TREBALL DE RECERCA DE ?· TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT ... (Estudis-Batxillerat) hi trobaràs un…

 • Published on
  13-Sep-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

  DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

  A la pgina web del centre (Estudis-Batxillerat) hi trobars un document amb la informaci del centre

  referent al Treball de Recerca.

  Aquestes sn unes directrius preparades pel nostre departament per realitzar un treball de caire

  ms cientfic. Pensa que fas una recerca cientfica i que el treball ha de contenir tots els passos del

  mtode cientfic (MC), que ja has dhaver realitzat en cursos anterior en la presentaci de

  prctiques, de treballs, o en CMC.

  PARTS

  1. Portada: imatge i ttol (pot quedar b un ttol ms general i un subttol que informi sobre el

  tema concret del treball. Exemple: La veu dels morts. Entomologia i antropologia forense).

  Nom i cognom de lalumne, nom i cognom del tutor, departament, nom del centre i data.

  2. ndex: sha de fer al final. Perqu quedi alinear cal:

  a. Collocar el cursor al final del primer apartat de lndex

  b. Obrir pargraf, clicar tabulacions.

  c. Escull: posici 13cm, dreta, i ........., i acceptar

  d. Clicar la tecla de tabulaci

  e. Desprs copia el format per a cada apartat, aix no ho haurs de fer cada vegada que canvis

  dapartat.

  3. Introducci: presentar el tema, els motius que et van portar a escollir aquest treball i

  lobjectiu que vols assolir en realitzar aquest treball (no cal fer un apartat dobjectius, s

  millor inclourels a la introducci. Segons el MC seria el problema que et planteges.

  4. Introducci terica: aqu has de desenvolupar el que es coneix del tema sobre el qual fars la

  recerca. El ttol de lapartat ha de ser sobre el tema que tractars. Pots posar tots els

  subapartats que vulguis. Per no pots posar un ttol com PART TERICA o INTRODUCCI

  TERICA. Correspon a la part de MC recerca dinformaci sobre el tema a investigar

  5. Disseny experimental: aqu pots posar el ttol del teu experiment o del teu estudi. Per no

  pots posar un ttol com PART PRCTICA. Ha de contenir els segents apartats

  a. Material i mtode (junt o separat)

  b. Disseny de lexperiment o descripci de lestudi (en funci del treball que fas)

  c. Resultats i discussi del resultats, posar els resultats i explicar-los

  d. Conclusi (no confondre aquesta conclusi amb lopini final del treball, de vegades

  tamb dita conclusi aqu noms tracta del teu experiment o estudi,

  contextualitzar-lo amb tot el que s coneix sobre el tema i si procedeix parlar de les

  implicacions presents i futures)

  Si el teu estudi s estadstic has dintentar adaptar-lo a aquests apartats. El material ser el

  formulari de lenquesta, el mtode la descripci de a qui lhas passat i com ho has fet, i els

  resultats seran lanlisi estadstic: quadres, grfiques, etc.

  6. Opini personal

  7. Agraments

  8. Bibliografia i webgrafia

  9. Annexos

 • PRESENTACI

  1. NO HA DE TENIR FALTES DORTOGRAFIA. Assegurat de tenir un corrector de text. NO S

  FUNCI DEL TUTOR CORREGIR LES FALTES. Un treball amb faltes pot fer baixar la nota i el

  tutor no sen responsabilitza, delles.

  2. Fulls DIN A4

  3. Marges: marge esquerre de 3cm mnim (pensa que per aquest costat ha danar

  enquadernat); marge dret de 2,5 o 3 cm; marges superior i inferior de 3-2,5 cm.

  4. Tipus de lletra: es recomana calibri 11 o 12 i espaiat 1,5. Tamb Times New Roman 12 i

  espaiat 1,5. La lletra Arial queda b per ttols, per s molt gran al cos dun treball; tamb es

  pot fer servir a mida 11 i espaiat 1,5 o 2. No utilitzis un espaiat menor d1,5. Les universitats

  (UOC, UNED, UB i altres) i la majoria de convocatries de premis exigeixen els treballs a doble

  espai. Pots fer servir 1,5 si utilitzes una lletra no massa gran.

  5. Justificaci: pels dos costat

  6. Numeraci a totes les pgines.

  7. Cites: han danar en cursiva.

  8. Sempre que sigui necessari, cal donar Referncies, que es poden posar de dues maneres:

  a. Inserir nota al peu: la referncia queda al final de la pgina

  b. Inserir nota al final: la referncia queda al final del treball

  9. Imatges, fotografies o dibuixos: han danar acompanyades de ladrea web don shan

  baixat. Si sn imatges, fotografies o dibuixos propis es consignaran com imatge de

  lautor/a, i si cal, alguna explicaci don sha realitzat. Ladrea web o lexplicaci poden

  anar a sota de la imatge

  10. Extensi: el treball no ha dexcedir el 50 fulls.

  11. Presentaci del treball:

  a. Un exemplar del treball enquadernat

  b. Dos CDs (a la cartula han de constar les dades de la portada del treball)

  c. El departament es quedar nicament un CD, o, si ho considera oport, lexemplar del

  treball enquadernat.

  AVALUACI: comprn tres aspectes:

  Avaluaci de tot el procs delaboraci del treball, controlat pel tutor. (40%)

  Avaluaci del contingut de la memria escrita del treball, a crrec dels tres membres

  del tribunal. (40%)

  Avaluaci de lexposici oral, pels tres membres del tribunal. (20%)

  DATA DE LLIURAMENT

  La setmana desprs de vacances de Nadal es lliurar al tutor un esborrany de la memria

  escrita.

  Lltima setmana de gener es lliurar el treball definitiu.

  Entre el 10 i el 22 de febrer es realitzaran les exposicions orals del treball.