55
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI PRILOG I DETALJAN PRIKAZ PRIORITETA I MJERA Strateški cilj Prioritet Mjera 1.Stvaranje infrastrukturn e klimatske otpornosti područja 1.1. Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastrukture 1.1.1. Riva i luke 1.1.2. Obalne ceste i lokalne prometnice 1.1.3. Protupožarne prosjeke 1.1.4. Izgradnja sportskih i društvenih objekata poput meterološke postaje i drugih 1.2. Izgradnja sustava odvodnje i zbrinjavanje otpada 1.2.1. Izgradnja mreže odvodnje otpadnih voda iz domaćinstava 1.2.2. Ugradnja pročišćivača otpadnih voda ili sustava za proizvodnju bioplina 1.2.3. Izgradnja stanice za privremeno prikupljanje i transport komunalnog otpada 1.3. Poboljšanje vodoopskrbe 1.3.1. Izgradnja vodovodne mreže u svim naseljima 1.3.2. Izgradnja vodosprema 1.3.3. Priprema i osposobljavanje alternativnih izvora pitke vode 1.4.Unaprijeđe nje energetske učinkovitosti 1.4.1. Energetska učinkovitost javnih, privatnih i gospodarskih objekata 1.4.2. Obnovljivi izvori energije 1.4.3. Otvaranje prodajnog punkta za obskrbu vozila i plovila energentima 2.Izgradnja klimatski otpornog održivog turizma 2.1. Izgradnja male turističke infrastrukture 2.1.1. Kružne staze i putevi unutar parka prirode 2.1.2. Uređenje plaža, postavljanje klupa isl. 2.1.3. Obilježavanje staza kartama, signalizacijom te 1

karlobag.hrkarlobag.hr/Karlobag_Strategija_Prilozi_finalno.docx · Web viewMarketing destinacije za IT sektor, ali i područja općenito 3.3.3. Informatizacija područja te usmjerenost

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

PRILOG I

DETALJAN PRIKAZ PRIORITETA I MJERA

Strateški cilj Prioritet Mjera1.Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

1.1. Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastrukture

1.1.1. Riva i luke1.1.2. Obalne ceste i lokalne prometnice1.1.3. Protupožarne prosjeke1.1.4. Izgradnja sportskih i društvenih objekata poput meterološke postaje i drugih

1.2. Izgradnja sustava odvodnje i zbrinjavanje otpada

1.2.1. Izgradnja mreže odvodnje otpadnih voda iz domaćinstava1.2.2. Ugradnja pročišćivača otpadnih voda ili sustava za proizvodnju bioplina1.2.3. Izgradnja stanice za privremeno prikupljanje i transport komunalnog otpada

1.3. Poboljšanje vodoopskrbe

1.3.1. Izgradnja vodovodne mreže u svim naseljima1.3.2. Izgradnja vodosprema1.3.3. Priprema i osposobljavanje alternativnih izvora pitke vode

1.4.Unaprijeđenje energetske učinkovitosti

1.4.1. Energetska učinkovitost javnih, privatnih i gospodarskih objekata1.4.2. Obnovljivi izvori energije1.4.3. Otvaranje prodajnog punkta za obskrbu vozila i plovila energentima

2.Izgradnja klimatski otpornog održivog turizma

2.1. Izgradnja male turističke infrastrukture

2.1.1. Kružne staze i putevi unutar parka prirode2.1.2. Uređenje plaža, postavljanje klupa isl.2.1.3. Obilježavanje staza kartama, signalizacijom te pametnim oznakama2.1.4. Poticanje stanovništva na pružanje dodatnih usluga duž staza2.1.5. Izgradnja i postavljanje male turističke infrastrukture

2.2. Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponude

2.2.1. Kreiranje turističkih programa, sadržaja i ponude održivog i zdravstvenog turizma s naglaskom na otpornost na klimatske promjene2.2.2. Lokalna i umjetnička znanja i vještine kao prodrška održivom turizmu2.2.3. Zabavna i sportska događanja u uvjetima klimatske otpornosti2.2.4. Kreiranje i revitalizacija prepoznatljivih kulturnih i gastro

1

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

proizvoda2.2.5. Prirodna i kulturna baština u funkciji održivog turizma

2.3. Informiranje, educiranje i marketing

2.3.1. Umrežavanje lokalnih dionika kroz program INTEGRA LIKA 2020 kao i s vanjskim interesnim skupinama i mrežama2.3.2. Jačanje turističkih kapaciteta putem različitih oblika informiranja i obuke

2.4. Poljoprivreda i proizvodnja hrane kao podrška održivom turizmu

2.4.1. Razvoj novih poljoprivrednih praksi usmjerenih k integralnoj i ekološkoj poljoprivredi

3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

3.1. Jačanje diverzifikacije MSP

3.1.1. Kreativni razvoj poslovnih mogućnosti3.1.2. Osnivanje poduzetničkog inkubatora3.1.3. Poticanje uvođenja zelenih tehnologija u poslovanje3.1.4. Poduzetnički sajmovi za razvoj prilika za poslovne susrete

3.2. Umreževanje poslovnih i javnih subjekata

3.2.1. Uspostava mreže gradova i općina prijatelja3.2.2. Uspostava jamstvenih fondova, zaklada i sličnih financijskih mehanizama3.2.3. Partnerski susreti s domaćim i međunarodnim gospodarskim i znanstvenim institucijama

3.3. Zapošljavanje visoko obrazovanog kadra

3.3.1. Samozapošljavanje3.3.2. Marketing destinacije za IT sektor, ali i područja općenito3.3.3. Informatizacija područja te usmjerenost razvoja k “pametnim gradovima” uz razvoj primjerene informatičke infrastrukture poput platformi i drugogIT umrežavanje unutar i izvan područja Općine

4. Jačanje društvene infrastrukture

4.1. Izgradnja kapaciteta javnog sektora za učinkovito upravljanje klimatski otpornim razvojem područja

4.1.1. Krizni menadžment4.1.2. Upravljanje imovinom Općine4.1.3. Osnivanje lokalne razvojne institucije ili tijela za izgradnju klimatski otpornog gospodarstva4.1.4. Twinning – savjetodavne usluge zaposlenika javnog sektora iz EU s

2

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

iskustvom u području izgradnje ekološke i/ili klimatske otpornosti

4.2. Jačanje civilnog društva

4.2.1. Poticanje osnivanja udruga 4.2.2. Umrežavanje civilnog društva4.2.3. Uključivanje u međunarodne mreže i asocijacije

4.3. Jačanje kapaciteta javnog sektora

4.3.1. Jačanje kapaciteta obrazovanjem4.3.2. Izrada programa razvoja turizma4.3.3. Tisak informativnih i obrazovnih materijala na različitim medijima i dijeljenje informacija putem društvenih mreža

3

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Detaljna razrada prioritetnih aktivnosti

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.1. Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastruktureMjera 1.1.1. Riva i lukeCilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

izgradnju i održavanje infrastrukture za povećanje sigurnosti stanovništva i gostiju. Cilj obuhvaća aktivnosti poput izrade potrebne dokumentacije za izgradnju objekata, poput studija izvodljivosti, analiza, projektne dokumentacije, snimanja stanja i slično te izgradnju uz provedbu „zelene“ javne nabave.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba usluga i radova

Nositelji Županija, Općina Karlobag, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Izrađena dokumentacija, provedena javna nabava, gradnja

objekataFinanciranje ESI fondovi

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.1. Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastruktureMjera 1.1.2. Obalne ceste i lokalne prometniceCilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

izgradnju i održavanje infrastrukture za povećanje sigurnosti stanovništva i gostiju. Cilj obuhvaća aktivnosti poput izrade potrebne dokumentacije za izgradnju objekata, poput studija izvodljivosti, analiza, projektne dokumentacije, snimanja stanja i slično te izgradnju uz provedbu „zelene“ javne nabave.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba usluga i radova

Nositelji Županija, Općina Karlobag, , PP, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Izrađena dokumentacija, provedena javna nabava, gradnja

objekataFinaciranje ESI fondovi

4

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.1. Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastruktureMjera 1.1.3. Protupožarne prosjeke

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz izgradnju i održavanje protupožarnih šumskih prosjeka za povećanje sigurnosti stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina KarlobagKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Duljina prosjekaFinaciranje ESI fondovi,

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.1. Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastruktureMjera 1.1.4. Izgradnja sportskih i društvenih objekata poput meteorološke

postaje i drugog

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz izgradnju i održavanje objekata društvene infrastrukture za povećanje kvalitete života stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Površina izgrađenih sportskih i društvenih objekataFinaciranje ESI fondovi

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.2. Izgradnja sustava odvodnje i zbrinjavanje otpadaMjera 1.2.1. Izgradnja mreže odvodnje otpadnih voda iz domaćinstava

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

5

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

izgradnju i održavanje sustava za uklanjanje otpadnih produkata radi povećanja i održavanja zdravstvene sigurnosti stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Duljina i rasprostranjenost mrežeFinaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.2. Izgradnja sustava odvodnje i zbrinjavanje otpadaMjera 1.2.2. Ugradnja pročišćivača otpadnih voda ili sustava za proizvodnju

bioplina

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz izgradnju i održavanje sustava za uklanjanje otpadnih produkata radi povećanja i održavanja zdravstvene sigurnosti stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Količina obrađene otpadne vode primjerenih vrijednosti BPK i

KPKFinaciranje PRR M 4.1

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.2. Izgradnja sustava odvodnje i zbrinjavanje otpadaMjera 1.2.3. Izgradnja stanice za privremeno prikupljanje i transport

komunalnog otpadaCilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

izgradnju i održavanje sustava za uklanjanje otpadnih produkata radi povećanja i održavanja zdravstvene sigurnosti stanovništva i gostiju. U slučaju izgradnje bioplinskog postrojenja sav otpad

6

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

može biti obrađen i pretvoren u bioplin. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Masa prikupljenog otpada, masa selektivno prikupljenog otpadaFinaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.3. Poboljšanje vodoopskrbeMjera 1.3.1. Izgradnja vodovodne mreže u svim naseljimaCilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

izgradnju i održavanje sustava za opskrbu pitkom vodom radi povećanja i održavanja zdravstvene sigurnosti stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Duljina i pokrivenost područja mrežom, broj priključakaFinaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.3. Poboljšanje vodoopskrbeMjera 1.3.2. Izgradnja vodospremaCilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

izgradnju i održavanje sustava za opskrbu pitkom vodom radi povećanja i održavanja zdravstvene sigurnosti stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

7

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Broj vodospremaFinaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.3. Poboljšanje vodoopskrbeMjera 1.3.3. Priprema i osposobljavanje alternativnih izvora pitke vode

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz izgradnju i održavanje sustava za opskrbu pitkom vodom radi povećanja i održavanja zdravstvene sigurnosti stanovništva i gostiju. Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji HŠ, PP, Općina Karlobag, LSŽ, ministarstvaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Dobavni kapacitet, pokrivenost potreba područja u vršnim

uvjetimaFinaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.4. Unaprijeđenje energetske učinkovitosti

Mjera 1.4.1. Energetska učinkovitost javnih, privatnih i gospodarskih objekata

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz očuvanje topline u objektima postavljenjem primjerene debljine izolacije, korištenjem odgovarajućih građevnih materijala prilikom gradnje novih objekata te uvođenje obnovljivih izvora energije.Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba

8

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Provedba radovaNositelji Općina Karlobag, LSŽ, ministarstva, agencije i fondoviKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori % ostvarene uštede energije, broj objekata unutar sektora

Finaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.4. Unaprijeđenje energetske učinkovitosti

Mjera 1.4.2. Obnovljivi izvori energijeCilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz

očuvanje topline u objektima postavljenjem primjerene debljine izolacije, korištenjem odgovarajućih građevnih materijala prilikom gradnje novih objekata te uvođenje obnovljivih izvora energije.Ovaj cilj sadrži i izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji Općina Karlobag, LSŽ, PP, ministarstva, agencije i fondoviKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Jakost, snaga i količina ukupno proizvedene energije iz

obnovljivih izvora prema vrsti

Finaciranje EFRD

Cilj 1. Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Prioritet 1.4. Unaprijeđenje energetske učinkovitosti

Mjera 1.4.3. Otvaranje prodajnog punkta za obskrbu vozila i plovila energentima energentima (plin, nafta, benzin, električna energija)

Cilj mjere Ovime se namjerava postići klimatska otpornost područja kroz jačanje energetske samo-održivosti koja je iznimno važna u lošim vremenim uvjetima. Ovaj cilj obuhvaća izradu potrebne dokumentacije te provedbu radova.

9

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji Općina Karlobag, LSŽ, ministarstva, agencije i fondoviKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Količine isporučenih energenata

Finaciranje PRR M 4.1., EFRD

Strateški cilj 1: Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja - Pokazatelji

R.b.

Prioritet Jedinica Početno stanje

pokazatelja

Ciljana vrijednost pokazatelj

a 2020. godine

Učestalost

praćenja

Izvor

1.1.

Izgradnja i održavanje obalne komunalne infrastrukture

metar 0 ? godišnje Općina Karlobag

1.2.

Izgradnja postrojenja za proizvodnju bioplina

dokumentacija0

? godišnje Općina Karlobag

1.3.

Poboljšanje vodoopskrbe

% pokrivenosti potreba; smanjenje gubitaka iz mreže (%)

88

0

100

50

godišnje Općina Karlobag

1.4.

Energetska učinkovitost

Smanjenje toplinskih gubitaka (%)

0 20

Strateški cilj 2: Izgradnja klimatski otpornog održivog turizma

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.1. Izgradnja male turističke infrastruktureMjera 2.1.1. Kružne staze i putevi unutar parka prirodeCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma,

10

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone, a obuhvaća kreiranje staza i puteva pogodnih za bikere, bicikle te pješačke staze.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Duljina staza u km

Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.1. Izgradnja male turističke infrastruktureMjera 2.1.2. Uređenje plaža, postavljanje klupa i sličnoCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Duljina uređenih plaža u m; kategorija plaža

Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.1. Izgradnja male turističke infrastruktureMjera 2.1.3. Obilježavanje staza kartama, signalizacijom te pametnim

oznakamaCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

11

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Aktivnosti Izrada potrebnih studija i analizaIzrada projektne dokumentacijeIzrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu i njezina provedba Provedba radova

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Broj postavljenih oznaka, posebice 'pametnih' kodova

Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.1. Izgradnja male turističke infrastruktureMjera 2.1.4. Poticanje stanovništva na pružanje dodatnih usluga duž stazaCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Ostvarivanje poticaja za pružanje raznovrsnih turističkih usluga duž turističkih ruta

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Broj i vrsta usluga

Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.1. Izgradnja male turističke infrastruktureMjera 2.1.5. Izgradnja i postavljanje male turističke infrastruktureCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma izgradnjom potrebne male turističke infrastrukture.

Aktivnosti Jnabava usligaIzrada dokumentacijeIzgradnja i opremanje male turističke infrastrukture

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Broj i vrsta usluga

Finaciranje EFRD

12

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.2. Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponudeMjera 2.2.1. Kreiranje turističkih programa, sadržaja i ponude održivog i

zdravstvenog turizma s naglaskom na otpornost na klimatske promjene

Cilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Kreiranje partnerskih programa s Parkom prirode VelebitIzrada novih programa, sadržaja i ponude održivog turizma s naglaskom na otpornost na klimatske promjeneIzrada Programa razvoja turizmaStvaranje brenda „Klimatski otporno područje“

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Raznovrsnost turističkih programa, zadovoljstvo gostiju i

poslovnih subjekata u turizmuFinaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.2. Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponudeMjera 2.2.2. Lokalna i umjetnička znanja i vještine kao prodrška održivom

turizmuCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Prikupljanje i prilagodba tradicionalnih lokalnih znanja, vještina i priča za potrebe turizmaSuradnja sa znanstvenim institucijama

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Raznovrsnost turističkih programa, zadovoljstvo gostiju i

poslovnih subjekata u turizmuFinaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.2. Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponude

13

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Mjera 2.2.3. Zabavna i sportska događanja u uvjetima klimatske otpornostiCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Osmišljavanje zabavnih programa putem natječajaPokretanje eko-festivala i festivala bureGastro sajam

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PP, Ministarstvo turizmaKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Raznovrsnost turističkih programa, broj posjetitelja,

zadovoljstvo gostiju, povećanje prihoda poslovnih subjekata Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.2. Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponudeMjera 2.2.4. Kreiranje prepoznatljivih lokalnih kulturnih i gastro proizvoda

proizvodaCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Osmišljavanje i promidžba lokalnih suvenira putem natječajaRevitalizacija autohtonih kulturnih i gastro proizvodaPoticanje suvremenih oblika kulturnog stvaralaštva

Nositelji Općina Karlobag, TZKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Zadovoljstvo gostiju, povećanje prihoda poslovnih subjekata Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.2. Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponudeMjera 2.2.5. Prirodna i kulturna baština u funkciji održivog turizmaCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire diverzifikaciju turističke ponude (poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma te osmišljavanje koncepta klimatski otpornog turizma) te omogućava produljenje turističke sezone.

Aktivnosti Priprema i razvoj projektne dokumentacije

14

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Provedba radova i uslugaNositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Prijavljeni projektni prijedlozi za obnovu i održavanje baštine,

iznos ostvarenih sredstavaFinaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.3. Informiranje, educiranje i marketingMjera 2.3.1. Umrežavanje lokalnih dionika kroz program INTEGRA LIKA

2020 kao i s vanjskim interesnim skupinama i mrežamaCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire informiranje gostiju i turističkih agencija o posebnosti i atraktivnosti područja. Ostvarivanjem kontakata s međunarodnim čimbenicima u sektorima poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma i drugih posebnih vrsta turizma proširuje se turistička sezona i povećava lokalna održivost.Uključenjem u programske aktivnosti INTEGRA LIKA 2020 omogućit će se samoodrživost lokalnim dionicima.

Aktivnosti Sudjelovanje u aktivnostima projekta INTEGRA LIKA 2002Izrada i održavanje interaktivne web stranice TZ i svih popularnih društvenih mrežaPovezivanje i suradnja s međunarodnim touroperatorima za posebne vrste turizmaPoticanje turističkih agencija za osmišljavanje turističkih paketa i dovođenje gostijuTiskovine i karte područja Stvaranje brenda „Klimatski otporno područje“

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽ, PPKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Broj ostvarenih kontakata, povećanje prihoda lokalnih poslovnih

subjekata Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.3. Informiranje, educiranje i marketingMjera 2.3.2. Jačanje turističkih kapaciteta putem različitih oblika

informiranja i obukeCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Ova mjera podupire informiranje gostiju i turističkih agencija o posebnosti i atraktivnosti područja. Ostvarivanjem kontakata s međunarodnim čimbenicima u

15

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

sektorima poput zdravstvenog turizma, avanturizma, ekoturizma i drugih posebnih vrsta turizma proširuje se turistička sezona i povećava lokalna održivost.

Aktivnosti Informiranje i educiranje iznajmljivačaPoticanje mlađih osoba na pružanje usluga smještajaPoticaji za podizanje kvalitete smještajaOsnivanje difuznih hotela i alternativnih vrsta smještaja

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo i turistiIndikatori Broj ostvarenih poticaja, broj sudionika na edukacijama, udio

mlađe populacije u vlasničkoj strukturi iznajmljivača, povećanje prihoda lokalnih poslovnih subjekata

Finaciranje EFRD

Cilj 2. Izgradnja klimatski otpornog održivog turizmaPrioritet 2.4. Poljoprivreda i proizvodnja hrane kao podrška održivom

turizmuMjera 2.4.1. Ekološka i integrirana proizvodnja hraneCilj mjere Klimatski otporno područje predstavlja jedinstvenu prodajnu

priliku za privlačenje ljubitelja prirode i ekološki/klimatski osviještenih pojedinaca. Poljoprivrednom proizvodnjom prehrambenih proizvoda se osim pružanja zanimljive, autohtone ponude ujedno ostvaruje održivost područja.

Aktivnosti Razvoj novih poljoprivrednih praksi usmjerenih k integralnoj i ekološkoj poljoprivrediPoticanje proizvodnje ljekovitog i aromatičnog biljaPoticanje proizvodnje mlijeka, sira i mesaPoticanje proizvodnje meda i na medu temeljenih proizvodaPoticanje i prerada proizvoda ostalih vrsta biljaka i životinja Informiranje i educiranje proizvođača o ekološkoj proizvodnjiPoticaji za otvaranje (ne)specijaliziranih trgovina

Nositelji Općina Karlobag, TZ, LSŽKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo, OPGIndikatori Broj ostvarenih poticaja, broj i vrsta novih proizvoda, povećanje

prihoda lokalnih poslovnih subjekata Finaciranje EFRD

Strateški cilj 2: Izgradnja klimatski otpornog održivog turizma

R.b.

Prioritet Jedinica Početno stanje

pokazatelja

Ciljana vrijednost pokazatelj

a 2020. godine

Učestalost

praćenja

Izvor

2.1 Izgradnja Broj uređenih plaža i 1 ? godišnje Općina

16

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

. male turističke infrastrukture

duljina u (m) Karlobag

2.2.

Poboljšanje programa i sadržaja turističke ponude

Povećanje prihoda poslovnih subjekata na području Općine Karlobag

/ 5% godišnje Općina Karlobag

2.3.

Obnova kulturne baštine

Iznos realiziranih sredstava

0 7.5 mil.kn 2020. Općina Karlobag

2.4.

Ekološka i integrirana proizvodnja hrane

Povećanje broja proizvođača hrane (OPG)

8

Strateški cilj 3: Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih

tehnologija i energetske učinkovitosti

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.1. Jačanje diverzifikacije MSPMjera 3.1.1. Kreativni razvoj poslovnih mogućnostiCilj mjere Ovisnost gospodarstva o malom broju gospodarskih djelatnosti

vodi do ugroze poslovanja i radnih mjesta u takvim područjima. Stoga je potrebno razviti brojne gospodarske aktivnosti kako bi se smanjili rizici i ovisnost o malom broju gospodarskih grana.

Aktivnosti Edukacija o kreativnom razvoju poslaIzrada promidžbenih materijalaStručna putovanja za buduće poduzetnikeNagrađivanje najinovativnijih rješenja – proizvoda i usluga

Nositelji Općina Karlobag, LSŽKorisnici Stanovništvo, gospodarstvo Indikatori Broj ostvarenih poticaja, broj sudionika na edukacijamaFinaciranje EFRD

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.1. Jačanje diverzifikacije MSPMjera 3.1.2. Osnivanje poduzetničkog inkubatoraCilj mjere Ovisnost gospodarstva o malom broju gospodarskih djelatnosti

vodi do ugroze poslovanja i radnih mjesta u takvim područjima. Stoga je potrebno razviti brojne gospodarske aktivnosti kako bi

17

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

se smanjili rizici i ovisnost o malom broju gospodarskih grana.Aktivnosti Izrada studije isplativnosti

Izrada natječajne dokumentacijeIzgradnja, opremanje i otvaranje inkubatoraPoticajne mjerre za mlade posuzetnike u inkubatoru

Nositelji Općina Karlobag, LSŽKorisnici GospodarstveniciIndikatori Broj ostvarenih poticaja, broj sudionika, dokumentacijaFinaciranje EFRD, Općina Karlobag

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.1. Jačanje diverzifikacije MSPMjera 3.1.3. Poticanje uvođenja zelenih tehnologija u poslovanjeCilj mjere Ovisnost gospodarstva o malom broju gospodarskih djelatnosti

vodi do ugroze poslovanja i radnih mjesta u takvim područjima. Stoga je potrebno razviti brojne gospodarske aktivnosti kako bi se smanjili rizici i ovisnost o malom broju gospodarskih grana.

Aktivnosti Izrada programa poticanja uvođenja zelenih tehnologija u poslovanjeEdukacija o zelenim tehnologijamaPoticanje nabave zelenih tehnologija u poslovnim procesima

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo Indikatori Broj ostvarenih poticaja, broj sudionika na edukacijama,

ostvarene uštedeFinaciranje EFRD

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.2. Umreževanje poslovnih i javnih subjekataMjera 3.2.1. Uspostava mreže gradova i općina prijateljaCilj mjere Čvrste veze grade drušvo i poslovnu kulturu, stoga je neophodno

uspostaviti snažne mreže unutar i izvan područja općine kako bi poslovni subjekti bili snažniji oduprijeti se tržišnim fluktuacijama.

Aktivnosti Identifikacija prikladnih JLS na području EUPovezivanje i suradnja s EU JLSZajednička izrada projektnih prijedloga

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo Indikatori Broj ostvarenih poticaja, broj sudionika na edukacijamaFinaciranje EFRD

18

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.2. Umreževanje poslovnih i javnih subjekataMjera 3.2.2. Uspostava jamstvenih fondova, zaklada i sličnih financijskih

mehanizamaCilj mjere Čvrste veze grade drušvo i poslovnu kulturu, stoga je neophodno

uspostaviti snažne mreže unutar i izvan područja općine kako bi poslovni subjekti bili snažniji oduprijeti se tržišnim fluktuacijama.

Aktivnosti Pronalazak financijskih rješenja za jamstveni fond za poduzetnikeIdentifikacija kriterija za dodjelu sredstava iz jamstvenog fondaDodjela, praćenje provedbe Osiguranje kontinuiteta jamstvenog fonda Osnivanje zaklada i sličnih financijskih mehanizama

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo Indikatori Broj ostvarenih poticaja, iznos ukupno dodijeljenih jamstavaFinaciranje EFRD, drugi izvori

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.2. Umreževanje poslovnih i javnih subjekataMjera 3.2.3. Partnerski susreti s domaćim i međunarodnim gospodarskim i

znanstvenim institucijamaCilj mjere Čvrste veze grade drušvo i poslovnu kulturu, stoga je neophodno

uspostaviti snažne mreže unutar i izvan područja općine kako bi poslovni subjekti bili snažniji oduprijeti se tržišnim fluktuacijama.

Aktivnosti Identifikacija razvojnih znanstveno-istraživačkih projekataPrijava i provedba projekataFormiranje klastera na području LSŽ

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Broj uključenih subjekataFinaciranje EFRD, OBZOR 2020

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.3. Zapošljavanje visoko obrazovanog kadraMjera 3.3.1. SamozapošljavanjeCilj mjere Posao je najednostavnije sredstvo za privlačenje stanovništva.

Stoga je potrebno osigurati radna mjesta kako bi se privukla radna snaga iz drugih područja, koja je k tome, visoko obrazovana, posebice iz područja IT sektora.

19

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Aktivnosti Educiranje i informiranje nezaposlenih o mogućnostima samozapošljavanjaPoticaji za nova radna mjesta Poticaji za pokretanje IT poslovnih subjekata

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Broj dodijeljenih poticajaFinaciranje ESF

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.3. Zapošljavanje visoko obrazovanog kadraMjera 3.3.2. Marketing destinacije za IT sektor, ali i područje općenitoCilj mjere Posao je najednostavnije sredstvo za privlačenje stanovništva.

Stoga je potrebno osigurati radna mjesta kako bi se privukla radna snaga iz drugih područja, koja je k tome, visoko obrazovana, posebice iz područja IT sektora.

Aktivnosti Izrada programa prihvata mladih obitelji i mladih stručnjakaInformiranje putem medija i interneta o mogućnostima koje Karlobag pruža za mlade obiteljiTisak i distribucija informativnih materijala i mogućnosti rada i življenja na području OpćineProgram prihvata mladih obitelji i mladih stručnjaka

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Broj dodijeljenih poticajaFinaciranje ESF

Cilj 3. Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

Prioritet 3.3. Zapošljavanje visoko obrazovanog kadraMjera 3.3.3. Informatizacija područja te usmjerenost razvoja k “pametnim

gradovima” uz razvoj primjerene informatičke infrastrukture poput platformi i drugog

Cilj mjere Posao je najednostavnije sredstvo za privlačenje stanovništva. Stoga je potrebno osigurati radna mjesta kako bi se privukla radna snaga iz drugih područja, koja je k tome, visoko obrazovana, posebice iz područja IT sektora. Uvođenjem SMART tehnologija olakšava se poslovanje gospodarskom i javnom sektoru te građanima.

Aktivnosti Informatizacija područja te usmjerenost razvoja k “pametnim gradovima”IT umrežavanje unutar i izvan područja općine Uvođenje sustava SMARTPostavljanje platformi za suradnju unutar i izvan lokalnog

20

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

područjaNositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Povezanost, brzina i ušteda vremena te resursa, sigurnost Finaciranje ESF, EFRD

Strateški cilj 3: Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih

tehnologija i energetske učinkovitosti

R.b.

Prioritet Jedinica Početno stanje

pokazatelja

Ciljana vrijednost pokazatelj

a 2020. godine

Učestalost

praćenja

Izvor

3.1.

Jačanje diverzifikacije MSP

Broj uključenih poslovnih subjekata

0 12 godišnje Općina Karlobag

3.2.

Umrežavanje poslovnih i javnih subjekata

Broj uključenih poslovnih subjekata

0 6 godišnje Općina Karlobag

3.3.

Zapošljavanje visoko

obrazovanog kadra

Povezanost unutar područja Općine

0 >10% godišnje povećanje

Općina Karlobag

Strateški cilj 4: Jačanje društvene infrastrukture

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.1. Izgradnja kapaciteta javnog sektora za učinkovito upravljanje

klimatski otpornim razvojem područjaMjera 4.1.1. Krizni menadžmentCilj mjere Preduvjet izgradnje otpornog društva su unaprijed razvijen plan

aktivnosti koji definira opasnosti i rizike te načine djelovanja preventivne i korektivne, educirano stanovništvo i uvježbani svi značajni društveni akteri. Budući da je turizam jedna od prihodovno najjačih gospodarskih djelatnosti u koju je uključen značajan broj stanovnika/iznajmljivača, potrebno je dodatno pojačati kapacitete zaposlenika turističke zajednice novim kadrovima kao i edukacijama o ekološkom i održivom turizmu te klimatskim promjenama.

Aktivnosti Izrada plana kriznog upravljanja s definiranim ulogama društvenih akteraIdentifikacija preventivnih mjera za spriječavanje pojave klimatskih rizika

21

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Operativno planiranje za uklanjanje posljedica odnosno štetaInformiranje i educiranje javnog sektora za upravljanjen u kriznim uvjetimaUključivanje lokalnih dionika u dijelove procesa i edukaciju

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Izrađeni dokumenti, provedene edukacije dionikaFinaciranje ESF, EFRD

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.1. Izgradnja kapaciteta javnog sektora za učinkovito upravljanje

klimatski otpornim razvojem područjaMjera 4.1.2. Upravljanje imovinomCilj mjere Brojna je imovina na području Općine Karlobag u vlasništvu

države kojom upravlja DUUDI ili ministarstva, a koja bi trebala uskoro biti dodijeljena Općini Karlobag. Stoga je potrebno provesti učinkovito upravljanje postojećom i novo-dodijeljenom imovinom.

Aktivnosti Izrada registra imovine u vlasništvu općine i ocjena stanjaIzrada detaljnog plana upravljanjaOtvaranje natječaja i dodjela ugovora poslovnim subjektima za korištenje ili kupovinu nekretnina Održavanje i monitoring korištenja imovine

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Izrađeni dokumenti, dodijeljeni ugovoriFinaciranje EFRD

Cilj 4. Jačanje društvene infrastruKturePrioritet 4.1. Izgradnja kapaciteta javnog sektora za učinkovito upravljanje

klimatski otpornim razvojem područjaMjera 4.1.3. Osnivanje lokalne razvojne institucije ili tijela za izgradnju

klimatski otpornog gospodarstvaCilj mjere Posebnost područja Općine Karlobag, snažan zaokret k zelenim

tehnologijama i izgradnji klimatske otpornosti zahtijevaju poseban tim koji će razvijati specifična znanja i vještine potrebne za implementaciju Strategije i prilagodbu gospodarstva klimatskoj otpornosti.

Aktivnosti Odluka o osnivanjuIzrada osnivačkih akataZapošljavanje i početak radaDonošenje programa rada i potrebnih edukacijaIzrada detaljnih planova prilagodbe klimatskim politikama i izgradnje klimatske otpornosti

Nositelji Općina Karlobag

22

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Korisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Izrađeni dokumenti, osnovano tijelo za lokalni razvojFinaciranje ESF, EFRD

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.1. Izgradnja kapaciteta javnog sektora za učinkovito upravljanje

klimatski otpornim razvojem područjaMjera 4.1.4. Twinning – savjetodavne usluge zaposlenika javnog sektora iz

EU s iskustvom u području izgradnje ekološke i/ili klimatske otpornosti

Cilj mjere Uvođenje velikog broja novih elemenata u strateški dokument možeizazvati poteškoće prilikom njihove provedbe ako se javni sector ne pripremi na odgovarajući način. Ova mjera ima namjeru ojačati kapacitete javnog sektora suradnjom s JLS ili TZ iz gradova ili općina EU s kojima je uspostavljena suradnja. Twinning predviđa boravak djelatnika EU JLS tijekom 6 ili 12 mjeseci u Općini Karlobag, koji pomaže razradi aktivnosti usmjerenih na izgradnju klimatske otpornosti.

Aktivnosti Identifikacija potreba JLS ili TZ za twinning uslugamaIzrada plana radaObjava i odabir twinning stručnjakaSuradnja i izvještavanje

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Izrađeni dokumenti, provedene edukacijeFinaciranje ESF

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.2. Jačanje civilnog društvaMjera 4.2.1. Poticanje osnivanja udruga Cilj mjere Snaga lokalnih zajednica se uobičajeno definira brojem i

aktivnošću organizacija civilnog društva te istaknutih pojedinaca. Nedostatak motivacije stanovništva za uključivanje u aktivnosti udruga i klubova ukazuje na usporenu društvenu dinamiku te smanjenu sposobnost rješavanja društvenih izazova. Stoga je neophodno osigurati sredstva za jačanje civilnog društva na području Općine Karlobag.

Aktivnosti Motiviranje stanovništva na osnivanje udruga s posebnim naglaskom na mlade, žene i roditeljeDodjela poticaja novo-osnovanim udrugamaInformiranje i educiranje stanovništva o važnosti civilnog društva Poticaji za zapošljavanje u udrugama

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ

23

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Indikatori Provedene edukacije, osnovane udrugeFinaciranje ESF

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.2. Jačanje civilnog društvaMjera 4.2.2. Umrežavanje civilnog društvaCilj mjere Snaga lokalnih zajednica se uobičajeno definira brojem i

aktivnošću organizacija civilnog društva te istaknutih pojedinaca. Nedostatak motivacije stanovništva za uključivanje u aktivnosti udruga i klubova ukazuje na usporenu društvenu dinamiku te smanjenu sposobnost rješavanja društvenih izazova. Stoga je neophodno osigurati sredstva za jačanje civilnog društva na području Općine Karlobag.

Aktivnosti Stvaranje mreža neprofitnog sektora u županiji i širePromicanje neformalnog i cjeloživotnog učenjaTransfer znanja između različitih područja u neprofitnom sektoru, geografski i sektorskiSudjelovanje na konferencijama, skupovima i događanjima partnerskih organizacija

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Uključenost u mreže, aktivnosti i projekti realizirani putem

mrežaFinaciranje ESF

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.2. Jačanje civilnog društvaMjera 4.2.3. Uključivanje u međunarodne mreže i asocijacije

Cilj mjere Snaga lokalnih zajednica se uobičajeno definira brojem i aktivnošću organizacija civilnog društva te istaknutih pojedinaca. Njihovu samoodrživost podržava sustav mreža i asocijacija koje se nalaze izvan područja Općine i LSŽ. Razmjenom znanja i mogućnosti povećavaju se potencijali cijelog područja.

Aktivnosti Transfer znanja putem mailing lista i mrežaSudjelovanej u projektima i programima u svostvu partneraSudjelovanje u međunarodnim tijelima i procesima odlučivanja

Nositelji Općina KarlobagKorisnici NVO, Općina, TZIndikatori Uključenost u mreže, aktivnosti i projekti realizirani putem

mrežaFinaciranje ESF

24

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.3. Jačanje kapaciteta javnog sektoraMjera 4.3.1. Jačanje kapaciteta obrazovanjemCilj mjere Kvaliteta usluga koje javni sektor pruža stanovništvu značajno

ovisi o informiranosti i educiranosti djelatnika za rješavanje problema u zajednici te stvaranje poticajnog okruženja za razvoj gospodarstva kao i kvalitete života stanovništva. Stoga je potrebno pojačanje, posebice u sektoru pripreme i izrade projektnih prijedloga te osmišljavanja turističkog razvoja.

Aktivnosti Edukacija o upravljanju projektnim ciklusomEdukacija o razvoju turističke destinacijeUvođenje sustava kvalitete ISO 9001 Organiziranje stručnih ekskurzija područjima koja grade klimatsku otpornostOrganiziranje stručnih i znanstvenih skupova te primjera dobre prakseGostujuća predavanja

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Broj prijavljenih projektnih projedloga, realizirani iznosFinaciranje ESF

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.3. Jačanje kapaciteta javnog sektoraMjera 4.3.2. Izrada programa razvoja turizma

Cilj mjere Kvaliteta turističkih usluga koje se pružaju gostima uvelike ovisi o razvojnim turističkim programima koji definiraju okvir za izgradnju lokalne prepoznatljivosti. Ovom mjerom se potiče izrada različite potrebne dokumetacije, studija i projekata kojima je cilj izrada programa razvoja turizma na području Općine Karlobag.

Aktivnosti Komunikacijska strategijaAnketiranje poduzetnika Anketiranje gostijuAnketiranje iznajmljivačaIstraživanje putem fokusnih skupinaValorizacija turističkih resursa Izrada programa upravljanja turističkim razvojem

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Broj posjeta na društvenim mrežama, broj tiskanih i podijeljenih

materijalaFinaciranje ESF

25

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Cilj 4. Jačanje društvene infrastrukturePrioritet 4.3. Jačanje kapaciteta javnog sektoraMjera 4.3.3. Tisak informativnih i obrazovnih materijala na različitim

medijima i dijeljenje informacija putem društvenih mreža

Cilj mjere Kvaliteta usluga koje javni sektor pruža stanovništvu značajno ovisi o informiranosti i educiranosti djelatnika za rješavanje problema u zajednici te stvaranje poticajnog okruženja za razvoj gospodarstva kao i kvalitete života stanovništva. Ovom mjerom se potiče izrada različite potrebne dokumetacije, studija i projekata kojima je cilj pobošljanje rada javnog sektora.

Aktivnosti Medijska strategijaTisak letaka, brošuraDruštvene mreže

Nositelji Općina KarlobagKorisnici Gospodarstvo, Općina, TZ Indikatori Broj posjeta na društvenim mrežama, broj tiskanih i podijeljenih

materijalaFinaciranje ESF

Strateški cilj 4: Jačanje društvene infrastrukture

R.b.

Prioritet Jedinica Početno stanje

pokazatelja

Ciljana vrijednost pokazatelj

a 2020. godine

Učestalost

praćenja

Izvor

4.1.

Krizni menadžment

Osposobljenost stanovništva i institucija za postupanje u kriznim uvjetima

2 60 godišnje Općina Karlobag

4.2.

Jačanje civilnog društva

Broj udruga za razvoj civilnog društva, culture, zaštite okoliša i slično

2 8 godišnje Općina Karlobag

4.3.

Jačanje kapaciteta javnog sektora

Dostupnost informacija na društvenim mrežama s obzirom na broj i vrstu mreža

1 14 godišnje povećanje

Općina Karlobag

26

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Horizontalni prioritetiPrioritet H1: Obrazovanje lokalnih dionika o klimatskim promjenama i klimatskoj

otpornostiOpis Izgradnja klimatske otpornosti uvelike ovisi o pripremljenosti lokalnih

dionika da se nose s posljedicama globalnog zatopljenja u svim njihovim pojavnim oblicima. Stoga je edukacija ključni korak kojim se gradi lokalna otpornost.

Mjere Praćenje trenda klimatskih promjenaUpravljanje rizicimaPodrška aktivnostima koje ublažavaju klimatske promjene

Prioritet H2: Održavanje uključivosti svih dionika u društvenu zajednicuOpis Depopulacija područja Općine Karlobag zahtijeva ozbiljnu brigu oko

naseljavanja novih obitelji i pojedinaca, posebice mladih osoba. Susretljivost i gostoljubivost stanovništva Općine su već poznate činjenice, no, ovime se želi osigurati kontinuitet otvorenosti i prihvaćanja drugih i možda siromašnih osoba ili drugačije marginaliziranih.

Mjere Promicanje socijalnog uključivanjaEdukacija o multikulturalnostiPoticanje volonterstva

Prioritet H3: Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara

Opis Turizam kao dominantna gospodarska djelatnost kojom se bavi najveći dio stanovnika Općine počiva na prirodnim ljepotama i kulturnoj baštini područja. S namjerom njihovog očuvanja, ali i održivog korištenja preporuča se provedba aktivnosti koje potdižu razinu svijesti lokalnih dionika o važnosti prirodne i kulturne baštine.

Mjere Inventarizacija i valorizacija prirodnih i kulturnih dobaraIzrada kreativnih programa cjelogodišnjeg korištenja i održavanja dobaraInvestiranje u zaštitu prirodnih i kulturnih dobaraEdukacija dionika

27

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Popis projekata (dopunjavati kontinuirano)

Prioritet Naziv i opis projekta Indikativni iznos Izvor sredstavaP 1.1. Izgradnja valobrana 2 mil.kn EFRDP 1.1. Izgradnja polivalentne dvorane 10 mil. kn EFRD, LSŽ, Općina

KarlobagP 1.2. Izrada dokumentacije za

postrojenje za proizvodnju bioplina

200.000 kn EFRD

P 1.4. Objekti za proizvodnju energije iz bioplina

3 mil.kn EFRD

P 2.2. Revitalizacija kulturne baštine 7,5 mil kn EFRD, Općina Karlobag

P 2.4. Pogon za proizvodnju mlječnih proizvoda i uzgoj

4 mil.kn ESF, Općina Karlobag

P 3.1. Poduzetnički inkubator za male djelatnosti

300.000 kn LSŽ, Općina Karlobag

P 3.2. Jamstveni fondovi i zaklade 2 mil.kn LSŽ, Općina Karlobag

P 3.3. “SMART” Općina 400.000 kn ESF, EFRDP 4.1. Lokalna razvojna ustanova ili

tijelo250.000 kn ESF, Općina

KarlobagP 4.1. Twinning 200.000 kn EFRD, ESF

28

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

PRILOG II

ANALIZA OPASNOSTI I RIZIKA PRILIKOM PROVEDBE STRATEGIJE

Danas svijet živi u neprekidnoj napetosti između detaljno razrađenih sigurnosnih

pravila i sustava u mnogim sferama ljudskog djelovanja i opasnosti od ugrožavanja

života te imovine. Na taj način se postiže kontrola mogućih opasnosti i smanjivanje

potencijalnih rizika. Klimatske promjene predstavljaju prijetnju s kakvom se

čovječanstvo još nije imalo prilike suočiti, a za koje se smatra da ih izazivaju globalne

gospodarske aktivnosti, industrijska proizvodnja, transport te potrošnja kućanstava i

stanovanje. Ovaj strateški dokument, stoga, s namjerom preventivnog djelovanja i

smanjivanja mogućih štetnih posljedica klimatskih promjena, čiji opseg nije u

potpunosti poznat, sadrži preporuke razvoja područja Općine Karlobag za koje se

procjenjuje kako će umanjiti moguće rizike te olakšati život i rad stanovništvu i

gospodarstvu kao i javnom sektoru. Međutim, opasnosti ili prijetnje se mogu, osim

izazvanih klimatskim promjenama te prirodnim katastrofama pojaviti i prilikom

provedbe ovog strateškog dokumenta. Sukladno tomu, ovo se poglavlje bavi analizom

opasnosti koje mogu umanjiti ili u potpunosti spriječiti postizanje ciljeva Strategije

razvoja Općine Karlobag.

Opasnosti i rizici

Pojmovi opasnosti i rizici se katkad poistovjećuju, premda posjeduju neka zajednička

obilježja, ipak, među njima postoji značajna razlika. Opasnost predstavlja kvalitativan

pojam, izražava se opisno, dok je rizik

kvantitativno izražena mogućnost da

nakon izloženosti dođe do oštećenja

zdravlja ljudi i imovine. Može se reći

kako rizici predstavljaju kvantificiranu

posljedicu vjerojatne pojave

opasnosnog događanja, izražava se

novčanim vrijednostima ili drugim

brojčanim pokazateljima.

Slika 1: Odnos među tipovima opasnosti, odnosno, rizika

29

Ukupne opasnosti i rizici

Poznate opasnosti i rizici

Kontrolirane opasnosti i rizici

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Opasnosti kao i rizici mogu biti:

- Poznate, u tom slučaju ne postoji neizvjesnost, potrebno je poduzeti

odgovarajuće preventivne mjere kao i planirati korektivne mjere u slučaju

njegove moguće realizacije. Na slici 1 su takve opasnosti, odnosno, rizici

prikazani središnjim, najmanjim krugom zelene boje koji predstavlja potpuno

poznate i kontrolirane opasnosti i rizike koje je moguće spriječiti ili umanjiti

kontroliranjem uvjeta koji ih izazivaju.

- Nepoznate, očekuje se pojava mogućih štetnih događaja, ali zbog nedovoljno

informacija nije poznato koje će se opasnosti pojaviti, kako će se manifestirati

niti kakav će učinak ostaviti na zajednicu. Preventivne mjere predviđaju pozorno

motrenje pojava koje mogu predstavljati rizik za zajednicu, a korektivne su slične

kao i za poznate rizike. Na slici je ovo područje prikazano unutar vanjskog kruga

crvene boje.

- Poznato-nepoznate, ova vrsta rizika sadrži nesigurnost o konačnom ishodu

štetnog događaja, premda je izvjesno da se određeni štetni događaj može

pojaviti, ipak moguće je utvrditi rizik do neke razine. Opasnosti i rizici su donekle

ili potpuno poznati, no, zbog okolnosti koje su izvan kotrole Općine Karlobag, nije

moguće u potpunosti spriječiti ili umanjiti njihovo štetno djelovanjem, stoga ih se

smatra poznato-nepoznatim. Preventivne mjere predviđaju pozorno motrenje

pojava koje mogu predstavljati rizik za zajednicu, a korektivne su slične kao i za

poznate rizike.

- Nepoznato-nepoznate, ne postoje saznanja o štetnim događajima niti o

mogućim štetnim ishodima po zajednicu. Na slici je prikazano unutar vanjskog,

najvećeg, crvenog kruga koji sadrži sve tipove opasnosti i rizika: kontrolirane,

poznate i nepoznate. Preventivne mjere predviđaju pozorno motrenje pojava

koje mogu predstavljati rizik za zajednicu, a korektivne su slične kao i za poznate

opasnosti i rizike.

Tablica xx prikazuje podjelu opasnosti s obzirom na obilježja poput širine obuhvata,

intenziteta, trajanja, izvorima te pravcu djelovanja.

30

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Tablica: Opasnosti prema obilježjima

Premaširini obuhvata

Ugrožen može biti pojedinac, objekt, subjekt, mikro-socijalna grupa, proces, projekt, tvrtka, regija, JLS, država, skupina država, itd.

Premaintenzitetu (učestalost pojave)

Niski, srednji, visoki, vrlo visoka ugroza

Prema trajanju

Kratko, srednje, dugo

Prema Izvorima

Ljudski faktor, tehničko-tehnološki, biološki, prirodni, drugo

Prema pravcu djelovanja

Prema unutraPrema van

Rizik predstavlja umnožak novčane vrijednosti, vjerojatnosti pojave opasnosti i trajanja,

odnosno, vjerojatne izloženosti štetnom događaju. Predstavlja gubitak u novcu. Faktor

izloženosti predstavljaju ranjivost, prijetnje i posljedice, izražava se vrijednostima od 0

do 1, jednako kao i vjerojatnost, utvrđena u nekom definiranom vremenskom razdoblju.

Ipak, riziku se često pristupa s razine općeg informiranja, bilo javnosti ili donositelja

odluka, pa se posljedično ponekad izražava kao visok, srednji i nizak rizik.

Planiranje upravljanja rizicima:

1. Proces odlučivanja o pristupu planiranju2. Analiza opasnosti3. Procjena rizika4. Preventivne mjere5. Korektivne mjere6. Monitoring7. Izvještavanje

Procjena rizika

S obzirom na PESTE analizu provedenu u okviru SWOT analize, slično se provodi i

prilikom analize opasnosti koja predstavlja temelj za izračun ili procjenu rizika. Radi

jednostavnije procjene rizika, u tablici xx su prikazani PESTE analiza rizika popraćena

procijenjenim vrijednostima poput visoke, srednje i niske vjerojantosti pojave

opasnosti, odnosno, rizika.

31

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

R.br.

Čimbenici Vjerojatnost pojave (visoka, srednja, niska)

Vrijednost utjecaja rizika(visoka, srednja, niska)

Preventivno djelovanje

Korektivno djelovanje

Politički1. Vanjski Terorizam Srednja Visoka Praćenje trendova

i sigurnosne mjere

Mjere nacionalne sigurnosti

2. Vanjski Nepovoljnije promjene zakonske regulative u svezi zaštićenih područja, GPP-a te klimatskih promjena.

Niska Visoka Lobiranje i suradnja s višim razinama upravljanja

Prilagodba strateških dokumenata

3. Vanjski Nezainteresiranost vanjskih partnera za suradnju na projektima kojima se potiču i provode dijelovi strateškog dokumenta za igradnju klimatske otpornosti područja Općine Karlobag.

Srednja Visoka Animiranje potencijalnih projektnih partnera

Prilagodba strateških dokumenata

4. Unutarnji Promjena vlasti na lokalnoj razini koja ne podržava ciljeve Strategije.

Niska Visoka Suradnja i sudjelovanje u procesima provedbe strategije

Prilagodba strateških dokumenata

5. Unutarnji Nedostatni institucionalni kapaciteti za provedbu strategije.

Srednja Visoka Edukacija djelatnika za provedbu strategije pisanjem projektnih

Prilagodba strateških dokumenata

32

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

prijedloga, zelena javna nabava, osnivanje tijela za provedbu strateških dokumenata

Ekonomski6. Vanjski Promjena trendova i uvjeta u turističkom

sektoru. Visoka Visoka Praćenje trendova

i prilagodba uvjetima tržišta

Prilagodba strateških dokumenata

7. Unutarnji Nezainteresiranost lokalnih gospodarstvenika za razvoj i usmjeravanje poslovanja u pravcu izgradnje klimatske otpornosti.

Visoka Visoka Edukacija gospodarstvenika, pomoć prilikom prijave na pozive za bespovratna sredstva, općinski poticaji

Prilagodba strateških dokumenata

8. Unutarnji Nedostatak sredstava za provedbu strategije Visoka Visoka Proračunsko planiranje, prijava na ESI

Krediti, rebalans proračuna

Socijalni9. Vanjski Degradacija sustava vrijednosti u društvu. Srednja Niska Izgradnja

identiteta i jačanje kapaciteta zajednice

Prilagodba strateških dokumenata

10. Unutarnji Niska razina društvene kohezije i izgradnje civilnog društva na području Općine Karlobag.

Visoka Niska Izgradnja identiteta i jačanje kapaciteta zajednice

Prilagodba strateških dokumenata

Tehnološki

33

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

11. Vanjski Nedostupna tehničko-tehnološka rješenja za postizanje ciljeva izgradnje klimatske otpornosti područja Općine Karlobag.

Srednja Visoka Praćenje tehničko-tehnoloških rješenja na tržištu, cijena i ponuda

Prilagodba strateških dokumenata

12. Unutarnji Nemogućnost primjene tehničko-tehnoloških rješenja na lokalnoj razini.

Niska Visoka Identifikacija zapreka uvođenju tehničko-tehnoloških rješenja i njihovo uklanjanje

Prilagodba strateških dokumenata

Ekološki

13.Vanjski Degradacija okolišnih i klimatskih uvjeta na

globalnoj razini.Niska Niska Praćenje trendova

i prilagodba.Prilagodba strateških dokumenata

14. Vanjski Suše i požari Srednja Srednja Monitoring i sigurnosne mjere

Protupožarna zaštita i spašavanje

Unutarnji Degradacija okoliša i klime na lokalnoj razini. Niska Srednja Očuvanje prirode i okoliša te podizanje razine svijesti lokalnih dionika. Izrada planova upravljanja u rizičnim situacijama.

Prilagodba strateških dokumenata

34

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

Zahtjevi upravljanja rizicima:

- Općina Karlobag treba identificirati i kvantificirati izvore opasnosti koje mogu dovesti do ugroze ljudi i dobara te ukupnog djelovanja.

- Potrebno je identificirati načine spriječavanja pojave opasnosti i rizika te njihovog rješavanja ako i kad se pojave.

- Treba planirati, provoditi mjere kojima se opasnosti i rizici umanjuju, uklanjaju kao i posljedice njihove pojave.

- Općina treba sukladno razini opasnosti/ugroženosti upozoriti i upozoravati svoje djelatnike i širu javnost o pojavi potencijalnog opasnosti, rizika i njihovih posljedica.

Organizacijska struktura

Osnovni elementi organizacijske strukture Općine Karlobag se može podijeliti na funkcionalne dijelove:

- Strateški, koji čine načelnik, zamjenik načelnika i vanjski stručnjaci;- Operativni, koji čine svi djelatnici Općine Karlobag;- Srednji upravljački, čine direktori komunalnih poduzeća i Turističke

zajednice;- Tehnostrukturu čine djelatnici specifičnih tehničkih znanja i vještina - stručni

kadar.

Obilježja dobre organizacijske strukture:

- Sigurno i potpuno ostvarenje postavljenih ciljeva;- Optimalna podjela rada;- Racionalna hijerarhijska struktura;- Racionalno korištenje resursa;- Fleksibilnost organizacije;- Jasna podjela ovlasti i odgovornosti;- Učinkovit sustav komunikacije i protoka informacija;- Racionalna uporaba kreativnosti i sposobnosti.

Ključ uspješnog upravljanja predstavlja:

- Obostrano povjerenje između djelatnika i uprave - Zajednički dogovor oko prioriteta - Kvalitetna analiza stanja bazirana na relevantnim pokazateljima - Stavljanje težišta na bitne probleme ili pojave - Identifikacija win-win prilika- Procjena rizika i preventivno djelovanje- Procjena pojave kriza i njihovo spriječavanje ili razriješavanje.

35

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

PRILOG III

Sukladnost s dokumentima višeg ranga

R.b. Naziv prioriteta Strategije razvoja Općine Karlobag

ŽRS LSŽ PRR RH EUROPA 2020

1 Stvaranje infrastrukturne klimatske otpornosti područja

Napomena:

Razvojna strategija Ličko-senjske županije je u postupku izradekao i Lokalna razvojna strategija LAG-a LIKA i bit će međusobno sukladne.

M 4.4.; M 2A; M 6B;

ODRŽIV RAST Učinkoviti resursi Europe

2 Izgradnja klimatski otpornog održivog turizma

M 4.4.; M 6B; P4;

UKLJUČIV RASTAgenda za nove vještine i radna mjesta

3 Diverzifikacija gospodarstva usmjerenog na primjenu zelenih tehnologija i energetske učinkovitosti

M 2A; M 2C; M 3A; M 4.1.; M 4.2.; M 6A;

ODRŽIV RAST Učinkoviti resursi EuropeZajednica inovacija

4 Jačanje društvene infrastrukture

M 6B; PAMETAN RASTDigitalna agenda za Europu

H1 Obrazovanje lokalnih dionika o klimatskim promjenama i klimatskoj otpornosti

M 4.4. ODRŽIV RAST Učinkoviti resursi Europe

H2 Održavanje uključivosti svih dionika u društvenu zajednicu

M 6B; UKLJUČIVI RASTEuropska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti

H3 Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara

P4; ODRŽIV RAST Učinkoviti resursi Europe

36

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KARLOBAG 2015. – 2020. PRILOZI

PRILOG IV

Popis sudionika procesa strateškog planiranja u Općini Karlobag

Ana-Maria Devčić OŠ Karlobag

Boris Smojver Općina Karlobag

Božidar Čačić Hrvatske šume

Branko Lilion T.G.O. Iris

Ernest Petry HEP ods, Elektrolika Gospić

Ervin Bakarčić Hotel Zagreb Karlobag

Greta Drlja Općina Karlobag

Ivana Svetić JU "Park prirode Velebit"

Ivanka Šegota Brujić TZO Karlobag

Ivica Došen Sportske udruge i organizacija sportskih natjecanja

Josip Brozičević HGSS-Stanica Gospić

Lucija Tomljenović Općina Karlobag / Udruge

Marinko Naglić Privatni iznajmljivač

Marko Brkljačić HEP ods, Elektrolika Gospić, pogon Karlobag

Mile Milinović OPG

Nikola Brkljačić Crno Vrilo d.o.o. / Vegium d.o.o.

Nikolina Matić Savjet mladih Općine Karlobag

Petra Aničić LAG Lika

Tomislav Kovačević LAG Lika

Tomislava Jurković Općina Karlobag

Zdenko Rukelj OPG / Privatni iznajmljivač

Zvonimir Buljan Privatni iznajmljivač

37