Traject naar een vernieuwd selectiemodel . C£©dric...¢  Poolstok Community - Moeder, waarom testen wij?

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Traject naar een vernieuwd selectiemodel . C£©dric...¢  Poolstok Community -...

 • Traject naar een

  vernieuwd selectiemodel Poolstok Community - Moeder, waarom testen wij?

  13 juni 2019 - Inge Dellaert & Cédric Velghe

 • Aanleidingen

  https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOkJyL79TiAhUJMewKHZYJCcsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.be/fotobehang/lange-rij-mensen-terug-bekijken-28865636&psig=AOvVaw3ptJ-StjE0AkgCuDQG4pMA&ust=1559910891082414 https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigt8-Q8dTiAhWQGewKHVmnCO0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hyppe.nl/vacature-medewerker-commerciele-binnendienst/n102c29&psig=AOvVaw3mUyqPmmlYXV-VILK4XIGI&ust=1559911397292944 http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiysLza8dTiAhWC-KQKHWscAxAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/lean-six-sigma/6151-doorlooptijd-volgens-tim-de-wit&psig=AOvVaw2pS0KjUQ3hy3zLVXi18cu-&ust=1559911564194653

 • Doel: drieledig

  • Verhogen van de efficiëntie → kortere doorlooptijd

  • Globaal kader met ruimte voor maatwerk

  • Proactief inspelen op nieuwigheden en evoluties

 • Aanpak Toepassing principe 1 - ... zoek naar informatie en evalueer die kritisch, want intuïtie en ervaring zijn slechte raadgevers

  Kandidaten Interne stakeholders

  Wetenschappelijke stand van zaken in kaart brengen rond werving en selectie

  Benchmark Referentie- organisaties

  Interne data: alle beschikbare info, desk research, regelmatige terugkoppelingsmome nten provincie doorheen het project

 • Uit het advies …

 • Delegatie

  • Fase 1: delegatie naar provinciegriffier nl. – Seizoeners, jobstudenten, vervangers,

  kortlopende contracten

  • Fase 2: verdere delegatie nl. – Aanstellende overheid tot en met niveau B naar

  provinciegriffier – Seizoeners, jobstudenten, vervangers,

  kortlopende contracten: verdere delegatie naar departement Personeel

 • Meer mogelijkheden creëren voor interne arbeidsmarkt

  • Vrijwillige jobruil of interne verschuiving ! zicht hebben op vraag en aanbod

  • Van intern + extern → eerst intern – intern potentieel aanspreken – efficiënter

 • Diplomavoorwaarden: functiebeschrijvingen

  • Geen specifieke diplomavoorwaarden: uitzonderingen moeten goed gemotiveerd worden

  • Minimum aan ervaringsvereisten

 • Waarom? Toepassing principe 8 - ...stel de kwaliteit van argumenten voor een oplossing in vraag, ook wanneer deze intuïtief vertrouwen oproepen.

  • Opleidingsniveau en werkervaring zijn zwakke voorspellers van werkprestaties

  • Aldus sommige kandidaten onterecht geweerd • Aantal jaren werkervaring zegt niets over de kwaliteit

  ervan • Ook binnen opleidingsniveaus zijn er hoge verschillen

  in cognitieve vaardigheden

 • Aangepaste selectietechnieken toepassen

  • Globaal kader Op basis van functiefamilie Concrete invulling - Testwijzer

  • Experimenteerfase met: – CV-screening (gestructureerde vragenlijst) – AC light – Thuisopdrachten – Contigentering

  https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz3PPl-9TiAhXpDmMBHSimCvIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wehkamp.nl/polesie-bouwblokken-xxl-24-delig-16086767/&psig=AOvVaw1yUiaAgjA0FK-2lilvqv6W&ust=1559914308801049

 • Uitgangspunten: kwaliteit en objectivering !

  • Meerdere selectietechnieken hanteren • Juryleden beoordelen apart (m.u.v. mondeling) +

  motivering van de score + antwoordschema • Score per competentie • Geen zicht op resultaten van vorige

  selectiestappen • Standaardisatie van beoordeling • Afsprakennota voor juryleden • …

 • Waarom? Toepassing principe 2 - ...maak geen keuzes op basis van consensus.

  Bias vermijden door • beoordelaars en juryleden blind maken voor andere

  informatie over de kandidaat (vb. CV, testresultaten) • observatieschalen of gedragsverankerde

  beoordelingschalen per competentie/vraag • Afzonderlijke scoring met motivering, zonder overleg • Rangschikken van kandidaten op basis van gewogen

  gemiddelde van scores voor elk selectie-onderdeel • Zet tests, proeven, Assessment Centers etc. niet

  louter eliminerend in.

 • Generalistische selecties

  • Toekomstconcept: – hertesten minimaliseren → werken met generiek

  eerste deel – evenwicht bewaken met specifieke van de

  vacature → specifiek tweede deel

  • 2 experimenten – organisatiemedewerker – jurist

 • Rol van departement Personeel

  “HR is meer dan procesbewaker en procedurele ondersteuner“

 • NU

  • 5 adm. medewerkers

  • Taken: – plannen en organisatie

  van de selectieprocedures

  – opmaken besluitvorming

  – communicatie

  TOEKOMST

  • Incl. inhoudelijk profiel

  • Taken: – adviseren van

  selectieproces

  – expert selectietechnieken

  – organiseren en uitvoeren generieke tests

  – pro-actieve aanpak knelpuntfuncties

 • Waarom? Toepassing principe 8 - … verkies oplossingen die aansluiten met de praktijk, want hoe realistischer hoe beter.

  • Grondige behoefteanalyse essentieel • Opstellen selectiecriteria • Matching behoeften aan (face) valide

  selectietechnieken • Opstellen observatieschalen of gedragsverankerde

  beoordelingsschalen • De-biasing van het selectieproces

 • Vragen?