Download pdf - STL Brochure (+erratum)

Transcript
Page 1: STL Brochure (+erratum)

Zeevaart

Binnenvaart

Transport & Logistiek

Algemene Operationele Techniek

Techniek2011/2012

Scheepvaart, Transport & Logistiek

Page 2: STL Brochure (+erratum)

3

Weet je wanneer iemand zich

gelukkig voelt? Als hij iets doet waar hij goed in is. Of dat nu dansen is of een

muur metselen. Een schip besturen of een groentetaart bakken.

Op zo’n moment ben je helemaal in je element. In die zin zou

je kunnen zeggen dat wij opleiden tot gelukkig mens. Want bij

het Nova College gaan we ervan uit dat iedereen ten minste één

talent heeft. Dat talent kun je bij ons ontwikkelen tot een beroep.

In Economie, Techniek of Zorg & Welzijn.

Maar alleen een beroep leren is niet voldoende. Daarom leer je je

bij het Nova College ook ontplooien als mens. Onze school biedt

daarvoor een prettige en veilige plek. Waar je fouten mag maken.

Omdat je daar nu eenmaal van leert. Een plek waar je jezelf kunt

zijn. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Want we

willen dat je niet alleen slaagt in je werk, maar ook in je leven.

Welkom bij ROC Nova College

Page 3: STL Brochure (+erratum)

Zeevaart 4

Koopvaardij 5

Schipper/Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW) 5

Koopvaardij Officier Kleine Schepen 5

Koopvaardij Officier Alle Schepen 7

Binnenvaart 8

Matroos (Rijn- en Binnenvaart) 9

Schipper Rondvaart 9

Schipper (Rijn- en Binnenvaart) 11

Kapitein (Rijn- en Binnenvaart) 11

Transport & Logistiek 12

Medewerker Havenoperaties 13

Logistiek Medewerker 13

Chauffeur Goederenvervoer 13

Coördinator Havenoperaties 13

Logistiek Teamleider 15

Manager Transport & Logistiek 15

Manager Havenlogistiek 15

Opleidingen door het bedrijfsleven betaald 16

Allround Operationeel Technicus (AOT) 17

Technicus Middenkader Engineering (MTECH) 17

Technicus Middenkader Engineering (ETECH) 19

4

Page 4: STL Brochure (+erratum)

5

Onze andere opleidingen 20

Belangrijke informatie 24

Niveaus 25

Ons onderwijs 25

Wanneer beginnen? 25

Bol en bbl 25

Afspraken 26

Welkom @ Nova College 26

Toelatingsvoorwaarden versnelde opleidingen 26

Alvast studeren in het mbo 26

Toelatingsvoorwaarden 27

Aanmelding en intake 28

Afmelding en uitschrijving 28

Kosten 28

Persoonlijke begeleiding 29

Extra taal en rekenen 29

Nova Ondernemershuis 29

Vertrouwenspersoon 29

Nova Sport op Maat 29

Adressen 30

Open huis 32

Page 5: STL Brochure (+erratum)

6

Zeevaart

Niet iedereen voelt wat voor een bestaan als landrot. Herken jij je hierin?

Dan kan de scheepvaart hét alternatief voor je zijn. Werk je in de koopvaar-

dij, dan kom je over de hele wereld. Én er zijn zeer goede toekomstmoge-

lijkheden! Regelmatig zal je enkele weken op zee zijn maar erna heb je ook

veel tijd privé beschikbaar thuis. Goed opgeleide officieren zijn in Nederland

maar ook internationaal zeer gewild. Ook aan wal biedt een maritieme

carrière goede vooruitzichten. Na een aantal vaarjaren ben je welkom bij

veel bedrijven. Dus wil je je talent ontdekken, kom aan boord bij de

Maritieme Academie.

Page 6: STL Brochure (+erratum)

Zeev

aart

KoopvaardijKoopvaardij is de handel met behulp van schepen. Ons land is van oudsher

een handelsland. Door de ligging aan zee groeide Nederland uit tot een

belangrijk koopvaardijland in de wereld. Deze branche biedt veel werkgele-

genheid: op kustvaarders, tankers, bulkcarriers, veer boten en cruiseschepen.

Bij de koopvaardij gaat er een wereld voor je open!

Schipper/Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW) (niveau 2)Je bent inzetbaar op alle schepen en bevoegd te varen als kapitein op kleine

schepen, zoals havensleepboten en patrouillevaartuigen tot op dertig mijl

vanuit een werkhaven.

Koopvaardij Officier Kleine Schepen (niveau 3)Je werkt op schepen in de handelsvaart, supplyvaart, scheepvaart en/of

aannemersmaterieel. Na een aantal vaarjaren kun je de functie van

kapitein of hoofdwerktuigkundige vervullen. Of direct kiezen voor de

opleiding Koopvaardij Officier Alle Schepen.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

2 Schipper/Machinist Beperkt

Werkgebied (SMBW) 2 bol

3 Koopvaardij Officier Kleine Schepen

•StuurmanKleineSchepen 3 bol

•ScheepswerktuigkundigeKleineSchepen 3 bol

•MaritiemOfficierKleineSchepen 3 bol

4 Koopvaardij Officier Alle Schepen

•StuurmanAlleSchepen 4 bol*

•ScheepswerktuigkundigeAlleSchepen 4 bol*

•MaritiemOfficierAlleSchepen 4 bol*

* Laatste 1,5 jaar worden in IJmuiden verzorgd.

7

Page 7: STL Brochure (+erratum)

8

Page 8: STL Brochure (+erratum)

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/zeevaart.

Praktische infoWat leer je?Naast de algemene vakken leer je in alle opleidingen Zeevaart over veiligheid, laden en lossen, reparatie en onderhoud, navigatie en scheepstechniek. We beschikken over moderne simulatoren waarop je je vaardigheden op nautisch en technisch gebied kunt trainen. De leeromgeving is met een wireless net-werk uitgerust. De leerma-terialen haal je vaak met je laptop van het netwerk.

Stage koopvaardij op zee?Werkervaring opdoen en leren gaat bij ons samen. Wij maken ook gebruik van leslocaties op zeeschepen.

Unieke situatie want ook jouw trainer is dan aan boord en zal je tijdens het uitwerken van praktijkop-drachten op zee kunnen begeleiden.

Modern onderwijs!Van Full Mission simulator met 320 graden beeld rondom op de locatie IJmuiden tot gekoppelde simulatoren op alle loca-ties, de meest geavanceer-de opleidingsfaciliteiten van Noordwest-Nederland zijn beschikbaar op onze Maritieme Academie.

Huisvesting cursisten:Vlakbij locatie IJmuiden is huisvesting voor cursisten beschikbaar. In Harlingen

hebben we gloednieuwe kamers in een monu-mentaal gebouw naast de nieuwbouw Maritieme Academie.

Keuringen:Voor alle opleidingen is een medische keuring vereist door een keurings-arts, aangewezen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het keurings-bewijs moet je vóór aanvang van de opleiding overleggen.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 27Kosten: pagina 28Locaties: IJmuiden en Harlingen, pagina 30Open huis: pagina 32

9

Koopvaardij Officier Alle Schepen (niveau 4)In deze belangrijke functie maak je gebruik van de nieuwste technologi-

sche ontwikkelingen in een van de drie richtingen: Stuurman Alle Schepen,

Scheepswerktuigkundige Alle Schepen of Maritiem Officier Alle Schepen.

Je vaart op alle typen schepen over de hele wereld. Je kiest ervoor om aan

boord van een gigantisch cruiseschip te varen of juist misschien op een

mega containerschip. Je brengt het schip veilig naar alle zeehavens waar

ook ter wereld. Je kunt opgeleid worden voor een functie op de brug van

het schip of in de techniek, de machinekamer. Zie jij jezelf al aan boord

van zo’n zeereus staan?

Zeev

aart

Page 9: STL Brochure (+erratum)

Binnenvaart

10

De binnenvaart biedt je volop perspectieven. En in de logistieke sector

wordt de binnenvaart steeds belangrijker; een containerschip bijvoorbeeld

kan de vracht van 300 vrachtwagens vervoeren! Omdat je op de Europese

wateren vaart, is je werk heel afwisselend. En natuurlijk geldt ook hier, dat je

na het varen allerlei kansen hebt aan wal. Dus kom aan boord bij de

Maritieme Academie.

Page 10: STL Brochure (+erratum)

Matroos (Rijn- en Binnenvaart, niveau 2)Je assisteert de stuurman of schipper bij het vervoeren van goederen over

binnenwateren en algemeen onderhoud aan het schip. Denk bijvoorbeeld aan

schilderen en kleine reparaties. Je helpt bij aan- en afmeren van het schip en

mag onder toezicht van de schipper het schip besturen.

Schipper Rondvaart (niveau 2)Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen op het schip. Als

gastheer zorg je er natuurlijk voor dat jouw gasten het naar hun zin hebben.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

2 Matroos (Rijn- en Binnenvaart) 2 bbl

2 Schipper Rondvaart 2 bbl

3 Schipper(Rijn-enBinnenvaart) 2,5 bbl*

4 Kapitein(Rijn-enBinnenvaart) 3,5 bbl*

* Ook in Harlingen.

Bin

nenv

aart

11

Page 11: STL Brochure (+erratum)

12

Page 12: STL Brochure (+erratum)

Bin

nenv

aart

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/binnenvaart.

Praktische info

Wat leer je?Naast de algemene vakken leer je in alle opleidingen Binnenvaart over veilig-heid, laden en lossen, reparatie en onderhoud, navigatie en scheeps-techniek. We beschikken over moderne simulatoren waarop je je vaardigheden op nautisch gebied kunt trainen. De leeromgeving is met een wireless net-werk uitgerust. De leerma-terialen haal je vaak met je laptop van het netwerk.

Keuringen:Voor alle opleidingen is een medische keuring vereist door een keurings-arts, aangewezen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het keu-ringsbewijs moet je vóór aanvang van de opleiding overleggen.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 27Kosten: pagina 28Locaties: IJmuiden en Harlingen, pagina 30Open huis: pagina 32

13

Schipper (Rijn- en Binnenvaart, niveau 3)Je bent in dienst van een binnenvaartonderneming en hebt als taak het

beheren van het schip, navigeren, manoeuvreren, laden en lossen.

Kapitein (Rijn- en Binnenvaart, niveau 4)Je hebt dezelfde taken als de Schipper, maar beschikt ook over een

ondernemersdiploma. Daarmee kun je je eigen binnenvaartbedrijf starten.

Page 13: STL Brochure (+erratum)

Transport &

Logistiek

14

Zonder transport staat alles stil. Ons leven zou er heel anders uitzien als alles

wat we dagelijks gebruiken, níet zo snel werd vervoerd als we gewend zijn.

Dat maakt deze bedrijfstak ook zo uitdagend: laad- en losmethoden, opslag-

strategieën, samenstellen van vrachten en vervoersplanning. De dynamische

wereld van transport, logistiek en internationale groothandel biedt volop werk-

gelegenheid en carrièremogelijkheden voor aanstormende talenten. Talent voor

snelheid, structuur en organisatie? Dan helpen wij je op weg!

Page 14: STL Brochure (+erratum)

Medewerker Havenoperaties (niveau 2) Je zorgt ervoor dat het laden en lossen van schepen goed verloopt en con-

troleert de goederen die verscheept moeten worden. Je werkt voornamelijk

buiten met zware machines.

Logistiek Medewerker (niveau 2) Je houdt je bezig met het inslag- en uitslagproces, de zorg voor gevaarlijke

stoffen en met technologische vernieuwingen in warehouses.

Chauffeur Goederenvervoer (niveau 2) Je bent een belangrijke schakel in het vervoersproces en het visitekaartje van

een transportbedrijf.

Coördinator Havenoperaties (niveau 3) Je bent onder andere verantwoordelijk voor het laden en lossen van schepen

en het zelfstandig bedienen van de technische hulpmiddelen daarvoor. Daar-

naast verricht je administratieve en logistieke werkzaamheden.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

1 ArbeidsmarktgeKwalificeerdAssistent(AKA)* 1 bbl

2 MedewerkerHavenoperaties 2 bbl**

2 LogistiekMedewerker 2 bbl***

2 ChauffeurGoederenvervoer 2 bbl***

3 CoördinatorHavenoperaties 2 bbl**

3 LogistiekTeamleider 2 bbl**

4 Manager Transport & Logistiek 4 bol

4 Manager Havenlogistiek 4 bol

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, 16 jaar of ouder maar geen diploma behaald? Of heb jij praktijk-onderwijs gevolgd en kun je meer leren? Dan is de AKA-opleiding een extra kans voor jou om naar het mbo te kunnen.

** Locatie: Haven College, Amsterdam. *** Hoofddorp én IJmond Transport Groep, Beverwijk.

Tran

spor

t &

Lo

gist

iek

15

Page 15: STL Brochure (+erratum)

1616

Page 16: STL Brochure (+erratum)

Praktische info

Wat leer je?In alle opleidingen leer je over omgaan met lading-administratie en logistiek, gevaarlijke stoffen en milieu, communicatie, voorraadbeheer, personeel en organisatie. Daarnaast zijn beroepshouding en cultureel-maatschappelijke vorming onderdeel van de opleiding.

Toekomstmogelijkheden:Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 27Kosten: pagina 28Locaties: Hoofddorp, Beverwijk en Amsterdam, pagina 30Open huis: pagina 32

Tran

spor

t &

Lo

gist

iek

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/logistiek. 17

Logistiek Teamleider (niveau 3) Je geeft leiding aan de logistiek medewerkers en coördineert ontvangst,

opslag, verzamelen en verzendklaar maken van goederen.

Manager Transport & Logistiek (niveau 4) In deze spilfunctie zorg je ervoor dat de totale goederenstroom, van inkoop

tot aan de afnemer, zo efficiënt mogelijk verloopt. Tijdens de opleiding kun

je met twee extra modules het getuigschrift ‘Vakbekwaamheid voor natio-

naal en internationaal vervoer van goederen over de weg’ van de Stichting

Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) behalen.

Manager Havenlogistiek (niveau 4) In deze centrale functie heb je overzicht over het hele bedrijf. Je bent verant-

woordelijk voor de planning, administratie, personele zaken, arbo, kwaliteits-

zorg en de productie.

Page 17: STL Brochure (+erratum)

18

Opleidingen door

bedrijven betaald

Het bedrijfsleven vindt goed opgeleid personeel zeer belangrijk. Een aantal

bedrijven werkt daarom nauw samen met het Nova College. Voor onderstaande

(bol) opleidingen nemen deze stagebiedende bedrijven zelfs de totale opleidings-

kosten voor hun rekening. Gedurende de hele opleidingsperiode van vier jaar zijn

er kortere en langere stageperiodes, die je doorbrengt bij verschillende van deze

bedrijven. Na je opleiding kun je meestal aan de slag bij één van de deelnemende

bedrijven. Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar verwante hbo-opleidingen.

Page 18: STL Brochure (+erratum)

Allround Operationeel Technicus (AOT, niveau 4)Dit is de breedste techniek-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs,

een mooie basis om erna op het hbo door te studeren of met goed carrière-

perspectief te gaan werken. Als AOT werk je zowel zelfstandig als in team-

verband bij bijvoorbeeld energiebedrijven of in de procesindustrie. Je beheert,

controleert en onderhoudt technisch ingewikkelde apparatuur. Denk hierbij

aan luchtbehandelingsinstallaties, koel- en vriesinstallaties, verbrandingsmoto-

ren, zuiveringsinstallaties, stoominstallaties en generatoren.

Meer weten over deze opleiding? Kijk op www.novacollege.nl/AOT.

Technicus Middenkader Engineering (MTECH) Werktuigbouwkunde (niveau 4)Je hebt als werktuigbouwkundige zowel uitvoerende als coördinerende taken.

Je ontwerpt, berekent en produceert machines en installaties. Je maakt daarbij

gebruik van de modernste technieken. Tijdens de opleiding kun je kiezen uit

drie richtingen: tekenen/construeren, mechaniseren/installeren of productie-

voorbereiding.

Meer weten over deze opleiding? Kijk op www.novacollege.nl/MTECH.

Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

4 AllroundOperationeelTechnicus(AOT) 4 bol*

4 Technicus Middenkader Engineering (MTECH)

Werktuigbouwkunde 4 bol**

4 Technicus Middenkader Engineering (ETECH)

Elektrotechniek 4 bol***

* Locatie IJmuiden.** Locatie Beverwijk.*** Locaties Hoofddorp en Beverwijk.

19

Ople

idin

gen

door

be

drijv

en b

etaa

ld

Nieuw

Page 19: STL Brochure (+erratum)

20

Page 20: STL Brochure (+erratum)

Technicus Middenkader Engineering (ETECH) Elektrotechniek (niveau 4) nieuw!Bij deze specialisatie leer je elektrische installaties ontwerpen, installeren en

onderhouden bij bedrijven. Denk aan ontwerpen, testen, onderhoud en

vernieuwen van systemen. Je kunt werken in de service- en instrumentatie-

techniek, de geluid- en beeldindustrie of bij telecom- of internetaanbieders.

Meer weten over deze opleiding? Kijk op www.novacollege.nl/ETECH.

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/techniek.

Praktische info

Wat leer je?Het leren is gericht op de praktijk. In praktijksimu-laties en tijdens je stage voer je taken uit die je later ook in je werk doet. Je loopt stage bij vooraan-staande bedrijven: BAM Techniek, Afval Energie Bedrijf Amsterdam, Nuon, HVC, Cofely, Alliander,

Forbo Flooring, Loders Croklaan, Cargill en Konink-lijke Landmacht. Met deze bedrijven werkt het Nova College nauw samen.

Toekomstmogelijkheden:Informatie over toekomst-mogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/ techniek.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 27Kosten: pagina 28Locaties: Technicus Engi-neering (ETECH): Hoofd-dorp en Beverwijk, Techni-cus Engineering (MTECH): Beverwijk, Allround Operationeel Technicus (AOT): IJmuiden, pagina 30 Open huis: pagina 32

21

Ople

idin

gen

door

be

drijv

en b

etaa

ld

Page 21: STL Brochure (+erratum)

22

Onze andere

opleidingen

In deze brochure vind je slechts een deel van onze opleidingen. Het Nova

College heeft nog veel meer opleidingen. Hiernaast staat een beknopt over-

zicht. Het actuele overzicht vind je op www.novacollege.nl/opleidingen. De

brochures kun je downloaden en bestellen van www.novacollege.nl/brochures.

Page 22: STL Brochure (+erratum)

23

EconomieAdministratie, Secretarieel en

Zakelijke Dienstverlening

Bedrijfsadministratie•

Secretarieel•

Juridisch•

Assistent Makelaar Wonen •

(topjaar)

Bank- & Verzekeringswezen•

Intercedent•

Horeca, Toerisme &

Evenementen, Facilitair

en Orde & Veiligheid

Horeca•

Evenementen Medewerker•

Manager Verkoop Reizen•

Medewerker Entertainment, Vrije Tijd •

en Evenementen (Cosmo Academy)

Facilitair Management •

Orde & Veiligheid•

Marketing, Sales en Media

Marketing•

Sales•

IVS (Engelstalig)•

Detailhandel•

Mode Handel•

Wonen•

Media•

TechniekBouwkunde & Infratechniek

Metselen•

Timmeren•

Vormgeving & Architectuur•

Middenkader Bouw & Infra•

ICT

Medewerker (beheer) ICT•

ICT-beheerder•

Applicatieontwikkelaar •

(Multimedia & Design)

Netwerkbeheerder•

Particulier Digitaal Onderzoeker•

Elektrotechniek

Monteur/Eerste Monteur•

Technisch Middenkader Engineering •

(ETECH)

Podium- & Evenemententechniek•

Technisch Specialist•

Procestechniek

(Basis) Operator•

Allround Operationeel Technicus •

(AOT)

Operator, specialist•

Werktuigbouwkunde

Monteur Mechatronica•

Metaalbewerker, Verspaner•

Servicemonteur•

Constructiewerker•

Technisch Middenkader •

Engineering (MTECH)

Onze

and

ere

ople

idin

gen

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/opleidingen.

Page 23: STL Brochure (+erratum)

24

Installatietechniek

Monteur•

Dakdekker•

Service-/Installatiemonteur•

Technicus Engineering •

Gebouwinstallaties

Leidinggevend Monteur/ •

Werkvoorbereider

Servicetechnicus•

Motorvoertuigen- en Fietstechniek

Assistent Mobiliteitsbranche •

(Bedrijfs-) Autotechnicus•

Fietstechnicus•

Eerste (Bedrijfs-) Autotechnicus•

Aftersalesmanager•

Technisch Specialist Personen-/ •

Bedrijfsauto’s

Zorg & Welzijn CIOS

Sport- en Bewegingsbegeleider•

Sport- en Bewegingsleider•

Sport- en Bewegingscoördinator•

Sport- en Bewegingscoördinator: •

Sport, Gezondheidsmanagement

en Vrijetijdsbesteding

Dans & Theater

Sport- en Bewegingscoördinator: •

Dans

Artiest: Theater•

Uiterlijke Verzorging

Junior Kapper/Kapper•

Kapper Modestylist/Theaterstylist•

Allround Grimeur (topjaar)•

Schoonheidsspecialist•

Schoonheidsspecialist met Junior •

Kapper/Pedicure

Schoonheidsspecialist/Allround •

Schoonheidsspecialist (topjaar)

Assistenten Gezondheidszorg

Apothekersassistent•

Doktersassistent•

Tandartsassistent•

Verpleging & Verzorging

Helpende Zorg & Welzijn•

Kraamzorg (volwassenen)•

Verzorgende-IG•

Mbo-Verpleegkundige•

Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn•

Pedagogisch Werker •

Maatschappelijke Zorg•

Medewerker Personeel & Arbeid•

Sociaal Maatschappelijk •

Dienstverlener

Sociaal Cultureel Werker•

Onderwijsassistent•

Laboratoriumtechniek

Allround Laborant•

Chemisch-fysisch Analist•

Biomedisch Analist•

Biotechnologisch Analist•

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/opleidingen.

Page 24: STL Brochure (+erratum)

Onderwijs voor VolwassenenVavo

Mavo/vmbo-tl•

Havo•

Vwo•

Vakken: Nederlands, Engels, Frans,

Duits, Spaans, Turks, aardrijkskunde,

geschiedenis, maatschappijleer,

economie, informatica, management &

organisatie, wiskunde, natuurkunde,

nask 1 en 2, scheikunde, algemene

natuurwetenschappen, biologie en

tekenen.

Schakelklassen: Frans, Duits, wiskunde

A en B, wiskunde vmbo/havo en wis-

kunde havo/vwo.

Bedrijfsscholing

Bij-, na- en herscholing, evc, ook •

in-company

Re-integratie

IRO, loopbaanbegeleiding en •

sollicitatietraining

Inburgering

Cursus en examen•

Participatie

Nederlands, rekenen, •

computervaardigheden, etc.

25

Onze

and

ere

ople

idin

gen

KiezenNiets is zo moeilijk als kiezen wat je later wilt worden. Er zijn zoveel mogelijkheden. Als je een fijne schooltijd wilt hebben, ga dan op je gevoel af. Kies de opleiding die je het leukste lijkt. Praat er ook over met je ouders en vrienden. Die kennen je misschien wel beter dan jij jezelf kent en weten wat echt bij je past. Daar willen wij graag bij helpen. Met extra informatie en advies. Kijk op www.novacollege.nl/ouders.

Page 25: STL Brochure (+erratum)

26

Belangrijke

informatie

26

Page 26: STL Brochure (+erratum)

27

Bel

angr

ijke

info

rmat

ie

Niveaus Onze opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus:

Niveau 1: assistent

Uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding.

Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar

Uitvoerende werkzaamheden.

Niveau 3: vakfunctionaris

Volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden.

Niveau 4: middenkader

Volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met een brede

inzetbaarheid.

Ons onderwijsJe leert je beroep door taken uit te voeren die je later in je werk ook krijgt.

Zo maak je je de vereiste kennis, houding en vaardigheden eigen. Daar

begeleiden we je natuurlijk bij. Leren doe je dus zowel op school als in de

praktijk. Je onderwijsprogramma stemmen we af op jouw capaciteiten en

belangstelling, zodat je je optimaal kunt ontwikkelen.

Wanneer beginnen?Normaal gesproken start je met je opleiding in september aan het begin

van het cursusjaar. Bij een aantal opleidingen kun je ook halverwege het

cursusjaar instromen, namelijk in februari. Bij enkele is zelfs constante

instroom mogelijk. Welke opleidingen dat zijn, staat per opleiding vermeld

op onze website www.novacollege.nl.

Bol en bblBij veel opleidingen kun je kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg

(bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de bol volg je een

aantal dagen per week onderwijs op school, afgewisseld met beroeps-

Bel

angr

ijke

info

rmat

ie

Page 27: STL Brochure (+erratum)

praktijkvorming (bpv = stage). In de bbl combineer je werken en leren.

Je bent als werknemer in dienst van een bedrijf of instelling en brengt daar

de meeste tijd door. De theorielessen krijg je op school. Beide diploma’s zijn

gelijkwaardig.

AfsprakenElk cursusjaar leggen we de afspraken over je opleiding vast in een onderwijs-

overeenkomst. De stageafspraken leggen we vast in een bpv-overeenkomst

tussen de cursist, het leerbedrijf en de school. In de bbl sluit je bovendien

een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Je bent zelf verantwoordelijk voor

het vinden van een werkgever vóór aanvang van de opleiding.

Welkom @ Nova CollegeOp het Nova College krijg je een eigen e-mailadres en heb je toegang tot

Nova Portal. Dat is een website met belangrijke informatie zoals nieuws,

schoolvakanties, roosters, reglementen en je cijfers. In onze gebouwen

heb je beschikking over draadloos internet. De handleiding vind je op

Nova Portal.

Alvast studeren in het mboBen je gezakt voor één of twee vakken vmbo-tl en weet je al welke mbo

opleiding je wilt gaan volgen? Dan is het programma ‘Alvast Studeren in het

mbo’ echt iets voor jou. Bij het vavo volg je de ontbrekende vakken voor je

vmbo diploma en tegelijk volg je de bol opleiding van jouw keuze. Let op.

Dit is een pittig programma, waarvoor je veel motivatie en doorzettingsver-

mogen nodig hebt! Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/vavo.

28

Page 28: STL Brochure (+erratum)

29

Niveau 1: assistent (AKA)

Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, 16 jaar of ouder maar geen

diploma behaald? Of heb jij praktijkonderwijs gevolgd en kun je meer

leren? Dan is de AKA-opleiding een extra kans voor jou om naar het

mbo te kunnen.

Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar

positieve intake, plus één van de volgende voorwaarden:

•diplomaverwanteassistent-opleiding(mbo,niveau1)

•diplomavmbo,basisberoepsgerichteleerwegmetinhetpakket

minimaaléénvandevakkenwiskundeofnask1

•eenanderbijministeriëleregelingaangewezendiplomaofbewijsstuk

Niveau 3: vakfunctionaris

positieve intake, plus één van de volgende voorwaarden:

•diplomaverwantebasisberoepsopleiding(mbo,niveau2)

•diplomavmbo,kaderberoepsgerichte,theoretischeofgemengde

leerwegmetinhetpakketminimaaléénvandevakkenwiskundeof

nask1

•overgangsbewijs3-4havo/vwo

•eenanderbijministeriëleregelingaangewezendiplomaofbewijsstuk

Niveau 4: middenkader

positieve intake, plus één van de volgende voorwaarden:

•diplomaverwantevakopleiding(mbo,niveau3)

•diplomavmbo,kaderberoepsgerichte,theoretischeofgemengde

leerwegmetinhetpakketminimaaléénvandevakkenwiskundeof

nask1

•overgangsbewijs3-4havo/vwo

•eenanderbijministeriëleregelingaangewezendiplomaofbewijsstuk

Toelatingsvoorwaarden

Bel

angr

ijke

info

rmat

ieB

elan

grijk

ein

form

atie

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is uitsluitend toegankelijk voor cursisten die niet meer leerplichtig zijn. Bovendien hanteren sommige werkgevers aanvullende toelatingsvoorwaarden wat betreft leeftijd en vooropleiding.

Als Nederlands niet je moedertaal is en je de genoemde diploma’s niet hebt, moet je voor opleidingen niveau 1 en 2 het NT2 CEF A2 en voor opleidingen niveau 3 en 4 het NT2 CEF B2 hebben behaald.

Gecorrigeerd

Page 29: STL Brochure (+erratum)

Aanmelding en intakeMet het formulier in deze brochure kun je je aanmelden voor een oplei-

ding. Je kunt je ook digitaal aanmelden via onze website. Nadat je je hebt

aangemeld voor een opleiding krijg je een uitnodiging voor de intake. In de

intake toetsen we of de gekozen opleiding goed past bij jouw talenten en

ambities. Zodat je een opleiding gaat doen, waarin je echt kunt groeien.

Elke opleiding vraagt om andere competenties. Daarom verschilt de intake

per opleiding. Ook zijn er verschillen tussen de intake voor de bol en bbl.

Kijk voor meer informatie over de intake op www.novacollege.nl/intake.

Afmelding en uitschrijvingZie je na plaatsing toch af van deelname, laat dit dan zo snel mogelijk

schriftelijk weten aan de administratie van jouw onderwijslocatie. Niet tijdig

afmelden kan namelijk tot gevolg hebben, dat je de verschuldigde les- of

cursusgelden toch moet betalen.

KostenDe opleidingskosten bestaan uit:

• les- of cursusgeld aan de overheid

• kosten van boeken en leermiddelen

• eventuele kosten van kleding en/of gereedschappen en/of laptop

• overige opleidingskosten

Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Voor meer

informatie, ook over studiefinanciering en prestatiebeurs: Klantenservice

DUO IB-Groep, telefoon (050) 599 77 55 en www.ocwduo.nl.

De benodigde boeken en andere leermiddelen en eventueel kleding en/of

gereedschappen en/of laptop schaf je zelf aan. Hierover krijg je meer infor-

matie na toelating. Op www.novacollege.nl staat bij elke opleiding vermeld

of je een laptop nodig hebt voor die opleiding en welke financieringsrege-

ling je daarvoor kunt gebruiken.

De overige opleidingskosten voor (vrijwillige) excursies, werkweken of

kampen verschillen per opleiding en worden apart in rekening gebracht.

30

Page 30: STL Brochure (+erratum)

Persoonlijke begeleidingOp het Nova College krijg je veel persoonlijke aandacht en begeleiding,

zodat je optimaal groeit in je vak en als mens. Je hebt een vaste contact-

persoon: je studieloopbaanbegeleider. Die kan je zonodig verwijzen naar

extra begeleiding, hulp bij een nieuwe opleidings- of beroepskeuze, psy-

chosociale begeleiding en begeleiding voor cursisten met een beperking.

Extra taal en rekenenOm succesvol te zijn in je opleiding en in je beroep is het belangrijk dat je

niveau taal en rekenen voldoende is. Daarom krijg je op het Nova College

extra ondersteuning taal en/of rekenen als bij de intake blijkt dat jouw

niveau taal of rekenen te laag is.

Nova OndernemershuisHeb je plannen voor een eigen bedrijf? Dan kun je voor informatie

en advies terecht bij het Nova Ondernemershuis.

Kijk op www.novacollege.nl/ondernemershuis.

VertrouwenspersoonWij hebben vertrouwenspersonen, die helpen in alle gevallen van onge-

wenst gedrag door medecursisten of medewerkers.

Nova Sport op MaatOp het Nova College leer je meer dan alleen een beroep. Je leert je ook te ont-

plooien als mens. In allerlei opzichten. Ook op sportief gebied. Daarvoor heb-

ben wij Nova Sport op Maat. Alle eerstejaars in de beroepsopleidende leerweg

(behalve CIOS’ers natuurlijk) doen mee aan clinics in verschillende sporten.

Meer weten? Kijk op www.novasportopmaat.nl of bel (023) 530 29 51.

31

Bel

angr

ijke

info

rmat

ieB

elan

grijk

ein

form

atie

Page 31: STL Brochure (+erratum)

32

Adressen

BeverwijkTechnicus Engineering (MTECH),

Technicus Engineering (ETECH)

Laurens Baecklaan 23/25

1942 LN Beverwijk

Postbus 139

1940 AC Beverwijk

Telefoon (023) 530 30 00

Logistiek Medewerker, Chauffeur

IJmond Transport Groep

Nijverheidsweg 30

1948 PV Beverwijk

Telefoon (023) 530 32 00

HoofddorpLogistiek Medewerker, Chauffeur,

Manager Transport & Logistiek,

Manager Havenlogistiek, Technicus

Engineering (ETECH)

Steve Bikostraat 75

2132 RZ Hoofddorp

Postbus 134

2130 AC Hoofddorp

Telefoon (023) 530 32 00

IJmuidenAlle Maritieme opleidingen, Allround

Operationeel Technicus (AOT)

Kanaalstraat 7

1975 BA IJmuiden

Postbus 227

1970 AE IJmuiden

Telefoon (023) 530 29 00

Amsterdam (Haven College)Haven opleidingen

Kwadrantweg 11

1042 AG Amsterdam

Havennr. 4044

Telefoon (020) 411 55 22

HarlingenMaritieme opleidingen

Almenumerweg 1

8861 KM Harlingen

Postbus 58

8860 AB Harlingen

Telefoon (0517) 41 23 00

HaarlemArbeidsmarktgeKwalificeerd

Assistent (AKA)

Nassaulaan 37

2011 PB Haarlem

Telefoon (023) 538 31 34

RoutebeschrijvingKijk op www.novacollege.nl/locaties.

Page 32: STL Brochure (+erratum)

Adre

ssen

33

Page 33: STL Brochure (+erratum)

Open huis

34

Page 34: STL Brochure (+erratum)

Op onderstaande dagen houden alle locaties Open huis (behalve CIOS).

Daarnaast is er een Beslisdag. Wacht niet te lang met kiezen, sommige

opleidingen zijn snel vol.

Open huis (behalve CIOS en AKA)Dinsdag 1 februari 2011 18.00 - 21.00 uur

Woensdag 6 april 2011 18.00 - 21.00 uur

Open huis ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent (AKA)Dinsdag 8 februari 2011 15.00 - 17.00 uur

Dinsdag 12 april 2011 15.00 - 17.00 uur

Open huis CIOSZaterdag 5 februari 2011 9.30 - 13.30 uur

Extra Open huis Maritieme AcademieZaterdag 12 februari 2011 10.00 - 14.00 uur

BeslisdagDonderdag 16 juni 2011 15.00 - 17.00 uur

Open

hui

s

Wil je je tijdens het Open huis

gelijk aanmelden? Neem dan het

volgende mee:

• E10 administratiekosten

• 2 recente identieke pasfoto’s

• kopie identiteitsbewijs

(let op: geen rijbewijs)

• eventueel kopie

verblijfsvergunning

• kopie diploma en cijferlijst voor-

opleiding (indien al afgerond)

Deze brochure vervangt

voorgaande brochures Techniek.

Onze opleidingen gaan alleen

door bij voldoende deelname.

Aan deze brochure kunnen

geen rechten worden ontleend.

Praktische info

35

Page 35: STL Brochure (+erratum)

36

Page 36: STL Brochure (+erratum)
Page 37: STL Brochure (+erratum)

Dit is een uitgave van ROC Nova College. Juni 2010.Nova Informatiepunt: telefoon (023) 530 20 10

www.novacollege.nl


Recommended