of 30 /30
Uitleg computer Hammer 4195 Cardio CE1 crosstrainer

Uitleg computer Hammer 4195 Cardio CE1 crosstrainer

  • Upload
    hakien

  • View
    239

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Uitleg computer Hammer 4195 Cardio CE1 crosstrainer

1.1 FUNCTIES

1.Programma: 21 programma’s als volgt

A: 1 Handmatig programma (figuur 1)

Figuur 1

B: 10 Vooringestelde programma’s: (figuur 2 t/m figuur 11)

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Figuur 12

Figuur 13

P1: Twee lichte intervallen

P2: Vallei

P3: Vetbrandingsprogramma

P4: 1 grotere interval

P5: Berg

P6: 3 intervallen

P7: Cardio

P8: Fitness

P9: Helling

P10: Rally

C: 1 Wattage Programma (figuur 12)

D: 4 Hartslaggestuurde programma’s (HRC) (figuur 13 t/m 16)

55% max. hartslag, 75% max. hartslag, 90% max. hartslag en doelhartslag

E: 4 Individuele Programma’s: CUSTOM1 t/m CUSTOM4 (figuur 17 t/m 20)

Figuur 14

Figuur 15

Figuur 16

Figuur 17

Figuur 18

Figuur 19

F: 1 lichaamsvettest (Figuur 21)

2. Sla de volgende gebruikersgegevens op: geslacht, lengte, gewicht en leeftijd, ook als u de stroom

van het toestel afhaalt.

3. Dot matrix weergave van uw huidige status (Figuur 22)

4. ECG simulatie meting hartslag (Figuur 23)

5. Weergave van de snelheid (RPM), tijd, afstand, calorieën, wattage, hartslag en

weerstandsniveau .

6. De computer zal automatisch uitgaan als er geen beweging, snelheid of hartslag wordt gemeten

voor een periode van 4 minuten. Ondertussen zullen de huidige trainingsgegevens worden

opgeslagen en de weerstand op de laagste stand worden geplaatst. Zodra u op een willekeurige

knop drukt of de pedalen beweegt zal de computer automatisch aanslaan.

Figuur 20

Figuur 21

Figuur 22

Figuur 23

1.2 BUTTONS:

1.ENTER

Druk op ENTER tijdens de “stop” modus (weergave STOP) om naar de programmakeuze te gaan en

om de trainingsgegevens te kunnen aanpassen.

A: Als u een programma heft geselecteerd kunt u op ENTER drukken om dit te bevestigen.

B: Nu kunt u de trainingswaardes ingeven door deze te selecteren en op ENTER te drukken. Tijdens

de “start” modus (weergave START) kunt u op ENTER drukken om de snelheid of RPM weer te

geven of om deze automatisch te laten afwisselen. Tijdens elke modus kunt u deze knop 2

seconden ingedrukt houden om de computer in zijn geheel te resetten.

2.START/STOP:

Druk op START/STOP om programma’s te starten of te beëindigen.

Tijdens elke modus kunt u deze knop 2 seconden ingedrukt houden om de computer in zijn geheel

te resetten.

3.UP:

Druk op UP tijdens de “stop” modus en de dot matrix zal oplichten. Druk nogmaals op UP om een

programma te selecteren. Tijdens de “start” modus kunt u op UP drukken om de weerstand te

verhogen.

4.DOWN:

Druk op DOWN tijdens de “stop” modus en de dot matrix zal oplichten. Druk nogmaals op DOWN

om een programma te selecteren. Tijdens de “start” modus kunt u op DOWN drukken om de

weerstand te verlagen.

5.PULSE RECOVERY:

Test eerst uw huidige hartslag. Druk vervolgens op RECOVERY om de hersteltest te starten. Zodra

dit plaatsvindt kunt u nogmaals op deze knop drukken om deze modus te verlaten.

1.3 BEDIENING

1. Het activeren van de computer

Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plaats de andere kant in uw fitnesstoestel.

De computer zal piepen en het startscherm weergeven. (zie figuur 24)

Figuur 24

Figuur 25

Figuur 26

2. Het selecteren van een programma en de gegevens van het handmatige programma (manual) en

de vooringestelde programma’s P1 t/m P10.

A. Druk op de UP/DOWN toetsen om het door u gewenste programma te selecteren. (zie figuur 25)

B. Druk op ENTER om het programma te bevestigen en de tijd in te stellen.

C. De tijd zal oplichten. Druk vervolgens op UP/DOWN om de door u gewenste tijd in te stellen.

Druk op ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 26)

Figuur 27

Figuur 28

Figuur 29

D. De afstand (DIST. KM) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om deze in te stellen. Druk

op ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 27)

E. De calorieën (CAL) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om deze in te stellen. Druk op

ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 28)

Figuur 30

Figuur 31

Figuur 32

F. Druk op START/STOP om de oefening te starten. (zie figuur 29)

Wattage Programma

A. Druk op UP/DOWN om het wattage programma te selecteren (WATT)

B. Druk op ENTER om dit te bevestigen en om de tijd in te kunnen stellen.

C. De tijd (TIME)zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de tijd in te stellen. Druk

vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

D. De afstand (DIST. KM) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de afstand in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

E. De calorieën (CAL) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de calorieën in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

F. De wattage (WATT) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de wattage in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

OPMERKING: De wattage wordt berekend op basis van weerstand en snelheid (RPM). In dit

programma zal het totale wattage op een constant niveau blijven. Dit betekent dat als u sneller

trapt de weerstand lichter zal worden. Als u langzamer trapt zal de weerstand zwaarder worden zo

dat u op hetzelfde Wattage niveau zal blijven.

Hartslag gestuurd Programma (HRC): 55% max. hartslag, 75% max. hartslag en 90% max. hartslag

De maximale hartslag hangt af van uw leeftijd en dit programma zal met dit gegeven rekening

houden zodat u altijd gezond kunt trainen binnen de maximale hartslag.

A. Druk op UP/DOWN om het hartslaggestuurde programa te selecteren.

B. Druk op ENTER om dit te bevestigen en om de tijd de kunnen instellen.

C. De tijd (TIME) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de tijd in te stellen. Druk

vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

D. De afstand (DIST. KM) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de afstand in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

E. De calorieën (CAL) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de calorieën in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

F. De leeftijd (AGE) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de leeftijd in te stellen. Druk

vervolgens op ENTER om dit te bevestigen. (Zie figuur 31)

G. Zodra het hartslag programma knippert zal de computer de maximale hartslag berekend op uw

leeftijd weergeven.

H. Druk op START/ STOP om de oefening te starten.

Figuur 33

Figuur 34

Figuur 35

Hartslag gestuurd Programma: Doel hartslag (TGT H.R.)

U kunt elke maximale hartslag instellen om te kunnen trainen.

A. Druk op UP/DOWN om het doel hartslag (TGT H.R.)te selecteren.

B. Druk op ENTER om dit te bevestigen en om de tijd de kunnen instellen.

C. De tijd (TIME) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de tijd in te stellen. Druk

vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

D. De afstand (DIST. KM) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de afstand in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

E. De calorieën (CAL) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de calorieën in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

F. De doel hartslag zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de hartslag in te stellen. Druk

vervolgens op ENTER om dit te bevestigen. (Zie figuur 32)

G. Druk op START/ STOP om te beginnen met trainen.

OPMERKING: tijdens het trainen wordt uw hartslag berekend op basis van de weerstand en de

snelheid. Het hartslag gestuurd trainen gebeurt op een veilige manier en zal de maximale

opgegeven hartslag niet overschrijden. Zodra de computer merkt dat uw huidige hartslag hoger is

dan de opgegeven maximale hartslag zal de weerstand automatisch worden verlaagd. Zodra uw

hartslag lager is dan de opgegeven hartslag zal de weerstand worden verhoogd.

Individuele programma’s: CUSTOM1 t/m CUSTOM4

A. Druk op UP/DOWN om de gebruiker te selecteren.

B. Druk op ENTER om dit te bevestigen en om de tijd de kunnen instellen.

C. De tijd (TIME) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de tijd in te stellen. Druk

vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

D. De afstand (DIST. KM) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de afstand in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

E. De calorieën (CAL) zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om de calorieën in te stellen.

Druk vervolgens op ENTER om dit te bevestigen.

F. Het eerste weerstandsniveau zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om het gewenste

trainingsniveau in te stellen. Druk op ENTER om te bevestigen. Herhaal deze handeling om de

weerstand in te stellen van 1 – 16. (zie figuur 33)

G. Druk op START/STOP om de oefening te starten.

Lichaamsvettest

A. Druk op UP/DOWN om de lichaamsvettest (FAT) te starten. (zie figuur 34)

B. Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen en om uw lichaamslengte in te geven.

C. De weergave van uw lengte zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om dit in te stellen.

Druk op ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 35)

D. De weergave van uw lichaamsgewicht zal knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om dit in te

stellen. Druk op ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 36)

Figuur 36

Figuur 37

Figuur 38

E. De leeftijd (AGE) zal flikkeren. Druk vervolgens op UP/DOWN om uw leeftijd in te stellen. Druk

op ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 37)

F. Het geslacht (SEX) zal flikkeren. Druk vervolgens op UP/DOWN om uw geslacht in te stellen.

Druk op ENTER om dit te bevestigen. (zie figuur 38)

G. Druk op START/STOP om de meting van uw lichaamsvet te starten. (zie figuur 39)

OPMERKING: tijdens de meting van uw lichaamsvet dient u beide handpalmen op de

contactsensoren te plaatsen. De testresultaten bestaan uit de volgende elementen:

- FAT% - uw totale lichaamsvet gemeten in percentage.

- BMR (Basal Metabolic Rate) - uw metabolisme gemeten in de energie die u verbruikt als uw

lichaam in rust is.

- BMI (Body Mass Index)

- BODY (Lichaam) - de conditie van uw lichaam. (zie figuur 40)

Figuur 39

Figuur 40

BMI: betekent Body Mass Index, deze term wordt gebruikt om een indicatie te geven van de

verhouding tussen uw lengte en uw gewicht.

Als uw handen niet goed geplaatst worden op de contactsensoren tijdens het meten van uw

lichaamsvetpercentage ontvangt de computer geen signaal. De computer zal dan ERROR2

aangeven. Druk op START/STOP om het opnieuw te proberen. Tijdens de test kunt u niet de test

verlaten door op een willekeurige knop te drukken. Zodra de test is afgerond kunt u op UP/DOWN

drukken om dit menu te verlaten en een ander programma te selecteren. Hieronder vindt u een

illustratie van de diverse BMI waardes en hun betekenis met betrekking tot de conditie van uw

lichaam.

Hersteltest (Pulse Recovery Test)

De hersteltest is gemaakt om uw hartslag voor de oefening en na de oefening te controleren. Door

deze vergelijking wordt de kracht van uw hart berekend. De test kan als volgt worden uitgevoerd:

A. Plaats uw beide handen op de contactsensoren of via een borstband, de computer zal uw

huidige hartslag meten.

B. Druk op RECOVERY om de hersteltest te starten en het computerprogramma zal in de “STOP”

status terechtkomen. (zie figuur 41)

C. Houd uw handen op de contactsensoren.

Figuur 41

Figuur 42

D. De tijd zal teruglopen van 60 naar 0 seconden.

E. Zodra de tijd is teruggelopen zal het resultaat van de test (F1-F6) worden weergegeven. (zie

figuur 42)

- F1= Uitstekend

- F2= Goed

- F3= Voldoende

- F4= Matig

- F5= Niet goed

- F6= Slecht

F. Als de computer niet eerst uw huidige hartslag waarneemt kunt u door op de RECOVERY toets te

drukken niet de hersteltest starten. Tijdens de hersteltest kunt u op RECOVERY drukken om deze te

verlaten en om terug te gaan naar de “STOP” status.

Meting van de hartslag

Plaats beide handen op de contactsensoren en de computer zal uw huidige hartslag in slagen per

minuut (BPM) weergeven na ongeveer 3-4 seconden. Tijdens deze meting zal het hart-icoontje

knipperen.

OPMERKING: Tijdens het meten van de hartslag kan door onregelmatig contact met de

handpalmen de meting niet geheel stabiel zijn. Plaats zo goed mogelijk uw handen op de sensoren

en de meting zal naar een normaal niveau gaan. De meting kan niet als basis worden beschouwd

voor een medische behandeling.

OPMERKING: Als de computer ook uitgerust is met een ontvanger voor draadloze hartslagmeting

via een borstband dan wordt u aangeraden om de contactsensoren voor deze test te gebruiken.

1.4 Display

- Snelheid KM/H(M/H): geeft uw huidige snelheid weer. Bereik: 0.0 - 99.9 KM/H(M/H).

- RPM: geeft het aantal omwentelingen per minuut weer. Bereik: 0 - 999.

- TIME: geeft de totale trainingstijd weer. Bereik: 0:00 - 99:59.

- Vooringestelde tijd is 5:00 - 99:00. De computer zal de tijd aftellen van de vooringestelde tijd

naar 0:00 met een gemiddelde tijd voor elk weerstandsniveau. Zodra deze waarde op 0:00 terecht

komt zal de computer stoppen en een alarmsignaal weergeven. Als u geen tijd instelt zal de tijd

evenredig met de weerstand verminderen.

- DIST: geeft de totale afstand van de oefening weer. Bereik: 0.0 - 99.9 999 KM(MILE) het

vooringestelde bereik van de afstand: 1.0 - 99.9 999. Zodra de waarde 0 wordt bereikt zal het

programma stoppen en de computer een alarmsignaal afgeven.

- CALORIE: geeft het totaal aantal verbrande calorieën weer. Bereik: 0.0 - 99.9 999 het

vooringestelde bereik van de calorieën: 10.0 - 90.0 990. Zodra de waarde 0 wordt bereikt zal het

programma stoppen en de computer een alarmsignaal afgeven.

- PULSE: geeft de hartslag weer. Bereik: 30 - 240BPM (hartslagen per minuut)

- RESISTANCE LEVEL: geeft het weerstandsniveau weer. Bereik:1 – 16

- WATT: geeft het wattageniveau weer

Foutmeldingen Display

1. Als de computer ERROR1 weergeeft controleer dan of de kabels juist zijn aangesloten. Indien dit

het geval is dient u onze service afdeling te contacteren voor het aanmelden van een serviceclaim.

2. Als de computer ERROR2 weergeeft controleer dan of uw handen juist op de sensoren zijn

geplaatst en of uw vetpercentage wordt weergeven.

Adapter

INPUT: AC

OUTPUT: 8VDC 500mA

Garantie

NRG fitness systems geeft vanaf de aankoopdatum van uw HAMMER product de volgende

garantie.

2 jaar garantie op alle onderdelen en herstelkosten.

Wat zijn herstelkosten:

Alle kosten die gemaakt worden om een garantie reparatie uit te voeren,

zoals voorrijkosten , arbeid en onderdelen.

Naar ons goeddunken reparatie, vervanging of vervanging van

beschadigde losse onderdelen.

Reserveonderdelen die bij de opbouw van het toestel zelf aangebracht

moeten worden, dienen door de garantienemer zelf vervangen te worden

en maken geen deel uit van het herstel.

Na afloop van de garantieperiode van twee jaar geldt dat de

voorrijkosten en arbeid volledig voor rekening komen voor de gebruiker.

Garantie bij semiprofessioneel, professioneel en commercieel gebruik

bestaat alleen bij de modellen die in de verkoopfolder als zodanig zijn

gekenmerkt.

De voorwaarden die daarvoor gelden, staan aldaar apart vermeld.

De geldige verkoopfolder is de folder die actueel was op het moment van

aanschaf.

CONDITIES en VOORWAARDEN

Het HAMMER product is altijd in het bezit geweest van de originele koper en het originele

aankoopbewijs kan worden overlegd.

De apparatuur is niet onderhevig geweest aan ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, slecht

onderhoud, niet geautoriseerde reparaties en onvakkundige demontage en montage bij bv.

verhuizen.

Normale slijtage door gebruikt valt niet onder de garantie.

Claims moeten worden ingediend binnen de duur van de omschreven garantie periode.

KASSABON EN SERIENUMMER

Om u onze service binnen de garantie te kunnen aanbieden, hebben wij een kopie nodig van uw

originele kassabon met datum van aanschaf.

Zorg er voor dat u in geval van garantie een kwitantie of een factuur van uw dealer/warenhuis

kunt tonen.

ZONDER DIT AANKOOPBEWIJS KAN en ZAL GEEN GARANTIE WORDEN VERLEEND.

FOUTMELDINGEN

Uw product is zodanig ontwikkeld, dat het een kwalitatief hoogwaardig gebruik van lange duur

mogelijk maakt.

Indien er toch problemen mochten optreden, lees dan a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing. Vaak

vindt u daar al een oplossing.

Als u verdergaande problemen wilt oplossen, neem dan contact op met uw dealer/vakhandel. Om

ons de kans te geven het probleem zo snel mogelijk voor u op te lossen, verzoeken wij u de fout zo

duidelijk mogelijk te beschrijven.

Uw dealer/vakhandel kan tevens een beroep doen op onze service dienst.

KASSABON EN SERIENUMMER

Om uw model/versie feilloos te kunnen identificeren hebben wij in servicegevallen

het serienummer van het product nodig. Dit nummer is ook nodig voor de

kwaliteitscontrole.

Het serienummer staat meestal op een kleine sticker op het frame gedeelte. In uw bijgeleverde

handleiding staat de plaats van deze sticker vermeldt.

Zorg dat u het serienummer al bij de hand heeft als u service vraagt.

Als u het serienummer niet op uw trainingstoestel kunt vinden, zal uw vakhandel/dealer u met

extra informatie graag terzijde staan.

GARANTIE-SERVICE

Indien er een fout optreedt in uw trainingstoestel, neem dan EERST contact op met uw vakhandel.

Zij zullen allereerst samen met u proberen, het probleem op te lossen.

Als dit niet mocht lukken, bieden wij nog individuele servicemogelijkheden, die u ook kunt

bespreken met uw vakhandel.

GARANTIEVOORWAARDEN

Vanaf wanneer en in welke omvang geldt de garantie?

Deze garantie geldt vanaf de aanschafdatum door de consument voor alle nieuw

gekochte producten, die gekocht worden bij bevoegde verkooppartners van NRG fitness systems.

In geval van reeds gebruikte showroomexemplaren geldt de garantie vanaf de aanschafdatum door

de koper (dealer). Deze garantie geldt onder voorbehoud van andere overeenkomsten tussen de

consument en diens verkoper (vakhandel).

Wij geven garantie op de afwezigheid van gebreken van onze, via de vakhandel/warenhuizen

aangeschafte producten.

Deze garantie geldt niet voor verbruiksmaterialen als bijv. batterijen of schade, die het gevolg is

van moedwillig ondoelmatig gebruik, normale slijtage, verkeerde installatie, overmacht, reparatie

of aangebrachte veranderingen door technici die niet erkend zijn door NRG fitness systems.

Voorwaarde voor doelmatig gebruik is het feit dat HAMMER producten uitsluitend prive gebruikt

worden.

Wie kan aanspraak maken op garantie en waar wordt deze gegeven.

NRG fitness systems sluit geen koopcontract met de consument.

Wij bieden u wel de mogelijkheid aan om niet alleen via uw dealer/vakhandel, maar ook via onze

website uw service aan te vragen. Uw aanspraken als koper (consument) jegens uw verkoper

(vakhandel) blijven natuurlijk onaangetast, voor zover u geen andere overeenkomsten heeft

afgesloten met de uw verkoper (vakhandel).

In geval van een reparatie, een retourtransport of een vervanging, is het doorgaans niet nodig, dat

u uw trainingstoestel allereerst naar de vakhandel moet brengen.

Indien door ons noodzakelijke transporten geregeld worden, moet het defecte toestel

gedemonteerd en klaargezet worden en moet het gerepareerde of reservetoestel in ontvangst

worden genomen en geplaatst worden. Deze service valt niet onder de door ons gegeven garantie.

Afspraken die u met uw dealer gemaakt heeft, alsook diens aanspraken als koper jegens ons

blijven in dat geval onaangetast.

Wij streven er altijd naar, garantieprestaties voor u zo ongecompliceerd mogelijk te verrichten en

wel zo veel mogelijk op de plaats waar het toestel staat opgesteld. Als dit niet mogelijk mocht zijn,

leveren wij de prestaties in geval van twijfel op de plaats van vestiging van uw dealer.

Het geven van garantie is beperkt tot het desbetreffende land, waar u uw trainingstoestel heeft

aangeschaft.

Aanspraak op garantie en vrijwaring buiten Nederland en Belgie is altijd uitgesloten.

SERVICE BUITEN DE GARANTIE

Ook in geval van een gebrek aan uw trainingstoestel na afloop van de garantie of in gevallen,

waarin de vrijwaring niet geldt, bijv. normale slijtage staan uw dealer en wij altijd voor u klaar om

problemen voor u op te lossen.

Wij doen u graag een aanbod om uw probleem snel en voordelig voor u op te lossen.

Kijk op onze website hammerfitness.nl/service.

COMMUNICATIE

Een groot aantal mogelijke problemen wordt reeds opgelost na een gesprek met uw dealer of met

ons.

Wij weten, hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde oplossing van een probleem voor u als

gebruiker van het trainingstoestel is, zodat u zonder al te lange onderbrekingen met veel plezier

kunt trainen. Daarom ondersteunen wij de vakhandel/warenhuizen door middel van maatregelen

voor het snel en effectief verhelpen van fouten en staan wij ook graag persoonlijk voor u klaar:

Contactgegevens

Argon 30

Borchwerf II - 2182

4751 XC Oud Gastel

Nederland

T. +31 165 512603

F. +31 847363024

E. [email protected]

Rabobank 12.63.17.879

IBAN NL56 RABO 0126317879

BIC RABONL2U

KvK: 20117802

VAT/ICT: NL 8140.99.543.B.01