of 25 /25
KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS, SPECIFIKÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés–belső részleges 1. emeleti átalakítás Budapest, III. ker. Vörösvári út 88-96. 2010. október

VÖRÖSVÁRI MŰSZAKI LEÍRÁS · MSZ 1585: 2001 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára, MSZ 6240/1. 4 Belsőtéri mesterséges világítás MSZ 13207-1

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VÖRÖSVÁRI MŰSZAKI LEÍRÁS · MSZ 1585: 2001 Üzemi szabályzat erősáramú villamos...

 • KIVITELI TERV

  ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS, SPECIFIKÁCIÓ

  Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés–belső részleges 1. emeleti átalakítás

  Budapest, III. ker. Vörösvári út 88-96.

  2010. október

 • MEGRENDELŐ és TERVEZŐ ADATAI

  Megrendelő: Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

  1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Puskás Péter alpolgálmester

  Tervező: DELINEAVIT DESIGN KFT 1025 Budapest, Utas u.1. Építész: HUDECZ ISTVÁN vezető tervező É/1 01-1141 Építész munkatársak: ERÉNYI ZSUZSANNA MENYES PÉTER TUSKÁN PÉTER

  Tartószerkezet: FLAISZ LÁSZLÓ

  okl. építmérnök, T-1-13-2667

  Épületgépész: KERÉK ATTILA okleveles épületgépész mérnök

  GTENtSz 13 10567 Villamos tervező: KALMÁR ISTVÁN elektromos tervező V-T-01-12409 Orvostechnológus tervező: KEREKES ATTILA EG-T-Tell 01-9187

 • TARTALOMJEGYZÉK

  Címlap Megrendelő és Tervező adatai Tartalomjegyzék Építészeti munkarész Építészeti műszaki leírás

  Előzmények Meglévő épületszerkezetek Organizáció Az építőipari kivitelezés minőségével kapcsolatos szabványok Munkabiztonsági előírások Bontási munkák Tervezett szerkezetek és az ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkák Rétegrendek

  Meglévő állapot fotói Tervjegyzék

  Költségvetési Főösszesítő és Építészeti Költségvetés Kiírás (külön füzet) Építész tervek (külön tervsorozat) Épületgépészeti munkarész (külön kötetben) Épületvillamossági munkarész (külön kötetben) Orvostechnológiai munkarész (külön kötetben)

 • ELŐZMÉNYEK

  Óbudán a Vörösvári úton 1959-ben nyitották meg, az akkor igen modernnek számító 3 szintes rendelőintézetet, mely azóta többször esett át belső átalakításon, korszerűsítésen. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2010 márciusában megbízta a Delineavit Design Kft.-t a jelenlegi radiológia terület korszerűsítésének, belső átalakításának megtervezésével. A tervezési terület felmérése, a koncepciótervek és munkaközi kiviteli terveket a Megrendelő elfogadta, jelen dokumentáció a kiviteli terveket tartalmazza. MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETEK

  A meglévő szerkezetek részben feltételezettek, feltárás a nagy súlyú átvilágító berendezés feletti gerenda csatlakozásánál készült (Építtetői adatszolgáltatás). A feltárás monolit vasbeton gerendát mutat, melynek fotóját Meglévő állapot fotói című fejezetben mellékeljük. A feltárás alapján a gerenda alsó vasalása 9 db d=16 mm bordázott betonacél, a betonminőség min. C16. A MEGLÉVŐ VASBETON FÖDÉMGERENDA TEHERBÍRÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN-, A BONTÁSI ALAPRAJZON JELÖLT HELYEN A PADLÓSZERKEZET A FÖDÉM FELSŐ SÍKJÁIG BONTANDÓ! A FELTÁRT SZERKEZET MEGFELELŐSÉGÉRŐL (TERVEZŐI SZEMREVÉTELEZÉS UTÁN) ÍRÁSOS TERVEZŐI JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES, ENNEK HIÁNYÁBAN A BERENDEZÉST ELHELYEZNI, ILL. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁKAT MEGKEZDENI TILOS! A belső válaszfalak égetett kerámia falazatok, a terven jelölt méretek a vakolt falvastagságokat mutatják. A meglévő M04 és M15 helyiség körítő falazatai tömör kisméretű tégla sugárvédő falazat, az ajtók pedig ólomlemez borítású fa ajtók. A meglévő-megmaradó sugárvédő falazatokat ellenőrizni kell!

  ORGANIZÁCIÓS LEÍRÁS

  A radiológia felújítási munkáit a Rendelőintézet zavartalan működésének biztosítása mellett kell megoldani. Vállalkozónak a 191/2009 (IX.15.) Kr. 1.sz. Melléklet IV/6 pontja szerinti Építésszervezési munkarészt, valamint a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie és a Megbízóval, illetve annak képviselőjével jóvá kell hagyatni. A munkaterület munkavégzésre történő átvételekor az organizációs céllal igénybe vett területek használatát, a visszaadás, valamint közlekedés feltételeit, Megbízóval jóvá kell hagyatni. A végleges organizációs terv alapján a szükséges esetleges engedélyek beszerezése Kivitelező feladata és felelőssége. Minden a Rendelőintézet működését befolyásoló munkafolyamatot – annak megkezdése előtt – a Rendelőintézet műszaki igazgatójával, vagy annak megbízottjával egyeztetni kell. A Radiológia terület bontási- építési munkáinak végzése – a Rendelőintézet zavartalan működése, az abban való közlekedés, anyagszállítás elkerülése érdekében – csak a

 • pormentesen kialakított gipszkarton ideiglenes munkaterület elhatárolások elkészítése után, külső anyagmozgatással, és közlekedéssel lehet végezni. A Szakrendelő orvos igazgatójával a bontási- építési munkák ütemezését előzetesen egyezetni kell. A működő épületrészben végzendő munkákhoz a bejutást az érintett szintre mindig kívülről, az organizációs terület felől kell biztosítani, a meglévő lépcsőházat még személyközlekedésre sem lehet igénybe venni. Az alsóbb szintek gépészeti vezetékeire történő csatlakozás egyszerre csak egy strangot/strangcsoportot érinthet, csak a csatlakozást követő teljes helyreállítási (szakipari) munkákat követően 48 óra elteltével kezdhető a következő csatlakozás kiépítése. A tetőn – esetleg kívülről végzett – munkák idején, az esetlegesen lehulló anyagokkal veszélyeztetett terület védelmét biztosítani kell. Az ilyen munkát, annak tényleges megkezdése előtt 24 órával korábban be kell jelenteni. A tetőn/tetőtérben végzett munkáknál az alsóbb szintek csapadékvíz elleni védelmét folyamatosan biztosítani kell. A kivitelezési munkálatoknál figyelembe kell venni, hogy az épület többi részén a rendelőintézet üzemel, ezért különösen a bontási munkákat szakaszosan, kézi munkával, a legnagyobb elővigyázatossággal kell végezni. A bontásokat – lehetőség szerint – roncsolás mentesen kell végezni, a lebontott nyílászárókat, bútorokat, gépészeti- és elektromos szerelvényeket, berendezéseket üzemeltetőnek át kell adni. A bontott törmelék lehordását, illetve elszállítását pormentesen kell végezni. A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése Kivitelező feladatát képezik. Amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek terveztetése, engedélyeztetése és költségviselése a Vállalkozót terhelik. Kivitelezőnek számolnia kell a munkaterület lehatárolására szolgáló egyéb ideiglenes takarások, palánkok (min. 2m magas), kapuk, ajtók, ideiglenes út, ideiglenes építési közművek építésével, valamint a munkaterületen dolgozók létszámának függvényében iroda, tárgyaló, öltöző, wc biztosításával. Az ideiglenes létesítmények esetleges megváltoztatása, karbantartása, eltávolítása és a keletkezett károk helyreállítása Kivitelező feladata. Az ideiglenes létesítmények pontos helykijelölését és kialakítását Megrendelővel egyeztetni szükséges.

  Az építési anyagok és az építkezés területére bevitt szerszámok, gépek és egyéb értékek őrzése Kivitelező feladata. A felvonulási területen található fák védelméről folyamatosan gondoskodni kell. Az építkezés befejezése után a felvonulási területet eredeti állapotában kell visszaadni. A munkaterület folyamatos őrzését biztosítani kell. Az építkezéshez szükséges elektromos energiát a Rendelőintézet biztosítja térítés ellenében. A munkavégzéshez ideiglenes elektromos energia hálózatot kell kiépíteni almérő beépítésével.

 • Minden munkavégzéshez kizárólag a kiépített ideiglenes elektromos hálózatról vehető elektromos energia. A Rendelőintézet folyamatos elektromos ellátását biztosítani kell. Ennek értelmében az ideiglenes hálózatot teljesen önálló védelemmel kell kialakítani és az esetlegesen mégis előforduló problémák azonnali elhárítása érdekében a munkaterületen munkaidőben villanyszerelőnek kell tartózkodnia. Az építkezés során felhasznált elektromos energia elszámolása havonta történik. Az építkezéshez szükséges vízellátást a Rendelőintézet biztosítja térítés ellenében. Az ideiglenes vízellátást almérő beépítésével kell megoldani a meglévő vízvezeték hálózatra történő csatlakozással. Az építkezés során felhasznált vízmennyiség elszámolása havonta történik. A működő területeken belül ideiglenesen kialakított munkaterületek pormentes lezárása, őrzése stb. vállalkozó feladata. A munkaterületek folyamatos tisztán tartása kivitelező feladata. Nagy tömegű anyagok el-, illetve beszállítását úgy javasolt megszervezni, hogy azok elszállítás esetén közvetlenül a szállítóeszközre, beszállítás esetén közvetlenül a bedolgozás helyére kerüljenek. MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

  - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési

  folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről - 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és

  megfelelőségének tanúsításáról - 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni

  védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről - 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék

  kezelésének részletes szabályairól - 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának,

  valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról - 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási

  követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról - 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések

  zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

 • AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS MINŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SZABVÁNYOK

  Szabvány száma Szabvány tartalma MSZ-04-800: 1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai. MSZ-04-802-1: 1990 Építő- és szerelőipari alépítmények. Földmunkák, földművek. MSZ-04-802-2: 1990 Építő- és szerelőipari alépítmények. Síkalapok. MSZ-04-803-1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet. MSZ-04-803-2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász

  szerkezete. MSZ-04-803-3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet. MSZ-04-803-4: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-, műmárvány- és

  épületszobrász szerkezetek. MSZ-04-803-5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton- és

  vasbeton szerkezetek. MSZ-04-803-6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó

  faszerkezetek. MSZ-04-803-7: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Előre gyártott magasépítési

  beton. vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek. MSZ-04-803-8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek. MSZ-04-803-9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok. MSZ-04-803-10: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületgépészeti

  hőszigetelések. MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek. MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok. MSZ-04-803-13: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Lapburkolatok. MSZ-04-803-14: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Padlóburkolatok. MSZ-04-803-15: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Fa padlóburkolatok. MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek. MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek. MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek. MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek. MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok. MSZ-04-803-21: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Festett bevonatok és tapéták. MSZ-04-803-23: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épülettartozékok. MSZ-04-803-25: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Magasépítési acélszerkezetek. MSZ-04-804-1: 1989 Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. Épületgépészeti

  csővezetékek. MSZ-04-804-2: 1990 Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. Légtechnika

  vezetékek és berendezések. MSZ-04-805-1: 1990 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések.

 • Építmények villamos vezetékei és szerelvényei. MSZ-04-805-2: 1981 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések.

  Felvonóberendezések. MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, MSZ EN 60439 Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések, MSZ 1585: 2001 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára, MSZ 6240/1. 4 Belsőtéri mesterséges világítás MSZ 13207-1 –4 Erősáramú kábelvonalak. Erősáramú kábelek fektetése. MSZ IEC 1312-1 MSZ 453 Figyelmeztető táblák és feliratok villamos berendezésekhez MSZ 595/1-4 Építmények tűzvédelme MSZ 806/1 Védettségi fokozatok villamos gyártmányok számára. MSZ 1585 Üzemi Szabályzat erősáramú villamos berendezések számára MSZ 1600/3 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000V-ig.

  Időszakosan nedves helyiségek. MSZ 4826 Elosztótábla műszaki követelményei. MSZ 14. 550/1 5 Erősáramú vezetékek terhelhetősége. MSZ 04.-11/1. 4 Felvonók létesítése. ME-04. 115. 82 Az EPH hálózat kialakítása.

  BONTÁSI MUNKÁK: A bontási munkákat az OTÉK 109. § valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni. A bontás során a balesetvédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani, azokra, valamint a bontási munkák során előforduló speciális rendszabályokra a bontásban résztvevő személyeket ki kell oktatni. Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények

  Minden kivitelezési munkát a Megrendelőnek legalább 8 nappal a munka megkezdése előtt előre be kell jelenteni. Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó feladata. A lerakóhellyel kötött szerződést, valamint a lerakóhelynek adott hulladéknemre vonatkozó KVVM-engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. A Műszaki Ellenőr számára át kell adni a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. A bontási munkákat megelőzően meg kell győződni arról, hogy a munkaterület hermetikusan elzárt a bontással érintetlen területektől, oda por nem jut be. A bontás során keletkezett por terjedését – különösképpen a kifelé meg kell akadályozni. A bontási területet gondosan körül kell zárni. A bontási munkák által veszélyeztetett területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő védelemmel kell ellátni. A bontások megkezdése előtt a biztonsági övezetek mentén őrséget kell állítani.

 • A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új szerkezetek kialakításánál nem használt szerkezetek. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, a szerkezetek tényleges helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles meggyőződni. A bontás során feltárt ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta végzendő bontási-átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a várható terhelésre, alkalmassá kell tenni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni szemléjét biztosítani kell. A főbb szerkezetek (falak), valamint meglévő megmaradó falakban tervezett bontásokat, nyílásáttöréseket csak az építésvezető helyszíni szemléje alapján, az építési naplóban történő bejegyzése után szabad megkezdeni. A bontások során különös gonddal kell eljárni a bontás közvetlen környezetében: a bontásból származó mechanikai behatások (rezgések) nem károsíthatják a meglévő épületrészeket. Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan – „felülről lefelé”, az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontása, csak állványról történhet, „faldöntést alkalmazni” nem szabad. A bontásra kerülő vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése során az 1,80 m feletti felületek bontását létra-állványról szükséges végezni. Az elbontott falszakaszok csorbázatát javítani szükséges, a további munkákra alkalmassá kell tenni a csorbázat visszavésésével és visszafalazásával, illetve alapvakolásával. A fennmaradó vakolatok megtartásáról a Vállalkozó dönt. A vakolatokat részletesen át kell vizsgálni. A vakolatok (fali, vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó felelőssége. A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama alatt az érintett terület elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. A munkavégzéshez szükséges áramellátás (világítás, építőgépek és berendezések) önállóan, csak a munkavégzésre használt ideiglenesen kiépített vezetékről történhet. A továbbiakban a bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó. Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, szükség esetén kiváltásáról. Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése előtt kell elvégezni. A munkavégzéshez szükséges technológiai vízellátás érdekében egy kijelölt helyen továbbra is vízvételi helyet kell biztosítani. A munkálatok során a szociális ellátás (illemhely, mosdási lehetőség) a szokásos módon biztosítandó. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák megkezdése előtt el kell végezni. Az építési területen átmenő gépészeti vezetékek védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. A nem hasznosítható szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell aprózni, és az elszállításhoz munkahelyi depóniába kell tárolni.

 • A bontás folyamán az egyes fázisokról bontási naplót kell vezetni, ha a munkák során az általánostól eltérő szerkezeti megoldásokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. Épületrészek, és épületszerkezetek bontását az építési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a bontási munkában járatos műszaki vezető irányítása mellett. A porképződést vízpermettel kell csökkenteni. Az egyes műveleti szakaszok alatt képződő por eloszlása után szabad csak a következő bontási műveletet elkezdeni. További szükséges intézkedések

  A porral és zajjal járó munkák megkezdését Megrendelővel egyeztetni kell. Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az előírt időpontban végezhető. Az épületen belül, a bontási munkák során a porterhelés nem megengedett, a területet szakaszosan fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy elkerített területen keletkezhessen. A portalanítást időről-időre el kell végezni. A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és munkában résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el kell látni, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint. Betartandó rendeletek, jogszabályok

  1993 XCIII. Törvény a munkavédelemről Építőipari kivitelezési és biztonsági szabályok, ÉKBSZ 32/1994 (XI. 10) IKM rendelet

  TERVEZETT SZERKEZETEK, ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIVITELEZÉSI MUNKÁK: Általános megjegyzések: Jelen Műszaki Leírás és Specifikáció a tervekkel, valamint a költségvetési kiírás együtt érvényes. Vízszintes és magassági alappontok biztosítása a Vállalkozó kötelessége. A kitűzött pontokat a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. Kőműves munkák A munkák leírása az átalakítandó területen lévő kerámiablokkos falazatban lévő falnyílások befalazását és új kisméretű tégla falazásokat tartalmazza Vonatkozó szabványok: MSZ 15023 falazott teherhordó szerkezetek méretezése MSZ EN 1996 erőtani tervezés MSZ-04-803-1 falazatok MSZ EN 771 falazóelemek követelményei MSZ EN 998 habarcsok

 • A Vállalkozó feladatához tartozik a szerelési munkálatokhoz, valamint egyéb felújítási munkákhoz szükséges tengelyek és szintek kijelölése is a munkaterületen. Az építési helyszínen a felhasználásra kerülő anyagok tárolási helyét úgy kell meghatározni, hogy a tárolás az egyéb munkavégzést ne akadályozza, balesetet ne okozzon. A falazatoknak síknak és függőlegesnek kell lennie, egyenes és szintezett elemsorokkal. Elemekből épített falak esetén, más előírás hiányában a falazást kötésben kell végezni. A blokkokat és téglákat teljes habarcskitöltéssel kell felrakni, a függőleges és vízszintes hézagok nem engedhetik át sem a levegőt, sem a fényt. Átlagos szilárdság minimum 12 N/mm2. Ha a habarcs géppel készül, valamennyi összetevőjét egyetlen művelettel kell összekeverni. A falakba kerülő nyílások, ajtó- és ablaknyílások helye, méretei és szintjei a dokumentációban szerepelnek. A gépészeti berendezések által megkívánt áttöréseket, kihagyásokat, mélyedéseket stb. a vonatkozó tervek alapján kell elkészíteni. A terveken jelölt helyeken kötésben falazott tömör kisméretű tégla falazat készül a meglévő falszerkezethez csorbázatos falkötéssel csatlakoztatva. A függőleges és vízszintes fugákat teljes keresztmetszetben ki kell tölteni a cementhabarccsal! Anyagminőségek: POROTHERM 10 N+F válaszfallap (10x50x23,8; 10x33x23,8), vagy egyenértékű minőség POROTHERM tömör kisméretű tégla (12x25x6,5) Falazóhabarcs: Hf10-mc cementes falazó mészhabarcs Fém- és könnyű épületszerkezetek Vonatkozó szabványok: MSZ 15020, MSZ 15021, MSZ 15024, MSZ EN 10025, MSZ EN 1993, MSZ ENV 1090, MSZ-04-803-25, ld. még szabványjegyzék. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervek alapján saját gyártmányterveket készíteni és azokat a Műszaki Ellenőrnek jóváhagyására 4 pld-ban bemutatni. A gyártmánytervek tartalmazzanak részletes gyártástechnológiai és szerelési leírást is. A Vállalkozó köteles tájékoztatni a Műszaki Ellenőrt minden újabb munkaszakasz megkezdéséről a kezdés előtt legalább 8 nappal. A Vállalkozó feladatához tartozik a szerelési munkálatokhoz, valamint egyéb felújítási munkákhoz szükséges tengelyek és szintek kijelölése is a munkaterületen. Minden munkaterületenként világosan meg kell jelölni a szintvonalat és 2 koordinátát (X, Y). A Vállalkozó köteles a felhasznált acél szelvényekhez tartozó minőségi tanúsítványokat a munkálatok megkezdése előtt 2 héttel a Műszaki Ellenőr részére átnyújtani. Az acél szelvények felületkezelése előtt a szelvények felületét meg kell tisztítani.. A sorjákat és egyéb felületi hibákat szintén el kell távolítani. Mázolás előtt a felületeket portalanítani kell. Amennyiben bármiféle anyag marad a mázolás alatt, a felületet újra kell homokfújni és mázolni. Homokfúvott felületeket a lehető leghamarabb, de legfeljebb négy órán belül fedni kell, és mindeközben tiszta és száraz környezetben kell tartani. Nedves vagy szennyezett felület mázolása nem megengedett. Mázolás közben olyan körülményeket kell biztosítani, amelyben párakicsapódás nem jöhet létre az acél felületén, és amelyek megfelelnek a festékgyártó előírásainak. A mázolást a Gyártó előírásai szerint kell elvégezni. A mázolás után homogén, egyenletes és sima felületnek kell lennie. A száradási időt mindig a Gyártó előírásai alapján, az időjárási körülmények figyelembevételével kell meghatározni. A mázolásban fellépő hiányokat és hibákat haladéktalanul javítani kell.

 • Az előregyártott elemek helyszínre szállításakor ideiglenes merevítő szerkezetekről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A szállítással kapcsolatos engedélyek beszerzése a Vállalkozó felelőssége. Az acélszerkezetek összeépíthetőségét a helyszínre szállítást megelőzően a gyártóműben próbaszereléssel, vagy más módon Vállalkozónak ellenőriznie kell. Az acélszerkezeti tűréseknek a vonatkozó szabvány szerint kell megfelelniük, amennyiben a csatlakozó szerkezetekre vonatkozó tűrés nem igényel szigorúbb feltételt. Az anyagok és szerkezetek átvétele a Vállalkozó által benyújtott és a Műszaki Ellenőr által jóváhagyott Minőségbiztosítási terv szerint történik. A helyszínen készült kapcsolatok felületét a kapcsolódó elemekéhez hasonló módon kell kialakítani, illetve helyreállítani. A felhasznált anyagokról a minőségi tanúbizonyítványt a Műszaki Ellenőr jóváhagyására be kell mutatni. Beépítés előtt a műhelyben készült teherhordó szerkezetek varratainak vizsgálatáról szóló bizonyítványt a Műszaki Ellenőr jóváhagyására be kell mutatni. A beépítés során készült helyszíni varratok vizsgálatáról szóló bizonyítványt a Műszaki Ellenőr jóváhagyására be kell mutatni.

  Takart acélgerendák – melegen hengerelt szelvények A korróziógátló festés folytonosságát a helyszínen szerelés, beépítés után ellenőrizni, a szükséges helyeken javítani kell. Vakolás és rabicolás Vonatkozó szabványok: MSZ-04-803-9, MSZ EN 998-1, MSZ EN 1015, MSZ EN 13914, DIN 18550, ld. még szabványjegyzéket A munka megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy a fogadófelület szilárd, és kellően sima, hogy a megkívánt mértékben sík felületet lehessen kialakítani rajta, szennyeződésektől, portól és kilazult daraboktól mentes, kellően száraz és minden tekintetben megfelelő a vakolat fogadására. A felületeket vakolásra a jó tapadás elérése érdekében elő kell készíteni. A meglevő és új téglafalazatok fúgáit ki kell kaparni. A megmaradó vakolatokat végig kell kopogtatni és a kongó, laza felületeket el kell távolítani Az ép, vakolt felületeket teljes felületen fel kell durvítani (pikkelyezés v. stokkolás). Arról is meg kell győződni, hogy a falakba kerülő vezetékek, szerelvények, rögzítőelemek és egyéb szerkezetek, melyeket a vakolás előtt be kell építeni, a helyükön vannak. A munka átvétele előtt ellenőrizni kell a felületek minőségét, eldolgozottságát, repedésmentességét és az élvédők meglétét. A szükséges felületeken vakolattartó rabicháló használata szükséges. A vakolást egybefüggő felületeken egy munkafázisban kell végezni. A sarkok lekerekítés nélküliek és egyenes vonalúak legyenek. A pozitív sarkokba élvédőket kell beépíteni, teljes magasságig. A vakolási munkák során a már meglévő szerkezeteket óvni kell a ráfröcskölődő, rácsöppenő vakolóanyagtól. Ha ez mégis megtörténik, a felületekre került vakolatcseppeket azonnal el kell távolítani. A vakolatok felülete homogén, sima és sík, mentes lyukaktól, karcolásoktól, felületi egyenetlenségektől. A simítást nedves felületen kell végezni. Falba épített vezetékek mentén 90 cm széles üvegszövet hálót kell a vakolatba építeni. A finomvakolatok és glettek elkészítésével egyidőben a szabadon maradó függőleges és vízszintes éleket fém Protektor, vagy egyenértékű minőségű élvédő profilokkal kell ellátni.

 • A horganyzott acél élvédő csak lemezollóval darabolható. Gipszes glettel egyidőben kell a profilt a felületre felragasztani, mechanikai rögzítés nem alkalmazható. A vakolt felületeket óvni kell a túl gyors, vagy lokális száradástól, illetve fagyástól a munkát követő 48 órán keresztül. Belső oldalfal vakolatok A felületek előkészítése az előzőekben foglaltak szerint történik. A hézagkaparás során a laza, sérült részeket falazással javítani szükséges. Gúzolással kell a felület tapadóképességét javítani, a gúzolás előtt a felületet elő kell nedvesíteni. A betonfelületeket vakolása előtt alapozóval kell előkészíteni A vakolást két rétegben, egy réteg vakoló habarccsal és egy réteg simítóhabarccsal (glettréteg) kell végezni. Anyagminőségek: Gúzolóvakolat: LB-Knauf Gúzoló, vagy egyenértékű minőség Alapvakolat: LB-Knauf Gépi alapvakolat 501, vagy egyenértékű minőség Gipszes glettvakolat: LB-Knauf gépi Gipsglattputz MP75, vagy egyenértékű minőség Élvédő profil: A sarkoknál alkalmazott élvédők anyaga galvanizált acél. Belső mennyezeti vakolatok A megmaradó vakolattal bíró felületet felületérdesítéssel tapadásra alkalmassá kell tenni. A vakolást két rétegben, egy réteg vakoló habarccsal és egy réteg simítóhabarccsal (glettréteg) kell végezni. Gúzolóvakolat: LB-Knauf Gúzoló, vagy egyenértékű minőség Alapvakolat:LB-Knauf Gépi alapvakolat 501, vagy egyenértékű minőség Gipszes glettvakolat: LB-Knauf gépi Gipsglattputz MP75, vagy egyenértékű minőség Élvédő profil: A lelógó gerendák sarkainál alkalmazott élvédők anyaga galvanizált acél. Rabicháló: A Vállalkozó választja ki, galvanizált acél, vagy üvegszövet (pl dryvit üvegháló) Szárazépítés Vonatkozó előírások: MSZ EN 520, ld. még szabványjegyzéket A Vállalkozó a munkák megkezdése előtt írásban kimutatást nyújt be a Műszaki Ellenőrnek minden felhasznált anyagról, azok műszaki jellemzőiről és a beépítés helyéről. A Vállalkozó feladatához tartozik a szerelési munkálatokhoz, valamint egyéb felújítási munkákhoz szükséges tengelyek és szintek kijelölése is a munkaterületen. Minden munkaterületenként világosan meg kell jelölni a szintvonalat és 2 koordinátát (X, Y). Ez a munka tartalmazza − a gipszkarton válaszfalak leszállítását és felállítását, ideértve az újrahézagolást, a többi falhoz való kötést, az ajtókivágásokat és illesztéseket, a nyílások körüli profilokba tett borításokat és minden egyéb megerősítést (szaniter eszközök, bútorzat vagy egyéb). − Gipszkarton álmennyezetek anyagának leszállítását és felszerelését, ideértve a hézagolást, a falakhoz történő kötéseket, a revíziós nyílások beépítését, a világítótestek helyének kialakítását és minden egyéb szükséges megerősítést Gipszkarton falak vastagsága terveknek megfelelően változhat. A vastagságot a tartóbordák mérete és az alkalmazott gipszkarton táblák rétegszáma befolyásolja. A függőleges profilok tengelyközi távolsága nem haladhatja meg a 60 cm-t, illetve a Gyártó által előírt méreteket. 3 mm vastag, zárt cellás polietilén lágy szigetelőszalagot kell tenni a fémváz szelvényei és a

 • nyersépítmény közé. A gipszkartonokat csavarozni kell a fémvázra speciális önmetsző, süllyesztett fejű, galvanizált csavarokkal. A 3,60 méternél alacsonyabb falakat mindig egy darabban kell felállítani; a látható hézagokat üvegfátyol bandázs-szalaggal és a gipszkarton-Gyártó által szállított fugázó anyaggal kell kezelni. A függőleges hézagokat mindig a két elvékonyított szél egymás mellé helyezésével kell kivitelezni. A konnektorok vagy a világítás kapcsolószekrényeit soha nem szabad egymásnak háttal elhelyezni. A falban elhelyezendő villanyvezetékeket és szaniter csöveket a látható felületet adó második gipszkarton felrakása előtt kell beszerelni; a Vállalkozó megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett szerelők az említett utasításnak megfelelően végezhessék el a munkájukat. A szilárd burkolatot nem kapó kiálló sarkokat teljes magasságban acél anyagból készült, a falsíkba simuló sarokvédővel kell védeni. A csavarfejeket be kell glettelni. A vizes helyiségekkel érintkező válaszfalak alját PE fóliával (vagy a felhordott kent vízszigeteléssel) kell védeni a nedvességtől, körülbelül 10 cm-t fel kell hajtani és le kell tűzni.A glettelés elkészítésével egyidőben a szabadon maradó függőleges és vízszintes éleket fém Protektor, vagy egyenértékű minőségű élvédő profilokkal kell ellátni. A horganyzott acél élvédő csak lemezollóval darabolható. Gipszes glettel egyidőben kell a profilt a felületre felragasztani, mechanikai rögzítés nem alkalmazható Gipszkarton válaszfalak A munkák elkezdése előtt a falak pontos helyét ki kell tűzni. Szerelés előtt a kitűzést a Műszaki Ellenőrnek jóvá kell hagynia. Tűréshatárok: - homlokvonal: 1 cm; - dőlés: 2 mm/m; - simaság: 3 mm a 2 méteres léccel. Elvégzendő: - a gipsztáblák, fémváz szelvények, újrafugázó anyagok, csavarok, szigetelő panelek előzetes műszaki ellenőrzése; - a falécek, és ahol szükséges, a polietilén fólia meglétének ellenőrzése; - a hézagok alatti támaszok ellenőrzése; - a hézagok és a kiugró élek ellenőrzése; - a tűréshatárok betartásának ellenőrzése. Ajtónyílások készítésénél 2 mm vastag galvanizált acél merev profilt kell használni. Az acél profil belső oldalán keményfa merevítőblokkal kell a merevséget növelni A csavarok helyét valamint a táblák csatlakozását glettelni szükséges. A gletteléssel egyidőben a pozitív éleken Protektor, vagy egyenértékű minőségű élvédő profil elhelyezése történik Anyagminőségek: Gipszkarton: RIGIPS vagy azzal egyenértékű Tűzgátló gipszkarton fal esetén az alaprajzon jelölt konstrukciókat kell megépíteni! Fémváz: A fémváz 0,6 mm vastag galvanizált acélprofilokból készül, a vízszintes profiloknál 50 mm széles «U» szelvény, a függőlegeseknél 48,5 mm széles «C» szelvény. Rögzítés: A rögzítőcsavarokat, tömítőmasszákat, bandázsszalagokat, sarokvédőket kötelezően a gipsztábla Gyártótól kell beszerezni.

 • Gyártó előírásai szerint a szükséges helyeken (falra rögzített felső szekrények, fogódzók, sávredőny rögzítőszerkezetei stb. mögött) a rögzítési pontoknak megfelelően 2 mm vtg. horganyzott acél „UA” vázprofilt kell beépíteni. Akusztikai szigetelés: min. 13 kg/m3 térfogatsúlyú üveggyapot akusztikai szigetelőanyag. Javasolt:Isover Rollino komprimált 14 kg/m3 sűrűségű üveggyapot termék, vagy azzal egyenértékű. Padló, födém és falcsatlakozásoknál 3 mm vastag hanglágy rugalmas alátétszalagot kell alkalmaznia rögzített tartóbordák alatt. A sugárvédő gipszkarton falaknál a 2 réteg gipszkarton építőlemez közé 1 mm-es ólomlemez burkolat kerül orvostechnológiai fejezet szerint. Glettelés: A glettelési munkák alatt a levegőnek és az épületnek a hőmérséklete legalább +5 Celsius-fok kell, hogy legyen. A levegő relatív páratartalmának 40 % és 65 % között kell lenni. A gipszkarton lapoknak száraznak, tisztának és a hézagolás környezetében pormentesnek kell lenniük. A kiálló rögzítő elemek besüllyesztésére, az építőlemezek helyének, helyzetének ellenőrzésére ügyelni kell. A lapok nyitott hézagait és hibás részeit, vagy helyi sérüléseit a tulajdonképpeni glettelési munkák előtt hézagoló gipsszel kell zárni. A lejárt szavatosságú, vagy már kötésnek indult hézagoló anyag nem dolgozható be. A hézagolásnál ügyelni kell az anyagok (lemezélek, hézagerősítő csíkok, hézagoló anyagok) összeegyeztetésére. A hézagok megmunkálása hézagerősítő szalaggal vagy anélkül is történhet, attól függően, hogy milyen mértékű igénybevételnek lesz kitéve az illesztés, és milyen glettelő anyagot használunk, illetve milyen a gipszkarton lapok élképzése. Glettelő anyagként a gyártói előírásokban szereplő hézagkitöltő anyagok felhasználása kötelező. Felületelőkészítés, glettelés A simítótapasz felhordása acél simítóval történik a Gyártó előírásai alapján. A csempézetlen gipszkarton falak üvegszövet tapéta burkolatot kapnak a felületi glettelés Q2 minőségű legyen. A csempeburkolatok alatt Q1 glettelés készüljön. Gipszkarton álmennyezetek Vonatkozó szabványok: MSZ EN 520, MSZ EN 13964, ld. még szabványjegyzéket. A munkákat össze kell hangolni az álmennyezetek mögé kerülő szerkezetek és berendezések szerelésével. A tartószerkezet rögzítési pontjait úgy kell kitűzni, hogy azok ne zavarják a gépészeti berendezéseket. A munkák elkezdésekor meg kell győződni, hogy az álmennyezet mögötti szerelések befejeződtek. A mennyezetek végleges szintjét a Műszaki Ellenőr jóváhagyásával kell kitűzni. A bekerülő revíziós nyílások helyének meghatározása a gépész és építész tervező jóváhagyásával történik. Tűrések: Síkbeli tűrés: 3 mm a 2 m-es léc alatt. Az álmennyezet felületein nem látszódhatnak deformálódások, hibák, meghajlás, vetemedés, belógás, repedezés, karcolás, buborék, festékrepedezés, stb. Elvégzendő: - a gipsztáblák, fémváz szelvények, újrafugázó anyagok, csavarok, szigetelő panelek előzetes műszaki ellenőrzése; - a hézagok és a kiugró élek ellenőrzése; - a tűréshatárok betartásának ellenőrzése.

 • Az álmennyezetbe a szükség szerinti számú revíziós nyílást be kell építeni. Az álmennyezet építésénél figyelemmel kell lenni az álmennyezet felett futó gépészeti és egyéb vezetékek, szerelvények megfelelő elhelyezhetőségére és hozzáférhetőségére. A Vállalkozó feladata elvégezni a szükséges munkákat, mint pl. vágás, lyukasztás, megerősítés, hogy a világítási rendszert, tűzjelzőket, szellőzőnyílásokat és egyéb műszaki szerkezetet az előírt követelmények betartásával lehessen beépíteni. Gyártmány: RIGIPS vagy azzal egyenértékű 12,5 mm-es normál építőlemezből. A fémváz 0,6 mm vastag galvanizált acélprofilokból készül. A rögzítőcsavarokat, tömítőmasszákat, bandázs szalagokat, sarokvédőket kötelezően a gipsztábla Gyártótól kell beszerezni. A szükséges helyeken Standard rejtett profilozású revíziós nyílás. Fémváz: A fémváz 0,6 mm vastag galvanizált acélprofilokból készül, a vízszintes profiloknál 50 mm széles «U» szelvény, a függőlegeseknél 48,5 mm széles «C» szelvény. Ásványi szálas álmennyezet: Függesztett álmennyezetek 600x600 mm méretű, SK látszóbordás konstrukciók, az álmennyezeti terveken meghatározott anyagokkal. Általában ásványi szálas, 15 mm vtg. AMF vagy azzal egyenértékű lapok.

  AMF Thermatex Feinstratos, (általános helyeken), álmennyezeti lap modern, biológiailag lebontható ásványgyapotból, perlitből, agyagból és keményítőből, mely kiemelkedő épületfizakai tulajdonságaival bizonyít tűzvédelem és akusztika terén. RENDSZER: „C” Látszóbordás szerkezet, kiemelhető lapokkal Lapok bonthatók Méretek 600 x 600 mm Vastagság / Súly 15 mm (kb. 4,5 kg/m²) 19 mm (kb. 5,7 kg/m²) 40 mm (kb. 12 kg/m²) Szín RAL 9010-hez hasonló, fehér Élkiképzés SK, MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK Éghetőségi osztály A2-s1,d0 az EN 13501-1 szabvány szerin Tűzvédelmi osztály F30-F120 a DIN 4102 2. része szerint (vizsgálati jegyzőkönyv alapján) Hangelnyelés EN ISO 354 αw = 0,10(L) az EN ISO 11654 szerint NRC = 0,15 az ASTM C 423 szerint Léghanggátlás Dn,c,w = 34 dB az EN 20140-9 szerint (15 mm-es lapvastagság, vizsgálati jegyzőkönyv alapján) Fényvisszaverés kb. 88 %-ig káprázatmentes a RAL 9010-hez hasonló, fehér szín mellett Páratűrő képesség 95 %-os relatív páratartalomig

  Hideg és félmeleg burkolatok A burkolatok, lábazatok tekintetében ld. orvostechnológiai leírást is! Vonatkozó szabványok:MSZ-04-803-13, MSZ-04-803-14, MSZ-04-803-15, MSZ 18294, MSZ EN 1468, MSZ EN 1469, MSZ EN 12808, ld még szabványjegyzék Anyagminőségek: A burkolatok anyagát, színét és egyéb jellemzőit a rétegrendek tartalmazzák.

 • Karbantartás: A Vállalkozó minden típusú burkolathoz karbantartási útmutatót nyújt át a Műszaki Ellenőrnek. A Vállalkozó feladatához tartozik a szerelési munkálatokhoz, valamint egyéb felújítási munkákhoz szükséges tengelyek és szintek kijelölése is a munkaterületen. Minden emeleten, munkaterületenként világosan meg kell jelölni a szintvonalat és 2 koordinátát (X, Y). A Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt minden újabb munkaszakasz megkezdéséről értesíteni, legalább 8 nappal a munkakezdést megelőzően. A fogadófelületeket minden esetben meg kell tisztítani minden olyan szennyeződéstől, kiálló daraboktól, melyek akadályozhatják a burkolatok elkészítését vagy károsan befolyásolhatják a rögzítésüket vagy a pontosságukat. Amennyiben szükséges, a fogadófelületeket a megfelelő kezeléssel el kell látni (pl. simítóhabarccsal, betonfelületeknél tapadást javító habarccsal, stb.). A felületnek minden szempontból meg kell felelnie a rá kerülő burkolt támasztotta követelményeknek. A burkolólapok és a ragasztóhabarcsok előzetes műszaki átvételét el kell végezni. A munkák elvégzése után a tűréshatárok és a minőségi követelmények teljesülését kell ellenőrizni. A szükséges minőségi tanúsítványok beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége. Elvégzendő munkák: - A fal és padlóburkolatok szállítása és elhelyezése - A burkolatok hézagképzése, fúgázása - A burkolatok felületkezelése -A burkolási munkákat a burkolóanyag-Gyártó előírásai alapján kell elvégezni. A burkolandó helyiségben a levegő hőmérséklete 10 és 30°C között legyen. Melegburkolat készítésekor a relatív nedvességtartalom max. 65%. Ahol a fal és a padló is lapburkolattal készül, először a falburkolatot kell elkészíteni. Fél elemnél kisebb darabot eltérő utasítás hiányában nem megengedett felhasználni. Vágott élek tiszták, sorjamentesek és egyenesek. Gépészeti és egyéb, a falból kilógó szerelvények helyét a lehető legkisebb lyuk fúrásával, a lapok eltörése nélkül kell kialakítani. A mozgások miatt szükségessé váló dilatációkat rugalmas kitöltő anyaggal kell kitölteni. A hézag mérete minimális legyen, a burkolat színétől nem térhet el. A padlóban a szükséges helyeken a burkolással egyidőben el kell helyezni a padlóba építendő berendezések szerelőkereteit (lábtörlő, padlórácsok, padlódobozok, stb.) Az elkészült burkolatokat azonnal meg kell tisztítani, és óvni kell sérüléstől, túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől. A felhasznált anyagok első osztályú minőségűek legyenek. A burkolóanyagok felületén vagy élén sérülés nem lehet, az ilyen lapokat beépíteni nem szabad (vágott lapként az ép része beépíthető) Méreteltérések eltérő specifikáció hiányában nem engedhetők meg. Burkolatok aljzatai Vonatkozó előírások: MSZ-04-803-5, MSZ EN 206, MSZ EN 12350, MSZ 15022, ld. még szabványjegyzék. A Vállalkozó köteles minden munkaszakasz megkezdésnek időpontját a kezdés előtt min. 3 nappal jelezni a Műszaki Ellenőrnek. A padlószerkezetek kivitelezése nem kezdhető meg, amíg a teljes épület szél, csapadék és nedvesség ellen nem szigetelt.

 • Az aljzatok kivitelezését csak akkor lehet elkezdeni, ha az összes gépészeti vagy egyéb szerelvény, minden olyan szerkezet, amely az aljzatba vagy alá kerül, elhelyezésre került, és ezt a Műszaki Ellenőr ellenőrizte is. Minden aljzatnak szennyeződés- és pormentesnek kell lennie, mielőtt a burkolata elhelyezésre kerül. Az aljzatok végső felülete sima, sík, kiálló, laza részektől, mélyedésektől mentes. Ezt minden aljzat elkészülte után, az azt fedőréteg beépítése előtt a Műszaki Ellenőr ellenőrzi. Az aljzatbetonok tűrése 2 mm a 2 m-es léc alatt. Kötési idők: - járható: 2 nap - terhelhető: 5 nap - használatba vehető: a névleges szilárdság 70%-ának elérése után A kivitelezés során biztosítani kell mindazokat a körülményeket (hőmérséklet, páratartalom, stb.) amelyek a munkák elvégzéséhez, és a szerkezetek épségének és megfelelő tulajdonságainak megőrzéséhez szükségesek. Az aljzatbetonokat a tervekben előírt vastagságban kell elkészíteni. Vasalt aljzatokat a szerkezeti tervekben rögzített vasalással kell elkészíteni. Az aljzatbetont a túl gyors száradástól fóliával vagy locsolással óvni kell. Anyagminőségek:A beton előírt minőségben készüljön. Önterülő aljzatok: Szükség szerint. Kerámia fal és padlóburkolatok, kőporcelán Vonatkozó szabványok: MSZ EN 1308, MSZ EN 1324, MSZ EN 1346, MSZ EN 1347, MSZ EN 1348, MSZ EN 12808, MSZ EN 13888, MSZ EN 14411:2004, MSZ EN ISO 10545, ld még szabványjegyzéket. A felületelőkészítés után az indítótengelyeket a burkolás megkezdése előtt ki kell kitűzni. Síkbeli eltérések: 2 mm a 2 m-es léc alatt. Síkfogasság: 0,5 mm A kivitelezés során követni kell a Gyártó előírásait. Padlók:A padlóburkolatot a falburkolat nélküli helyeken 10 cm magas hajlított lábazattal kell elkészíteni. Burkolatváltás: Különböző burkolatok váltásánál padlón rozsdamentes acél, falakon extrudált alumínium burkolatváltó profilt kell alkalmazni. Falburkolatok: A kerámia falburkolatokat – amennyiben azt a tervek másképp nem jelölik - ragasztva, 215 cm-ig (ajtómagasságig) felfuttatva kell kialakítani. Hézagképzés: Általános burkolatot 2 mm-es hézagokkal kell felrakni. A rakás során sablont (fugakereszt) kell használni. A vizesblokkok kerámialapjait szorított hézagokkal kell felrakni. A kétféle (padló és fal) burkolat fúgái tengelyesen csatlakozzanak. Fugázóanyag: Mapei UtraColor Plus, vagy egyenértékű minőség Ragasztóhabarcs: Mapei, vagy egyenértékű minőség

  Belső ajtók különböző falazatokba

 • Vonatkozó szabványok: MSZ EN 179, MSZ EN 1125, MSZ EN 1154, MSZ EN 1155, MSZ EN 1527, MSZ EN 1906, MSZ EN 1935, MSZ EN 12209, MSZ EN 13126, MSZ EN 947-MSZ EN 952, MSZ EN 1026, MSZ EN 1027, MSZ ENV 1627, MSZ EN 14220, MSZ 9386, DIN 1055, DIN 52290 A gyártmánytervek elkészítése az építészeti tervek alapján a Vállalkozó feladata. Csatolni kell az anyagok műszaki leírásait, a műszaki engedélyeket és az esetleges beszállítók jótállásait. A tanúsítványok beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége. Egyedi szerkezetek esetén a különleges követelményű (pl. sugárvédő) szerkezetekhez felhasznált alkatrészek külön is rendelkezzenek ÉMI minősítéssel, ami a beépítésre alkalmassá teszi őket. A Vállalkozónak a gyártás és beépítés megkezdése előtt fel kell mérnie az épületen a valós beépítési méreteket, és a kapott adatokat a gyártmánytervekben rögzíteni kell. Szállítás során ügyelni kell a kész szerkezet védelmére – a szállítás és beépítés során keletkezett sérülésekből adódó helyszíni javítások nem fogadhatók el. Az ajtókat a helyszínen tárolni csak minimális ideig szabad, a kiszállítás után a lehető leghamarabb be kell azokat építeni. Az ajtókat védőcsomagolásban, állítva, kissé megdöntve szabad csak tárolni. A sérülékeny élek, sarkok mentén habszivacs csomagolóanyagot kell használni Az ajtók ellenőrzése beállítás, esztétikai megjelenés és működés szempontjából történik. A rések legyenek párhuzamosak, egyenletes szélességűek. Az acélajtók toleranciája d osztály, fa ajtók toleranciája e osztály. A kivitelezést, a beépítést és beállításokat a Gyártó előírásai alapján kell végezni. A beállítás lehetőségét a helyszínen biztosítani kell A csatlakozó falszerkezetekhez a vaktokokkal és falfüleket, kávákat a Vállalkozó készíti el. A gipszkarton szerkezetek a tokok, vaktokok elhelyezésével egyidőben épülnek. A különleges követelményű ajtókhoz csak minősített alkatrészeket lehet felhasználni (tok, vasalat, duzzadószalag stb.) Ajtóütközők elhelyezése tervezői művezetés szerint történik minden ajtónál. Mosható festés: Mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszer álló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedves dörzsállósági fokozatú festés készüljön, javasolt minőség: Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű. A festett felületeken a festékrétegnek homogénnek, kell lennie. A munkák ellenőrzését a Műszaki Ellenőr végzi, hiba esetén a Vállalkozó azt köteles kijavítani. A felhasznált anyagoknak az ÉMI Megfelelőségi Tanúsítványával kell rendelkeznie, melynek beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége.

  Használati víz elleni bevonatszigetelés: Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, száraznak, zsírtól, olajtól, festéknyomoktól és minden olyan anyagtól mentesnek kell lennie, amely a tapadást akadályozhatná. A cementkötésű aljzatoknak szilárdnak és száraznak kell lenniük, és nem lehet bennük felszálló nedvesség. Az aljzatokat előzőleg alapozóval kell kezelni. A vízszigetelő anyagot simítóval, hengerrel vagy ecsettel kell felhordani. Ezen kívül a tökéletes vízzárás biztosítására a tágulási hézagok fölött, valamint a falak és padlók

 • találkozásainál lévő éleken előformázott gumírozott szövet elemeket kell beépíteni. Az egy vagy több réteggel megvalósított vízszigetelés minimális vastagsága a Gyártó által előírt legyen. RÉTEGRENDEK

  P1 kőporcelán burkolat vizes helyiségben (mosdó-wc) -1,0 cm vtg. R10 csúszásmentes kőporcelán padlólap, PEI V. kopásállóságú, 30x30 cm-es méretű, max. 3 mm-

  es fúgával (fugázás: MAPEI ULTRACOLOR PLUS+MAPESIL AC a hajlatokban) 10 cm magas lábazattal, 3cm-es sugarú hajlatidommal

  -0,4 cm ragasztó MAPEI ADESILEX P9 -2 rtg. (min. 1 mm vtg.) kent szigetelés az előírásoknak megfelelő geometriábanMAPEGUM WPS,

  MAPEBAND hajlaterősítő szalaggal -PRIMER G alapozás -meglévő padlórétegrend (feltételezett):

  -portalanított szennyeződésektől, korábbi ágyazóhabarcs maradványoktól megtisztított aljzatbeton (~5 cm) -1 rtg. PE-fólia technológiai rtg. -úsztatóréteg -monolit vb. födémszerkezet

  P2 PVC burkolat -2 mm vtg. homogén PVC burkolat, MONDO COMPACTO, PUR bevonatú, P kopásállóságú, 10 cm magas

  lábazattal, 3 cm-es sugarú hajlatidommal, ~0,5 mm ragasztó ULTRA/BOND ECO 350 nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel

  rendelkező oldószermentes ragasztó ~3 mm önterülő aljzatkiegyenlítő nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező MAPEI

  ULTRAPLAN ECO -PRIMER G alapozás -meglévő padlórétegrend (feltételezett):

  -portalanított szennyeződésektől, korábbi ágyazóhabarcs maradványoktól megtisztított aljzatbeton (~5 cm) -1 rtg. PE-fólia technológiai rtg. -úsztatóréteg -monolit vb. födémszerkezet

  P3 antisztatikus PVC burkolat (alaprajzon jelölt helyiségben) -2 mm vtg. antisztatikus MONDO COMPACTO homogén PVC burkolat, PUR bevonatú, P kopásállóságú, 10

  cm magas lábazattal, 3 cm-es sugarú hajlatidommal ~0,5 mm ragasztó ULTRA/BOND ECO 350 nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező oldószermentes ragasztó ~3 mm önterülő aljzatkiegyenlítő nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező MAPEI

  ULTRAPLAN ECO -PRIMER G alapozás -meglévő, megmaradó padlórétegrend (feltételezett):

  -portalanított szennyeződésektől, korábbi ágyazóhabarcs maradványoktól megtisztított aljzatbeton (~5 cm) -1 rtg. PE-fólia technológiai rtg. -úsztatóréteg -monolit vb. födémszerkezet

 • Fb1 Általános gipszkarton fal 12,5 cm összvastagságú -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló

  mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Q2 minőségű glettelés -2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB vagy azzal egyenértékű gipszkarton lap -75 mm Rigips CW vagy azzal egyenértékű horganyzott acél profil, közte: 50 mm ISOVER Akusto, vagy azzal egyenértékű 11 kg/m³ akusztikai ásványgyapot szigetelés -2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB vagy azzal egyenértékű gipszkarton lap -Q2 minőségű glettelés -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és

  lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  Fb2 Ólomlemezes gipszkarton falazat -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló

  mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Q2 minőségű glettelés -1 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap -1 mm vastag ólomlemez résmentes árnyékolással legalább 2,5 m magasságig, a sávok közötti átfedés min 3 cm

  kell, hogy legyen, (orvostechnológiai leírás szerint) -1 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap -75 mm Rigips CW profil, közte: 50 mm ISOVER Akusto 11 kg/m³ hőszigetelés -2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap -Q2 minőségű glettelés -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és

  lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  Fb3 Gipszkarton előtétfal, általános helyen -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló

  mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

 • -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Q2 minőségű glettelés -2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap -50/75 mm Rigips CW profil tervek szerint Fb4 Meglévő tégla falazat, vakolatfelújítás, üvegszövet tapéta, festés-SUGÁRVÉDŐ FAL -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló

  mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Q2 minőségű glettelés -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása

  -meglévő, megmaradó kisméretű tégla falazat, sugárvédő fal, ELLENŐRIZENDŐ!, függőleges és vízszintes fugák kitöltése ahol hiányos

  - kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása -Q2 minőségű glettelés -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és

  lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  Fb5 Meglévő tégla falazat, vakolatfelújítás, üvegszövet tapéta, festés tervezési terület határoló fal -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló

  mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Q2 minőségű glettelés -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása -meglévő, megmaradó kerámia tégla falazat Fb6 Meglévő tégla falazat, vakolatfelújítás, üvegszövet tapéta, festéssel, másik oldalon csempézve, mosdónál -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló

  mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű, DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes

  -Sto Tex Üvegszövet Standard vagy azzal egyenértékű tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Q2 minőségű glettelés -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása

 • -meglévő égetett kerámia falazat -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása -2 rtg. (min. 1 mm vtg.) kent szigetelés az előírásoknak megfelelő geometriábanMAPEGUM WPS, MAPEBAND hajlaterősítő szalaggal -0,4 cm ragasztó MAPEI ADESILEX P9 -0,8 cm vtg. fehér csempe burkolat , max. 3 mm-es fúgával (fugázás: MAPEI ULTRACOLOR

  PLUS+MAPESIL AC a hajlatokban) 10 cm magas lábazattal, 3cm-es sugarú hajlatidommal T1 Mennyezet meglévő monolit vasbeton födém vakolt felülettel -meglévő monolit vasbeton födém -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása -Q3 minőségű glettelés -Sto Tex Classic 100 vagy azzal egyenértékű üvegfátyol tapéta( Malervlies ), Sto Tex Coll vagy azzal

  egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú

  T2 Gipszkarton álmennyezet -meglévő monolit vasbeton födém -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása -CD 27/60 0,6 mm vtg. horganyzott acél fém szerelőprofil, függesztve -12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap -Q3 minőségű glettelés -Sto Tex Classic 100 vagy azzal egyenértékű üvegfátyol tapéta( Malervlies ), Sto Tex Coll vagy azzal

  egyenértékű, oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes jól teríthető, nagy kezdeti tapadású diszperziós ragasztóval ragasztva

  -Sto Color Latex vagy azzal egyenértékű mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásállóságú, lúgálló mikrobiológiailag engedélyezett, orvosi létesítményekben is használható diszperziós festék, selyemfényű DIN 53 778 szerint súrolásálló, fertőtlenítőszerálló, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdörzsállósági fokozatú

  T3 Ásványi szálas AMF álmennyezet -meglévő monolit vasbeton födém -kb. 1,5 cm vtg. meglévő vakolat, laza, málló részek eltávolítása és pótlása -15 mm vtg. 60/60 cm-es raszterű AMF FEINSTRATOS vagy azzal egyenértékű ásványi szálas álmennyezet,

  SK 15/24 látszóbordás rendszerrel rögzítve

 • MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FOTÓI

  Leletező

  Gerenda feltárás

  Tartózkodó

  Épület kívűlről

 • TERVJEGYZÉK (külön tervsorozat)

  MEGLÉVŐ ÁLLAPOT (ÉS BONTÁSI MUNKÁK) TERVEI

  M 01 BONTÁSI TERV-ALAPRAJZ M = 1 : 50 M 02 BONTÁSI TERV-METSZET M = 1 : 50

  TERVEZETT ÁLLAPOT:

  T 01 ALAPRAJZ M = 1 : 50 T 02 ÁLMENNYEZETI TERV M = 1 : 50 T 03 METSZET M = 1 : 50 T 04 KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ M = 1 : 50 T 05 BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ M = 1 : 50

  T 06 LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ M = 1 : 50 M = 1: 25