Click here to load reader

Temel İmalat İşlemleri

  • View
    262

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Temel İmalat İşlemleri

MODL BLG FORMU 5. SEVYE

DERS BLG FORMUDERSN ADITEMEL MALAT LEMLER

BLMMAKNE VE METAL TEKNOLOJS

PROGRAMMAKNE RESM VE KONSTRKSYON

DNEM1

DERSN DLTrke

DERS KATEGORS Zorunlu DersMeslek DersiSemeli Ders

X

N ARTLAR

SRE VE DAILIMIHaftalk Ders SaatiOkul Eitimi SresiBireysel renme Sresi (Proje, dev, Aratrma, Yeri Eitimi)Toplam

4(9+9+17+6+6+9)=56124(56+124)=180

KRED Ders KredisiAKTS Kredisi

(1kredi=2530 saat), (1modl=1 kredi)

6

DERSN AMACI El aletlerini, matkap, torna, freze ve talama tezghlarn kullanarak temel imalat ilemlerine ait yeterliklerin kazandrlmas amalanmtr.

RENME IKTILARI VE YETERLKLER1. El aletleri ile temel ilemler yapmak,

2. Matkap tezghnda delik delmek,

3. Tornalamak,

4. Frezelemek,

5. Talamak,

DERSN ER VE DAILIMI

(MODLLER VE HAFTALARA GRE DAILIMI)HaftaModller/erik/Konular

1Ee, kesici eitleri, lme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve eitleri.

2Malzemeye uygun kesme takmlar, ayakl zmpara ta tezghlar, matkap bileme,

3Matkap eitleri, matkap u alar, delinecek para ve matkaplarn malzeme zellikleri, delik delme ilem sras, devir hesab.

4Rayba, klavuz, pafta eitleri, vida taraklar, klavuz ve pafta ile vida ama ilem sras.

5Torna tezgah eitleri, ksmlar, tornalama eitleri, aynalar, yataklar, kesici takmlar.

6Torna kalemleri, eitleri, punta matkab, devir says ilerleme miktar hesaplar, aln ve silindirik tornalama ilem sras.

7Yzey przll, kanal kalemi eitleri, alar, bilenmesi, l aletleri,

8Konik tornalama yntemleri, koniklik hesab, koniklik lme mastarlar.

9 Matkap eitleri, kademeli delik delme esaslar, trtl eitleri.

10Vida eitleri, mastarlar, vida kalemi eitleri, kr delie vida ama, vidalarda az says.

11Makine raybas eitleri, tornada raybalama teknikleri, i paras rayba e eksenli balama teknii.

12Freze tezghlar, yzey frezeleme aklar, ak balama elemanlar, tala derinlii ve ilerleme hz hesaplar, Frezeleme ynleri, i parasn paralel balama

13Kanal ve cep freze ak eitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri Delik bytme aparatlar, fatural delik bytme, frezede basit blme, blme aparatlar.

14Talama tezghlar, talama ta eitleri ve zellikleri, Dengeleme metotlar, tan balama teknikleri, Ta bileme teknii.

ETM-RETM

ORTAMI VE DONANIMOrtamDonanm Yeri

TEMEL MALAT ATLYESTAKIM TEZGAHLARI

LME VE

DEERLENDRMENot/aklama/neri:

YntemUygulanan yntemYzde (%)

Ara Snavlar40

devler

Projeler

Dnem devi

Laboratuvar

Dier

Dnem Sonu Snav60

RETM ELEMANIBu ders, Mhendislik Fakltelerinin Makine Mhendislii, Teknik Eitim Fakltelerinin Makine veya Metal retmenlii veya Mesleki Eitim Fakltesi Endstriyel Teknoloji Blmlerinden en az lisans dzeyinde eitim alm retim elemanlar tarafndan verilmelidir.

KAYNAKLAR

BRL YAPILACAK KURUM/KURULULAR

MODL BLG FORMUMODL: EL ALETLER LE TEMEL LEMLERMODLN KODU

:BLM

: MAKNE VE METAL TEKNOLOJSPROGRAM

: MAKNE RESM VE KONSTRKSYONDERS

: TEMEL MALAT LEMLERSRE

: 30/9KRED: 1 (1 modl =1 KRED) N KOUL

: RETM YNTEM VE TEKNKLER: Anlatm, soru-cevap, rnek olay inceleme, ikili grup almalar, bireyselletirilmi retimETM-RETMORTAMI: Temel imalat ilemleri atlyesi, mengene, ee, gnye, markalama tablas, izecek, metal pergeli, cetvel, mihengir, yay ve daire ablonlar, nokta, eki, kumpas, markalama boyas, testere kolu ve lamas, keski, el makas, kollu makas, ekiMODLN AMACI: renci modl ile; talal imalat atlyesinde, gerekli takmlar kullanarak, istenen l ve hassasiyette temel imalat ilemlerini yapacaktr.

RENME HEDEFLER : renci;1. Yzey eeleme yapabilecektir.

2. lme ve markalama yapabilecektir.

3. El aletleri ile kesme yapabilecektir.

ERK: 1. Ee eitleri ve kullanm yerleri2. lme ve kontrol kavram3. Markalama aletlerinin zellikleri ve kullanm yerleri4. Blntl l aletlerinin kullanm5. lme - kontroln, iin doru yaplmas konusunda nemi6. Kesme ilkeleri ve eitleri7. Kesici eitleri8. Testere lamasn el testeresine balama teknii9. Paraya ve malzemeye uygun kesme teknikleri10. Paraya uygun kesme takmlar

11. Kesme ilemi ile ilgili gvenlik nlemleri ve i kazalar.

LME VE DEERLENDRME

A. LME

rencinin ilgili yeterlii kazanp kazanmad, aadaki bilgi ve baar (performans) ltlerine gre llecektir:

1. parasn mengeneye balar.2. Uygun ee seer.3. Referans yzeyi gnyesinde eeler.4. Dier yzeyleri referans yzeye gre gnyesinde eeler.5. parasn mengeneden sker.B. BLG KANITLARI VE DEERLENDRMES

erikte verilen bilgiler, bilgiye ynelik eitli lme aralar (portfolyo, rapor hazrlama, yazl snavlar, oktan semeli testler, eletirme testleri, ksa cevapl testler ve szl snavlar) ile llebilir. Bu modl iin deerlendirmenin %50ni bu snavlar oluturur.

C. BAARIM KANITLARI VE DEERLENDRMES

Baarm ltleri; uygulamaya ynelik lme aralar (proje devleri, rapor hazrlama, derecelendirme lei, kontrol listesi) kullanlarak llebilir. Deerlendirme, lme aracna (proje devi, vs) gre yaplacaktr. rencinin baarl olabilmesi iin kontrol listesindeki tm deerlendirme kriterlerini baarmas gerekmektedir. Deerlendirmenin %50ni.sini bu snav oluturur.

AIKLAMA:LEM ANALZ FORMU

MESLEN ADIMAKNE RESSAMITemel malat lemleri Yapmak

LEM NOLEMN ADIYzey eelemek

YETERLKEl aletleri ile temel ilemler yapmak

ORTAM (Ara Gere, Ekipman ve Koullar) Mengene, Ee, Gnye, El tesviyecilii atlyesi.

LEMN STANDARDI stenilen l, gnye ve yzey kalitesinde eeleme yapmak.

LEM BASAMAKLARIBLGBECERTUTUM

6. parasn mengeneye balamak7. Uygun ee semek8. Referans yzeyi gnyesinde eelemek9. Dier yzeyleri referans yzeye gre gnyesinde eelemek10. parasn mengeneden skmek

1. Ee eitleri ve kullanm yerleri.

2. lme ve kontrol kavram.

1. Eeyi i paras yzeyine paralel kullanmak

2. Eeyi uygun ekilde tutmak3. Yeterli bask kuvveti uygulamak4. Eeyi uygun kesme hznda kullanmak.

1. Vcut dengesini ayarlamak2. Kullanlan aletleri, uygun yerde bulundurmak

NOT:

LEMN YAPILI SRES: 1 saatLEMN RENME SRES: 3 saat

LEM ANALZ FORMU

MESLEN ADIMAKNE RESSAMITemel malat lemleri Yapmak

LEM NOLEMN ADIlme ve markalama yapmak

YETERLKEl aletleri ile temel ilemler yapmak

ORTAM (Ara Gere, Ekipman ve Koullar)Markalama tablas, izecek, gnye, metal pergeli, cetvel, mihengir, yay ve daire ablonlar, nokta, eki, kumpas, markalama boyas, mengene.

LEMN STANDARDIstenilen llerde belirgin markalama yapmak.

LEM BASAMAKLARIBLGBECERTUTUM

1. e uygun l aleti, izecek ve markalama boyas semek

2. Markalanacak ii markalama tablas zerine yerletirmek

3. Markalanacak yzeyi markalama boyas ile boyamak

4. Mihengirin sfrn kontrol etmek5. Markalamaya varsa eksen izgilerinden balamak6. Markalama tablasna paralel izgileri mihengirle izmek7. Markalama tablasna al izgileri elik cetvel ve izecek ile izmek8. Delik merkezlerini mengene rs zerinde noktalamak9. Daire ve radsleri metal pergelle ve/veya ablonla izmek10. Yaplan tm markalamay kumpas ve cetvelle l kontrol yapmak1. Markalama aletlerinin zellikleri ve kullanm yerleri2. Blntl l aletlerinin kullanm3. lme - kontroln, iin doru yaplmas konusunda nemi

1. Kumpas ve mihengiri paraya dik tutma.

2. Mihengir ve izecekle uygun derinlikte izme.

3. Markalama boyasn markalanacak yerlere tam olarak srme.

1. lme ve markalama aletlerini i bitiminde temizleme.

2. Markalama tablasnn srekli temiz tutulmas.

3. Markalama tablas zerinde gereksiz takmlarn bulundurmama.

4. Markalama tablasn sadece markalama ileminde kullanma.

5. l- kontrol aletlerini koruyucu klf veya kutularnda bulundurma.

NOT:

LEMN YAPILI SRES: 1 saatLEMN RENME SRES: 3 saat

LEM ANALZ FORMU

MESLEN ADIMAKNE RESSAMITemel malat lemleri Yapmak

LEM NOLEMN ADIEl aletleri ile kesmek

YETERLKEl aletleri ile temel ilemler yapmak

ORTAM (Ara Gere, Ekipman ve Koullar)Temel imalat ilemleri atlyesi, testere kolu ve lamas, keski, mengene, el makas, kollu makas, eki

LEMN STANDARDI

LEM BASAMAKLARIBLGBECERTUTUM

1. Kesilecek paray mengeneye kesme yn yere dik konumda balamak2. Testere lamasn el testeresine balamak3. Testere ile para kesmek4. Sac makas ile sac para kesmek5. Dz keski ile kesme yapmak

1. Kesme ilkeleri ve eitleri2. Kesici eitleri3. Testere lamasn el testeresine balama teknii4. Paraya ve malzemeye uygun kesme teknikleri5. Paraya uygun kesme takmlar6. Kesme ilemi ile ilgili gvenlik nlemleri ve i kazalar

1. Testere lamasn uygun gerginlikte balamak2. Paray mengeneye uygun pozisyonda ve sklkta balamak3. Marka izgisine uygun kesmek1. Kesme ilemi srasnda marka izgisini sk sk kontrol etmek2. Testere lamas, eki ve keski yzeylerinin temiz ve yadan arndrlm olmasna dikkat etmek.

3. Gvenlik kurallarna uymak

NOT:

LEMN YAPILI SRES: 1 saatLEMN RENME SRES: 3 saat

MODL BLG FORMUMODL: MATKAP TEZGH LEMLERMODLN KODU

:

BLM

: MAKNE VE METAL TEKNOLOJS

PROGRAM

: MAKNE RESM VE KONSTRKSYONDERS

: TEMEL MALAT LEMLER

SRE

: 30/9KRED: 1 (1 modl =1 KRED)N KOUL

:

RETM YNTEM

VE TEKNKLER: Anlatm, soru-cevap, rnek olay inceleme, ikili grup almalar, bireyselletirilmi retim

ETM-RETM

ORTAMI: Temel imalat ilemleri atlyesi, mengene, matkap, zmpara ta, koruyucu gzlk, matkap bileme mastar, matkap tezgh, mengene, matkap ular, soutma svs, mandren, mors kovan, i paras.

MODLN AMACI: renci modl ile; temel imalat atlyesinde, matkap u a standardna uygun matkap bileyecek ve istenen l ve hassasiyette delme ilemi yapacaktr.

RENME HEDEFLER :

Search related