18
1 Upute za pisanje seminarskog rada Akademska 2018./2019. godina Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

1

Upute za pisanje seminarskog rada

Akademska 2018./2019. godina

Veleučilište u Požegi

Page 2: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

Upute za pisanje i izlaganje seminarskog rada

• Seminarski rad se piše samostalno.

• Izlaganje seminarskog rada je 5-7 minuta, a nakon toga

je razgovor o opisanoj tematici.

• Izlaganje seminarskog rada je bez čitanja dugih

tekstova sa slajdova ili papira (dozvoljene su

natuknice)! Potrebno je pridržavati se Uputa za

uspješno prezentiranje.

• Pisana verzija seminarskog rada treba biti napisana

prema Uputi za pisanje seminarskog rada iz kolegija

Počela ekonomije.

Page 3: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

3

Teme za seminar• Uz ponuđene teme i studenti mogu predložiti temu i tada je potrebna

suglasnost predavača.

• Teme je potrebno predložiti do 12. listopada 2018. (redoviti

studenti)

• Nakon odobrenja teme slijedi pisanje rada.

• Rok za predaju završne pisane verzije seminarskog rada je 7 dana

od datuma izlaganja seminarskog rada.

Page 4: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

4

Teme za seminarske radove

• Popis tema se nalazi na web stranici u rubrici Počela ekonomije -Seminari – dokument Popis tema

Page 5: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

5

Literatura

Ferenčak, I.: Počela ekonomike, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2003.

Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije – skripta. Požega: Veleučilište u Požegi,

objavljeno na web stranici Veleučilišta u Požegi

Babić, M.: Mikroekonomska analiza, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2000.

Benić, Đ.: Osnove ekonomije, IV. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Karić, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006.

Karić, M.: Priručnik za vježbe iz mikroekonomike, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006.

Polovina, S; Medić, Đ.: Osnove ekonomije, Zagreb

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: Ekonomija, prijevod, 18. izdanje, MATE, Zagreb, 2005.

Časopisi - preporuča se korištenje članaka iz ekonomskih časopisa

Internet

Page 6: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

Seminar – izvori podataka

• Ministarstvo poduzetništva i obrta www.minpo.hr

• Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr

• Državni zavod za statistiku www.dzs.hr

• http://www.dzs.hr/Hrv/system/stat_databases.htm

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

• http://www.hzz.hr/

• http://www.hgk.hr/wps/portal/!ut/p/.cmd/cl/.l/hr

• http://www.hnb.hr/

Page 7: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

Prijava teme seminarskog rada

7

• Naslov rada mora biti iz nastavnog programa kolegija Počela ekonomije, a student ga dogovara s predavačem.

• Prijava teme ide u pisanom obliku sa sljedećim podacima:

• Ime i prezime:

• Stručni studij:

• Status studenta:

• Kolegij:

• Predložena tema:

• Koncept seminara:

• Literatura koja će se koristiti u izradi seminara:

• OBRAZAC ZA PRIJAVU SEMINARSKOG RADA JE NA WEB STRANICI VUP-a

Page 8: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici
Page 9: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

• Prilikom izrade seminarskog rada potrebno je doći na minimalno 2

konzultacije – u obrascu prijave teme se vodi evidencija o tome.

• Obavezno je najkasnije 3 dana prije izlaganja seminarskog rada

predati prvu verziju pisanog rada na pregled u terminu konzultacija i

power point prezentaciju (ili prezi) poslati na e-adresu

[email protected].

• Studenti prije predaje pisane verzije seminarskog rada su obvezni

korigirati pravopisne i gramatičke pogreške, te oblikovati i napisati rad

prema uputama koje slijede.

Page 10: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

10

Struktura seminarskog rada

• Naslovna stranica

• Sadržaj

• Uvod

• Razrada teme

• Zaključak

• Literatura

• Prilozi

Page 11: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

11

Struktura seminarskog rada:

• Naslovna stranica

• Sadržaj - je numerički pregled dijelova rada. U sadržaj se unose

naslovi pojedinih dijelova rada s odgovarajućim brojevima

stranica. Karakteristike: jasnoća i preglednost. Piše se stupnjevito

(podređeni dijelovi pišu se uvučeno).

• Uvod - U uvodu se postavlja (opisuje) problem. Svaki rad ili

istraživanje mora odgovoriti na postavljeno pitanje, odnosno treba

riješiti jedan problem. O kojem se problemu radi, jasno treba biti

postavljeno u uvodu. Opis problema ne treba biti suviše

deskriptivan.

Page 12: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

Struktura seminarskog rada:

12

• Razrada teme (Razrada teme srž je pismenog rada. Razrada teme mora imati logički slijed i konzistentnost. Pojedini dijelovi rada moraju logički slijediti jedan iza drugog, kako bi se rad razvijao kako se razvija i autorova misao).

• Zaključak (Zaključak predstavlja sintezu svega onoga što je iznijeto u analitičkom dijelu. Tekst seminarskog rada završava zaključkom u kojemu ukratko treba prikazati rezultate i spoznaje do kojih se u radu došlo. Također, u zaključku je poželjno iznijeti stav o istraženom problemu, prikazati (ne)podudarnosti teorije i prakse te istaći vlastita mišljenja i prijedloge).

• Literatura

• Popis tablica i slika

• Prilozi

Page 13: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

13

Primjer naslovne straniceVeleučilište u Požegi

Stručni studij Računovodstvo/Trgovina

Kolegij: Počela ekonomije

Seminarski rad iz kolegija Počela ekonomije

Tema: Proizvodne mogućnosti

Mentor: dr.sc. Katarina Štavlić, prof.v.š.

Student: XY, MBS: 0000

U Požegi, 2018.

Page 14: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

14

Sadržaj1. UVOD ________________________________________________________________________________ 1

2. POJAM PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI ________________________________________ 2

2.1. Korištenje proizvodnih mogućnosti___________________________________________ 2

2.2. Promjene proizvodnih mogućnosti____________________________________________ 3

3. KORIŠTENJE RASPOLOŽIVIH RESURSA I TEHNOLOGIJE___________________5

4. ….

5. ZAKLJUČAK _______________________________________________________________________8

6. LITERATURA ______________________________________________________________________9

7. POPIS TABLICA I SLIKA_______________________________________________________ 10

8. PRILOZI (ako ih ima) ___________________________________________________________11

Page 15: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

15

Literatura• Navodi se abecednim redom

• Primjer pisanja naziva korištene literature:

• Prezime, inicijal(i) autora. (godina) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik

Ferenčak, I. (2003) Počela ekonomike. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Prvo se navode podaci o korištenim knjigama i udžbenicima, zatim podaci o leksikonima, rječnicima, i sl, a na kraju podaci o časopisima ili se može navesti kao izvor informacija i internet adresa.

Page 16: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

Primjeri navođenja literature:

• Pogledati Upute za citiranje i referenciranje (Harvardski stil

citiranja)

Page 17: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

17

Font i veličina rada:

• Times New Roman

• veličina slova 12,

• prored 1,5,

• obostrano poravnanje teksta,

• od 8 - 10 stranica (bez priloga, od uvoda do

zaključka).

Page 18: Veleučilište u Požegi - vup.hr · Štavlić, K. (2011) Počela ekonomije –skripta. Požega: Veleučilište u Požegi, Požega: Veleučilište u Požegi, objavljeno na web stranici

• Prilikom predaje pisane verzije seminarskog rada na

prvi pregled obavezno je poštivati i primijeniti sve

navedene upute.

• Potpisivanjem obrasca prijave teme seminarskog rada

iz predmeta Počela ekonomije studenti prihvaćaju

primijeniti sve navedene upute za izradu i izlaganje

seminarskog rada. U protivnom, seminarski rad neće

biti prihvaćen.