of 14/14
TÜRK İ YE Turİ zm Pİ yasalari Araştirma Raporlari MUĞLA’10

TÜRK İYE İ MUĞLA - igd.com.tr fileIGD © 2010 sayfa/1 Türkiye Turizm Piyasaları Araştırması - Muğla 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Reel GSYH Büyümesi 6,2 5,3 9,4

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TÜRK İYE İ MUĞLA - igd.com.tr fileIGD © 2010 sayfa/1 Türkiye Turizm Piyasaları Araştırması...

TRK YETurzm PyasalariAratirma Raporlari

MULA10

IGD

2

010

1sayfa/

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Reel GSYH Bymesi 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,8 -6,5Tketici Fiyatlar Enflasyonu (ort. %) 45,1 25,3 8,6 8,2 9,6 8,8 10,4 6,2

Bte Dengesi (GSYHnn (%)si) -11,5 -8,8 -5,2 -1,1 -0,6 -1,6 -1,8 -5,5

Cari lemler Dengesi (GSYHnn (%)si) -0,3 -2,5 -3,7 -4,6 -6 -5,8 -5,7 -1,9

Ksa Vadeli Faiz Oran (ort. %) 72 48 21,5 23 27 25 25 15

TL/$ Ortalama Dviz Kuru 1,506 1,493 1,422 1,341 1,431 1,302 1,293 1,547$/ Ortalama Dviz Kuru 1,06 0,89 0,80 0,80 0,80 0,73 0,68 0,72Kaynak: IMF, 2010

Hazrlanan almann amac Trkiyenin Turizm odak noktalarndan biri olan Muladaki konaklama tesislerinin dalmnn, kiiba gecelik konak-lama fiyatlarnn (kap fiyat) ve bu fiyatlarn otellerin hangi zelliklerine bal olarak deitiinin incelenmesi ve turizm potansiyeli yksek olan il-elerindeki 3, 4 ve 5 yldzl otellerin odaba sat deerinin aratrlmasdr.

Bu alma, Mulann Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman, Dat-a, Milas, Kyceiz, Ula ve Mula Merkezdeki konaklama tesislerinin da-lmn ve en fazla turist eken ileleri olan Bodrum ve Marmaristeki 3, 4 ve 5 yldzl otellerin odaba sat deerleri ile bu otellerdeki kiiba gece-leme fiyatlarnn (kap fiyat) yllk ortalamasnn ve otellerin deerini et-kileyen genel zelliklerinin neler olduunun aratrmasn kapsamaktadr.

Bu aratrma raporu hazrlanrken odaba otel sat deerleri iin bu bl-gelerdeki satlk otel ilanlarna ulalm, ilan sahipleriyle telefon g-rmesi yaplarak otellerin konaklama fiyatlar ve dier genel zellikle-riyle ilgili anket almas yaplm ve otellerin konaklama fiyatlar iin acentelerin backofislerinden otellerin acente (kr dahil) fiyatlar aratrlmtr.

Bir lkenin ekonomik adan temel gstergeleri o lkedeki dier sektrlerle de balantldr. stanbul Gayimenkul Deerleme olarak aada verdiimiz Trkiye ekonomisine ait temel veriler, lkedeki turizm potansiyeli ve otellerin arz-talep dengesiyle direkt olarak ilgilidir. Tablo 1 bu verilerin zetini iermektedir.

Ama

Kapsam

Yntem

Tablo 1 Trkiye Temel Ekonomik Gstergeler

Gayrisafi Yurtii Hasla ve Turizm Gelirleri

Tablo 2 Gayrisafi Yurtii Hasla

Kaynak: TYD, 2010Kaynak: TK, 2010

Tablo 3 Turizm Gelirleri

Genel Ekonomik Grnm

MULA TURZM PYASASI ARATIRMASI, 2010

Mula Aratrma Blgesi

Tablo 2de Trkiyenin GSYHnn 2006 ve 2009 yllar arasndaki deiimi grlmek-tedir. IMF verilerine gre 2008 ylnda Trkiye 740 Milyar $ GSYHs ile dnya s-ralamasnda 15. byk ekonomi haline gel-mitir. 2009 ylna ait GSYH ise 617 Milyar $dr.

Tablo 3te Trkiyenin 2006 ve 2009 yllar ara-sndaki turizm gelirleri verilmitir. 2008 ylnda Trkiyeye giri yapan turist says 26 milyon kiinin zerinde hesaplanm olup, turizm geliri nceki yla oranla %18lik bir art gstererek, GSYH iinde %3lk pay ile yaklak 22 milyar $ olarak hesaplanmtr. 2009 ylnda ise gelen turist says 27 milyonu geerek, turizm gelir-lerinin GSYH iindeki pay %3,5a ykselmi, 21,5 milyar $lk turizm geliri elde edilmitir.

IGD

2

010

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

2sayfa/

2009 ylnda gelen yabanc turist saysnda Trkiye 7. sraya ykselerek Almanya ve Meksikay geride brakm-tr. Gelirlerde ise geen seneye gre bir sra ykselerek 9. sraya oturmutur. Trkiyenin 2009 yl turizm geli-ri 21,3 milyar dolar olarak kaydedilmitir. Trkiyenin 2009 yl gelen yabanc turist says ise 25,5 milyon kiidir.

Trkiyede ve Dnyada Turizm

Mula

Tablo 4 Dnyada Turizm Gelirleri 2009 (lk 10 lke)

Tablo 5 Gelen Yabanc Turist Says 2009 (lk 10 lke)

Ege Blgesinin gneybatsnda yer alan ve 13.338 kmlik yzlme sahip olan Mulann, kuzeyinde Aydn, dousunda Denizli ve Burdur, gneydousunda Antalya yer almaktadr. lin komu illere olan uzaklklar ise Balkesire 398 km, Aydna 100 km, Denizliye 153 km, Burdura 321 km ve Antalyaya 336 kmdir.

Mula, Trkiyenin gney batsnda % 65i ormanlarla kapl, Akdenize 1.124 km kys olan, deniz, gne ve tarihi zellikleri ile ok popler bir ildir. Mulada 4 krfez, 97 koy, 2 milli park, 1 tabiat park, 6 kanyon, 4 tabii gl, 3 maara, 3 termal kaynak, 5 mze, 222 antsal yapt, 3 kilise, 3 k turizm alan ve 1 yama parat alan vardr.

Sosyo-Ekonomik Yap

Devlet Planlama Tekilat tarafndan 2003 ylnda hazrlanan gelimilik sralamasna gre Mula sosyo-ekonomik gelimilik sralamasnda 81 il iinde 13. srada yer almaktadr. Mula ili merkez ile ile beraber 11 ile, 65 belediye ve 395 kyden olumaktadr. Mula kent merkezine 18 km ile en yakn mesafede olan ile Urladr. Fethiye 124 km ile merkez ileye en uzak mesafede bulunan iledir.

TKten alnan son verilere gre, Mulann 2009 ylna ait yerleik nfus 802.341 kii olup bu nfus yaz aylarnda 8 Milyon kiiye kadar ykselebilmektedir. En kalabalk ilesi 183.000 kiilik nfusuyla Fethiyedir.

2003 ylnda Devlet Planlama Tekilat tarafndan hazrlanan Mulann gelimilik performans Tablo 6da zetlenmitir.

Kaynak: WTO, 2010

lke Milyar $

1 A.B.D. 94,2

2 spanya 53,2

3 Fransa 48,7

4 talya 40,2

5 in 39,7

6 Almanya 34,7

7 ngiltere 30,1

8 Avustralya 25,6

9 Trkiye 21,3

10 Avusturya N/A

lke Milyon kii

1 Fransa 74,2

2 A.B.D. 54,9

3 spanya 52,2

4 in 50,9

5 talya 43,2

6 ngiltere 28,0

7 Trkiye 25,5

8 Almanya 24,2

9 Malezya 23,6

10 Meksika 21,5

3sayfa/

IGD

2

010

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

Ekonomik Yap

Tablo 8 stihdamn Sektrel Dalm (2004) Tablo 9 stihdamn Sektrel Dalm Pr.(2025)

Tablo 7 Kii Bana Den GSYH ($)

Tablo 6 Mula li Gelimilik Performans

Bir lkenin ya da bir ilin kiibana den GSYHs, orada yaayanlarn gelir ve dolaysyla ekonomik refah seviyesinin temel gster-gelerinden biridir. Kii bana GSYHde 81 il arasnda 7. srada yer alan Mula, genel performans deerlendirmesinde 13. srada yer almaktadr.Mulann ilelerine gre 2004 yl itibariyle istih-damn sektrel dalm Tablo 8de verilmitir. l genelinde oransal olarak Tarm sektr %56,7lik bir orana sahipken, 2025 yl iin bu oran %38 olarak ngrlmtr. Turizm alt sektrnn yer ald hizmetler sektr iin 2004 ylndaki oran il geneli iin %36dr. 2025 yl iin bu oran %51 olarak ngrlmtr. Buna bal olarak, tm ilelerdeki hizmetler sektrnn arlnda bir art meydana gelecei ve Bodrumun 2004 y-lndaki hizmetler sektrndeki lider konumunu 2025 ylnda da koruyaca ngrlmektedir.

Kayn

ak: D

PT,

evre

ve

Orm

an B

akan

l A

ydn

-Mu

la-D

eniz

li e

vre

Dz

eni P

lan

Rapo

ru, 2

009

Yl Mula Ege Blgesi Trkiye Sralama

DEMOGRAFK GSTERGELER

Toplam Nfus 2000 715.328 8.398.781 67.803.927 30

ehirleme Oran (%) 2000 37,51 61,48 64,9 77

Yllk Ortalama Nfus Art %o 1990-2000 23,97 16,29 18,28 13

Nfus Younluu (kii/km) 2000 55,66 100 88 47

Dourganlk Hz 2000 1,94 2,17 2,53 69

Ortalama Hanehalk Bykl 2000 3,47 0,81 4,5 80

STHDAM GSTERGELER

Tarm ikolunda alanlarn toplam istihdama oran (%) 2000 55,02 50,48 48,38 58

Sanayi ikolunda alanlarn toplam istihdama oran (%) 2000 5,95 13,84 13,35 46

Ticaret ikolunda alanlarn toplam istihdama oran (%) 2000 13,73 10,1 9,67 5

SANAY GSTERGELER

Organize Sanayi Blgesi Parsel Says 2000 59 3.439 28.726 58

Fert Bana malat Sanayi Katma Deeri (milyon TL) 2000 16 449 350 68

MAL GSTERGELER

GSYH indeki Pay (%) 2000 1,53 15,28 100 11

Fert Bana GSYH (milyon TL) 2000 2.659 2.130 1.837 7Kaynak: DPT

LE TARIM (%) SANAY (%) HZMETLER (%)

Merkez 29,6 12,6 57,8

Bodrum 33,1 7,3 59,6

Dalaman 34,6 13,2 52,2

Data 36,8 9,1 54,1

Fethiye 42,3 8,1 49,6

Kavakldere 43,9 23,3 32,8

Kyceiz 51,6 7,2 41,2

Marmaris 23,5 6,2 70,3

Milas 44,3 10,4 45,3

Ortaca 47,7 9,9 42,4

Ula 53,3 9,3 37,4

Yataan 41,4 18,8 39,8

L GENEL 38,4 9,9 51,7

LE TARIM (%) SANAY (%) HZMETLER (%)

Merkez 51,24 6,98 41,78

Bodrum 39,91 5,68 54,41

Dalaman 51,76 9,22 39,03

Data 54,6 4,37 41,03

Fethiye 67,39 3,22 29,38

Kavakldere 66,24 13,96 19,8

Kyceiz 71,8 3,16 25,04

Marmaris 27,48 3,38 69,14

Milas 64,35 8,53 27,11

Ortaca 54,21 5,04 40,75

Ula 65,87 4,47 29,66

Yataan 66,46 11,87 21,68

L GENEL 56,7 6,7 36,6

Kaynak: TUK, 2010

4sayfa/IG

D

201

0

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la Turizm

Turizm Trleri

2009 verilerine gre Mulaya gelen yabanc tu-rist says yaklak 2.800.000 kii olarak hesap-lanmtr. 2009 ylnda lkemize gelen yabanc ziyaretilerin en ok giri yaptklar snr kap-larnn bal olduu iller sralamasnda Mula %10luk pay ile ilk drt il (Antalya, stanbul, Edirne) arasnda nc srada yer almaktadr.

Tablo 11 Snr statistikleri-2009Tablo 10 Gelen Yabanc Turist Says

Yat Turizmi

Spor Turizmi

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

taraf denizlerle evrili olan Trkiyede yat turizmi nemli bir yer tutmak-tadr. Trkiye'nin en donanml marinalar Gney Ege ve Akdeniz kylarnda younlamakta olup ilk 10 marinann 8i Mula snrlar iinde yer almaktadr. Bu tam donanml limanlarda, yatlar gereksinim duyduklar tm hizmet ve malzemeleri bulabilmektedirler. Trkiye genelindeki toplam 13 adet Mavi Bayrakl Marinann 7 tanesi Mu-ladadr.

Ayrca Kuadasndan Bodruma, Bodrumdan Marmarise, Marmaristen Fethiyeye ve Fethiyeden Kaa turistik yat gezileri d-zenlenmektedir.Mula l Kltr ve Turizm Mdrlnden alnan bilgiye gre, 2009 ylnda Mulaya gelen 2.892.358 adet yabanc turistin, %45i (1.318.289 kii) Marmaris, Bodrum, Fethiye, Data, Gllk, Turgut Reis ve Yalkavak Limanlarndan giri yapmlardr.

Trekking: Kendine zg bitki trleri ve doas bakmndan Mula, en ok tercih edilen trekking rotalarndan biridir. Bu rotalardan en nemlisi olan dnyaca nl Eski Likya Yolu, 500 km uzunluunda olup Fethiyede balayarak Antalyada sona ermektedir. Yol boyunca karlalan doal gzellikler, manzaralar ve tarihi ehir kalntlar bu trekking rotasna olan talebi arttrmaktadr. Yol gn-birlik trekkinge ak olduu gibi tek seferde yolun tamamnn yrnd 1 aylk programlara da turistler tarafndan talep fazladr.

Dal: Marmariste toplam 52 adet dal noktas yer almaktadr. Birok tarihi batk ehrin su altndaki kalntlarn barndran Marma-ris kylar, dal turizmi asndan en ok tercih edilen noktalardan biridir. Gnbirlik pek ok dal turu, lisansl dalglar tarafndan hizmet vermektedir.Bodrumda dnyann sayl denizalt mzelerinden biri bulunmaktadr. En ok tercih edilen Kk ve Byk Resif noktalar bata olmak zere toplam 9 adet ana dal noktas bulunmaktadr.Datann irili ufakl adacklar etrafndan pek ok dal noktas bulunmaktadr; fakat bu noktalarn ou yasak blgeye girmektedir. Data Yat Limanna sonradan balanm olan kk bir adack olan Esen Ada, Datadaki en uygun dal noktalarna sahiptir.

Rafting: Dirmil yaknlarndaki Koca Dandan doan toplam uzunluu 229 km olan Dalaman ay, Marmaris ve Fethiye arasnda yer almakta ve Mays-Kasm aylarnda Marmaris, Fethiye ve Dalyandan rafting turlar dzenlenmektedir. Antalya Akdalarn kuzeyinde, Kzlcadadan doan Een ay, kollaryla ile Saklkent Kanyonu ile Een deltasn oluturarak Akde-nize dklmektedir. 125 kilometre uzunluundaki ayn 80 kilometresi Mula snrlar iinde yer almaktadr. Een ay, yaz aylarn-da zellikle kano turuna katlmak isteyenlerin aknna uramaktadr.

Kanyoning: Fethiyeye 50 km mesafede bulunan Saklkent Kanyonu, 18 kilometre uzunluunda ve 300 metre derinliindedir. Trki-yenin en ok turist eken kanyonlar arasnda yer almaktadr. Kanyonu, her yl ortalama 200 - 250 bin kii ziyaret etmektedir.

Yama Parat: Mulada yer alan, ldeniz, Babada uluslararas ne sahip bir yama parat noktasdr. Trkiyede yama paratnn ilk yapld yer olan ldeniz dnyaca n yapmtr. Esiz doas, gnei ve denizi her sene binlerce yerli ve yabanc turisti byleyen blge her eit outdoor aktivitesine uygun yapdadr. Gelimi bir turistik merkez olan blgede ulam, konaklama, yeme ime sorunu yaanmamaktadr. evrede tekne turlar ayrca ilgi ekmektedir. Babada yaz k trekking ve kamplk alan olarak tercih edilmektedir.

Golf Turizmi: lkemizde Turizm Bakanlndan onayl 6 adet golf tesisi bulunmaktadr. Bunlardan 18 delikli golf sahasyla Dala-mandaki Hilton Dalaman Golf Resort & SPA 5 yldzl olup, 410 oda 828 yatak kapasiteyle hizmet vermektedir.

IGD

2

010

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

5sayfa/

Trkiye jeotermal kaynak zenginlii ve potansiyeli asndan Dnyada ilk yedi lke arasnda yer almakta olup, Avrupada birinci sradadr. Termal turizmi, 12 ay turizm yapma imkan, tesislerde yksek doluluk oranna ulalmas, yksek istihdam oluturulma-s ve dier alternatif turizm trleri ile kolay entegrasyon oluturarak dengeli blgesel turizm gelimesinin salanmas asndan frsatlar sunmaktadr.Mulada Dalaman Kaplcas, Girmeler Kaplcas, Sultaniye Kaplcas olmak zere tane kaplca bulunmaktadr. Dalaman Kaplcas: Dalamanda yer almaktadr. Termal kaynaktan yararlanan 1 adet tesis bulunmaktadr. Gl ve da manzaral olan bu tesis 80 oda ve 200 yatak kapasitesine sahiptir.Girmeler Kaplcas: Fethiyede yer almaktadr. 1 adet 25 oda, 50 yatak kapasitesine sahip tesis bulunmaktadr. Yaz aylarnda g-nbirlik gelen ve konaklayan kii says 2000 civarndadr.Sultaniye Kaplcas: Kyceizde yer almaktadr. Srasyla 82 ve 32 yatak kapasitesine sahip iki adet tesis bulunmaktadr. Turistler tarafndan gnbirlik kullanm yaygn olan kaplcaya, karadan ve Kyceiz Glnden teknelerle ok sayda turist gelmektedir.

Kongre Turizmi

Genlik Turizmi

Devam Eden Turizm Projeleri

Trkiyenin, Avrupa ve Asyann birletii yerde konumlanmas, toplant ve kongrelere ok uygun bir mekan yapmaktadr. Trkiye, birinci snf otel konaklama ve konferans tesisi zenginlii, dnyann belli bal ehirlerine kolayca ulam, gzel dekorlar ve esiz manzara cazibesi sunmaktadr. Btn bunlara, mkemmel bir iklim ve alternatif destinasyon-lara gre ok daha dk maliyet avantaj eklenmektedir. Sonu itibariyle Trkiyenin kongre turizmi iin cazibesi erevesinde, yurt genelinde bu yn-de geliimi destekleyici almalar ve yatrmlar vardr ve devam etmektedir.Mulada kongre turizmi hizmeti veren 23 adet otel bulunmaktadr. Toplamda 50 adet konferans salonuyla hizmet veren bu otellerin tamamna yakn bir ksm Bodrum ve Marmariste konumlanmtr.

Termal Turizmi

Genlerin seyahat etmeleri, kiiliklerini gelitirmelerinde, yeni yerleri ve yaamlar renmelerinde ve sosyal ilikilerini arttrmada en etkin yol-lardan biridir. Turizm ise seyahat etmeyi ve seyahat ederken renmeyi salayan etkinliktir. lkemiz iinde herhangi bir nedenle seyahat eden genlerimiz ile ya-banc lkelerden gelen genler iin indirim imkan ve kolaylklar salayan tesis-ler mevcuttur. Mula snrlar ierisinde Genlik Turizmi bal altnda Turizm Bakanl ile ortaklaa alarak konaklama imkan salayan 17 adet tesis yer almaktadr. Bu tesislerin 5 tanesi Bodrumda 4 tanesi Dalyanda, 2er adet Fethiye, Data ve Dalamanda, 1er adet de Akyaka ve Ortacadadr.

Uyku Vadisi Temal Park Projesi: Milas lesi, Gkeler Ky, Deirmendere Vadisi (Uyku Vadisi)nde ncirli Maarasnn da iinde bulunduu bir alanda, Mula Valilii tarafndan kltr kamp, Karia Akhava Sergisi, yrede retilen el sanatlar ve tarmsal rnle-rin sata sunulduu Anadolu El Sanatlar Ky, seyir teras, glet, maara ynetim birimi, dinlenme noktalar, kafeterya, sat bfesi ve yry alanlarndan oluan Temal Park Projesi gelitirilmitir. Projeye ynelik almalar devam etmektedir. Uyku Vadisi ve Gkeler Maaras, Bodrum ve Milas kl gnbirlik tur dzenleyen acentelerin nemli bir parkuru saylmaktadr. Vadi ve maara doal ST alan ilan edilmi durumdadr.

Fethiye-Seki Eren Da Kayak Merkezi Projesi: K turizminin gelitirilmesi amacyla Fethiye ilesine 85 km uzaklkta bulunan ve 2.670 metre ykseklikteki Seki Beldesi snrlarndaki Eren Danda uluslararas nitelikte kayak merkezi oluturma almalar 1996 ylnda balam olup 2010 Ocak ay itibariyle sona ermi ve tesis hizmete almtr.

Kyceiz-Sandras Da Kayak ve Daclk Eitim Merkezi Projesi: Sandras Danda Mula ve evresindeki illerde renim yapan genlerin kayak ve daclk eitimi almalar ve k sporlar iin kayak okulu oluturulmas ynnde almalar yrtlmektedir.

Yerkpe Maarasnn Turizme Kazandrlma Projesi: Kavakldere lesi, Mentee Beldesi snrlarndaki Yerkpe Maarasnn ay-dnlatmas ve evre dzenlemesi, Milas Gkeler Ky ncirli Maarasnn ise aydnlatlmas yaplarak turizme kazandrlm durum-dadr.

Kanyon Turizminin Gelitirilmesi: Ula Kanyonu ve Arclar-Karabrtlen kyleri arasnda bulunan Geyik Kanyonunun eitli trekking faaliyetleri ile turizme kazandrlmas ynnde almalar yrtlmektedir.

Yel Deirmenlerinin Restorasyon Projesi: Bodrum ve Data ilelerinde bulunan, her yl binlerce turistin ziyaret ettii toplam 41 yel deirmeninden Data Kzlan Kynde bulunan deirmen, restorasyonu yaplarak turizmin hizmetine sunulmu durumdadr. Dier deirmenler de, BOTAVn almalaryla nmzdeki yllarda restore edilerek turizmin hizmetine sunulacaktr.

6sayfa/IG

D

201

0

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

Fuar Merkezi: Mula Merkeze bal, Akaova Kynde 82 dnmlk arazi zerine yaplmas planlanan 15.000 m kapal olan fuar alannda, 2 adet sergi hol ile daimi etnografya sergisi; 80 odal otel/restoran/kafe, 5 adet toplant salonu; 3 tenis kortu, yzme havuzu, 3 bin 500 kiilik ak hava tiyatrosu ve 82 bin 155 m doal yeil alan yer alaca planlanmaktadr.

Marmaris Denizcilik ve Bahar Festivali: Marmaris Belediyesi tarafndan dzenlenen festival Mays ayn-da yaplmakta olup 19 Mays Genlik ve Spor Bayramnn devam niteliimdedir.Uluslararas Bodrum Regatas (Yelkenli Ahsap Tekne Yar): 1989 ylndan bu yana, Ekim aynn nc haftas dzenlenen yara ERA Bodrum Yelken Kulb ev sahiplii yapmaktadr. Bu yar ayn zamanda her yl gezi sezonunun bitiinin kutlamasdr.Avrupa Ak Deniz Yzme ampiyonas (LEN CUP): Her yl Eyll aynda yaplan ampiyonann, 10 kmlik 2. Etab Marmariste gereklemektedir. ncilerin Dans Uluslararas ocuk Festivali: 2004 ylnda ilk kez Moskovada gerekletirilen festival, 2008 ylnda beri Marmariste dzenlenmektedir. Festival 2009 ylnda UNESCOnun festivaller listesine alnmtr.Bodrum Uluslararas Bale Festivali: Kltr ve Turizm Bakanl Devlet Opera ve Balesi tarafndan dzen-lenen festivalin, bu yl Austos aynda 8.si dzenlenmitir.

ldeniz Kltr ve Sanat Festivali: ldeniz Belediyesi tarafndan bu yl 7.si dzenlenen fes-tival, her yl Temmuz aynn ilk haftas ldenizde gereklemektedir. Uluslararas ldeniz Hava Oyunlar Festivali: Getiimiz yl Ekim aynda 10.su dzenlenen festival, yama paratyle de adn dnyaya duyuran ldenizde Belcekz plajnda yapl-maktadr. Dnyann 40a yakn lkesinden festivale katlm gereklemektedir.Uluslararas Dalyan Caretta Caretta evre Kltr ve Turizm Festivali: ztuzudaki caretta ca-retta kaplumbaalar sayesinde dnyaca nlenen plajn bal olduu belediye olan Ortaca Belediyesi tarafndan her yl dzenlenen festival, uluslararas kimlie sahiptir.

Dier Projeler

Etkinlikler ve Festivaller

Mula, yurtii turizmi iin nemli merkezlerden biri olduu gibi, yurtd ziya-retilerinin Trkiyede tercih ettii balca tatil blgelerinden biridir.Tablo 12de Mulaya gelen yabanc turistlerin milliyet dalmna baktmz-da, ngiltereden gelen yabanc turistlerin %51 gibi byk bir arla sahip ol-duu grlmektedir. Almanya ve Hollanda ikinci sray paylarken, Rusya Fe-derasyonu nc srada yer almaktadr. Tatilde deniz kysnda dinlenmeyi, golf, yat ve dal gibi etkinlikleri seven, salk turizmini tercih eden ngilizleri, Mula, scak iklimi, kltr, tarih ve doal gzellikleri ve uygun fiyatlaryla da etkilemektedir. Bu tatil trleri, ayn zamanda ngilizlerin Trkiyeyi tatil iin tercih etmelerindeki balca nedenlerdendir. Temmuz-Eyll aras, Noel tatili ve Paskalyada tatile kan ngilizlerin % 50den fazlas Mulada, yzde 15i stanbulda , yzde 12si de Antalyada tatil yapmay tercih etmektedir. Tablo 13te Trkiyeye gelen yabanc ziyaretilerin tercih ettikleri ilk 5 bl-ge verilmitir. Bu blgeler arasnda, Antalya ileleri ilk sralarda yer alrken, Mulann turistik olarak en ok tercih edilen ilelerinden biri olan Bodrum %13lk pay ile 4. sradadr.

Mulaya Gelen Yabanc Turist ProfiliTablo 12 Mulaya Gelen Yabanc Turistlerin Milliyet Dalm 2009

Tablo 13 Yabanc Turistlerin Trkiyede Tercih Ettii lk 5 Blge - 2008

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

STANBUL

MULA

EME

KUADASI

BODRUM

IGD

2

010

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

7sayfa/

Tablo 16da 2001 ve 2008 yllar arasndaki, Mula ve Trkiye havalimanlarna gelen yolcu saylar verilmitir. Bu tabloya gre Tr-kiyeye havayolu ile gelen yolcu saysnda 2001-2008 yllar arasnda %122lik bir byme, Mula Havalimanlarna gelen yolcu saylarnda % 129 ve orannda byme gzlenmitir.

Tablo 16 Trkiye ve Mula Havalimanlarna Gelen Yolcu Saysnn Yllara Gre Dalm

Tablo 17 Trkiye ve Mula Havalimanlarna ni Yapan Yolcu Says - 2008

Tablo 14 Milas ve Dalaman Havalimanlarnn Baz lelere Olan Uzakl

Tablo 15 Mula Havalimanlar Yolcu Hareketleri

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

Milas Havaliman Dalaman Havaliman

Bodrum 30 km Bodrum 220 km

Marmaris 90 km Marmaris 100 km

Fethiye 200 km Fethiye 50 km

YllarToplam

Gelen-Giden

% Deiim

Hatlar

Gelen-Giden

% Deiim

D Hatlar

Gelen-Giden% Deiim % Hatlar Pay

% D Hatlar Pay

2001 2.112.618 - 59.798 - 2.052.820 - 2,8 97,2

2002 3.410.974 61,5 68.524 14,6 3.342.450 62,8 2,0 98,0

2003 3.366.725 -1,3 67.202 -1,9 3.299.523 -1,3 2,0 98,0

2004 4.221.573 25,4 85.023 26,5 4.136.550 25,4 2,0 98,0

2005 4.840.933 14,7 135.953 59,9 4.704.980 13,7 2,8 97,2

2006 4.057.401 -16,2 126.130 -7,2 3.931.271 -16,4 3,1 96,9

2007 4.480.720 10,4 128.084 1,5 4.352.636 10,7 2,9 97,1

2008 4.898.752 9,3 130.658 2,0 4.768.094 9,5 2,7 97,3

2001-2008 %131 %118 %132

Trkiye %Deiim Mula%

DeiimMula'nn

Pay

2001 11.420.643 - 1.070.859 - 9

2002 13.059.316 14,3 1.725.012 61,1 13

2003 13.444.090 2,9 1.686.747 -2,2 13

2004 16.394.773 21,9 2.125.102 26,0 13

2005 19.680.061 20 2.422.813 14,0 12

2006 19.683.478 0,02 2.025.505 -16,4 10

2007 22.967.702 16,7 2.238.631 10,5 10

2008 25.368.296 10,5 2.452.509 9,6 10

2001-2008 %122 %129

Tablo 17de 2008 ylnda Trkiye havalimanlarna ve Mula snrlar iindeki iki havalimanna (Milas ve Dalaman) gelen toplam yolcu saylar verilmitir. Gelen yolcu saysnn maksimuma ulat aylar her iki veri iin de Temmuz ve Austos aylardr. Yolcu hareketlerinin Mays ve Ekim aylar arasnda younlat gzlenmekte-dir. Buna gre, Mula iin 6 aylk aktif bir sezonun olduu sylenebilir.

HavalimanlarMulaya hizmet eden havalimanlar Milas ve Dalaman olmak ze-re iki tanedir.1981 ylnda alan ve 2004 ylnda yeniden yaplan 10 Milyon yolcu kapasiteli D Hatlar terminaliyle hizmet veren Dalaman Havalima-nndan en bata ngiltere, Almanya, Hollanda ve Rusyaya olmak zere 22 lkeye direkt uu bulunmaktadr. 1997 ylnda alan Milas Havaliman, 2012 yapmnn tamamlan-mas hedeflenen yeni terminal binasyla yolcu kapasitesini 5 mil-yon kiiye kartmay planlamaktadr. Milas Havalimanndan ba-ta yine Almanya, ngiltere ve Rusya olmak zere, 21 lkeye direkt uu bulunmaktadr.Bu havalimanlarnn Bodrum, Fethiye ve Marmarise olan uzaklk-lar Tablo 14te verilmitir.

8sayfa/IG

D

201

0

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

Mula l Kltr ve Turizm Mdrlnden alnan 2009 ve-rilerine gre Turizm Bakanl onayl konaklama tesisi say-s Mula geneli iin 386 olup, bu tesislere ait toplam yatak says 40.649dur. Tablo 20, Turizm Bakanl onayl turistik tesislerin Mu-lann ilelerine dalmn gstermektedir. Tesislerin yo-unlat ilk ile srasyla Bodrum, Marmaris ve Fethi-yedir. Bu ile, Mula genelindeki tm tesislerin toplam saysnn %89unu barndrmaktadr.

Tablo 21de verilen Turizm Bakanl onayl konaklama tesislerinin ve yatak saylarnn yllara gre dalmna baktmzda, 2000-2008 yllar arasndaki yatak saylarndaki art oran %21 olarak hesaplanmtr.

Tablo 22, Mahalli darelerce Belgelendirilen tesislerin Mulann ilelerine dalmn gs-termektedir. Mulada mahalli idarelerce bel-gelendirilen toplam tesis says 553 olup, bu tesislere ait toplam yatak says 57.040tr.Marmaris, hem tesis says ynnden hem de yatak kapasitesi bakmndan lider konumdadr. Turizm Bakanl onayl tesis istatistiklerinde ol-duu gibi burada da liderlik Bodrum, Marmaris ve Fethiyededir.

Tesisler

Tablo 18de gsterilen Turizm Bakanl onay-l, turistik tesislerin Trkiye genelindeki yzde dalm incelendiinde Mula %15lik pay ile Antalyadan sonra ikinci srada yer almaktadr. Tablo 19da Mulaya gelen yabanc turistle-rin konaklama tesis tr tercihleri verilmitir. Mula niversitesi tarafndan yaplan ara-trmaya gre turistler %29 orannda 3 yldzl Oda+Kahvalt hizmeti veren otellerde konak-lamay tercih etmektedirler. kinci srada 4 yldzl otellerde konaklama tercihi yer alr-ken tatil kylerini tercih eden turistlerin oran %20dir.

Tablo 18 Turistik Tesislerin Dalm Trkiye lk l - 2008

Tablo 21 Turizm Bakanl On. Tur. Tes. Oda ve Yatak Saylarndaki Deiimler 2000-2008

Tablo 19 Yabanc Turistlerin Konaklama Tr Tercihi - 2009

Kaynak: Kltr ve Turizm Bakanl, 2010

Kaynak: Mula l Kltr ve Turizm Mdrl, 2010

Kaynak: Mula niversitesi, 2009

Turizm Bakanl Onayl Tesisler

Mahalli darelerce Belgelendirilen Tesisler

Tablo 22 Turizm Bakanl On. Tur. Tes. Oda ve Yatak Saylarndaki Deiimler 2000-2008

Tablo 20 Turizm Bakanl Onayl Turistik Tesislerin Mulann lelerine Dalm

Tesis Says

% Deiim

Yatak Says

% Deiim

2000 633 110.280

2001 640 %1,1 113.520 %2,9

2002 649 %1,4 117.957 %3,9

2003 682 %5,1 125.216 %6,2

2004 695 %1,9 130.874 %4,5

2005 626 %-9,9 129.390 %-1,1

2006 569 %-9,1 136.056 %5,2

2007 508 %-10,7 130.967 %-3,7

2008 513 %1,0 134.341 %2,6

Yatak Says Deiim Oran 2000-2008

%21

Kaynak: Mula l Kltr ve Turizm Mdrl, 2010

IGD

2

010

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

9sayfa/

3, 4 ve 5 Yldzl Otellerin Dalm

Kiiba Ortalama Gecelik Konaklama Fiyat

Tablo 23 ve Tablo 24te grld gibi Muladaki 3, 4, 5 yldzl otellerin younlat ilk ile Bodrum, Marmaris, Fethiyedir. Turizm Bakanl onayl 3 yldzl otel trnde tesis says olarak Bodrum liderken, yatak kapasitesi asndan Marmaris ilk srada-dr. 4 ve 5 yldzl otel kategorisinde hem tesis says hem de yatak kapasitesi asndan liderlik yine Bodrumdadr.

Bu blmde Muladaki turizm sektrnde nde gelen 3 ilesindeki Turizm Bakanl onayl 3, 4 ve 5 yldzl otellerdeki kiiba gecelik konaklama fiyat-lar (kap fiyat) incelenecektir.

Tablo 25 Kiiba ortalama gecelik konaklama fiyatlarnda Bodrum ve Marma-ris 85 iken Fethiyede bu fiyat 35 dur.

4 yldzl otellerdeki kiiba ortalama gecelik konaklama fiyatlarnda Bodrum ve Marmaris 136 ile liderken Fethiyede bu fiyat 52 dur.

5 yldzl otellerdeki kiiba ortalama konaklama fiyatlarnda Bodrum 230 lider konumdayken Marmaris 180 ile ikinci, Fethiye 110 ile nc sra-dadr.

Kiiba ortalama gecelik konaklama fiyatlarndaki (kap fiyat) en yksek de-er tm otel trleri iin Bodrumdadr. Marmaris 2. srada yer alrken, ile iinden en dk fiyat ortalamas Fethiyededir.

Kaynak: Mula l Kltr ve Turizm Mdrl, 2010 Kaynak: Mula l Kltr ve Turizm Mdrl, 2010

Kaynak: IGD, 2010 Kaynak: IGD, 2010

3 Yldzl Oteller

4 Yldzl Oteller

5 Yldzl Oteller

3, 4 ve 5 Yldzl Oteller

Tablo 25 3 Yldzl Otellerde Kiiba Ort. Gecelik Konaklama Fiyat - 2010

Tablo 26 4 Yldzl Otellerde Kiiba Ort. Gecelik Konaklama Fiyat - 2010

Tablo 27 5 Yldzl Otellerde Kiiba Ort. Gecelik Konaklama Fiyat - 2010

Tablo 28 3,4 ve 5 Yldzl Otellerde Kiiba Ort. Gecelik Konaklama Fiyat - 2010

Tablo 23 3, 4 ve 5 Yldzl Otellerin Dalm Mula (lk 3 le) - 2008

Tablo 24 3, 4 ve 5 Yldzl Otellerin Yatak Saylarnn Dalm Mula - 2008

10sayfa/

Trk

iye

Turi

zm P

iyas

alar

Ara

trm

as -

Mu

la

IGD

2

010

Odaba Ortalama Sat Deeri

Otel piyasasnda bir dieriyle tam anlamyla rten gayrimenkuller bulmak mmkn deildir. 3, 4 ve 5 yldzl oteller iin en uygun sat karlatrmalar oda says temel alnarak yaplmaktadr. Satlm veya satta olan oteller iin gerekleen veya talep edilen fiyatlar oda saysna blnerek odaba deere ulalmaktadr.Bu blmde Muladaki turizm sektrnde nde gelen 2 ilesi olan Bodrum ve Marmaristeki Turizm Bakanl onayl 3, 4 ve 5 yldzl otellerin odaba ortalama sat deerleri incelenecektir. Turizm Sektrnn Muladaki 3. nemli ilesi olan Fethiye, yetersiz sat ilan dolaysyla aratrmaya katlmamtr.

Tablo 31de gsterilen Muladaki 5 yldzl otellerin odaba ortala-ma sat deerlerine baktmzda, lider konumdaki ile 115.000 ile Marmaristir. Bodrum 85.000 ile ikinci sradadr.

Tablo 29da da grld gibi, Bodrum, Marmaristeki 3 yldzl otellerin odaba ortalama sat deerleri karlatrdmzda lider-lik 50.000 ile Bodrumdadr. 35.000 ile Marmaris ikinci srada yer almaktadr.*

*Fethiye iin yeterli veri olmad iin ortalama odaba sat deeri he-saplanamamtr.

Tablo 30, 4 yldzl otellerin odaba ortalama sat deerleri kar-latrlmaktadr. 4 yldzl otellerin odaba ortalama sat deerinde liderlik yine 70.000 ile Bodrumdayken, Marmaris 55.000 ile ikinci srada yer almaktadr.

ncelenen 3, 4 ve 5 yl-dzl oteller iin kiiba ortalama gecelik konak-lama fiyatlarndaki (kap fiyat) en yksek deer tm otel trleri iin Bodrumdadr. Marma-ris 2. srada yer alrken, ile iinden en dk fiyat ortalamas Fethi-yededir.

Kaynak: IGD, 2010

Kaynak: IGD, 2010

3 Yldzl Oteller

4 Yldzl Oteller

5 Yldzl Oteller

3, 4 ve 5 Yldzl Oteller

Tablo 29 3 Yldzl Otellerin Odaba Ort. Sat Deeri - 2010

Tablo 30 4 Yldzl Otellerin Odaba Ort. Sat Deeri - 2010

Tablo 32 3,4 ve 5 Yldzl Otellerin Odaba Ort. Sat Deeri - 2010

Tablo 31 5 Yldzl Otellerin Odaba Ort. Sat Deeri - 2010

Telif Haklar

letiim

Tamamyla GDnin mlkiyetinde olan bu rapordaki bilgiler, referans verilmek kayd ve izin alnmak sureti ve deiiklik yaplma-mas kayd ile kullanlabilir.zin ve zel izin ile kullanlan metinler zerinde kullanclarn mlkiyet hakk bulunmamaktadr.Makale veya aratrma kullanm iin ltfen [email protected] e-posta gnderiniz ya da 0212.273.15.16 nolu telefon ile irtibata geiniz.

NEMLGD, herhangi bir kii ya da kurumun bu rapora istinat etmesi sonucu kaynaklanabilecek kayp, zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Ahmet BYKDUMANKurucu OrtakGayrimenkul Deerleme UzmanSPK Lisans: 400311

Tel: [email protected]

www.igd.com.tr

Celal ERDODUKurucu OrtakGayrimenkul Deerleme UzmanSPK Lisans: 400722

Tel: [email protected]

Dilek DLAVERY. ehir Plancs

Tel: [email protected]

I s t a n b u lG ay r i m e n k u lD e g e r l e m eIGD

stanbul Gayrimenkul Deerleme ve Danmanlk A..

Cumhuriyet Cad. Pak Apt. No:30/1Elmada - Taksim / stanbul

Tel: 0212.232.93.13

www.igd.com.tr

IGD I s t a n b u lG ay r i m e n k u lD e g e r l e m e