Click here to load reader

XXI.pdf Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti, România Editor: Valeriu IOAN-FRANC Prezentare grafică, machetare şi tehnoredactare: Luminiţa LOGIN, Victor PREDA,

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of XXI.pdf Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti, România Editor: Valeriu...

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  V umul XXol I

  CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

  A Rcademia omână

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETÃRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  TEZAUR 1992 vol. XXI

 • Centrul de Informare

  şi Documentare Economică

  Bucureşti, România

  Editor: Valeriu IOAN-FRANC Prezentare grafică, machetare şi tehnoredactare: Luminiţa LOGIN,

  Victor PREDA, Nicolae LOGIN, Mihaela PINTICĂ Redactori: Aida SARCHIZIAN, Anca CODIRLĂ, Mircea FÂŢĂ,

  Paula NEACŞU, Adelina BIGICĂ Coperta: Nicolae LOGIN

  Culegere text: Ortansa CIUTACU, Carmen DIŢULESCU, Tamara BĂILEŞTEANU, Mirela AGAPI, Daniela POENARU, Alexandra PURCĂREA, Valerica NEACŞU Miruna MAYER

  Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Institutului Naţional de Cercetări Economice

  “Costin C. Kiriţescu”. Reproducerea, fie şi parţială şi pe orice suport, este interzisă fără acordul prealabil al editorului, fiind supusă prevederilor legii drepturilor de autor.

  ISBN 978-973-159-153-7

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  TEZAUR 1992 vol. XXI

  ACADEMIA ROMÂNĂ

  CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

 • SUMAR volumul XXI

  STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 1-2/1992 ____________________1

  RESTRUCTURĂRI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ ÎN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A CALITĂŢII VIEŢII (PARTEA I)

  INTRODUCERE ...................................................................................................7

  Capitolul 1 MODIFICĂRI ALE RAPORTULUI DINTRE INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE ŞI ÎN PERSPECTIVĂ .........................................9

  1.1 Consideraţii teoretice privind evoluţia raportului dintre industrie şi agricultură ............................................................................................9

  1.2. Evoluţii pe termen lung...........................................................................22 1.3. Modificări ale raportului dintre industrie şi agricultură în condiţiile

  trecerii la economia de piaţă..................................................................44

  Capitolul 2 MODIFICĂRI ÎN SECTORUL SECUNDAR, DIN PERSPECTIVA ÎMBUNĂTĂŢIRII OFERTEI TURISTICE, ÎN VEDEREA RESTRUCTURĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE..................................................................................63

  2.1. Turismul în procesul reconstrucţiei economice......................................64 2.2. Caracteristici definitorii ale ofertei turistice naţionale.............................82 2.3. Conexiuni între turism şi celelalte sectoare ale spaţiului economic

  naţional ..................................................................................................96

  STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 3-4/1992 __________________121

  STRATEGII ŞI POLITICI ALE PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN ŢĂRI CU ECONOMIE DE PIAŢĂ

  CUVÂNT ÎNAINTE........................................................................................... 127

  Capitolul 1 DEZVOLTAREA DURABILĂ: O ABORDARE TEORETICĂ A PREMISELOR MULTIDIMENSIONALE ...................................................... 129

  Referinţe bibliografice................................................................................. 136

 • VI

  Capitolul 2 TENDINŢE PE PLAN MONDIAL PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR............................................................................................ 138

  2.1. Probleme privitoare vizând protecţia mediului .................................... 138 2.2. Analiza stării şi tendinţelor factorilor de mediu; acţiuni la nivel

  internaţional privind protecţia mediului ambiant ................................. 141 2.3. Gestiunea şi conservarea ecosistemelor terestre: resuse

  reînnoibile ........................................................................................... 150 2.4. Deşeurile şi substanţele chimice periculoase ..................................... 159 2.5. Sănătatea umană şi riscurile faţă de accidente .................................. 161 2.6. Opinia publică...................................................................................... 165 Referinţe bibliografice................................................................................. 172

  Capitolul 3 STRATEGII ŞI POLITICI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN CEE............................................................................... 173

  3.1. Direcţiile principale ale strategiei şi politicii de protecţie a mediului în contextul dezvoltării durabile .......................................................... 174

  3.2. Mijloace şi instrumente de realizare a obiectivelor strategice............. 177 Referinţe bibliografice................................................................................. 201

  Capitolul 4 STRATEGIA ŞI POLITICILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN SUA............................................................................... 202

  4.1. Caracterizarea generală a stării mediului înconjurător ....................... 202 4.2. Obiectivele strategice prioritare ale protecţiei mediului ...................... 211 4.3. Măsuri şi instrumente de politică privind protecţia mediului................ 218 4.4. Concluzii .............................................................................................. 227 Referinţe bibliografice................................................................................. 228

  Capitolul 5 STRATEGII ŞI POLITICI ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN CANADA ..................................................................................................... 230

  5.1. Caracterizarea generală a impactului stării economiei asupra factorilor de mediu .................................................................. 230

  5.2. Obiectivele prioritare ale strategiei de protecţie a mediului înconjurător în concepţia dezvoltării durabile ..................................... 235

  5.3. Măsuri şi mijloace de realizare a politicilor mediului înconjurător ....... 241 5.4. Rolul statului şi al opiniei publice ........................................................ 247 Referinţe bibliografice................................................................................. 262

  Capitolul 6 STRATEGIA ŞI POLITICA PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN FRANŢA...................................................................................................... 265

  6.1. Starea factorilor de mediu ................................................................... 266

 • VII

  6.2. Obiective şi mijloace de realizare........................................................ 272 6.3. Creşterea economică şi protecţia mediului înconjurător..................... 283 Referinţe bibliografice................................................................................. 286

  STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 5-6/1992 __________________287

  INFLAŢIE ŞI INDEXARE – METODE DE CERCETARE STATISTICĂ ŞI DE ANALIZĂ ECONOMICĂ

  Introducere: ŞOCURILE TRANZIŢIEI ............................................................. 293

  Partea I

  ELEMENTE DE TEORIE...

  1. CONCEPUL DE INFLAŢIE.......................................................................... 303 1.1. Teorii specifice economiei etatizate .................................................... 303 1.2. Inflaţia în contextul economiei de piaţă ............................................... 310 1.3. Creşterea economică, inflaţia şi şomajul în economia de piaţă.......... 315

  2. METODE STATISTICE DE CERCETARE A INFLAŢIEI............................. 322 2.1. Elemente de structurare a unui sistem de indicatori statistici

  ai inflaţiei ............................................................................................. 323 2.2. Principii generale de determinare a indicelui preţurilor....................... 328 2.3. Procedee de eşantionaj utilizabile în cercetarea statistică a inflaţiei .. 337

  Partea a II-a

  …ŞI DE PRACTICĂ ECONOMICĂ

  3. APLICAŢII ALE METODELOR TRADIŢIONALE DE DETERMINARE A INDICILOR PREŢURILOR...................................................................... 345 3.1. Condiţiile specifice de organizare a cercetării statistice a inflaţiei

  din ţara noastră................................................................................... 345 3.2. Trăsături ale variantei tranzitorii de determinare a indicilor preţurilor ..... 349 3.3. Procesele inflaţioniste în perioada de tranziţie a României

  la economia de piaţă .......................................................................... 353

  4. CERCETARE EXPERIMENTALĂ A INFLAŢIEI PERCEPUTE ŞI A CELEI AŞTEPTATE ........................................................................... 362 4.1. Câteva aspecte metodologice............................................................. 362 4.2. Primele rezultate ................................................................................. 365

  5. INDEXAREA VENITURILOR POPULAŢIEI ................................................ 370 5.1. Compensaţii fixe

Search related