Xperia Z5 Compact - Orange Slovensko ... Toto je Xperiaâ„¢ Z5 Compactpouإ¾أ­vateؤ¾skأ، prأ­ruؤچka pre

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Xperia Z5 Compact - Orange Slovensko ... Toto je Xperiaâ„¢ Z5 Compactpouإ¾أ­vateؤ¾skأ،...

 • Používateľská príručka

  Xperia™ Z5 Compact E5803/E5823

 • Obsah

  Začíname........................................................................................7 Informácie o používateľskej príručke....................................................7 Popis.................................................................................................. 7 Zostavenie.......................................................................................... 8 Prvé spustenie zariadenia....................................................................9 Prečo potrebujete účet Google™?...................................................... 9 Nabíjanie zariadenia.......................................................................... 10

  Základné informácie.....................................................................13 Použitie dotykovej obrazovky............................................................ 13 Zamknutie a odomknutie obrazovky..................................................15 Plocha...............................................................................................15 Obrazovka aplikácií........................................................................... 17 Navigácia v aplikáciách..................................................................... 18 Malé aplikácie................................................................................... 19 Widgety.............................................................................................20 Skratky a priečinky............................................................................ 20 Pozadie a motívy...............................................................................21 Batéria a správa spotreby................................................................. 22 Snímanie fotografie obrazovky...........................................................23 Nahrávanie obrazovky.......................................................................24 Upozornenia......................................................................................25 Ikony v stavovom riadku....................................................................27 Prehľad aplikácií................................................................................29

  Preberanie aplikácií...................................................................... 31 Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....................................31 Preberanie aplikácií z iných zdrojov................................................... 31

  Internet a siete..............................................................................32 Prehľadávanie webu..........................................................................32 Nastavenie internetu a správ MMS ................................................... 32 Wi-Fi® ............................................................................................. 33 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia...........................................35 Ovládanie využívania údajov.............................................................. 37 Výber mobilných sietí........................................................................ 38 Virtuálne súkromné siete (siete VPN)................................................. 38

  Synchronizácia údajov v zariadení............................................... 40 Synchronizácia s online účtami..........................................................40 Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®........ 40 Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača..............41

  2

  Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

 • Základné nastavenia.................................................................... 43 Prístup k nastaveniam....................................................................... 43 Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť ...................................................... 43 Ochrana karty SIM ........................................................................... 45 Nastavenie obrazovky....................................................................... 46 Daydream......................................................................................... 47 Zamknutie obrazovky........................................................................ 48 Správca odtlačkov prstov..................................................................49 Automatické odomknutie zariadenia..................................................50 Jazykové nastavenia......................................................................... 54 Dátum a čas..................................................................................... 54 X-Reality™ for mobile........................................................................55 Režim Super-vivid............................................................................. 55 Vylepšenie zvukového výstupu.......................................................... 55 Potláčanie šumu............................................................................... 56 Účty viacerých používateľov.............................................................. 57

  Písanie textu.................................................................................59 Klávesnica na obrazovke...................................................................59 Klávesnica telefónu........................................................................... 60 Zadanie textu pomocou hlasového vstupu........................................ 61 Úprava textu..................................................................................... 61 Prispôsobenie klávesnice na obrazovke............................................ 62

  Volanie..........................................................................................64 Telefonovanie....................................................................................64 Prichádzajúce hovory........................................................................ 65 Inteligentné telefonovanie.................................................................. 67 Prebiehajúce hovory..........................................................................67 Používanie denníka hovorov.............................................................. 67 Presmerovanie hovorov.....................................................................68 Blokovanie hovorov...........................................................................68 Hovory viacerých účastníkov............................................................. 69 Konferenčné hovory.......................................................................... 70 Hlasová schránka..............................................................................70 Tiesňové hovory................................................................................ 71

  Kontakty ...................................................................................... 72 Prenos kontaktov.............................................................................. 72 Hľadanie a zobrazenie kontaktov.......................................................73 Pridanie a úprava kontaktov.............................................................. 74 Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....................................................................................75 Obľúbené položky a skupiny............................................................. 76 Odosielanie údajov kontaktu............................................................. 77 Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty............... 77

  3

  Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

 • Zálohovanie kontaktov...................................................................... 78

  Správy a konverzácia chat........................................................... 79 Čítanie a odosielanie správ................................................................79 Usporiadanie správ........................................................................... 80 Volanie prostredníctvom správy.........................................................81 Nastavenie správ...............................................................................81 Okamžité správy a videochat.............................................................81

  E-mail........................................................................................... 82 Nastavenie e-mailu............................................................................82 Odosielanie a prijímanie e-mailových správ........................................82 Usporiadanie e-mailových správ........................................................83 Nastavenie e-mailového účtu............................................................ 84 Gmail™.............................................................................................85

  Hudba ..........................................................................................86 Prenos hudby do zariadenia .............................................................86 Počúvanie hudby.............................................................................. 86 Ponuka plochy aplikácie Hudba........................................................ 88 Zoznamy skladieb............................................................................. 89 Zdieľanie hudby.....................................................................