOSTI

1. MIT EUREKE (engl. The eureka myth)

2. MIT PODRIJETLA (engl. The breed myth)

3. MIT ORIGINALNOSTI (The originality myth)

4. MIT STRUČNJAKA (engl. The expert myth)

5. MIT POTICAJA (engl. The incentive myth)

6. MIT SAMOTNJAKA (engl. The lone creator myth)

7. MIT BRAINSTORMINGA (engl. The brainstorming myth)

8. MIT KOHEZIJE (engl. The cohesive myth)

9. MIT OGRANIČENJA (engl. The constrains myth)

10. MIT MIŠJE ZAMKE (engl. The mouse trap myth)

Page 13: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

PRIMJER BANKA

Jedna od 4 vodeće u Hrvatskoj

Wideboard

Ispravno vođenje brainstorminga

Ciljevi banke su unutar granica

Page 14: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

ZAKLJUČAK

Moderno tržište puno je sa neočekivanim

izazovima, stoga poduzeća moraju odgovarati sa

kreativnim rješenjima i idejama.

Navedene metode kreativnosti pomažu pri

generiranju novih ideja i rješenja, ali se mora

pripaziti na mitove kreativnosti kako bi što

učinkovitije koristili vlastitu kreativnost.

Kreativnost u donošenju poslovnih odluka je

najviše zastupljena u razvijenim zemljama, ali se

uvijek nađe primjer i u domaćoj praksi.

Page 15: Tehnike Kreativnosti u Poslovanju

HVALA NA PAŽNJI!