28
Wybór systemu CRM – online Porównanie tanich systemów CRM

Wybrać crm on line 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Wybrać crm on line 2011

Wybór systemu CRM – onlinePorównanie tanich systemów CRM

Page 2: Wybrać crm on line 2011

Jakie cechy stanowią najważniejsze kryteria wyboruZałożenia:

Najważniejsze to wsparcie pracy sprzedawców – rozsianych w 11 regionach kraju. Ma to być narzędzie, które ułatwi doradcom organizację pracy.

Konieczna praca on-line.

1

Niskie koszty wdrożenia – dlatego szukamy systemu prostego w obsłudze (niski koszt szkoleń).

2

Firma przykłada dużą wagę do zarządzania klientami – posiada swoje procedury pracy, określony cykl życia produktu dlatego ważna jest konfiguracja systemu (elastyczność) oraz możliwość zarządzana segmentami klientów.

3

Page 3: Wybrać crm on line 2011

Który CRM wybrać

Page 4: Wybrać crm on line 2011

eMarketing – czyli relacje i sprzedaż w internecie6

Poznanie potrzeb klienta – czyli lojalni klienci5

Zarządzanie klientami / kontaktami – czyli 20% klientów robi 80% zysków4

Oferta / faktura / dokumenty – czyli zbieranie danych transakcyjnych3

Praca / projekty / zadania – czyli komfort pracy sprzedawców2

Konfiguracja systemu – czyli możliwości dostosowania1

Funkcje systemu CRMKryteria oceny

Raporty – czyli wsparcie podejmowania decyzji7

Komfort pracy (ocena) – czyli użyteczność, mniej błędów, mniejsze koszty startu8

Możliwość importu i exportu danych – czyli komunikacja z innymi bazami danych9

!

!

!

!

Page 5: Wybrać crm on line 2011

Szczegółowe funkcje składające się na kryterium ocenyKryteria oceny

Konfiguracja systemu – czyli możliwości dostosowania

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRM

VISION EGITO FUNNELA ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 29 20 25 25 10 30 5 12Struktura organizacyjna firmy 5 5 5Osoby 5 2 5 5 5 5 3Fazy sprzedaży 5 5 5 5 5 5 5Zdarzenia 5 4 5 5 5 4Kategorie Klientów 4 4 5 5 5 2Definiowanie produktów i cen 5 5 5 5 3

Skala ocen od 0 do 5Jeśli funkcja nie występuje – brak oceny.

Page 6: Wybrać crm on line 2011

Konfiguracja systemu 29 20 25 25 10 30 5 12 Praca / projekty / zadania 44 28 47 45 45 29 38 17 Oferta / faktura / dokumenty 38 14 15 19 13 18 12 4 Zarządzanie klientami / kontaktami 42 28 44 38 39 26 2 17 Poznanie potrzeb klienta 20 24 15 15 17 12 2 10 eMarketing 22 40 15 15 15 11 4 4 Raporty 5 4 3 3 3 5 1 4 Komfort pracy (ocena) 2 10 8 7 10 5 9 10 Możliwość importu i exportu danych 5 8 0 0 10 15 5 0 P U N K T Y R A Z E M 202 176 172 167 162 151 78 78

!!

!

!

Wynik oceny - punkty

Page 7: Wybrać crm on line 2011

Mapa funkcjonalności poszczególnych systemów CRM - finaliści

Page 8: Wybrać crm on line 2011

12

3

Page 9: Wybrać crm on line 2011

ZWYCIĘZCAŚwietny organizator. Przyjazny dla ludzi.

Page 10: Wybrać crm on line 2011

ZWYCIĘZCAPrzejrzyście i logicznie. System dobrze konfigurowalny.

Page 11: Wybrać crm on line 2011

Czyli o systemach, które przegrały z powodu ścisłej specjalizacji

Dwa smaczki

Page 12: Wybrać crm on line 2011

Narzędzie bardzo multimedialne.Rozbudowane funkcje eMailmarketingu – mailing, newsletery, ankiety, referencje…

Absolutna rewelacja!

MULTIMEDIALNY

CRM

Page 13: Wybrać crm on line 2011

Artystyczna dusza. Wszystko czego potrzeba do pracy z klientem i projektem. Dedykowane dla małego, dobrze znającego się zespołu.

Lubisz projekty – to CRM dla

Ciebie

Page 14: Wybrać crm on line 2011

Dziękuję

Page 15: Wybrać crm on line 2011

Materiały informacyjne

Page 16: Wybrać crm on line 2011

Wyniki cząstkowe w kategoriachSzczegółowe funkcjonalności

Page 17: Wybrać crm on line 2011

Konfiguracja systemu – czyli możliwości dostosowania1

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRM

VISION EGITO FUNNELA ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 29 20 25 25 10 30 5 12Struktura organizacyjna firmy 5 5 5Osoby 5 2 5 5 5 5 3Fazy sprzedaży 5 5 5 5 5 5 5Zdarzenia 5 4 5 5 5 4Kategorie Klientów 4 4 5 5 5 2Definiowanie produktów i cen 5 5 5 5 3

Praca / projekty / zadania – czyli komfort pracy sprzedawców2

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISIO

N EGITO FUNNELA ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 44 28 47 45 45 29 38 17Planowanie zadań - dla siebie 5 3 5 5 5 4 5 3Planowanie zadań - dla pracowników 5 3 5 5 5 4 5Planowanie zadań w relacji pracownik - firma 5 5 5 5 5 4 5 3Powiadomienia / przypomnienia 5 4 5 5 5 4 5Ustawianie alertów i powiadomień 5 4 5 5 5 4 5Tworzenie notatek 5 4 5 5 5 4 5 4Kalendarz 1 5 5 5 5 1Rejestracja wydatków 5 5 5 3Planowanie podróży - mapy 2Poczta elektroniczna 5Definiowanie szans sprzedaży 5 5 5 5 5 5 3 3System prowizyjnyCele sprzedaży 3

Page 18: Wybrać crm on line 2011

Oferta / faktura / dokumenty – czyli zbieranie danych transakcyjnych

Zarządzanie klientami / kontaktami – czyli 20% klientów robi 80% zysków4

3

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISI

ON EGITO FUNNELA ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 38 14 15 19 13 18 12 4Tworzenie i wysyłka oferty 3 4 3Tworzenie kalkulacji 5 5 5 3 3 4Szanse sprzedaży 5 5 5 5 5 5 5Tworzenie zlecenia / umowy 5 5Wystawianie faktury 5 5 5 5Zarządzania (realizacja) zamówieniami klientów 4PłatnościIntegrację z systemami zewnętrznymi (np. księgowymi, obiegu dokumentów) 5Dodawanie dokumentów - z zewnątrz 5 5 5 4Wewnętrzne dokumenty (umowy, oferty) 5

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISIO

N EGITO FUNNELA ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 42 28 44 38 39 26 2 17Dodawanie firm 5 4 5 5 5 5 1 3Dodawanie osób 5 4 5 5 5 5 1 3Tworzenie relacji klient - pracownik 5 4 5 5 5 5 1Dodawanie relacji klient - osoby 5 5 5 5 5 5 3Łączenie klientów w grupy (listy) 5 5 5 5 5Przypisywanie wielu segmentów klientom 2 1 5 5 5Nadawanie statusów klientom 2 5 5 5 5 4Grupowanie firm - w struktury organizacyjne 3 0 4 3

Budowanie relacji Klient - Pracownik obsługujący 5 5 3 4 3 3Wykrywanie duplikatów 5

Page 19: Wybrać crm on line 2011

Poznanie potrzeb klienta – czyli lojalni klienci

eMarketing – czyli relacje i sprzedaż w internecie6

5

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISI

ON EGITO FUNNELA

ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 20 24 15 15 17 12 2 10Zbieranie informacji kontaktowych 5 4 5 5 5 2 4Brief - poznanie potrzeb 5 2 2Referencje klienta 5Ankiety dla klientów 5Historia sprzedaży 5 3 5 5 5 5 1 3Historia kontaktów 5 5 5 5 5 5 1 3

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISI

ON EGITO FUNNELA

ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 22 40 15 15 15 11 4 4Listy wysyłkowe 5 5 5 5 5 4Rozsyłanie 5 5 5 5 5 4Statystyki 5Prowadzenie korespondencji 5 5 5 3Kreator newsleterów 5 5 5 5Ankiety online 2 5Grupy dyskusyjne (dla klientów) 5Formularze na www (łącze) 5 4Łącza SOCJALMEDIA 4

Page 20: Wybrać crm on line 2011

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISI

ON EGITO FUNNELA

ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

Raporty i analizy 5 4 3 3 3 5 1 4

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVISI

ON EGITO FUNNELA

ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 2 10 8 7 10 5 9 10Szybkość działania 1 5 3 3 5 3 5 5Prostota obsługi 1 5 5 4 5 2 4 5

FUNKCJE DYNAMICS CRM YUPLO CRMVIS

ION EGITO FUNNELA

ZOHO CRM

DISCOURSE XCRM

S U M A 5 8 0 0 10 15 5 0Kontakty 5 4 5 5 5Firmy 4 5 5Sprzedaż 5

Raporty – czyli wsparcie podejmowania decyzji7

Komfort pracy (ocena) – czyli użyteczność, mniej błędów, mniejsze koszty startu8

Możliwość importu i exportu danych – czyli komunikacja z innymi bazami danych9

Page 21: Wybrać crm on line 2011

Widoki poszczególnych CRM’ów

Page 22: Wybrać crm on line 2011

Zaawansowane narzędzie z niezliczoną ilością opcji, możliwości rozbudowy i konfiguracji.

Page 23: Wybrać crm on line 2011
Page 24: Wybrać crm on line 2011
Page 27: Wybrać crm on line 2011
Page 28: Wybrać crm on line 2011

Konfiguracja systemu

Praca / projekty / zadania

Oferta / faktura / dokumenty

Zarządzanie klientami / kontaktami

Poznanie potrzeb klientaeMarketing

Raporty

Komfort pracy (ocena)

Możliwość importu i exportu danych

DYNAMICS CRM CRMVISION EGITO FUNNELA