Telephone List_ CMO Rajasthan 30 03 2012

  • View
    4.487

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of Telephone List_ CMO Rajasthan 30 03 2012

A

SCHIEF MINISTER OFFICEI .Com

Name

Designation

Mobile

IP

I .Com (Staff)

SH. GEHLOT

ASHOK CHIEFMINISTERFINANCE & TAXATION/PLANINING / POLICY PLANNING/ DOP/ ADMINISTRATIVE REFORMS AND COORDINATION/CABINET/RAJASTHAN STATE INVESTIGATION BUREAU/GAD/ CIVIL AVIATION/ INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS/HOME AFFAIRS & JUSTICE DEPARTMENT

1037 1036

60/33/1037

cmrajasthan@nic.in Website cmo.rajasthan.gov.insugamrpg.raj.nic.in (Complent Web)

Office 2227656 2227716 Fax 2227687

Residence 2228712/13 1012-IP Fax 2228705

49 45 37 38 43 42 41 26 50 66 63

SH. SHREEMAT PANDEY12/04/1956 shreemat.pandey@nic.in RR:84

PSCMINFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION

98290 15025 94133 44153 94143 14061 90012 34444 98290 60807 92514 66311 94142 05900 94140 75577 98872 89817 94140 16107

24/1023/1098 44/1025/1082 1051( 43 CMR )

2227308 2227701 2227589 2227591 2227484 2227311 2227917 2227046 2227216 5116359 5116629 2227572 2227185 2227901 2227223 2227324 22277162385372 FAX (o)

2700911 2702999D-602, GHANDI NAGAR

SH. RAJAT KR. MISHRA04/01/1968 secy-cm-rj@nic.in 21/04/1963 RR:92

SCM IG (VIGILANCE) PRESS ADVISOR DS (SP) DS (M) DS (VS) DS (P)

2700875II/2, GHANDI NAGAR

SH. SAURABH SRIVASTAVARR:91

2357530421, NEMI SAGAR COLONY, VAISHALI NAGAR

SH. MOHAMMAD YASIN myasinjaipur@gmail.com SH. SHARDA PRATAP SINGH01/07/1977 (IFS) RR:06 SH. RAGHUVEER SINGH MEENA(DR-84/S.MADHOPUR) 05/05/1957

1058 1070 1026 1016 1014 1032

39/1059 1071 1027 1017 1015/ 1069 1049 1033 30/1031 69/1039 1099 ( 95 CMR ) 1047/1068 1035 1047/10-68

2379790I9, BISSMILLA JALUPURA RSEB GEST HOUSE MANZIL,

2740460

2702963V-OLD MREC GANDHI NAGAR CAMPUS,

rsmeena1957@gmail.comSH. VIKRAM SINGH CHAUHAN(DR-84/BANSWARA) 27/08/1957

2570398D-68, PULICE JLN MARG MEMORIYAL,

vikramsingh@rajasthan.gov.in SH. PRADEEP KUMAR BORAR(DR-85/JAIPUR) 28/07/1960

2704215D-638, MAYUR PATH. GANDHI NAGAR

borarpradeepkumar@hotmail.com

SH. VIJAYPAL SINGH(DR-89/BHARATPUR) 08/02/1965

DS (VP) OSD (D)

99291 08338 99820 61555

1030 1038 1041 1046

2208081B-620, SHIV BANIPARK MARG.

dsvpcmo@gmail.com

SH. DEVARAM SAINI(DR-97/SIKAR) 06/08/1969

2700188S-BLOCK, OLD MREC CAMPUS, GHANDI NAGAR

devaramsaini@ymail.com

2224948 CMR

65

SH. LALIT KUMAR GUPTA(DR-98/JAIPUR) 14/12/1971lalit.com@rajathan.gov.in

OSD (L) OSD (G) OSD (DS) OSD (Y) OSD (T) OSD (MS) ADDL., SP ADDL., SPPS TO CM PA TO CM PA TO CM PA TO CM PA TO CM PA TO CM PSO (INSPECTOR)

98292 26731 94133 13195 94140 91611 91663 97088 94142 50501 98290 14548 95296 4477798290 54542 98292 10366 94143 37555

2227443 2227656 2227443 2227714 2220437 22205162227585 2228789

23001313-G-340, HOUSING NAGAR SITA BOARD, NIWAS, SASTRI

SH. GAURAV BAJAJ(DR-99/AJMER) 14/11/1970

2701023E-6, GHANDI NAGAR

gauravosd@gmail.com

65

SH. DINESH KUMAR SHARMA(DR-01/SIKAR) 15/08/1976 dsyn.2001@rajasthan.gov.in

2709707 2290962E-276, RAM NAGAE VISTAR, SODALA

104 SH. G.S.YADAV

1044

1045 1086/1021 (CMR ( 60/50 CMR ) 1028(45/52 CMR)1053( 41 CMR )

SH.THAKUR DAS SH. MANOJ SRIVASTAVmanojsrivastava@rajasthan.gov.in

278682378/32, ARAVALI MANSAROVAR PATH,

10341052 1094

2220516CM HOUSE PARISAR

25

SH. SANJAY SHOTRIYA cmvigilance@gmail.com SH. ANIL JAIN SH. SOBHAG MAL VERMAsobhagverma@gmail.com mslodha@gmail.com

270939691, VIVIK VIHAR, JLN MARG

1094 ( 95 CMR )

2554786

40

98298 32323 98292 11900 9829326213 90243 59995 94612 35873 98290 46052 94142 04157

1012 1037 1036 1012 1012 1012

2227656 2227656 2227656 2228713 2228713 2228712 2228713

22906166, NARENDRA NAGAR, NEW SANGANER ROAD D-58, YOGI MARG, MAZDOOR NAGAR, AJMER ROAD

60 40

SH. SURYA PRAKASHsurya.prakash@rajasthan.gov.in

F-445, GANDHI NAGAR

SH. RAM KHILADI SHARMA SH. RAMAVTAR SHARMASH. SATYANARAYAN PAREEK satyanarayanpareek@ymail.com

2793223DOCTORS COLONY, NEAR CHEELGADI RESTORENT, SANGANER E-741, GANDHI NAGAR 415, TILAK MARG, C-SCHIME

SH.KISHORI LAL SAINIksudaipurwati@gmail.com

5133346

SH.NEERAJ MEWANIneerajmewani@gmail.com

PSO (INSPECTOR) PSO (INSPECTOR) PSO (SUB. INSPECTOR) ACADEMIC OFFICER DD-PR

2228712 2228713 96106 6166698297 93478 94143 35772 1096 1078 5153222 Ext. 1096 ( 53 CMR ) ( 47 CMR )

G-765, Ghandhi Nagar

SH.RAMNIWAS CHEJERA SH. RAKESH YADAVrakeshyadav761@gmail.com SH. N.S. BISSA SH. FAROOQ AFRIDY ddprcmr@gmail.com farooq.afridy@gmail.com 15/51 SH. RAJESH SAINI oiccomputercellcmo@yahoo.com SH. MOHD. SALIM SH. PRABHAT GOSWAMI 47 SH. M.P.JAIN SH. K.K.GUPTA 48 SH. VED PRAKASH CHIMNANI SH. GOPAL LAL DHAMANI 69 33 60 33 SH. J.P.SHARMA SH. PUSPENDRA SINGH SH. RAHUL RAJ SH. DINESH SWAMI SH. SURENDRA SAINI SH. K.K.BHARDWAJ SH. RAVIKANT SHUKLA

5172599G-679, Ghandhi Nagar

93142 34441G-761, Ghandhi Nagar

2703478 2228796 2706078E-916, NAYYA GANDHI NAGAR PATH,

INCHARGE (COMPUTER) PRO PRO DDS Sr. AO (CM RELIEF) AO (CM RELIEF) SOASSISTANT SECTION OFFICER (OSD-D)

94133 87304 98293 32424 98296 00567 94140 57269 94601 33951 94131 76035

1042 1065 1078

32/1043 1061/1063

2227351 2227312 2228796 2228796

2609895 2368215JALUPURA PASS THANE KE

272323315/27, MALVIYA NAGAR

1054

1055 1084

2227269 2227679 2227679

2702117II/23, GANDHI NAGAR 48/22, RAJAT PATH, MANSAROVAR

1084 1064

1060

2592381B-181, MAHESH NAGAR

2630454P-9, GANESH COLONY, PURANA RAMGARH ROAD, AMBER

98292 42718 98292 28208 98295 93141 98298 31031 94143 10906 99282 82660 98299 72722 9649912722

1039 1035 1037 1035

2227716 2227656 2227656 2227656

2291958B-81,Sahayog ApartmentI,Vidhyadhar Nagar C-40,Jethiwal Bhawan,Kumawat Hhotwara Colony,

UDC(CMO) UDC(CMO) UDC(CMO)DATA MANEGAR (CMR) IT SUPERVISOR (CMR) DATA NODAL OFFICER (M&E)

221103168, Mahadev Nagar, Nandpuri, 22 Goudam, Jaipur 54/114 Hira Path, Mansarovar A-122, Mahesh Nagar, Jaipur Hans Vidhya Mandir Campus, Avadhpuri-I, Mahesh Nagar Phatak, Jaipur

d`i;k uEcj la'kks/ku gsrq voxr djk,a & egsUnz flag yks/kk & 11900@2227656@1037&vkbZih viMsV 25@11@11

mslodha@gmail.com

98292

SECTT.

&5153222&23@NAME

HELP SECTT. 1900/

1102&22 @ 2228716&19CABINET

ASSEMBLY

&2744301&20@RESIDENC E SECT T.

RAJ BHAWAN

PHOTOGRA PH/DATE OF BAIRTH

PORTFOLIO

MOBILE

OFFI CE

PABX274430 12743901 2744555 143/193

INCHAR GE (DISTT.) 12-12-11

SH. ASHOK GEHLOT- cmrajasthan.gov.in sugamrpg.raj.nic.inWebsite

CHIEF MINISTERFINANCE & TAXATION/PLANINING / POLICY PLANNING/ DOP/ ADMINISTRATIVE REFORMS AND COORDINATION/CABINET/RAJASTHAN STATE INVESTIGATION BUREAU/GAD/ CIVIL AVIATION/ INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS/HOME AFFAIRS & JUSTICE DEPARTMENT

3 May, 1951

8, CIVIL LINE, JAIPUR

2227656 2228712 1036 Fax2228713 1037 2227687 Fax1006 2228705 Assmbly

SH. ASHOK BAIRWA1 July, 1966

SOCIAL JUSTICE &EMPOWERMENT

(KHANDAR, S.MADHOPUR) 9, HOSPITAL ROAD, SMS, JAIPUR 90-50038

94140 30521 98287 5595594133 64566 PS

2227566

2370690

1238 1239

2743916 218

Kota

SH. BHARAT SINGH

PWD

(SANGOD, KOTA) 1/32, GHANDI NAGAR, JAIPUR15 August, 1950

96360 59980 98294 811139414193200 SA

2227538

2712510

1296 1295

2743912 133

Chittorgarh

SMT. BEENA KAK(SUMERPUR, PALI) 48, CIVIL LINE, JAIPUR15 Feb., 1954

SH. BRIJ SHARMA22 June, 1947

KISHORE

2227362 TOURISM/ART AND 94141 24001 CULTURE & 958777766 ARCH./PRINTING & 3 PS STATIONARY/ FOREST/ENVIROMENT/ WCD (ADDITIONAL ) 2227622 EDUCTION 98290 63484 LANGUAGE & LINGUISTIC 94133 63484 MINORITY/

2221313 2624002

1259 1299

2743983 111

Ajmer

2601723 2222654

1286 1287

2743969 116

Alwar Bhartpur

(HAWAMAHAL, JAIPUR)

385/B, CIVIL LINE, JAIPUR

DEVSTHAN (ADDITIONAL) MEDICAL AND 94140 25566 HEALTH/FAMILY WELFARE/AYURVEDA AND INDIAN MEDICINE/MEDICAL EDUCATION AGRICULTURE/ 94143 21429 ANIMAL HUSBANDRY/ FISHRIES REVENUE/ COLONIZATION/ WATER RESOURCES ENERGY & CONENERGY PHED/GWD INFORMATION &RELATIONS 2227533 2379957 2220685 2225251 1595 1206 2743913 125Sikar

SH. DURU MIYAN(TIJARA, ALWAR) 1, HOSPITAL ROAD,SMS, JAIPUR29 June, 1944

SH. HARAJI BURDAK15 July, 1931

RAM

2227852

2223106

1262 1263

2743938 113

Bikaner

(LADNUN, NAGAUR) 385/A, CIVIL LINE, JAIPUR

SH. CHOUDHRY18 Jan., 1948

HEMARAM

94141 07440 98292 40094 NON 94145 40783 98292 81755 94143 22988PUBLIC

2227328

2221330

1226 1227

2743918 130

Jaisalmer

(GUDAMALANI, BARMER) 384, CIVIL LINE, JAIPUR

DR. JITENDRA SINGH(KHETRI, JHUNJHUNU) 11, CIVIL LINE, JAIPUR11 June, 1946

2227673

2224605

1289 1577

2743978 212

Nagaur

SH. MAHENDRAJEET SINGH MALVIYA(BAGIDORA, BANSWARA) 381, CIVIL LINE, JAIPUR2 Dec., 1960

TAD/ 94141 01002 RURAL DEVELOPMENT & 99836 81002 98284 22288 PANCHAYAT RAJ(ADDITIONAL)

2227544

2220780

1283 1284

2743975 220

Udaipur

SH. PARSADI MEENA1 Feb., 1951

LAL

CO-OPERATIVE/ FOOD & CIVIL SUPPLY