40
Institut za turizam, Vrhovec 5, 10000 Zagreb/ Tel.: 01 3909 666 Fax.: 3909 667 / Web: www.iztzg.hr 1 Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj PRESS RELEASE Što je TOMAS-Ljeto 2007? “Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj” ili TOMAS–Ljeto 2007 jedino je kontinuirano istraživanje različitih obilježja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj, koje je Institut za turizam u ljeto 2007. godine proveo uspješno po sedmi puta. Stoga ovo istraživanje osim utvrđivanja profila gostiju koji danas posjećuju Hrvatsku, omogućava i donošenje zaključka o trendovima turističke potražnje. Istraživanje TOMAS–Ljeto 2007 sponzoriraju Ministarstvo turizma RH, turističke zajednice primorskih županija kao i Institut za turizam Kakav je sadržaj TOMAS-Ljeto istraživanja? Osnovni sadržaj istraživanja TOMAS-Ljeto 2007 obuhvaća sociodemografski profil gosta, obilježja putovanja i boravka u destinaciji, troškove putovanja i boravka u destinaciji te stavove o ponudi, odnosno stupanj zadovoljstva smještajnim objektom i ponudom u turističkom mjestu kao i usporedbu ponude s konkurentskim destinacijama Metodologija istraživanja? Istraživanje je temeljeno na prikupljanju primarnih podataka putem osobnog intervjua s gostima – turistima, a provodilo se u 7 primorskih županija – Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko- senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ukupno 86 turističkih mjesta koja ostvaruju najintenzivniji turistički promet u tim županijama Anketiranje gostiju odvijalo se od lipnja do rujna 2007. godine, u glavnim vrstama smještajnih kapaciteta – u hotelima, turističkim naseljima, privatnom smještaju i kampovima, a anketirani su domaći gosti i gosti iz 13, za Hrvatsku najvažnijih, emitivnih zemalja (Njemačka, Italija, Slovenija, Češka, Austrija, Mađarska, Slovačka, Nizozemska, Poljska, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Bosna i Hercegovina); ukupno je anketirano 4.915 ispitanika/gostiju Što omogućuju rezultati istraživanja? Segmentaciju tržišta, utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude, utvrđivanje konkurentskih prednosti i slabosti, utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju, te kontinuirano praćenje trendova domaće i međunarodne potražnje u duljem vremenskom razdoblju Kome sve mogu koristiti rezultati istraživanja? Svima koji formiraju i nude proizvod namijenjen turističkom tržištu, turističkim djelatnicima u destinacijama, turističkim zajednicama i poglavarstvima, destinacijskim marketing i menadžment tvrtkama, turističkim stručnjacima i znanstvenicima u institucijama, državnim tijelima, komorama, fakultetima i drugim organizacijama Tko su naši gosti i kako dolaze u primorske destinacije? Najviše turista u dobi je od 30 do 49 godina (55%), a prosječna starost iznosi 41 godinu. Oko 60% gostiju je sa završenom višom školom ili fakultetom. Gosti najčće dolaze u krugu obitelji (47%), slijedi dolazak samo s partnerom (32%). Najveći broj gostiju već je više od tri puta posjetio Hrvatsku (60%), a u ljetu 2007. godine zabilježeno je 19% inozemnih gostiju u prvom posjetu Hrvatskoj. Gosti i dalje najviše dolaze automobilskim prijevozom (81%), a slijedi zračni prijevoz kojim je doputovalo 9% gostiju te autobus (8%); oko dvije trećine (66%) samostalno je organiziralo svoje putovanje u Hrvatsku, a odluku o putovanju najčće su donijeli 2 do 4 mjeseca prije putovanja

TOMAS Ljeto 2007

  • Upload
    dobao

  • View
    233

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TOMAS Ljeto 2007

Institut za turizam, Vrhovec 5, 10000 Zagreb/ Tel.: 01 3909 666 Fax.: 3909 667 / Web: www.iztzg.hr

1

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj

P R E S S R E L E A S E

Što je TOMAS-Ljeto 2007?

• “Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj” ili TOMAS–Ljeto 2007 jedino je kontinuirano istraživanje različitih obilježja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj, koje je Institut za turizam u ljeto 2007. godine proveo uspješno po sedmi puta. Stoga ovo istraživanje osim utvrđivanja profila gostiju koji danas posjećuju Hrvatsku, omogućava i donošenje zaključka o trendovima turističke potražnje. Istraživanje TOMAS–Ljeto 2007 sponzoriraju Ministarstvo turizma RH, turističke zajednice primorskih županija kao i Institut za turizam

Kakav je sadržaj TOMAS-Ljeto istraživanja?

• Osnovni sadržaj istraživanja TOMAS-Ljeto 2007 obuhvaća sociodemografski profil gosta, obilježja putovanja i boravka u destinaciji, troškove putovanja i boravka u destinaciji te stavove o ponudi, odnosno stupanj zadovoljstva smještajnim objektom i ponudom u turističkom mjestu kao i usporedbu ponude s konkurentskim destinacijama

Metodologija istraživanja?

• Istraživanje je temeljeno na prikupljanju primarnih podataka putem osobnog intervjua s gostima – turistima, a provodilo se u 7 primorskih županija – Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ukupno 86 turističkih mjesta koja ostvaruju najintenzivniji turistički promet u tim županijama

• Anketiranje gostiju odvijalo se od lipnja do rujna 2007. godine, u glavnim vrstama smještajnih kapaciteta – u hotelima, turističkim naseljima, privatnom smještaju i kampovima, a anketirani su domaći gosti i gosti iz 13, za Hrvatsku najvažnijih, emitivnih zemalja (Njemačka, Italija, Slovenija, Češka, Austrija, Mađarska, Slovačka, Nizozemska, Poljska, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Bosna i Hercegovina); ukupno je anketirano 4.915 ispitanika/gostiju

Što omogućuju rezultati istraživanja?

• Segmentaciju tržišta, utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude, utvrđivanje konkurentskih prednosti i slabosti, utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju, te kontinuirano praćenje trendova domaće i međunarodne potražnje u duljem vremenskom razdoblju

Kome sve mogu koristiti rezultati istraživanja?

• Svima koji formiraju i nude proizvod namijenjen turističkom tržištu, turističkim djelatnicima u destinacijama, turističkim zajednicama i poglavarstvima, destinacijskim marketing i menadžment tvrtkama, turističkim stručnjacima i znanstvenicima u institucijama, državnim tijelima, komorama, fakultetima i drugim organizacijama

Tko su naši gosti i kako dolaze u primorske destinacije?

• Najviše turista u dobi je od 30 do 49 godina (55%), a prosječna starost iznosi 41 godinu. Oko 60% gostiju je sa završenom višom školom ili fakultetom. Gosti najčešće dolaze u krugu obitelji (47%), slijedi dolazak samo s partnerom (32%). Najveći broj gostiju već je više od tri puta posjetio Hrvatsku (60%), a u ljetu 2007. godine zabilježeno je 19% inozemnih gostiju u prvom posjetu Hrvatskoj. Gosti i dalje najviše dolaze automobilskim prijevozom (81%), a slijedi zračni prijevoz kojim je doputovalo 9% gostiju te autobus (8%); oko dvije trećine (66%) samostalno je organiziralo svoje putovanje u Hrvatsku, a odluku o putovanju najčešće su donijeli 2 do 4 mjeseca prije putovanja

Page 2: TOMAS Ljeto 2007

Institut za turizam, Vrhovec 5, 10000 Zagreb/ Tel.: 01 3909 666 Fax.: 3909 667 / Web: www.iztzg.hr

2

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj

P R E S S R E L E A S E

Koji su glavni motivi dolaska gostiju u naše primorske destinacije i kako se gosti informiraju o našoj ponudi?

• Primarni motivi dolaska u Hrvatsku su odmor i opuštanje te zabava, a slijede upoznavanje prirodnih ljepota, nova iskustva i doživljaji, te uživanje u jelu i piću, gastronomija

• Glavni izvor informacija su mediji na koje se oslanjalo više od trećine turista, a slijede preporuke rodbine ili prijatelja i Internet čija važnost raste

Koliko borave u destinaciji i čime se sve bave?

• Gosti najčešće ostvare u destinaciji 4 do 7 noćenja (43% gostiju), a slijedi boravak od 8 do 10 noćenja (26% gostiju)

• Najomiljenija je aktivnost gostiju u našim ljetnim destinacijama – ‘plivanje/kupanje’ kojom se bave skoro svi gosti (97%), a više od 70% gostiju odlazi u ‘slastičarnice, kafiće’, posjećuje restorane, odlazi na samostalno organizirane izlete ili u kupnju

Koliko su zadovoljni ponudom?

• U ljeto 2007. godine gosti su bili izrazito zadovoljni ljepotom prirode i krajolika i pogodnošću za provođenje obiteljskog odmora; većinom elemenata ponude gosti su bili vrlo zadovoljni. Stupanj zadovoljstva veći je u usporedbi s ljetom 2004. godine; nisko ocijenjenih elemenata ponude je manje nego 2004. godine, a vezani su uz sadržaj boravka u destinaciji (raznolikost kulturnih manifestacija, kvaliteta lokalnog prijevoza, prezentacija kulturne baštine, bogatstvo sadržaja za zabavu i kvaliteta označavanja znamenitosti)

Što su nam konkurentske prednosti, a što nedostaci u usporedbi s drugim mediteranskim zemljama?

• Rezultati pokazuju da su konkurentske prednosti hrvatskog turističkog 'proizvoda' - klima, ljepota krajolika, urbanistička skladnost i sigurnost u zemlji; tim se elementima mogu pridružiti i ekološka očuvanost, gostoljubivost i čistoća mjesta, a Hrvatska se ocjenjuje boljom i u kvaliteti ugostiteljske ponude

• Nedostaci u odnosu na promatrane konkurentske destinacije su mogućnosti za kupnju, mogućnosti za sport i zabavu, kvaliteta informacija i prezentacija kulturne baštine

Koliko u prosjeku dnevno troše? • Prosječna dnevna potrošnja u mjestu turističkog boravka u promatranim mjesecima iznosila je 55

eura, od čega se 68% odnosilo na izdatke za ugostiteljstvo (smještaj, hrana i piće), a 32% na svu dodatnu potrošnju (kupovina, izdaci za kulturu, zabavu, sport i rekreaciju, izlete i ostalo); prosječna dnevna potrošnja u ljeto 2007. godine u tekućim je cijenama bila veća 13% od one ostvarene u 2004. godini

Koji su glavni trendovi turističke potražnje i potrošnje u Hrvatskoj u razdoblju 2004.-2007.? • Kontinuirana dominacija srednje dobne skupine, mali rast udjela bolje obrazovanih gostiju • Dolazak u krugu obitelji i nadalje je dominantan i raste, a mali pad bilježe dolasci 'samo s

partnerom' • U Hrvatsku se, uz odmor i opuštanje, sve više dolazi zbog zabave, uživanja u jelu i piću, a raste

broj onih koje zanimaju kulturne znamenitosti • Gosti se sve više informiraju, istodobno koriste više izvora; zapažen je rast korištenja različitih

medija i Interneta • Uz dominantan automobilski prijevoz, zabilježen je porast udjela zračnog prijevoza • Naši gosti su i nadalje sve aktivniji za vrijeme odmora • Znatan porast stupnja zadovoljstva, najlošiji aspekti ponude i dalje su isti: mogućnosti za kupnju,

zabavu i kulturu, lokalni prijevoz i označavanje znamenitosti • Povećanje iznosa prosječne dnevne potrošnje

Page 3: TOMAS Ljeto 2007

• 1Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

Ministarstvo turizma RH

Zagreb, travanj 2008.

l jeto

stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj

Sanda Čorak

Zrinka Marušić

i suradnici

Page 4: TOMAS Ljeto 2007

• 2Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

TOMAS ISTRATOMAS ISTRAŽŽIVANJE IVANJE –– 20 GODINA20 GODINA

� Jedino kontinuirano istraživanje turističke potražnje u Hrvatskoj – dosad provedeno 7 istraživanja, od 1987. godine

� VRIJEDNOST – mogućnost usporedbe obilježja tijekom duljeg vremenskog razdoblja (u pripremi publikacija TOMAS Trendovi)

� VRIJEDNOST – korisnost i upotrebljivost dobivenih podataka za kreiranje turističke politike na nacionalnoj i na regionalnoj razini

� Širenje istraživanja na druge segmente – TOMAS Nautika; TOMAS Tranzit; TOMAS Nacionalni i parkovi prirode; TOMAS Zagreb

Page 5: TOMAS Ljeto 2007

• 3Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

REZULTATI ISTRAREZULTATI ISTRAŽŽIVANJAIVANJA 20072007

KNJIGA• metodologija

• glavni nalazi

• nalazi prema županijama

• nalazi prema zemljama porijekla

• nalazi prema vrsti smještaja

• tablični prilog i sažetak i na engleskom jeziku

PREZENTACIJA• metodološka unapreñenja

• glavni rezultati prema temama

• značajna odstupanja u rezultatima s obzirom na županiju, zemlju porijekla ili vrstu smještaja

• TOMAS trendovi

• ‘ETC’ (European Travel Commission) trendovi

Page 6: TOMAS Ljeto 2007

• 4Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

Ciljevi metodologije

CILJEVI CILJEVI ISTRAISTRAŽŽIVANJAIVANJA

POUZDANOST PROCJENA (uzorak)

USPOREDIVOST (sadržaj)

Opažanje promjena u obilježjima turističke potražnje

REPREZENTATIVNOST (uzorak)

Zadovoljavanje novih potreba korisnika rezultata istraživanja

Praćenje trendova

Ciljevi istraživanja

Page 7: TOMAS Ljeto 2007

• 5Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

METODOLOGIJA ISTRAMETODOLOGIJA ISTRAŽŽIVANJAIVANJA

Metoda prikupljanja podataka

⇒⇒⇒⇒ Osobni intervjuVeličina uzorka

⇒⇒⇒⇒ 4.915 ispitanikaDizajn uzorka

⇒⇒⇒⇒ Stratificirani slučajni uzorak⇒⇒⇒⇒ Reprezentativan prema županijama, zemljama

porijekla i vrsti smještajaLokacije anketiranja

⇒⇒⇒⇒ Hotel, naselje, kamp, privatni smještaj⇒⇒⇒⇒ 86 mjesta u 7 primorskih županija

Ispitanik

⇒⇒⇒⇒ Domaći i inozemni turisti (14 zemalja porijekla)Razdoblje

⇒⇒⇒⇒ Lipanj – rujan 2007

Page 8: TOMAS Ljeto 2007

• 6Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PRIKAZ PRIKAZ REZULTATREZULTATAA ISTRAISTRAŽŽIVANJAIVANJA

• Sociodemografski profil turista

• Motivacija i priprema putovanja

• Aktivnosti u destinaciji

• Zadovoljstvo ponudom iusporedba s drugim konkurentskim zemljama

• Potrošnja u destinaciji

Page 9: TOMAS Ljeto 2007

• 7Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

SSOCIODEMOGRAFSKI PROFILOCIODEMOGRAFSKI PROFILDOB TURISTA (GODINE) Prosječna dob 41 godina (medijan 39 godina)

30 do 4955,5%

50 i više23,8%

Do 2920,7% %

Generacijske skupine

5‘Golden age’(65 i više)

23‘Baby boomers’(48 do 64)

58X (28 do 47)

14Y (do 27)

Page 10: TOMAS Ljeto 2007

• 8Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

0,4

28,7

31,1

37,3

2,5

Ostalo

Fakultet i više

Viša škola

Srednja škola

Osnovna škola

SSOCIODEMOGRAFSKI PROFILOCIODEMOGRAFSKI PROFILSTUPANJ OBRAZOVANJA

60% gostiju sa završenom višom ili visokom školom

%

%

%

%

%

Page 11: TOMAS Ljeto 2007

• 9Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

SSOCIODEMOGRAFSKI PROFIL OCIODEMOGRAFSKI PROFIL –– TRENDTREND

TOMAS TREND

‘ETC’TREND

� Kontinuirana dominacija srednje dobne skupine

� Povećanje razine obrazovanja gostiju

� Kao posljedica starenja europske populacije u marketingu se manji naglasak stavlja na dob, a veći na udobnost i brigu za zdravlje

� Povećanje razine obrazovanja će utjecati na odmore u kojima će umjetnost, kultura i povijest te edukacija imati veću važnost

� Potreba za kreativnijim komuniciranjem informacija

� Povećanje potražnje za novim destinacijama u srednjoj i istočnoj Europi

� Interes za kulturnim programima namijenjenim gostima starije dobi

Page 12: TOMAS Ljeto 2007

• 10Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PRATNJA NA PUTOVANJUPRATNJA NA PUTOVANJU

Obiteljski dolazak dominantan

Dolazak samo s partnerom dominantan za:

• goste Dubrovačko-neretvanske županije (43%)

• Francuze (47%) i Britance (44%)

5,3%

15,5%

32,1%

47,1%

Sam(a)

S prijateljima(poznanicima)

Samo spartnerom

S članovimaobitelji

Page 13: TOMAS Ljeto 2007

• 11Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PRATNJA NA PUTOVANJU PRATNJA NA PUTOVANJU –– TRENDTREND

TOMAS TREND

‘ETC’TREND

� I dalje dominantan obiteljski dolazak

� Smanjuje se broj članova u pratnji

� Prosječan broj osoba po domaćinstvu će se i dalje smanjivati

� Kasniji odlazak u mirovinu utječe na povećanje kupovne moći gostiju

Page 14: TOMAS Ljeto 2007

• 12Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

UUČČESTALOST DOLASKA U HRVATSKUESTALOST DOLASKA U HRVATSKU

60% ‘vjernih’ gostiju; gotovo svaki peti ‘novi’ gost

Najveći udio ‘novih’ gostiju meñu:

• gostima Dubrovačko-neretvanske županije (40%)

• Britancima (60%), Rusima (53%) i Francuzima (46%)

%Učestalost dolaska u Hrvatsku*

27,36 i više posjeta

33,13 do 5 posjeta

20,7Drugi posjet

18,9Prvi posjet

* Za inozemne goste.

Page 15: TOMAS Ljeto 2007

• 13Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

UUČČESTALOST DOLASKA ESTALOST DOLASKA –– TRENDTREND

TOMAS TREND

‘ETC’TREND

� Povećava se udio ‘novih’ gostiju (19% u 2007. u odnosu na 14% u 2004.)

� Vjernost destinaciji će padati s vremenom

� Autentičnost proizvoda će postati još važnija

� Destinacijama koje nude cjelovit doživljaj i sigurnost boravka turisti će se ponovno vraćati i one će trebati bolji destinacijski menadžment

Page 16: TOMAS Ljeto 2007

• 14Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

83 82 81

4 6 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001. 2004. 2007.

% gostiju

Automobil Zrakoplov

Automobil

Automobil

Automobil

Zrako

plov

Zrako

plov

Zrako

plov

PRIJEVOZNO SREDSTVOPRIJEVOZNO SREDSTVO

TOMAS TREND

� Automobilski prijevoz dominantan

� Raste udio dolazaka zrakoplovom

Zrakoplovom dolazi:

• 38% gostiju u DN županiju

• 15% gostiju u SD županiju

41% koristi usluge niskotarifnih zračnih prijevoznika

Page 17: TOMAS Ljeto 2007

• 15Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

MOTIVACIJAMOTIVACIJA

11Povoljne cijene6.

26Prirodne ljepote3.

8VFR10.

9Blizina mjesta9.

10Kulturne znamenitosti/dogañanja8.

10Sport, rekreacija7.

20Gastronomija5.

26Nova iskustva i doživljaji4.

43Zabava2.

62Pasivni odmor, opuštanje1.

%MOTIVI DOLASKARANG

Page 18: TOMAS Ljeto 2007

• 16Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

MOTIVACIJA MOTIVACIJA –– ODSTUPANJAODSTUPANJA

Upoznavanje kulturnih znamenitosti i dogañanja važnije za:

• goste Dubrovačko-neretvanske županije (26%)

Ronjenje za:

• goste Zadarske županije (17%)

Gastronomija važnija za:

• Britance, Ruse, Nizozemce, Nijemce i Austrijance

• Goste Dubrovačko-neretvanske i Istarske županije

Page 19: TOMAS Ljeto 2007

• 17Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

MOTIVACIJA MOTIVACIJA –– TRENDTREND

TOMAS TREND

� Gosti sve više motivirani zabavom i novim iskustvima i doživljajima

17,9

25,8

36,1

42,5 43,3

11,3

25,524,620,2

17,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1994. 1997. 2001. 2004. 2007.

% gostiju a

Zabava Nova iskustva i doživljaji

Page 20: TOMAS Ljeto 2007

• 18Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

IZVORI INFORMACIJAIZVORI INFORMACIJA

Mediji: Brošure, oglasi, plakati (25%); članci (11%); radio, TV, film (10%)

6,2%

12,0%

13,0%

27,2%

29,9%

31,2%

34,0%Mediji

Preporuke rodbineili prijatelja

Internet

Prijašnji boravak

Preporuke putničke agencije ili kluba

Nisu bile potrebne informacije

Turistički sajmovi,izložbe

Page 21: TOMAS Ljeto 2007

• 19Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

IZVORI INFORMACIJA IZVORI INFORMACIJA –– TRENDTREND

TOMAS TREND

� Porast korištenja Interneta� Porast korištenja medija� Informacije se prikupljaju istodobno iz više izvora

2219 21

25

7 68

11

5 45

10

4 35 6

9

23

30

2

0

5

10

15

20

25

30

35

1997. 2001. 2004. 2007.

% gostiju

a

Brošure, oglasi, plakati Članci u novinama, časopisima

Radio, TV, film ili video Turistički sajmovi, izložbe

Internet

Page 22: TOMAS Ljeto 2007

• 20Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

IZVORI INFORMACIJA IZVORI INFORMACIJA –– TRENDTREND

‘ETC’TREND

� Povećanje korištenja Interneta se nastavlja

� Mogućnost usporedbe ponuda se povećava

� Iskusni turisti sve više sami rezerviraju dijelove putovanja

� Raste važnost destinacijskog marketinga i menadžmenta

� Web stranice trebaju nuditi detaljne i ažurirane informacije

TOMAS TREND

� Pad prijašnjeg boravka kao izvora informacija

� Porast korištenja Interneta i medija

� Porast istodobnog prikupljanja informacija iz više izvora

Page 23: TOMAS Ljeto 2007

• 21Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

DULJINA BORAVKA DULJINA BORAVKA –– TRENDTREND

1 2 2 2

25

2932

36

46 45 4446

1715

12

87 6

4

21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1997. 2001. 2004. 2007.

% gostiju

a

1 do 3

4 do 7

8 do 14

15 do 21

22 i više

TOMAS TREND

� Raste udio kraćih boravaka� Smanjuje se udio dužih boravaka� Kontinuirano skraćivanje prosječne dužine boravka

(s 11,7 noćenja u 2004. na 9,8 noćenja u 2007.)

Broj noćenja

Page 24: TOMAS Ljeto 2007

• 22Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

DULJINA BORAVKA DULJINA BORAVKA –– TRENDTREND

‘ETC’TREND

� Skraćivanje najduljeg odmora u godini u korist više kraćih odmora

� Povećanje dolazaka u gradove i kraćih odmora u izvansezonskom razdoblju

� Povećanje potražnje za lakše dostupnim destinacijama

TOMAS TREND

� Raste udio kraćih i smanjuje se udio dužih boravaka

� Kontinuirano skraćivanje prosječne dužine boravka (s 11,7 noćenja u 2004. na 9,8 noćenja u 2007.)

Page 25: TOMAS Ljeto 2007

• 23Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI U DESTINACIJIU DESTINACIJI

1. Pliva i kupa se

2. Odlazi u slastičarnice, ‘kafiće’

3. Odlazi u restorane

4. Odlazi na samostalne izlete

5. Odlazi u kupnju

Više od 70% gostiju:

Izmeñu 50 i 70% gostiju:

6. Odlazi na šetnje u prirodu

7. Razgledava znamenitosti

8. Posjećuje lokalne zabave

9. Odlazi na ples ili u disco

10. Posjećuje nacionalne parkove

11. Odlazi na organizirane izlete

Izmeñu 30 i 50% gostiju:

12. Odlazi na vožnju čamcem13. Posjećuje muzeje, izložbe,

kazališta, priredbe i koncerte14. Bavi se ronjenjem15. Odlazi na vožnju biciklom16. Igra tenis17. Bavi se ribolovom18. Obilazi vinske ceste

Page 26: TOMAS Ljeto 2007

• 24Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI U DESTINACIJI U DESTINACIJI –– TRENDTREND

TOMAS TREND

� Gosti sve aktivniji� Povećava se učestalost sudjelovanja u

pojedinim aktivnostima� Povećava se broj aktivnosti u kojima sudjeluju

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997. 2001. 2004. 2007.

% gos

tiju ko

ji se

bav

i pojed

inom

aktivno

šću

1. Plivanje i kupanje2. Odlazak u slastičarnice, 'kafiće'3. Odlazak u restorane5. Samostalni izleti6. Odlazak u kupnju7. Šetnje u prirodi (pješačenje)8. Razgledavanje znamenitosti9. Posjet lokalnim zabavama

10. Ples ili disco11. Izleti u nacionalne parkove12. Organizirani izleti13. Vožnja čamcem14. Posjet muzejima i izložbama15. Posjet koncertima16. Ronjenje17. Posjet kazalištu i priredbama18. Vožnja biciklom19. Tenis20. Ribolov21. Obilazak vinskih cesta22. Obilazak cesta maslinovog ulja23. Avanturistički sportovi24. Zdravstveno-rekreacijski programi25. Planinarenje26. Jedrenje27. Skijanje na vodi28. Jedrenje na dasci29. Jahanje

AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

1...................29 1...................29 1...................29 1...................29

1997. 2001. 2004. 2007.

Page 27: TOMAS Ljeto 2007

• 25Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI U DESTINACIJI U DESTINACIJI –– TRENDTREND

‘ETC’ TREND

� ŽIVOTNI STIL EUROPLJANA: povećan interes za hobije/specijalne interese u kombinaciji s odmorom

� ZDRAVLJE: aktivni odmor će biti sve popularniji

TOMAS TREND

� Gosti sve aktivniji

� Povećava se učestalost sudjelovanja u pojedinim aktivnostima

� Povećava se broj aktivnosti u kojima sudjeluju

Page 28: TOMAS Ljeto 2007

• 26Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

ZZADOVOLJSTVO PONUDOMADOVOLJSTVO PONUDOM

• Ocjena stupnja zadovoljstva

– 30 elemenata ponude

– Ocjene: od 1 do 5

• Usporedba s konkurentskim zemljama

– 19 elemenata: SOCIJALNI ELEMENTI, PRIRODA, INFORMACIJE, UGOSTITELJSTVO, SADRŽAJI, DOSTUPNOST, VRIJEDNOST ZA NOVAC

– Ocjena: Isto, Bolje ili Lošije

– Hrvatska u usporedbi s Portugalom, Španjolskom, Francuskom, Italijom, Slovenijom, Grčkom, Turskom i Bugarskom

Kemer, Turska

Santorini, Grčka

Palma de Mallorca, Španjolska

Page 29: TOMAS Ljeto 2007

• 27Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

STUPANJ STUPANJ ZZADOVOLJSTVAADOVOLJSTVA

Ekološka očuvanost

Čistoća plaža

Bogatstvo gastronomske ponude u mjestu

Tišina i mir

Kvaliteta hrane u smještajnom objektu

'Vrijednost za novac' gastronomske ponude

Pogodnost za kratki odmor

'Vrijednost za novac' smještaja

Gostoljubivost lokalnog stanovništva

Komfor smještaja

Kvaliteta hrane u restoranima izvan smještajnog objekta

Kvaliteta usluga u smještajnom objektu

'Vrijednost za novac' ukupnog boravka

Ljubaznost osoblja u smještajnom objektu

Ukupni boravak

Osobna sigurnost

Pogodnost za provoñenje obiteljskog odmora

Ljepota prirode i krajolikaVRLO VISOK STUPANJ

VISOK STUPANJ

Gosti zadovoljni ljepotom prirode, osobnom sigurnošću, elementima smještajne ponude, vrijednošću za novac...

Page 30: TOMAS Ljeto 2007

• 28Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

STUPANJ STUPANJ ZZADOVOLJSTVAADOVOLJSTVA

SREDNJI STUPANJ

NIZAK STUPANJ

Raznolikost kulturnih manifestacija

Kvaliteta lokalnog prijevoza

Prezentacija kulturne baštine

Bogatstvo sadržaja za zabavu

Kvaliteta označavanja znamenitosti

Mogućnost za kupnju

Opremljenost i ureñenost plaža

Bogatstvo sportskih sadržaja

Kvaliteta informacija

Prometna dostupnost mjesta

Ponuda organiziranih izleta u okolicu

Slikovitost i ureñenost mjesta

Gosti srednje zadovoljni destinacijskom privlačnošću, a nezadovoljni elementima ponude destinacije

Page 31: TOMAS Ljeto 2007

• 29Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

USPOREDBA S KONKURENCIJOMUSPOREDBA S KONKURENCIJOM

u %

Page 32: TOMAS Ljeto 2007

• 30Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

STUPANJ STUPANJ ZZADOVOLJSTVA ADOVOLJSTVA –– TRENDTREND

TOMAS TREND

� Većinom elemenata gosti izrazito zadovoljniji nego u 2004.

� Proširila se skupina elemenata kojima su gosti zadovoljni

� Niti jednim elementom ponude gosti nisu bili izrazito nezadovoljni u 2007.

� I dalje najveće prednosti hrvatskog turizma – ljepota prirode i pogodnost za provoñenje obiteljskog odmora

� I dalje najveće nezadovoljstvo elementima ponude destinacije (zabava, kultura, kupnja)

Page 33: TOMAS Ljeto 2007

• 31Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PPOTROOTROŠŠNJA U DESTINACIJINJA U DESTINACIJIProsječna dnevna potrošnja po osobi

2,97Izleti

4,65Hrana u objektu

1,14Kultura

0,98Ostalo

14,5

2,94Sport i zabava

17,19,51Kupnja

3,29Piće

6,98Hrana izvan objekta

68,4

23,02Smještaj

100,055,48UKUPNO

%€

UGOSTITELJS

TVO

Page 34: TOMAS Ljeto 2007

• 32Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PPOTROOTROŠŠNJA U DESTINACIJINJA U DESTINACIJI

Tko su ‘najjači’ potrošači?

85Francuzi

51Nijemci

56Austrijanci

58Nizozemci

61Talijani

102Rusi

108Britanci

49Privatni smještaj

38Kampovi

66Turistička naselja

89Hoteli

€€

Prosječna dnevna potrošnja po osobi

Page 35: TOMAS Ljeto 2007

• 33Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PPOTROOTROŠŠNJA U DESTINACIJINJA U DESTINACIJI

Prosječna dnevna potrošnja po osobi prema županiji

88

59

47

43

44

46

60

Ličko-senjska

Dubrovačko-neretvanska

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Zadarska

Primorsko-goranska

Istarska

Page 36: TOMAS Ljeto 2007

• 34Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

PPOTROOTROŠŠNJA U DESTINACIJI NJA U DESTINACIJI –– TRENDTREND

TOMAS TREND

� Prosječna dnevna potrošnja ostvarena u 2007. 13% je veća od one u 2004. (u tekućim cijenama)

� Izdaci za ugostiteljske usluge porasli su 21%

� Izdaci za kupnju smanjeni su 6%

� Izdaci za ostale usluge porasli su 8%

� Struktura prosječne dnevne potrošnje u 2007.:

� Udio izdataka za usluge ugostiteljstva povećan 4 postotna boda

� Udio izdataka za kupnju smanjen 4 postotna boda, a ostalih usluga za 1 postotni bod

Page 37: TOMAS Ljeto 2007

• 35Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

ZZAKLJUAKLJUČČCI CI 20012001. I 2004.. I 2004.

• ‘Ahilove pete 2001’- ‘vrijednost za novac’ i čistoća i ureñenost plaža

• Velik broj elemenata kojima su gosti nezadovoljni – čak 16 od 25!

• I dalje nezadovoljstvo ponudom destinacije – kupnja, zabava, sport, kultura, prijevoz

• Potrošnja – rastu izdaci za osnovne usluge

• Zadovoljstvo ponudom znatno pogoršano u odnosu na ’97 godinu (2 vs. 8)

• Profil gostiju se lagano mijenja

• Veću aktivnost gostiju prati veće zadovoljstvo i veća potrošnja

• Zadovoljstvo ponudom poboljšano u odnosu na 2001 godinu; i dalje nezadovoljstvo istim aspektima ponude (kupnja, zabava i kultura)

• Potrošnja – raste potrošnja za nesmještajne usluge

• Ustanovljeni trendovi su sukladni europskim trendovima potražnje (ETC trendovi)

2001 2004

Page 38: TOMAS Ljeto 2007

• 36Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

ZZAKLJUAKLJUČČAK 2007.AK 2007.

�Nastavak promjena zapaženih 2004.:

− Povećavanje udjela ‘novih’ gostiju, šira motivacijska lepeza, gosti informiraniji

− Gosti i dalje sve aktivniji

− Zadovoljstvo ponudom i dalje raste

− I dalje nezadovoljstvo istim elementima ponude

�Raste udio potrošnje za ugostiteljske usluge

�Ustanovljeni trendovi sukladni europskim trendovima potražnje (ETC trendovi)

Page 39: TOMAS Ljeto 2007

• 37Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

SPONZORI ISTRASPONZORI ISTRAŽŽIVANJAIVANJA

� Ministarstvo turizma RH

� TZ Istarske županije� TZ Primorsko-goranske županije� TZ Ličko-senjske županije� TZ Šibensko-kninske županije� TZ Zadarske županije� TZ Splitsko-dalmatinske županije� TZ Dubrovačko-neretvanske županije

� Institut za turizam

Page 40: TOMAS Ljeto 2007

• 38Institut za turizam • www.iztzg.hrl jeto

Institut za turizam

Vrhovec 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 3909 666

Fax: 01 3909 667

Email: [email protected]

Web: www.iztzg.hr

Hvala na pozornosti!Hvala na pozornosti!