web.· Web viewweb

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of web.· Web viewweb

HARRAN NVERSTES

FEN - EDEBYAT FAKLTES

MOLEKLER BYOLOJ VE GENETK BLM

Dersin Ad

Kodu

Yaryl

T+U

Kredisi

AKTS

Biyoloji-I

1

3+0

3

3

n koul Dersler

Yok

Dersin Dili

Trke

Dersin Tr

Zorunlu

Dersin Koordinatr

Dersi Veren

Dersin Yardmclar

Dersin Amac

Bu dersin amac, blme yeni balayan rencilere, canllar dnyasna, dier bir deyile Biyolojiye ilikin temel kavramlar vermek ve bu kavram ve konularn anlalmasn salamaktr.

Dersin renme ktlar

Bu dersin sonunda renci;

Canllar dnyasna ilikin tanmlar ve temel kavramlar alglyabilme.

Bitkiler dnyasnda ilk elden gelimie hiyerarik organizasyonu temel biyolojik kuramlar kapsamnda kavrayabilme ve anlamlandrabilme.

Bitkisel organizasyonun yapsal ve ilevsel zelliklerini kavrayabilme ve birbirleri ile ilikilendirebilme.

Bitkiler dnyasnda reme ve remeye ilikin yap ve sreleri alglyabilme ve anlamlandrabilme.

Bitkilerde yaamsal olaylarn ilerliini ve dier canllarla olan ilikilerini kavrayabilme ve irdeleyebilme.

Bitki byme ve gelime olaylarn kavrayabilme ve bu olaylar ortamla ilikilendirebilme.

Bitkilerde kaltm ve evrime ilikin tanm ve kavramlar alglayabilme ve sorgulayabilme.

Dersin erii

Hayatn kimyasal ierii, su ve evresel uyumluluk, karbon ve hayatn molekler eitlii, makromolekllerin yaps ve fonksiyonu, membran yaps ve fonksiyonu, metabolizma, hcresel solunum, fotosentez, hcre iletiimi, hcre sikls, mayoz ve seksel siklsler, mendel ve gen, kaltmn kromozomal temelleri, genden proteine, bakteri ve virslerin genetii, karyotik genomlar, DNA teknolojisi ve genomik, geliimin genetik temellerini kapsamaktadr. Aerobik Solunum ve Fermentasyon, Enzimler, Azot Metabolizmas ve Metabolik rn Sentezleri, Bitkilerde Byme ve Gelime olaylar, Bitkisel Hormonlar ve Hareket, Bitki Genetiine likin Temel Kavramlar.

Haftalar

Konular

1

Canllar Dnyas kavram, Botanik Biliminin anlam ve nemi

2

Bitkilerin Snflandrlmas ve Adlandrlmas; Hcre Kavram ve Hcre Teorisi

3

Bitkisel Dokular: Meristemlerin snflandrlmas ve ilevleri

4

Bitkisel Organlar: Kk ve gvde morfolojisi

5

Bitkisel Organlar ve reme

6

Yksek Bitkilerde reme Organlarnn Yaps

7

Ara snav

8

Bitkisel Yaplarn leyii (Bitki Fizyolojisini giri dzeyinde inceleme)

9

Bitkilerde Su ve Mineral Madde Alnm ve Tanm Mekanizmalar

10

Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez

11

Enzimler, Azot Metabolizmas ve Metabolik rn Sentezleri

12

Bitkilerde Byme ve Gelime olaylar

13

Hormonlar ve Fonksiyonlar

14

Hcre Genetiine likin Temel Kavramlar

Genel Yeterlilikler

Canl hcrenin byme ve gelime olaylarn kavrayabilir ve bu olaylar ortamla anlamlandrabilir.

Canllarda kaltm ve evrime ilikin tanm ve kavramlar alglayabilir ve sorgulayabilir.

Kaynaklar

Gndz, E., Demirsoy, A. Bitki Biyolojisi. Palmae Yaynlar. 2004.

Jane B. Reece,Noel Meyers,Lisa A. Urry,Michael L. Cain. Campbell Biology , Elsevier 2014.

Deerlendirme Sistemi

Arasnav: %40 Final: %60 Btnleme: %60

Dersin Ad

Kodu

Yaryl

T+U

Kredisi

AKTS

Biyoloji I Lab

1

0+4

2

7

n Koul Dersler

Yok

Dersin Dili

Trke

Dersin Tr

Zorunlu

Dersin Koordinatr

Dersi Veren

Dersin Yardmclar

Dersin Amac

Bu dersin amac, blme yeni balayan rencilere, canllar dnyasna, dier bir deyile Biyolojiye ilikin temel kavramlar vermek ve bu kavram ve konularn anlalmasn salamaktr.

Dersin renme ktlar

Bu dersin sonunda renci;

Canllar dnyasna ilikin tanmlar ve temel kavramlar alglyabilme.

Bitkiler dnyasnda ilk elden gelimie hiyerarik organizasyonu temel biyolojik kuramlar kapsamnda kavrayabilme ve anlamlandrabilme.

Bitkisel organizasyonun yapsal ve ilevsel zelliklerini kavrayabilme ve birbirleri ile ilikilendirebilme.

Bitkiler dnyasnda reme ve remeye ilikin yap ve sreleri alglyabilme ve anlamlandrabilme.

Bitkilerde yaamsal olaylarn ilerliini ve dier canllarla olan ilikilerini kavrayabilme ve irdeleyebilme.

Bitki byme ve gelime olaylarn kavrayabilme ve bu olaylar ortamla ilikilendirebilme.

Bitkilerde kaltm ve evrime ilikin tanm ve kavramlar alglayabilme ve sorgulayabilme.

Dersin ierii

Hayatn kimyasal ierii, su ve evresel uyumluluk, karbon ve hayatn molekler eitlii, makromolekllerin yaps ve fonksiyonu, membran yaps ve fonksiyonu, metabolizma, hcresel solunum, fotosentez, hcre iletiimi, hcre sikls, mayoz ve seksel siklsler, mendel ve gen, kaltmn kromozomal temelleri, genden proteine, bakteri ve virslerin genetii, karyotik genomlar, DNA teknolojisi ve genomik, geliimin genetik temellerini kapsamaktadr. Aerobik Solunum ve Fermentasyon, Enzimler, Azot Metabolizmas ve Metabolik rn Sentezleri, Bitkilerde Byme ve Gelime olaylar, Bitkisel Hormonlar ve Hareket, Bitki Genetiine likin Temel Kavramlar.

Haftalar

Konular

1

Uygulama program hakknda bilgilendirme.

2

Mikroskop tantm ve kullanm.Farkl tipte materyaller ile preparat hazrlama ve grnt bulma uygulamalar

3

Hcre ve dokular. Bitkisel dokularn yaps ve mikroskopta incelenmesi.

4

Bitkilerin morfolojik yaps canl rnekler ile genel tantm ve blmlerin gsterilmesi.

5

Bitkilerde gvde, grevleri, tipleri ve metamorfozlar ile ilgili canl rnekler zerinde inceleme

6

Bitkilerde yaprak, grevleri, tipleri, gvde zerinde dizilileri ve metamorfozlar ile ilgili canl rnekler zerinde inceleme

7

Ara snav

8

Bitkilerde iek, grevleri, tipleri ile ilgili canl rnekler zerinde inceleme.

9

iek ksmlar ile tekrar, ovaryum tipleri, ovulun genel yaps, ift dllenme olay, meyva ve tohum

oluumu

10

Bitkilerde meyva, grevleri, tipleri ile ilgili canl rnekler zerinde inceleme.

11

Bitkilerde tohum, grevleri, tipleri ile ilgili canl rnekler zerinde inceleme.

12

Bitkilerde temel fizyolojik olaylar, fotosentez, solunum, difzyon, ozmozis, ime ve su tanm ile

ilgili basit denemelerin kurulmas ve sonularn deerlendirilmesi

13

Canllar alemi. Sistematiin temelleri, 3 domein 5 kingdom un tantm.

14

Canllar alemi, vaskler hcre sistemlerin tantm ve hayat dnglerinin incelenmesi.

Genel Yeterlilikler

Canl hcrenin byme ve gelime olaylarn kavrayabilir ve bu olaylar ortamla anlamlandrabilir.

Canllarda kaltm ve evrime ilikin tanm ve kavramlar alglayabilir ve sorgulayabilir.

Kaynaklar

Gndz, E., Demirsoy, A., Trkkan, (Eds). Bitki Biyolojisi. Palmae Yaynlar. 2004.

Jane B. Reece,Noel Meyers,Lisa A. Urry,Michael L. Cain. Campbell Biology , Elsevier 2014.

Deerlendirme sistemi

Arasnav: %40 Final: %60 Btnleme: %60

Dersin Ad

Kodu

Yaryl

T+ U

Kredisi

AKTS

Kredisi

Matematik

1

3+0

3

3

n Koul Dersler

Yok

Dersin Dili

Trke

Dersin Tr

Zorunlu

Dersin Koordinatr

Dersi Veren

Dersin Yardmclar

Dersin Amac

Matematik problemlerine rasyonel ve analitik bir ekilde yaklama yetenei verilmektedir. rencilere temel matematik kavramlarn kendi alanlarnda uygulayabilecek dzeyde matematik altyaps kazandrabilmektir.

Dersin renme ktlar

Bu dersin sonunda renci;

Fonksiyonun tanmn ve temel fonksiyonlar kavrayabilme.

rencilik srecinde ve meslek hayatnda her zaman bilinmesi gereken temel matematik bilgileri edinebilme

Trevin kullanm alanlar rneklerle gsterilerek rencinin gerek hayattaki kullanm alan ile ilikilendirebilme

ntegral hesaplamalar ve uygulamalar hakknda bilgi kazanabilme

Dersin erii

Saylar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Sreklilik Kavram Trev ve Uygulamalar Belirsiz ntegral, ters trigonometrik ve ters Hiperbolik fonksiyonlar, integral ve uygulamalar konularn kapsamaktadr.

Haftalar

Konular

1

Saylar

2

Fonksiyonlar

3

Fonksiyon trleri ve zellikleri

4

Limit ve zellikleri

5

Limitte belirsizlikler

6

Sreklilik

7

Ara snav

8

Srekliliin Uygulamalar

9

Trev tanm, Trev alma kurallar

10

Fonksiyon trlerinin trevleri

11

Trev teoremleri ve trevin geometrik yorumu

12

Trevin (optimizasyon problemlerine) uygulanmas (Quiz)

13

Eri izimleri

14

Belirsiz integral tanm ve integral alma yntemleri

Genel yeterlilikler

Matematik ve Olaslk uygulamalarn rasyonel ve analitik bir ekilde yorumlayabilir.

Kaynaklar

oker D., zer O., Ta K., Genel Matematik , Cilt 1. 1996.

Thomas, G. B. and Finney, R. L., "Calculus and Analytic Geometry", 9th ed., Addison Wesley. 1998.

Deerlendirme Sistemi

Arasnav: %40 Final: %60 Projeler: devler:

Dersin Ad

Kodu

Yaryl

T+ U

Kredisi

AKTS

Genel Fizik I

1

2+0

2

2

n koul Dersler

Yok

Dersin Dili

Trke

Dersin Tr

Zorunlu

Dersin Koordinatr

Dersi Veren

Dersin Yardmclar

Dersin Amac

Bu dersin amac mekanik, termodina

Recommended

View more >