Download pdf - Xuan Hiep Nhat 2010

Transcript
 • Minneapolis, Minnesota

 • 7001 78Th Ave. N. Brooklyn Park, MN 55445 (763) 331-0079(Nga t Brooklyn Blvd. va Kentucky Ave.)4855

  Chat Lng Cao, Uy Tn & Tan Tam

  CHUYEN DAY: - CAT TOC, - SAN SOC DA MAT VA NAIL

  Tues - Thurs: 9am - 8pmFri - Sat: 9am - 6pm

  Hours:

  Trng Tham My

  Ban se c giao vien nhieu nam kinh nghiem hng dan tng tan va thanh thao tat ca viec trong nganh ban chon sau khi ra trng. Co chng trnh cho ngi that nghiep, income thap Trng se gii thieu viec lam cho ban sau khi ra trng

  NOW OPEN

  Brooklyn Blvd.

  W. B

  road W

  ay

  Kentucky A

  ve. N

  .

  78Th Ave. N.

  ZThong Baoa iem mi

  Zegis Beauty School

  7001 78th Ave. N.

  choolBeauty SZegis

  Trng giup ban thi bang tieng VietLien lac vi chung toi e biet them chi tiet

  Men Haircut: $5 Tues & Wed

  c Li Supermarket Whole Sale & Retail

  2429 Nicollet Avenue S.Minneapolis, MN 55404

  Tel: (612) 870-8684

  - Bn y cc loi tht, tm, cua, s, c v c ti - y cc loi rau ti v tri cy- Thc phm ng lnh- cc loi thc phm kh - Cc loi hp- Hng ha ng

  * C bn cc loi cao n hon tn, hi v* Thuc Noni, Wangson, lc nhung tinh* i l phonecard, cc bng nhc CD, DVD, VCD* i l my ht khi bp* Ch mi rng ri, parking ln

  M ca 7 ngy: 9 am - 7 pm

  Cung Chc Tn Xun

 • Xun Canh Dn - Page 1

  Tr. Tc Phm Tc Gi 3 Li Nguyn u Xun LM. Hilari4 Li Co Li Ban Bin Tp5 Thng Tin Gio X Nguyn Chu6 n Tt Mng Xun Nguyn Ty 7 Bao Ln Xun & Li Hay ... Hi u 8 i Dng Suy T V ... L Hng 11 S To Qun 1 & 2 Hoa Mu n 13 Chng H Mi 15 Xin in Kim Thanh 16 u Nm Ni Chuyn ... Nguyn Gia Tnh 18 Cnh Mai Ma Xun ... Trn Thu 20 Hng o Kristine Trn 21 Camping Trip At ... Hesper & Jonathan 22 Uniting With Those ... Elizabeth Pham 24 5 Ngn Tay & Tri n Duy Anh & Kim Anh 25 Lm Sao Nghiu Minh 26 Hng Thi Gian Phan Hu Tha 28 Cng Thc Nu n ... K.D. 29 Li Ca Tn Tng ... Kim Thanh 30 Mt Ma H ng Nh Julia & Jelena 31 N Ci Xun Su Tm 33 Nhng K V Hnh Phm Vn Oanh34 Hi Ch Gio X Gioan36 Nhm Emmaus Nhm Emmaus37 Cnh Xun K.D.38 Mt Chuyn Tnh ... Su Tm40 Ranh Ngn KX41 i L ... & V Sao Minh Anh & X. Sn42 Nhc Mng Xun ... Kiu Hu Chin43 Con Cp Yu Qu ... Hng Yn46 Nm Linh Mc LM. Xun Ly Bng47 Tt Nguyn n V Hong49 Ca on Ca Ti Tuyt Anh50 Th p Li ... K 51 N Ci Xun & Ma Xun... XP & inh Cng C52 Gh Bn Lam Kiu Nguyn Th Ba54 Tm S Cui Nm Minh Hnh55 Ti n Gin

  Xun Canh Dn 2010

  57 D m Tri H Ca on Ccilia59 Tm Tnh Trao Gi BM. Trung Trc62 Nhng Nt p ... GM.Giuse Ng Quang Kit63 N Ci Xun Su Tm 64 V Yu & Xun... Mc Huyn Vy66 Ti Gia Nhp on Lin ... Giuse NXC 68 Nh Em Maria Lu Ly69 Ma Xun Minnesota 2010 Quch T Phng70 Ma Sng B Hng71 Mng Xun Ca on Trsa72 Bt K V Thm Qu Th c76 N Ci Xun Su Tm78 Nam K Bc K G KXMD79 Mi Ngi Cn Bao ... Nguyn M. Ty82 Vng Trng L Hng83 Nhm Cana Nhm Cana85 Li Cu Xin M Nguyn Thanh Oai88 N Ci Xun Su Tm89 Tui Xun Dng Cha CD Trsa91 Bi Ht Kiu Hu Chin92 Hc Hi Kit Gio Trn Xun Thi93 Hng n Cha Ban QN96 i Mi T Bn Trong Su Tm97 Nhng Ngy Thng Qua B Gi Minnesota104 Bc Vo Thin ng inh Cng C106 Ban Trt T & Tip Tn Nguyn Vn Hng107 Bn Ma Em Yu Trang, Anh, Angela..108 Nh Th Ca Con Huy inh109 Letter to God Lp Thm Sc 111 Uniting Our Families Thiu Nhi Thnh Th112 Bi Do Cc Em Trong Lp 4 Cc Em Lp 4114 What It Means To Be A ... Phro Trn David115 Three Generations Living Out Liz, Maria & Tony118 Hoi Nim Ca Mt Tr ... Martin L Hng120 Dear Jesus Lp Gio L121 Hi Cc B M Cng Gio ... Hi Cc B M 115 Hnh nh Sinh Hot Gio X 145 Qung Co

 • Xun Canh Dn - Page 2 Xun Canh Dn - Page 3

  Hn Hoan Knh Chc:

  Hng Gio Phm Vit Nam.

  c Tng Gim Mc John C. Nienstedt

  Cha Chnh, Cha Ph Gio X Thnh Giuse Hin.

  Qu Cha Cu Chnh v Ph Gio X Thnh Giuse Hin.

  Qu Cha, Qu Tu S Nam N.

  ng Trng, Qu V trong Hi ng Mc V & Hi ng Ti Chnh.

  Ban Chp Hnh cc Gio Khu.

  Ban Chp Hnh cc Hi on, cc Ca on, on Th & Nhm cc Ban Ngnh.

  Qu V Tr Bt.

  Qu V n Nhn.

  Qu V Thn Ch ng Qung Co.

  Ton Th Qu V c Gi.

  Qu ng B Anh Ch Em Gio X.

  Nm Mi Canh Dn An Khang - Thnh Vng Hnh Phc

  Gio X Thnh Anna & Giuse Hin

 • Xun Canh Dn - Page 2 Xun Canh Dn - Page 3

  Trc thm nm mi, xin knh chc qu ng, B, Anh, Ch, Em v Qu V

  mt nm mi khang an, trng th, y trn n lnh ca Thin Cha Ba Ngi.

  y l ln u tin Gio X chng ta cng chung tay gp sc thc hin

  cun c San Xun nm nay. Ngoi tr mt vi bi c tnh cch su tm, tt c

  cc bi v, th vn, tu bt, nhc, k s, cu vui, truyn ngn, truyn di, S

  To Qun.... trong cun c San Xun ny u l ca tt c Qu V, ca cc Hi

  on, on Th, cc Khu, trong Gio X ng gp vi cc tm tnh chia s v

  nhng thng trm bin i, vui bun trong cc sinh hot ca Gio X chng ta.

  y chnh l nt p ca cun c San ny. ng ngha l mt cun c San ca

  Gia nh Gio X Thnh Anna v Thnh Giuse Hin ca chng ta.

  Mc d c gng ht sc, nhng chc chn khng khi c nhng s st t

  hnh thc n ni dung. Mong rng tp c San nh b khim tn trn tay Qu V

  s n nhn ni tt c lng qung i, cng nh s khch l trong tinh thn phc

  v chng ta cng nhau lm vinh danh Cha.

  Xin c php thay mt cho Hi ng Gio X v Ban Thc Hin c

  San, ti xin c by t lng tri n n ton th Qu V n Nhn ng h cun

  c San ny t ti chnh, n ng gp bi v, kin xy dng, khch l v cng

  tc trn mi phng din, cun c San ny c thnh hnh. Cng xin cm

  n tt c qu anh ch em vt v hy sinh cm ci ngy m thu thp ti liu,

  nh my bi v, trnh by v chun b in n, hoc vt v i xin qung co v

  lm vn in bo. Ti rt bit n tng Qu V mt. Nguyn xin Thin Cha Ba

  Ngi, Ma Xun Bt Dit ca chng ta v M Thnh Ngi, ban cho Qu V v

  Gia Quyn mt Nm Mi trn y Hng n hn xc v mi iu may lnh.

  Ngi ti t hn mn ca Qu V,

  Hilari M. nguyn hi khnh, CMC.

 • Xun Canh Dn - Page 4 Xun Canh Dn - Page 5

  ch btLinh Mc Chnh X Hilari Nguyn Hi Khnh & Linh

  Mc Gioan Baotixita Phm Trung Thc

  ban bin tpPhm Ngc Vn Chi, Nguyn Th Bch Thy, Cng

  M Hng, Phm Nguyn Kim Uyn, inh Cng Chnh, Nguyn Ngc Qu, Nguyn Ngc Chu

  ban qung co Hoi H, Phm Ngc nh, Nguyn Ngc Chu,

  Phm Nguyn Kim Uyn, Nguyn Cng Bnh

  thit k trang bainh Cng Minh Mn, Cng M Hng, Dominique

  Trnh

  thit k c sanCng M Hng

  Li Cm T

  Ban Bin Tp c San Xun ca Gio X xin chn thnh ghi n tt c qu v tch cc ng gp bi v, th, vn, truyn ngn, truyn di, nhc, kch, ty bt, v su

  tm. V s trang ca c San c hn, nn khng th ng tt c mi bi v

  ng gp ca qu tc gi c. c San Xun 2010 xin chn thnh co li

  cng qu tc gi, mong nhn c lng i x ca tt c, v c mong tip tc

  nhn c nhng ng gp qu gi ca qu v cho c San Xun nm ti.

  Ban Bin Tp c San Xun Canh Dn 2010.

 • Xun Canh Dn - Page 4 Xun Canh Dn - Page 5

  2627 Queen Avenue NorthMinneapolis, MN 55411Phone: 612-529-0503Fax: 612-529-5860Website: www.annagiusehien.netEmail: [email protected]

  Church of St. Anna & Joseph HinArchdiocese of Saint Paul & Minneapolis-Minnesota

  Cong oan Giao X Cong GiaoThanh Anna-Thanh Giuse Hien hien ang:

  Phuc vu tn ngng cho hn 800 gia nh Viet Nam tai vung Song Thanh.

  Thanh Le hang ngay: 7:00 toi.

  Thanh Le Chua Nhat: 8:30 sang, 10:30 sang & 12:30 tra.

  Lp Giao Ly va Viet Ng: 12:30PM 4:30PM cac tra Chua Nhat cho tre emt v long en lp 10.

  Sinh hoat Thieu Nhi: 5:00 cac chieu Th 7.

  Lp Giao Ly Tan Tong cho nhng ai muon tm hieu c Tin va muon gia nhap Congoan Cong Giao.

  Lp Giao Ly Hon Nhan cho nhng ai ang chuan b bc vao i song hon nhan.

  Cung rat nhieu Ca oan & oan the cho moi la tuoi hien ang sinh hoat tch cctrong Giao X.

  Cha Hilary Hai Khanh, CMCPhone: (612) 521-0879 Email: [email protected]

  Cha John Bosco Pham Trung Thc, CMCPhone: (612) 522-1065 Email: [email protected]

 • Xun Canh Dn - Page 6 Xun Canh Dn - Page 7

  n Tt Mng XunNguyn Ty

  NGHA NGY TT

  Tt i vi dn tc Vit Nam c nhiu ngha:

  Tt l thi gian ngh ngi, vui hng thnh qu ca mt nm di lao ng vi cy pho , bnh tt, bnh chng xanh, ru ngon, con ln bo, o qun p, tr chi gii tr... Trong nh, ngoi ng, nhng g tt p nht u c mang ra trng by:

  Khn ngoan n ca quan mi bit,Giu c ba ngy Tt mi hay.(Tc ng)

  Chng phong lu cng ba ngy Tt,Kit c nh ai cng ru ch.(Trn T Xng)

  Ni khc, Tt chng dnh ring ai, nhng cho khp mi nh, mi ngi, mi thnh phn x hi..

  Tt l dp gia nh sum hp. D lm n u xa, n ngy Tt con chu, anh ch em cng c gng tr v on t gia nh mng tui t tin, ng b, cha m, v chia s nhng kinh nghim vui bun trong cuc sng sut nm qua.

  Tt cng cn l dp mi ngi kim im li i sng, t n Tri v nhng hng n, cm n i, cm n m cha, anh em, bn b rng lng tha th nhng lm li, h tr nhng lc kh khn, v gip cho i sng thm phong ph, c ngha.

  Tt mang ngha ca s i mi. Vn vt, t tri, c cy i mi... Con ngi cng cn i mi t vt cht n tinh thn. V l m nhiu ngi dnh nhng b qun o mi tinh mc trong ba ngy Tt.

  Tt cn l biu tng ca hy vng, ca thnh qu mi, m c mi. Nm mi ngi ta chc nhau mi s c tt p hn nm c.

  MNG XUN

  Vit Nam, Tt n th Xun sang cng lc. Khi chun b n Tt, mi ngi cng sn sng mng n Xun mi. Cc tm thip chc Tt thng c in bn ch Cung Chc Tn Xun, ng ngha vi Chc Mng Nm Mi. Nhng i vi ngi Vit hi ngoi, Tt v Ma Xun khng hn n cng lc. Nhiu nm nhn c nhng tm thip Tt in Cali, m ra c thy my ch Cung Chc Tn Xun, nhng nhn qua ca s th... tuyt ang ri v ang ma ng, v ch thm hai thng m vn... cha thy Xun u! Tt ca ngi Vit c li nhm ma h.

  D vy, chng ta c n mng Tt v n Xun... nh hai ngi bn ng hnh:

  Xun ca t tri tuy cha n,Nhng lng ta Xun n t bao gi...

  Ma Xun ca t tri c l xanh non, n hoa chm n, c bm ln bay... Ma Xun ca tm hn c ting ci vui rn r, c hy vng mi trn tr, c tnh ngi nng m... Thi tit d ang Xun m lng ta Xun khng n th liu ta c mng n Xun c khng, hay ch th than nh anh chng ny:

 • Xun Canh Dn - Page 6 Xun Canh Dn - Page 7

  n Tt Mng XunNguyn Ty

  Ti c ch u, c i uem chi Xun thm gi thm su?

  ng nh li Nguyn Du ni:Ngi bun cnh c vui u bao gi...

  Nh hng n Thin Cha, chng ta lun lun lc quan yu i, lc no cng sn sng ... n Tt v n Xun tm hn, Xun ca lng mnh... Bt c khi no v rt nhiu ln!

  Cc bn i Xun ti ri.Lng ta ang phi phi... *Mt nm l my thng xun,Vui chi cho tha phong trn... ai i!

  Chng ta vui Tt, mng Xun vi s i mi tr trong ra ngoi i sng mi ngy mt phong ph, tt p thm.

  Hy t n Tri.Hy cm n nhau.V hy chc nhau nhng g tt p nht trong nm mi!

  CHC MNG NM MI!

  Bao Ln XunLi sp ma Xun ... vn x ngi!D cho khng chn vn ... hai ni.Chn nhau, ct rn qu hng c,

  Tc bc, chn thn ... y chc ri!!!

  Bao nhiu Tt n bao ma Xun,Mi mt trng xa d ngi ngn,Mi my nm ri xa c quc.

  By nhiu nm y chng ln Xun!!!

  Qu nh Xun n vn cn vui?Lng k ly hng cht ngm ngi.

  Xc pho cn vng trong k nim,Cy nu ngt ngng nh sao ngui!!!

  TNHi u

  * Tt c hnh phc ca mnh c u do hnh phc ca mnh cho.

  S. Prudhomme

  * Kht vng hnh phc l bm sinh ca con ngi, v vy n phi l c s ca o c.

  A.. Maura

  *S tha mn rt ta trong vic bo th ch thong qua, nhng s tha mn rt ta trong lng khoan dung l vnh cu.

  Henry IV

  Li Hay p

 • Xun Canh Dn - Page 8 Xun Canh Dn - Page 9

  Hng nm, hng triu triu ngi ua nhau tn mc t phng i hnh hng, t ng sang Ty, t Bc xung Nam trn khp mt a cu. Con s hnh hng cng ngy cng tng, ng thi cng c nhu ni mi ving thm.

  Mi ngi i hnh hng u mang mt tm t, cm nghim v mc ch khc nhau:

  C ngi i tm n thnh, php lC ngi i bit bit y, tm hiu, nghin cuC ngi i nh mt chuyn du lch, lm giu cho cuc sng trng gi ca mnhC ngi i nh mt c hi t do, bay nhy khi vng rng buc...C ngi i cho cuc sng bt cng thng, gay go, hay tm mt khong thi gian sng thnh thi C ngi i cu xinC ngi i ban pht

  D vi ngh hay mc ch g, i vi ti hnh hng vn l mt cuc tm kim tr v ngun, nh mu chy v tim si m lng ngi, c tip sc mnh cho nim tin ca mnh hu bit vn ln tri cao v dang rng vng tay vi mi ngi.

  FATIMA

  Nm 2007 l 90 nm k nim c M hin ra cho ba tr (1917-2007). Vng vng u y ting ht Nm Xa Trn Cy Si vi ba mnh lnh:

  n Nn n Ti Tn Sng Thnh Tm Ln Ht Mn Ci Ting ht trong tim nhc nh ti cc li M dn d v lo thi hnh. D bt c thi i no, ba li nhn nh trn vn lun chnh xc cho con ngi thi xa, thi nay v mai sau. Ti xin M gip ti lun ghi d trong lng.

  Nhn on ngi lp lp tin v n M v nhng nh n trong m vi li kinh ting ht, nhng ngi i bng hai u gi tin v n M, lng ti chng xung v cm thy nim tin ca mnh cn non yu qu

  90 nm trc, 90 nm sau hay 9 ngn nm sau, li M vn nh th v trn gian vn cn phi thc hnh ba mnh lnh trn p li tnh thng v bin ca Cha Jesus, Con yu du M.

  LOURDES

  Nm 2008 l k nim 150 nm c M hin ra ni y vi thnh n Bernadette. 149 nm, bit bao hng n xung t tri qua bn tay M n. Nhn nhng chic nng treo trn vch cng thy c tnh thng tru mn bao la hi h ca M dng bao dnh cho con ci M. Bao nhiu n sng khc m chng ta khng nhn thy tn mt, nghe tn tai, nhng vi nim tin qua nhng ngi hnh hng sng knh M, chng ta cm nhn c php l ca M cho con ngi. Php l Tnh Thng khng b bn, khng bin gii, khng iu kin C ngi m trn gian no m li chng thng con ci mnh, hung h

  i Dng Suy T V ... Mt Chuyn Hnh Hng

  L Hng

 • Xun Canh Dn - Page 8 Xun Canh Dn - Page 9

  anh i trc c kt qu tt p nh th. Ti tng tng cc tn hu thi y nm np lui ti cc Thnh ng trng l, nguy nga, lng ly, hng v mt thi no , k ni ngi ci nm tay nhau vui v hnh phc bc vo n Thnh.

  Lng ti hn hoan tin vo n Thnh

  chc tng ca khen Cha Tri nhn n tnh yu ni Thin Cha v trao ban tnh yu ca Cha cho nhau.

  Thi vng son y nay cn u! Ti ch nhn thy nhng du khch vng lai. Ngi tn hu tht s chung quanh cc ngi Thnh ng y by gi c cn nh xa khng?, ti t hi.

  n Th d lng ly, nguy nga, hng trng, v i n u cng vn l vt v tri, v gic. Ngi ta t cho n sc mu v vi thi gian n cng s nht phai i. n Th cn c dng xy trong tri tim mnh, i n u mnh mang n th y n , n bin n th v tri, v gic tr nn sng ng, mi ln bc vo n Thnh lng mnh cm thy hn hoan, hng ln tri cao v lng m rng. Nu khng nh th, vn hon , v tri v cm!

  Kinh nghim xa vn cn s s ra y, chng ta hc c bi hc g?

  Ni tip con ng truyn gio ca cc Thnh T Ph xa qua hnh ng gng mu ca mnh: ni th no sng th y. Dng xy mt n th nho nh trong tri tim mnh.

  Ti tin mi ngy l mt cuc hnh hng trong i. Cha v M vn ng hnh k bn chng ta. iu quan trng l chng ta c tin v c nhn ra c Cha v M hay khng qua tnh thng yu gia ngi ng loi hng ngy trong cc sng..

  l M Thin Cha chng ta! Ti xc tn nh th.

  ng trc hang Thnh M nhn on ngi i qua, nht l nhng chic xe ln cho ngi tn tt, hay dm mnh trong bn nc thnh, mt hnh nh vn lun n hin trong tm tr ti:

  Cha - M - Anh Ch Em

  D l nhn theo chiu dc hay chiu ngang, M vn lun lun ng gia. M dn a chng ta v vi Cha trn cao. M l mng thng n sng v tnh thng ca Cha cho chng ta t tri xung.

  Gn bn cc n M c Vng Cung Thnh ng v i, cht vt thng ln tri cao. Mun ln trn y phi leo ln my chc nc thang cao. Ngi bnh thng phi th dc, tim mun ngng p, hung h nhng k au chn, au thp khp hay gi c. Vy m n ai cng mun tro ln tri cao. C mt iu l l khi ln n bc thang cui cng lng thy sng vui v thanh thot. Hnh phc no cng tri qua nhng kh au. Cng au kh cng tm thy c ngun vui sung mn. Mun c Phc Sinh phi tri qua con ng thp gi. l con ng Cha Jesus i qua.

  CC N TH

  Ngoi hai ni chnh Fatima v Lourdes, chng ti i thm ving nhiu n Th C ni ting p xinh trong cuc hnh trnh. n Th no cng cao ngt tri, mi ni mt nt, mi phn vn mi, do nhng bn tay kho lo to nn. Thin Cha ban cho cc nh iu khc ti ba. H p ng bng cch dng ti nng Cha ban cho lm sng danh Ngi qua cc cng trnh m thut y.

  Ti ngh n cng vic truyn gio ca cc Tng xa kia. Nu khng c k gieo lm sao c ngi gt? Thi vng son y ca Gio Hi t phi do lao cng kh nhc ca cc Thnh Tng v cc th h n

 • Xun Canh Dn - Page 10 Xun Canh Dn - Page 11

  Mt b n huyn nhim t ngn xa, v mi nghn sau, l khng ai bit mnh cht ngy no. Ngy ti c sinh ra, ti khng bit mnh s c sng bao lu, 5, 10, 50, 60 nm? Khi nghe ht:

  Em i c bao nhiu Su mi nm cuc i

  ti ngh cuc i ch khong 60 nm Nhng vi y khoa hc tin b hm nay, con ngi c th sng di lu n trm tui!

  Nhng ti bit mt iu k t ngy ti c sinh ra, mi ngy l mt bc ti tin gn v nh Cha ng trn tri. Phn cn li ch l m tt. Ti nh khi cn nh m ti dy c cu kinh trc khi i ng v ti vn c hng m nhc nh ti mi ngy:

  Ly Cha, nu m nay Cha gi con vXin Cha rc con v nh Cha an vui. **************

  Xin cho con c mt tri tim bit rung cm vi tnh yu mnh mng ca Cha gia t tri bao la, hng v hu con c th mang tnh yu y vo i vi nhng ngi con gp trong cuc sng hng ngy.

  Xin cho con bit to mt n th cho Cha ng trong tri tim con v mi mi tim con vn l n th cho Cha ng.

  Amen.

  Cha u?

  C gio dy gio l v lng thng kho nghim cc em u nhi bng cu hi: - Cha u? Cc em thng tr li Cha Thin ng, Cha khp mi ni, hay Cha trong tha nhn.... Th nhng c gio v c lp u ngc nhin khi tr To qu quyt: - Cha trong phng tm nh em. C gio nn kinh ngc hi: - Tr To lm n gii thch cho c v cc bn bit ti sao em li ngh Cha trong phng tm ca nh em. - D em cng khng bit ti sao. Em ch bit ba em trc khi i lm, c khi g ca bung tm v ni: Cha i, gi ny vn cn trong y sao?

 • Xun Canh Dn - Page 10 Xun Canh Dn - Page 11

  S To Qun 1

  Nh lut tun hon

  K Su ra i

  Canh Dn li v

  Ngy ht Tt n

  Nhn gian chun b

  a To v Tri

  Mun tu Ngc Hong

  Thn To Vit Nam

  ang chu di b

  Cng nh thng l

  Thn xin tu trnh

  Tnh hnh t nc

  Bo lt trin min

  Dn chng lm than

  Mn tri chiu t

  Gio X Tam To

  Mt ni th phng

  Gio dn iu ng

  B bt b n

  Kh s trm b

  Li thm cm heoHonh hnh khp ni

  Ton th a cu

  Tnh trng bo ng

  V chuyn gio x

  Thnh Ann Giuse Hin

  Trn di mt lng

  Nh v ch chn

  L Cha Hi Khnh

  V Cha Ph Thc

  Tm lng ci m

  Yu thng gio dn

  T gi n tr

  lng nhn t

  Con chin noi theo

  Bnh an nh vi

  Khng tranh khng ci

  Hi hp ok

  Yn m mi b

  Hi on ln mnh

  Hot ng khng ngng

  Ni chung l p

  Cn nhiu nhiu lm

  K ra di dng

  V khng c php

  Tu qu dng di

  Nn Thn xin tm

  Chm dt ni y

  Trc khi bi bit

  Hn gp nm sau

  Xin chc Ngc Hong

  Mt th khng thip

  Tnh ngha mn nng

  Ngn nm hnh phc

  Thn xin bye bye

  *****Nh khoa hc gia

  Hoa Mu n

  S To Qun 2

  Ngc Hong khi tu!

  Thn To Vit Nam

  Theo di gio dn

  Thnh An - Thnh Hin

  Mi ngnh thng tin

  iu khin l cha:

  Hi Khnh m!

  Ngi l Chnh X.

  Lo toan mi s,

  Cha Thc Ph Vng

  Ht lng ph t.

  Hi on cng kh,

  c c Hng n

  Sinh hot n cn

  Nhiu ln du ngon

  Thiu Nhi ngoan ngon

  Khn khon nhp on

  Thnh Th hn hoan

  Thnh Tm Lin Hi

  Thnh phn ct li

  Ca mi nc gia

  n hi cc b

 • Xun Canh Dn - Page 12 Xun Canh Dn - Page 13

  Tn l Cng Gio

  Nu gng con chu

  Sng o tt lnh

  Vi hi ng Hnh

  Cng thnh t

  Vit Vn Gio l

  Dy k cc em

  Kt qu ng khen

  Cng nn k ti

  Ging Sinh, Tt mi

  V bi qu ng

  Gio x cm thng

  Thu Trng t chc

  Gi gn nghi thc

  L lc thc thi

  Vn ho duy tr

  Tc th phi gi

  Thng Hoa tham d

  ng mi ngi

  Kiu M Cha Tri

  Rc ni thnh ph

  Xin mau ph h

  Gio h chng con

  Vui tho xc hn

  Lun lun hnh phc

  ng Cng t chc

  L lc gp nhau

  Thnh Mu nhim mu

  T lu i Hi

  X ta cng vi

  Cng vi mi ni

  Quy t ng ngi

  ri tham d

  Hng n lnh

  Vn s bng an

  Hi ch hng nm

  L nhm gy qu

  C mi ca s

  Gii tr mi ngi

  Vui v ti ci

  Tr chi hp dn

  Bo Xun cng bn

  In n mi tay

  Bi v tht hay

  Trnh by tuyt m

  Mn qu tht qu

  ch th

  Canh Dn

  em li

  ma Xun

  Hp qun

  vui tt

  Nay thn

  xin kt

  Tha thit ni van

  Thng thi n

  Tn Xun hip nht

  Tinh thn bt khut

  Ht khc hoan ca

  i mi quc gia

  Nh nh vui hng

  An bnh sung sng

  Thnh Thng! bi bai. ****** To Qun Nguyn Gia Tnh- 10.2009

 • Xun Canh Dn - Page 12 Xun Canh Dn - Page 13

  Lc Chng cn nh, B M c mng rng: Ci thng b lu, b lo. Trong nh ci g b hay h cng li: ci thng nghch nh gic. Thnh thong b b hng xm tm tai mang v mng vnB M li th di than: Cng li ci thng ph lng, ph xmnhiu lc qu qu, B M ln cho nhau Con h ti M, chu h ti B, y ng l con nh tng, khng ging lng cng ging cnh y nh My b ch cng ngn ngm Chng lm c, lu lu li thy my b than th Ci thng ranh con hoc Ci thng bn nh n my, bn nh ma, L nh la, Hn nh gu Ngh i, ngh li Chng c h c l cng ti my c nh ta c. Vn l ngy xa cc c d con c ni No, cc cng ca B M hay n, hay chi cho chng ln con nh . y ln ln chng hay thch n, thch chi l g, cho th gaci g Chng cng chi tut lut cho m coi. Ln ln cha bit nn thn, nn phn g chach ci mt nhiu lc ngng nghnh pht nn lm c. i u c ra v ta y cng t. Cp c em no li cn cho rng em y c phc, c phn mi c chng ch u phi chuyn tm thng. Chng i mn gt chn, may mn lm mi d c

  mt c nhng cc c b a than th i gii i! n d d con tin b ba thng bn cho thng b n ba m, thuc l g C Chng Nam K theo Nng mi mi khm ph ra Nng cng thch c nhc, bn ly lng Nng bng cu vng c: Em i em, mt nhn mt th mt trn mt motay nm tay th tay bo tay...gy. Nu anh khng tng nh n emth thi, m nu anh tng nh n em thth (xuyn l cnh trng bn lu vi). Mt bui p tri n c Chng th sinh da trng, tc hi cua p trai ra pht, Chng tn min sng Hng ni Ng tn tnh Nng, m Nng cn mc c cha kp ln ting, Chng st rut qu bn lm th hoc cum u tng Nng nh sau: N O ng c lm ly n cm ly bnh m n iBnh m Tn nh ba chBa t, xc xch, dm bng, hnh ng. My thng sau Nng mi hon hn th gp ngay Chng Bc K c nhng tnh tnh c nh Nam K chnh tng, v phc Chng n nh, gp ba m mi u, mi i, mi i bi, mi kiu g Chng cng Yes, yes, yes v lm lng htrt l chn tht. Chng ny chi ci tr d kh M ri nh b th th vi Nngthit l u. M kh mt ci, khi yu

  nhau thy Chng c ci qun x long m Nng cng thy thng. C i ang trong tri t nn, Nng thy Chng xch ci thng nc i ti, i lui m c tng l ci n thng ri em lng thng anh ngh s (vc dng m yu, lng khng m c cho l dng dp phong trn), lm Nng qun bng i mt gic mngquyt tm kim cho c anh chng ngoi quc mp mp, giu giu. Ni cho ch tnh, Chng cng c ci n thng v dng dp Chng cng lt pht, gy g ngh s ch b. C Chng trong lc tn tnh Nng th i, th li, mi i l mi, ti khi ly c Nng ri th hi ii xa nh c nm m chng thy mt cnh nhn no c. C than th th Chng tnh b phn Th gi bit m nm u ri, cn lo g na m th vi t!.

  C nhng cuc tnh bng mt nh: Nng ln li dm trng mang qu thm Chng trong qun trng, ti ni Nng mn mi i Chng c rakhi Chng ra ti, hai bn ng nhn nhau hi luu chng vi ting ng hChng ni Emhai bn lng thinh hi lu thm vi ting na. Nng ct ting AnhChng, Nng nhn nhau thm hi lucha kp ni thm li no na th ht gith l Chng phi vo v Nng vi v ra bn xe v.

  H Mi (Chu Thu)

 • Xun Canh Dn - Page 14 Xun Canh Dn - Page 15

  Cha ly c nhau cn qu ti, qu lui, qu ngang, qu dc. Ly c nhau ri chng thy tm hi mt mn no c. C hi, Chng tr li Anh cho em c cuc i cn g na. Nu cn phn nn, thc mc Chng chi mt cu xanh r nh sau Anh cho em c ci nghn vng ca anh m em cn cha chu sao?. Chng ni mit cho ti by gi, i lc Nng b tu ha nhp ma sao , Nng phn vn khng bit ci nghn vng Chng ni original ca ai na. Cha u, khi v c phn nn Chng c i hoi khng chu nh gip v chi c, hoc c lang thang u , th Chng c ngay mt cu Em ng longay Thnh Ct T Hn n lc gi cng v vi v m. Ti lc ny Nng lm sao m nhn c na bn tr li Chng Anh ni nh k yti lc gi th cn em no chu na u m khng v vi v. Cn nhn lm cng rng cng v, m kh ni sng, tra, chiu, ti, ch bit mi v c mn nc tr m thi. Lm lc Nng cu ngi di Ngy xa V B l qun trng m ngi ta cn cho anh: Sng, trng ming tr, chuitra, trng ming chui, trchiu, trng ming tr, chuiby gi anh ch cng em mi ngy ba bui nc tr thi sao?!. Ni th ni, di th di, Chng cng ch ci h h cho qua chuynchn gh. Lc b mng m lin vut ve Nng vi cu Em bit khng, ngy xa ylc yu em, anh nh em gh lm, n ni m qun n, ngy qun ng. y, ni ci kiu hu tin y c Thnh mi chu ni my Chng. Ngy trc c mt Chng vt bin trc, Chng rt l chm ch lm gi tin v cho v. Bn Chng thng cm an i, no

  ng Chng ni mt cu ly lng nh sau:Ti lm kh, lm s gi tin v cho con v, n c tin i vt bin b m tu cht quch i cho rnh n . Bn b hi sao k vy, Chng tr li Con v ti n d lm, khng gi tin v th cht vi n, m n qua y th ti cng cht, nn nh phi va gi, va mong nh vy ch bit sao by gi. Tht ra Chng rt thng v nhng c ni ci ging c bc khng c ch. Mt Chng n cn tuyn b ly lng lm c, Chng trm ngm, gt g: Ti rt c hiu vi v ti, m c hai loi hiu, l Chn Hiu v Gi Hiu. My ng H.O mi qua y ch l Gi Hiu thicn ti qua t 75 mi ch thc l Chn Hiu. Ny nh vo mt bui chiu p tri no m v ti mun ra sau vn ngm hoa, ti s ra trc

  ci ogi lng ra cho mui bu vo cn ti cho no n i, sau ti mi mi v ti ra. Ngi g m d thng n th, hi ra Chng mi s s c ba b m thi. Theo li Chng, bc s bo, Chng vn cn sc c hiu vi hai b na y. Ngy n c ba Chng lc tun, a ba c v tre tr ln ni ving tu vin Kim Sn. Tri x chiu, ngi th mt, ni th cao, mt c lo lng: nh may xe h th ai bit m cu mnh y?. - Chng A to con lc lng nht hin ngang bo v ng lo, c g anh cng em ln. V chng tm tm khng tr li, v nng chng dm cho chng m sau ln b chng lm rt hn hai mi nm v trc.- Chng B dng dp ngh s xu xu, n nim re khng dm ho he g c, v c chng ln v chng cn lo cho thn chngcha r c nn cm, nn cho g khng y, gp lc hon nn, nng s l ng m chng khng chng.- V chng C lu tu ln ting hi chng: Cn anh, c lo cho em khng?. Chng hn h khng nga ngn anh i kim si dy thngc g anh ct bng emli ln. V chng la tong: Tri i! Anh lm g m h em d dzy?. Chng C chm chm phn rng Them mp nh vy lm sao anh m, th ch c nc anh li thi, ch anh i sau y, nh em t anh cht sao? Lc hng cn la, tnh cn nng, bt c ng tc no ca nng cng ng chng ca tng. Thm ch cn em nng vo c th vn na. C ai khc m p bao gi u, vy cng khen. n lc c hai hi hi gi v vo mt bui sng p tri n, nng cn ang nng nng cnh chng, bng chng chm dychm ch nhn vo mt nngtrong lng nng hn h on, c l chng s khen Em vn

 • Xun Canh Dn - Page 14 Xun Canh Dn - Page 15

  p nh xath hi i! chng ni .M. mt em i mi khng hging b ngoi d s. vy nghe phong phanh u c chng cn than th rng: Nui con g cng cht, ch c con v nui hoi khng cht. y, c ly nhau v ri mi li ra nhng thi h tt xu. Ton l defect merchandised, nhiu lc mun em refund, nhng m coi k li mi thy hng final sale m ngh i, ngh li em tr th cng ting tic. C theo nh li mt nng sn n ph ca nh ta tm s B th bnhng m cng tic ci cng em training ng my chc nm nay, ngy xa ng lm g bit nu cm, trng con, ht bi, i ch u ch ngh coi mnh nh ra con khc nhy v hng u c. vy c theo nh ci c Kathy Trn nh ta th stock cc ng Vit kiu coi b cng cn sng gi lm. M phong phanh u y hnh nh cng gi, cng t gi th phi (mau chu ng b cc em khi phi mt cng ly d m). Hn na ci g c c mit thnh c lc no khng hay cng ngy, cng ln gib ph ca gii. Ni th ni vy ch chng cng rt l d thngnhng ai di g m khen. Bi v mt l rt tm thng th, l, m rng: khen xong l chng s c th, s vnh vo, s li kh ngi khen ngay thinn c ch trc cho chc n. Nu nng khng lm th c cu Thng cho roi, cho vt ca cc c dy ri. Thic lm theo li cc cl xong.

  Xin ienKim Thanh

  i khi con thy Cha tht in!Ri b Thin ng, chn bnh yn.

  Mc ly xc thn ngi cng kh,Nhn vo i trm th ly phin.

  i khi con thy Cha hin lnh,C mc con ngi nho uy danh.

  C m tri tim m nhn th,M th nhn mang Ngi ra ng anh!

  i khi con thy Cha bun ru,Thng con ngi y tri tim au.Cha i ! tha chng lm chng bit!

  Th di n cng kit mu o.

  Con i lc ngm nhn Thp t,Con i lc ngm Cha suy t.

  Vn Du c qunhnng chn ng, Bit ngha Tnh Yu : tri tim m!

  Cha i! Oan khut nhng n roi,Cha i ! in qu! Mt mo gai..

  T hang lnh ri thp t..Thn thc v Yu, sut c i!

  i tim cho con nh Cha i!Cho con khng ch yu bng li.

  Cho con in vi ! V nhn th,C Cha bn i thi n ci

 • Xun Canh Dn - Page 16 Xun Canh Dn - Page 17

  Nm Dn Ni Chuyn H Trong thp nh chi (12 con gip), h ng hng th ba ((T, Su, Dn). Ngi min Bc gi h l Hm, ngi min Nam gi h bng Cp; hoc ng ba mi v ngy xa ai git c h th c thng 30 quan tin, nhng cng b nh 30 ho oan hn ca h c ngm ci ni chn sui. C ni cn gi h l ng Knh, m ch tnh hay m v bt heo b. Chu gi h l Cha sn lm, v ting gm ca h v sc mnh ca n lm cho mi sinh vt trong rng u khip s; ngi M th gi h l Mo rng. Bn rng u Chu khng c h, nn ngi ta gi S T l vua rng, cha sn lm. H c tng oai phong nhng khi di chuyn tht mm mi v kiu dim. H c sc mnh hn s t. H git cc con th khc khng nhng n tht m cn v n thch mu. Bt c con vt no, thm ch n con ngi cng phi s h. Loi h to ln nht sng ti min nam Sibria v min

  ty Trung Hoa. H c nng trung bnh 550 pounds, c con nng ti hn 700 pounds, h ci thng nh hn, nng chng 300 pounds, di t mi ti ui o c chng 10 feet. Loi h nh hn sng bn n , Th Nh K, Iran, Trung Hoa, Vit Nam, Nht Bn, Nam Dng. Thn hnh h tng t nh s t v kch thc, cch cu trc xng, rng v mng vut. C hai ging cng gm vang, nhng h c khng c bm nh s t. H l loi thch n tht sng. Thc n chnh ca h l hu nai, heo rng, sn dng; tru nh cng b h n, nhng h s tru ln v i sng tru lm v kh c sc rt mnh khi tn cng. H thng sn mi vo m, tr khi chng qu i mi liu lnh sn git con mi ban ngy. i khi h tro ln cy, v cng c th bi li d dng. C nhng con h bi t hn o ny ti hn o khc tm nhng vng d sn mi hn. c nhng con h bi rt xa nhiu cy s qua cc vnh vo Bn o M Lai. Chng thng xung nc vo nhng ngy c thi tit nng ny ngm mnh cho mt. H m sinh mt la t 2

  ti 6 h con, sau vi thng sinh trong rng rm, ch cn sng 2 con. H m rt chm sc h con v chm nui con ti khi chng c gn 2 tui. Khi h con khng cn b, h m i sn mi trong rng cho con, dy h con bit cch git cc con mi, cho ti khi con t bit cch tm thc phm th h m la b chng. Hai ba nm h mi sinh mt ln. i sng trung bnh ca h l 11 nm.

  Phng Php Sn Bt H Khng th sn h bng chn, v h trong rng rm rp. Th sn em con mi ra nh, p bi rm d h ra ni trng tri ri t ni n np trong ci hoc trn lng voi bn h. C con vt lm mi v voi u s h v n c th co mc rch da dy ca voi. C nhng tay th sn tm cch sn bn hi hp, nhng rt nguy him, ngay c khi ngi sn trn lng voi. i khi mt con h b thng nhy phng ln lng voi v tn cng th sn. Cch sn bn an ton hn l ct con d hay con vt khc vo ci cc ni h d tm thy hay d nh hi con mi, ri vo n np an ton trong lng ci v nhm bn khi h ra git con mi. C th th sn trn ci sn dng trn ct hoc trn cy gn nhm bn h

  Nm Dn Ni Chuyn H

  Nguyn Gia Tnh

 • Xun Canh Dn - Page 16 Xun Canh Dn - Page 17

  khi n ti git v n d. Ngi ta bt sng h nui trong cc s th bng cch ging li trn cc li h thng i qua; hoc cng c th by bng cch o h ri y np h, ph c bn trn. H ri xung h khi bc ln trn ming h.

  H i vo vn chng Vit Nam T vn chng bnh dn, ca dao tc ng, n vn chng bc hc, mi khi c dp l h li c cp ti, nh:T vn xui, ngi ta ni: Trnh hm mc h.Trch ai kh di, gieo hi v sau, th bo Th h v rng. nhc nh ngi ta n ngay lnh lm iu thin lu danh cho hu th, c cu: Hm cht da, Ngi ta cht ting. Ch nhng ngi bn tin: K ca k cp cho cp n tha. m ch nhng ngi da hi k khc, hng hch vi ng bo, th: ng mn hi hm rung nht kh. (Phan Vn Tr) Trong vn chng uyn bc, h cng c ca tng. Trong in tch Ban Siu, mt danh tng nh Hn thng xng xo vo nhng ni nguy him nn cc b tng khuyn ng nn thn trng. ng ci p:Bt nhp h huyt an c h tNgha l khng vo hang cp sao bt c cp con. Do in tch ny, trong Chinh Ph Ngm ca b on Th im, c cu: Ch ngang ngn gio vo ngn hang beo (beo l ting gi thay

  hm, h) Th L mn hnh nh con cp b nht trong s th ni bng ti bc sa c tht th ca mt v anh hng, qua bi Nh Rng sau y: . . . . . . . .Ta sng mi trong tnh thng ni nhThu tung honh hng hch nhng ngy xaNh cnh sn lm, bng c, cy gi Vi ting gi go ngn vi ging bun ht ni.Vi khi tht khc trng ca d di. Ta lng ngm giang sn ta i mi. Than i! Thi oanh lit nay cn u. Ngoi ra h cn tng trng cho nhng v danh tng. Khi c lm ti tng, v tng cng ly cp lm tiu biu, uy nghi cho mnh: nn gi ni lm vic l H trng, cn H ph l ph hiu, n tn v mong c thin h gi mnh l H tng: Ra oai h tng ot thnh Ngi tan, trc ch, tan tnh tht xng. c Khng T khi sang nc T, i qua ni Thi Sn, thy mt ngi n b ngi khc ngoi ng, nghe th thm lm. Ngi ni rng: Ngi n b ny xem nh trong nh c trng tang. Ri sai thy T Cng n hi. Ngi n b tha: y lm h, b chng ti cht v h, chng ti cht v h, by gi con ti li cht v h na. Thm lm ng . Thy T Cng bo: Th sao khng b ch ny i ch khc ? Ngi n b ni: Tuy

  vy nhng y chnh sch quan trn khng n ni h khc tn bo nh cc ni khc. Giai thoi k rng thi Php thuc, ti mt n gc gn bin gii bng c ting sng n. Vin n trng ngi Php cho iu tra th c thy cai, ngi bn pht sng , bo co v m t con h bng ting ty bi nh sau: Lui grand que boeuf (N to nh b) Lui gras que boeuf (N bo nh b) Lui petit jaune (N hi vng) Lui petit noir (N hi en) Lui manger toi (N xi ng) Lui manger moi (N xi ti) Lui qua l tp (aller table) (N ti chung b) Moi ch ch l (halte l) (Ti h ng li) Lui ph la cng (N lin chy mt) Tuy h d tn ai cng s, nhng mt khi git c h, th n li l mt mn thuc tm b rt qu. ng y coi h l ngun dc liu qu gi lm, c tht ln xng h u qu, nht l b xng h em nu thnh cao gi l cao h ct, quy t chn kh, nn x xng n lm thn dc cha bnh phong thp , bnh tm thn, thn th mi mt, chn tay r ri, au lng, nhc xng, u gi lng lo, rt kin hiu. V h cng ngy cng him, nn c nhiu ngi bt nhn lm giu bt chnh ly xng ch nu thnh cao gi lm cao h ct bn cho nhng ngi b bnh nan y mong sm lnh bnh.

 • Xun Canh Dn - Page 18 Xun Canh Dn - Page 19

  Tran Y Thu

  Ngy lnh Gio X uy nghim n. Thnh L i ta c kt tn.

  Chn tri, gc bin, o knh,Tnh yu trn qu, Tt nn sc cm.

  (*) Minnesota .(**) Min Nam California.Vit ngy : 7 thng 11/2009

  X Tuyt hm no thiu nh dng,X Tuyt hm no thiu nh dng,Ma Xun n nh ngi thng.

  Bng khung ch. Tt hng nm ngn,Rn r vn Hoa my thng trng.

  Do bc v ni vui v y,Lang thang n hng bui t dng.

  Xun vo n ca nh anh y !Bnh mt, ly tr, ...tuyt trng vng.

  Vit Ngy : 7 thng 11/2009

  Hm nay thc mi v anh, Hm nay thc mi v anh,Mong l ni bnh chng xanh m hnh.

  Thm ngon v m trong lnh,em v X Tuyt lng thnh m m.

  Trng cao ngm mi vo m,Cng l ngn la bn thm ln.

  Tuy l cch bit xa, nn,

  Thm tm mi nh v tn gi thng. Ma Xun gi bnh nh, vn,

  M lng nhung nh t tng ni yu. Giao tha rn r bao nhiu,

  Khi anh m bnh, cu chiu chung theo.

  Vit ngy : 7 thng 11/2009

  Thng anh Tt n Mai Vng,Mu hoa im n hng sp ln.

  Nhn anh m ui gn bn,Em lo pho n cho nn np gn.

  B vai da bao phn,Trong lng mun ni tnh thnh c i.

  Cnh Mai s r hoa thi,Bao nhiu bng n, bi hi sm tra.

  Ma Xun m p xa a,Anh i! li c ng xa chng mnh.

  L x lc ti, thm tnh,Nhn anh rng r an bnh mng m.

  Vit ngy: 7 thng 11/2009

  Phng tri gi lnh xa xi y.(*) C thy ma Xun x ny. Cnh o rc r hoa y,

  Bolsa pho n vui vy vi ai ? (**).

  Anh v Tt nht cho em i. Xung ph chiu nay mc o di. Mi thm phng pht hoa Li,

  Yu ngi trong mng b vai snh lin.

  Nhn lu nh mt cho lung in. Xc ng nhng ngoi rt t nhin.

  Xun v gic mng in vin,Bn kia but gi , bnh yn hi ngi.

  y l X Tuyt vo ngy ci. Hnh phc ma hoa n p ti.

  Yu anh d cho mi,M lng say m, n ci bn.

  X Tuyt hm no thiu nh dng,X Tuyt hm no thiu nh dng,

  Lng Vng X Tuyt

  Hm nay thc mi v anh, Hm nay thc mi v anh,

  Ni Bnh Chng Xanh

  Cnh Mai Ma Xun

  Nn Duyn Sc Cm

 • Xun Canh Dn - Page 18 Xun Canh Dn - Page 19

  Con Ln Ngy Tt

  Min Trung Lt Li Su Mang

  Cc cc tng tng trng rn rng, m thanh nhn nhp n Xun sang.

  Con Ln nhy ma ti thi th,m Khch reo h c v vang.Bc ti vn vai ho iu b,Lui v kh th i xoay hng.

  Ln ngi rp xung tin vo ming,Un ln lm tr tht nhp nhng.

  Vit ngy : 8 thng 11/2009

  Yu anh li ng ma Xun, Yu anh li ng ma Xun,Hoa Mai ua n, quy qun c nhn.

  Nim vui pho n vang sn,Tim em xao ng tnh thn m lng.

  Bao nhiu xc mi nng,Nh l m thm hng Tt sang. Cng em do ph lang thang,

  Ma Xun o ci i ngang gh vo.

  Anh i ! sm sa ngay no,Gian nh hnh phc, hoa o c nhau.

  Cho em nh mt mu nu,Yu anh bit my tnh su kip ny.

  ng v ph x hoa y,Giao tha sp ti ni y pho hng.

  Gn anh m p tay lng,Hoa thm nh nh, cy trng, dng ai.

  Vit ngy: 8 thng 11/2009

  Anh v c nh min Trung, Anh v c nh min Trung,L ni em sinh vng bin y .

  i cao ni ng ln my,V trong nh mt th ngy bit g .

  Ri xa lc tui cy th,Cn mang r mi m i ti u . Ngi trong chic o va thu,Nhn xem li rong ru ph y .

  Nn nao gi bit ni ny,Lu cao thnh th an bi c vui .?

  Anh v nh li trng li,Vo m tm ti bi ngi tic thng. Khng cn nh nng vng dng,

  Qu nh lm nn thin ng nh ri. Cy trng p xa hi!,

  Lng em vn nh mt thi b con. Cn u nhng bui cm ngon,

  Min Trung sng cnh nc trn, cun, dng. Ngi th cnh kh ai nng,

  Tm t gn b tnh thn x ngi.

  Vit ngy : 10 thng 11/2009

  Min Trung lt li ngi nm . Xc lng sng tn y d. Bao ngy mi ni ln cho,

  Tai ng dn dp ba no mt ri.

  Tin bun thm khc qu nh ri. Bo tp t u k tri.

  Dng sng nh mnh than i ! Nghn thu gic ng n ci lnh lng.

  Anh ang ni i thung lng. Ngm cnh ma Thu li chp chng.

  Em th nng m vo vng, Cali l rng mng lung hu tnh.

  Hung tin lt li cu siu tnh. Cu ri Linh Hn c vng sinh.

  V ni ci th quang minh, v ai li nng tnh th than.

  Anh bun thm tha li ca thn !. Ni trng t y xc l vng. Em th d mi su mang,

  min Trung bo tp ngi cng thm thng.

  Vit ngy : 10 thng 11/2009

  Yu anh li ng ma Xun, Yu anh li ng ma Xun,

  Ma Xun o Ci

  Anh v c nh min Trung, Anh v c nh min Trung,

  Min Trung Lm Nn Nc Dng

 • Xun Canh Dn - Page 20 Xun Canh Dn - Page 21

  Nh Mi Nh

  Qu Ti X Qung Thin Tai

  Qu ti x Qung m thng,Thin tai bo lt ngi ng i u .

  Mn tri ti thm xa vi,Trng sao m mt khc i bit ly . Nhn theo nc cun ngi i,Than i ! git l su bi nng lng . Con thuyn r sng tri, bng,

  Chim ku thm thit bun trng lc n .

  Bay v r ri theo hng,Khng cn ru rt li vng, lnh tan .

  u su t rut khn tang,Cho ngi nm xung va sang ci no .

  Hoa ri l t bn ro,Ngi nh lnh lo trm vo nc su .

  Th lng vi cnh n tru,T nay rung la ch u, gi t .

  Vit ngy: 12 thng 11/2009

  Bo lt min Trung mt sch l,Ai va vnh bit ti phng xa.

  Dng sng nc y ngi van vi,Bin c ma go k khc la.Bo t thin tai gy thit hi,

  Tang thng thy nn c phong ba.Anh v x s nghn trng y,Nhn gi li em nh mi nh.

  Tc Gi : Trn ThuVit ngy : 12 thng 11/ 2009

  By Kristine Ngc Nhi Trn u on Sao Mai

  Scouting, also known as the Scout Movement, is a worldwide youth movement with the aim of supporting young people in their physical, mental and spiritual development. In Scouting I like the outdoor activities where I share responsibilities and learn how to live with each other. Being close to nature helps me gain appreciation for Gods handiwork and mankinds places in it.

  Camping is very fun because you will spend leisure time with your friends and you get to see great sights. You also learn the best way how to avoid mosquitoes. I will share with you a part of my camping trip to Duluth on Fathers Day this year.

  We all gathered at the Church of St. Anne & St. Joseph Hien and departed there to Duluth at 7:00am after the Pastor gave us a blessing. We arrived at Fond-Du-Lac campsite at approximately 9:00am. After selecting good sites we set up one tent for the boys and one for the girls. This is a beautiful scenic campsite by St. Louis River in Duluth; and Jay Cooke State Park is a short drive away. This area has offered us an opportunity to do variety of outdoor activities: climbing the mountain, canoeing, or kayak fi shing; but we just did not have enough time to fi nish all activities we have planned. One of the exciting things that we did was walking on rocks to cross the upper level of the St. Louis River.

  The campsite is so clean and beautiful. The weather was very nice throughout that weekend. We really enjoyed the camping trip with friends and our parents.

 • Xun Canh Dn - Page 20 Xun Canh Dn - Page 21

  By Hesper & Jonathan Phamu on Sao Mai / Church of St. Anne St. Joseph Hin

  Our Scout Troop went to Duluth Canal Park, Jay Cooke, and Gooseberry Falls State Park on Fathers Day this year. At

  Gooseberry Falls Park, we went up to a top level and also to the lower ones of the waterfall. It was so magnificent and amazing to see the waterfall. The water looks brown because the iron oxides has turned the water reddish brown. Our scout leader instructed us to be careful when stepping on the rock. We took off our shoes and started walking carefully on the rocks. The rocks were not wet initially; but as we went further at the end, we were walking into the water. The water was so nice and cool.

  At Duluth Canal Park, we got to see the Aerial lift bridge, boats, light house, and the museum. At the museum, we were educated about boats, ships and different kind of tools that sailors had used on the ship. There were different displays that looked nice, although some was scary. There was a gadget that some of us never knew of.

  During the camping trip, our troop has learned to do variety of things that we dont do every often at home. We learned to do various activities that are so fun and exciting. We even learned how to cook for ourselves and for our parents. Thanks to doing these, we have asked so many questions and thereby understood why these activities are so important for us.

  We went hiking up the mountain at Jay Cooke State Park and saw tall trees and different kind of plants. We saw rapids, cliffs along St. Louis River. We saw other hikers who were able to make on top of the cliffs. It was a scenic area and our troop had a real good time to live closely

  The day before Fathers Day, our scout leader told us to gather in one of the tents. The leader came in with supplies such as papers, markers, glue, string and tape in her hand. She wanted us to fabricate one, or maybe two alphabetical stencils from papers that she had handed out. She also asked us to write what we love about our dad on a back of the paper. After everyone finished their paper, our scout leader told us to make up a play that we could do it by ourselves. We got to perform our plays around the campfire, after we had finished making our smore. After most of the kids went to sleep, few of us started to tape the paper to the string and hang them across as a banner from one tree to another. After we were done, we went to sleep. It was around 1:00AM on Fathers Day.

  Picnic and camping are all educational trips we love to do, because we enjoy the games, activities, see new things and to do outdoor cooking for our parents. Our scout troop cannot wait going on camping or picnic at other places next time.

  Camping Trip at Fond-Du-Lac in

  Duluth

 • Xun Canh Dn - Page 22 Xun Canh Dn - Page 23

  Uniting With Those in Need Elizabeth Chi Pham

  Uniting With Those in Need

 • Xun Canh Dn - Page 22 Xun Canh Dn - Page 23

 • Xun Canh Dn - Page 24 Xun Canh Dn - Page 25

  TRI N

  Kim Thanh

  Cm n Ngi thng con,

  Phn hn b mn , mng dn xc thn.

  Cm n Ngi rt n cn,

  Nng con lm bn thit thn bn Ngi.

  Cm n Ngi gi tay,

  Cu con thot khi thng ngy ti khin.

  D con lm Ngi bun phin,

  D con tr mt, o in, di la.

  D con ti li chng cha,

  T n Ngi vn v b thng con.

  Tri tim con du ho mn,

  Tnh Ngi p cha chan mn nng.

  Tri n Ngi chng ni :khng!,

  Khi con quay li ng trong lng Ngi.

  Tri n Ngi rng vng tay,

  m con, m c ng cay ti phin.

  Kim Thanh

  5 Ngn Tay Cu Nguyn

  Phm Duy Anh, GLVN Lp 4

  Mi ti em cu nguyn bng nhng ngn tay cho nhng ngi em phi cu nguyn cho. Tun ny i hc Gio L nh th M h dy em cch ny:

  1.Ngn ci l ngn gn mnh nht. Em cu cho nhng ngi thn quen ca mnh nh gia nh, ng b, b m, anh ch em. Nhng ngi nh nht. Ri nhng ai em yu mn v mang n c thy.

  2. Ng tr l ngn tay hng dn. Ngn ny em cu cho nhng v dy bo, hng dn hay cha lnh cho em. Nhm ny thuc v cc bc trong Gio Hi, ri n cc thy c v cc v chm sc hay bc s ca em.

  3. Ngn k n l ngn cao nht. Ngn ny nhc nh em phi cu cho nhng v ch huy lnh o. Em cu cho tng thng, cc v lnh o tinh thn hay x hi.

  4. Ngn tay p t ny l ngn tay eo nhn nh mi ngi hay gi, em cu cho nhng ai yu ui, bnh tt hay ang gp bun kh tinh thn hay th xc.

  5. Sau cng l ngn tay t. Ngn tay nh nht l ngn tay nhc nh em lun t mnh trong mi quan h vi Cha v mi ngi chung quanh. Em cu cho chnh mnh sng sao cho xng ng vi mi n lnh Cha ban cho em mi ngy.

  Ly Cha, cm t hng n Cha dnh cho con mi ngy. Mi s con c l ca Cha. Con dng li cho Ngi xin gip con sng sao cho xng ng vi tnh thng Cha dnh cho con.

 • Xun Canh Dn - Page 24 Xun Canh Dn - Page 25

  Lm sao ta thnh ha mi trng,Khi ngp ln trong ging nc c?

  Lm sao ta tu ti ni ti lc,Khi lng y bo bin tai ng?

  Ta ra ch tm cu tr li,Ta vo thin mn, gio ng honh trng.

  Nhn Cha giang tay, Pht nhm mt,Ta cng giang tay nhm mt i ch!

  Ta vo ngha trang hi ngi yn ngh,C cm nghim a ngc thin ng.

  Ta cu c hi Thnh thn ma qu,Ngy no Phn Xt v Tin Mng?

  Ta lt tng trang kinh k c,Ln chui Mn Ci ln B .Ta soi tng vin gch trong Thnh a,C du ch no thot U M? Khi tm bt kin, mnh bt kin,M hng ngy ni mi nghip duyn.Ta soi hn trong tng git ru,Ru l p s tin thin hu thin ?!Ta bt nho chi thng c cho.(C khi no hai a thng nhau),Mi ngy tm trm ngn nghip bo.C nghip no ging nghip no u!Hm nay ta bt tay tn ba phi,Tht v duyn ta hi linh tinh.

  Nhn gian vo trn nh qu t,t chuyn. Cn nhn gian ng im?

  Nghiu Minh

  Lm Sao?

 • Xun Canh Dn - Page 26 Xun Canh Dn - Page 27

  Trng Tiu Hc Trn Hng o l ni khi u cho qung i hc sinh ca ti; vo thi gian , B ti ang l mt qun nhn, v cng v gia nh chng ti c tr ngay gn cng s 4 ca B Tng Tham Mu (Qun Lc VNCH), trn ng V Di Nguy ni di vng Ph Nhun nn ba ch em chng ti cng c nhn vo trng. Trng Tiu Hc Trn Hng o nm trong khun vin rng ln ca B Tng Tham Mu, trng gm t lp Nm (lp mt) n lp Nht (lp nm). Hu ht hc sinh l con, em ca cc qun nhn v phn ln cc Thy gio u l cc qun nhn ang ti ng, v c bng cp i hc nn c bit phi v phc v y. ng vo trng phi i qua cc cng kim sot - Cng s 1 gn phi trng Tn Sn Nht, cng s 4 trn ng V Di Nguy ni di - v cng s 2 trn ng V Tnh. on ng t cc cng n trng kh xa phi i qua rt nhiu c quan cng cc khu gia binh; trn nguyn tc cc hc sinh chng ti phi i trn nhng con ng chnh, nhng khng ni cng bit nht qu, nh ma, th ba l ai ri, m nhc t chng ti chuyn x dng cc con ng tt bng ngang cc cng rnh, xuyn qua cc khu gia binh, vt my ci tng thp, . . . . . . . . . cn nghch ngm ph phch na ch. Cc bn cng lp ti thi c nhng a

  l con ca cc S quan cao cp trong Qun i nn trong khu c x S quan cao cp cng trong khun vin B Tng Tham Mu ta lc gn cng s 1 cn mt s bn khc thuc thnh phn gia nh H S quan v Binh s th ri rc trong cc khu gia binh gn pha cng s 4. y cng l nhng a im t tp thng xuyn ca chng ti trc v sau gi hc. Trng Tiu hc Trn Hng o vo nhng nm cui thp nin 50 v u thp nin 60 gm hai dy lp hc (mt theo chiu dc v mt nm ngang) lm thnh hnh ch L nhng khng dnh lin vo nhau. u ch L l Vn phng lm vic, gm c phng Hiu Trng v 5 lp hc tip ni; nh v sinh nm cui dy, cch mt khong trng l hng ro dy km cao hn u ngi bao quanh ba mt ca trng. Pha bn tri c mt khong t trng trc khi bt u dy lp hc nm ngang gm 4 phng; trong lng ch L l mt sn c kh ln dng lm ni chi a cho cc hc sinh. Cng chnh ca Trng nm vo khong gia lng ca dy phng hc theo chiu dc, c mt khong sn tri chy dc theo cc lp hc, chnh gia sn l ct c. Ni y l ch Thy tr chng ti v tt c cc nhn vin tp hp cho c mi bui sng Th Hai u tun. Vo thi gian ny trng cn dng trng bo hiu gi vo lp, gi ra chi cng nh gi tan hc; c lm khi ang mi

  Hng Thi GianPhan Hu Tha

 • Xun Canh Dn - Page 26 Xun Canh Dn - Page 27

  chi cc nh bn trn ng n trng th nghe ting trng vang ln th l tt c t chy cho mau kp gi vo lp, khng thiu nhng ln b try st v vp t; au v s nhng rt vui. V l mt trng cng lp nn tt c hc sinh u phi mc ng phc; nam: o trng ngn tay, qun soc ngn mu xanh, n: cng l hai mu trng xanh nhng l loi o tay phng v qun phng. Qun cn c hai di may km theo cng mu dng lm dy eo chy t lng qun pha sau vng qua vai ra trc ngc v ci vo lng qun pha trc (c nam ln n sinh). im c bit l khi phi sau lng th hai di ny chy tro nhau thnh hnh ch X, n khi qua khi vai th li chy song song vi nhau. Sau ny ti mi hiu vic chy cho hnh ch X gi khng tut khi vai. Thi gian qua qu lu nn d c gng cch my, ti cng vn khng th nh c bt c mt hnh nh v tn ca cc Thy (C??) dy d ti sut 5 nm tri ti y. Xin thut li mt chuyn lin quan n ti khi cn ang l cu hc sinh lp Ba Nguyn gia nh ti c mt s hnh nh lu nim, trong s c mt tm nh chp c gia nh gm B ti, ti cng cc anh ch (M ti mt v bnh trc t lu); hnh nh l tm hnh duy nht chp c nh m gia nh cn

  gi c nn rt qu, thnh thong chng ti mi c cho xem. Mt hm, trong gi ra chi, mt a bn cng lp khoe vi chng bn bc hnh, r rng l tm hnh ti vn thng thy nh (c ti ang ngi trong lng b ch c lc cha y mt tui). Vi tr c non nt ca mt cu b 7, 8 tui lc ,

  ti cho rng ngi bn nh cp bc hnh ca mnh nn bng mi gi c i li bng c, l d nhin, ngi bn khng chu tr v th l ni v c em ra mch Thy khi vo lp. Thy cng khng bit gii quyt ra sao v khng bit nghe theo bn no, nn sau cng yu cu c hai v nh mi ngi ln vo trng ni chuyn. Khi mi v l ra rng vo nm 1954, khi gia nh ti cng on ngi di c vo Nam c t thng th M ti lm bnh v mt i, trong lc ngoi cc anh ch ln, ba ch em chng ti sinh nm mt: b ch hn hai tui, ng anh c hn mt tui v ti mi c vi thng. Sau mt thi gian ngn tm tr trong khu vc dnh ring cho ngi di c, gia nh chng ti di chuyn ra sng bn ngoi. C l v c ba chng ti cn qu nh, b ch c v my ng anh cha c kinh nghim g my trong vic chm sc tr con; li na, gn nh c b hng xm ngi min Nam cng ang c a con trai trc bng tui ti nn thng hay qua li gip v thnh thong cn em ti v sng chung vi gia nh b t lu. Tha b ti c nc da trng tro, a con trai nh ca b ta hi en hn nn bng dng chng ti c thm hai ci tn rt tng hnh: Cu trng v Cu en. C l gia nh ti tng cho B tm hnh lm k nim vo giai

  on ny. Thi gian qua i, c hai gia nh v hon cnh phi thay i ch vi ln nn dn dn bt tin nhau. Nhiu nm sau, xui khin sao, hai chng ti - Cu trng v Cu en - li cng hc chung mt lp m li khng bit g nhau v cn qu nh trong thi gian hai gia nh quen bit; v th nn mi xy ra c

  s hai a dnh nhau mt bc hnh. Cng nh th, hai gia nh ni li mi thn tnh c cho d hon cnh by gi c nhiu thay i v np sinh hot; nhng ch hn mt nm sau th gia nh ti di chuyn ch mt ln na nn li mt tin nhau. Mi n hn 7 nm sau, ti mi c dp gp li Cu en; khi y anh tham gia qun i, nhn mt k v php gh thm gia nh ti. C hai chng ti khng bit nhiu v nhau, khng c chung nhng k nim g, vi ln gp g khng ghi li trong tr nh ca nhau - thm ch ti khng th no nh c tn tht ca anh -; hn 35 nm khng c tin tc g, chng hiu Cu en v gia nh hin gi ra sao???. . . . . . Vo gia nin hc nm lp Nht (lp 5 sau ny), ton th hc sinh cc lp ro rit chun b tp dt vn ngh cho ngy Tt Nin ton trng, khng nh v l do g m ti b giao cho nhim v ht mt bn nhc ta Hn Bn. Hnh nh ln u tin ti c c c hi trnh din nn rt lo lng v tp dt kh k lng; ng mt ci gia nh ti thay i ch nn phi chuyn sang trng khc trc ngy Trng t chc Tt Nin. C l ln u tin ra qun khng sung s vn vo ngi, th nn cho n by gi, ti cng chng ln no c c dp biu din ti nng nh vy na.

  Nm 1973, ti c c hi tr li ngi trng tiu hc Trn Hng o nhn dp dn cc chu con b ch C xin nhp hc ti y. Khung cnh vn gn ging nh xa, dy hng ro km bao quanh 3 mt ca trng c ph thm mt lp cy leo; khng cn ci trng bo gi ngy xa na, thay vo

  nhng khng ni cng bit, nht qu, nh ma, th ba l ai ri

 • Xun Canh Dn - Page 28 Xun Canh Dn - Page 29

  l ting chung in reo vang n tng lp hc. Cc dy phng hc vn nh c, khng thay i g nhiu ngoi tr mu sn mi. V ang cn trong k ngh? H ca cc hc sinh nn sn trng vng lng, ch c mt s ngi ra vo lm vic cn phng u tin dng lm vn phng. Khong sn ngay cng chnh ca trng, ni c ct c c trng nha thay v tri nh nh thi ti cn ang theo hc hn 10 nm trc. Ci sn c rng ln nm trong lng trng ni chng ti thng hay n a vo nhng gi chi cng c tu b trng p mt hn xa. Khng bit c cn cc hng qu vt dc theo b ro quanh sn ca nhng thn nhn trong tri gia binh, ni m hc sinh chng ti thng hay bu li vo gi ra chi. Ring c nhn ti, v gia nh ch trng khng tp cho x dng tin, v li hon cnh gia nh ti cng khng d gi g, nn hu nh chng bao gi ti c dp bn mng n khu vc ny. Thnh thong, theo chng bn n xem ng bn ko ko biu din my ngn ngh hp dn m tr con, nhng cng ch dm ng xa xa ng nh b x y ng vo hng qun th ly g m n ngi ta, ri li cht n thi. C l l ln cui cng ti c dp tr li ngi trng ca thu u th. V hon cnh, ti khng cn sinh sng vng Ph Nhun t nm 1979, v sau gn 30 nm sng x ngi; nghe tin t nhng ngi thn cho bit tt c thay i rt nhiu. Khu vc doanh tri bt u t cng xe la s 10 chy di qua sn gn trc kia tr thnh ph th, nh ca mi c xy dng ln nm san st nhau dc con ng V Di Nguy (Ph Nhun) ni di - nay i tn thnh ng Nguyn Kim; s khng th

  no nhn ra c nu khng k, mc d cn nh ca gia nh chng ti vn cn v khng khc xa my. Qua nhng ngi thn trong gia nh cho bit cc bn cng xm ngy xa ca ti t tn mi ngi mt phng, hu nh chng cn ai sinh sng quanh vng. Ngi trng Tiu hc ca chng ti trc kia khng cn na, c l n phi b ph b i v nhu cu m thm cc con ng mi i xuyn qua; khu vc bn trong B Tng tham mu bin thnh nhng khu gia c sm ut. Anh Nguyn Mn, ngi Hiu Trng sau cng ca Trng Tiu Hc Trn Hng o - v cng l mt ngi bn ca ng anh th t ca ti - mt ti qu nh mt tnh ni min Trung xa xi v bnh. Cc chu con b ch C ti nay trng thnh v bt u bc vo ngng ca ca tui trung nin. hn 40 nm k t ngy ti ri khi bc Tiu hc, bao gi ti s c thy li hnh nh ca cc hc sinh vi qun soc xanh v o s mi trng ca nhng ngy xa c trn qu hng Vit Nam???

  Cng Thc Nu Mn n m Giao Tha

  1. Ly 12 thng trong nm em ra sch mi cay ng, ghen t, th on.... ri ro nc.

  2. Tun t ct mi thng ra 28, 30 hay 31 phn.

  3. Trn u vi: Mt cht tnh yu + Mt cht hy sinh + Mt cht chung thy + Mt cht can m + Mt cht kin nhn + Mt cht c gng. 4. p thm gia v: lc quan, hi hc , t tin v hy vng.

  5. em ngm mt lt trong dung dch Nhng iu tm nim cu mnh.

  6. Vt ra, xay nh, tt c vo Ni Bao Dung v nu vi la Yu Thng.

  7. em ra n vi N ci trong chn Mng Vui v gp

  MT NM MI Y YU THNG V HNH PHC!

  K.D.

 • Xun Canh Dn - Page 28 Xun Canh Dn - Page 29

  Con vit li ca tn tng Ngi,Bao nhiu t ng ng khoanh tay.Np vo bn nhau mun xu h,Ngn li khng sc ni thay

  Lm sao tn tng mt Tnh Yu ?(v con, Ngi ht sc liu.B c ngai vua, Ngi xung th,Ra i khng c mi nh xiu).

  Lm sao tn tng mt cung in?Tri tim Yu, Ngi m v ly phin.Giang tay nhc trn thp t, Cho con thot ti, sng bnh yn.

  Ngi i,Con phn hn nh nhoi,Con khng sc tht thnh li. Dng Ngi i con d tt xu,Xin hy dng con tn tng Ngi.

  Kim Thanh

  Mi Tnh Mun Th

  Li Ca Tn Tng

  Can V chiu xung ph sng,Gi th tho kh, t dng khut chm.

  Khng gian c l lng im,n au, kh khc ting chim vng v.

  Nghe tn ho...nghe no n,Treo trn thp t:li th Tnh Yu.

  V yu, au n iu,V yu nh cht sau nhiu n au.

  Chu bi phn, chu a y,Nhc thn cng chu giang tay thp hnh.

  Vn Du qu y mt mnh,Lnh thn run ry...v Tnh, xin vng.

  Chn trn ni ng tay nng,Trt yu nhn th chng ngn ngi chi.

  Yu m , yu am m,Yu trn gian chn nm k b chin.

  Hang ngho ng rt mn hn,Gi treo thp t k bn ti .

  Cho mng sng, yu v b...Trn gian sao c hng h...ic...cm?

  Tn hi, yu vn m nng,Trao ban mu tht, hng n cu i

  Con chiu nay mt l ri,Ngi i, con cm nhn ri , Tnh Yu!

  Bn thp gi, gia bng chiu,Mi tnh mun thu..Ngi yu nhn trn.

  Kim Thanh

 • Xun Canh Dn - Page 30 Xun Canh Dn - Page 31

  Ln u tin hai ch em ti c i cm tri. Chng ti hi hp i th vin mn nhng cun sch ni v nhng cuc cm tri thm kho. Ri ngy y cng n, bui cm tri gia nh Hng o ca Thnh Anna v Giuse Hin. Ti nh r hm sng Th By ngy p tri, gia nh ti dy tht sm n im hn ti Nh Th l 7:00AM. Mc d n sm na ting, nhng cc trng v c vi gia nh cc bn cn n sm hn. Chng ti cng nhau c kinh cu nguyn trc khi ln ng khi hnh ng 7:00AM, im cm tri l Fond-Du-Lac, Duluth, nm trn dng sng St. Louis, cch nh th 2 ting 45 pht li xe. n ni c Trng Oai, Trng Trung, Trng Lin, Trng Phng lo kim ch v dy chng ti cm tri. M ti v M cc bn lo chun b ba n tra. Ba ti v Ba cc bn cng cc trng chia lm hai i, chia nhau dng lu tri. Mt gi ng h vt ln vi dy r, chng ti dng xong 4 tri: mt cho Nam, mt cho N v hai cho Ba M cng cc Trng. Xong vic, chng ti hp n ung dn dp v hp iu l cch thc thi ua ca hai i. Chng ti khi hnh leo ni, ngm h, cho chim n, i ti u cc trng cng ging dy, Trng Oai cn ch cho chng ti cch phn bit cc loi cy hoang trong rng s dng. Trng Trung gip chng ti cch cho chim n. Trng Lin lun lo lng tng bc leo ni ca chng ti. Trng Phng lun l kim ch nam dn ng. Sau mt ngy leo ni mt, chng ti v nu n. Mc d cm c v kht v sng, m spaghetti cmi kh n, nhng chng ti n rt ngon ming v do chnh tay mnh nu. Chng ti sinh hot la tri, hai i t ng kch, khn gi l cc trng v Ba M. Chng ti t ly chn mn, xoong cho lm hot cnh. Chng ti quy qun bn la tri nghe cc trng v ba m k chuyn.

  Ngy hm sau ri vo ngy Fathers Day. Bui ti sau khi tt c mi ngi i ng, chng ti dng n

  pin lm nhng mn qu cho Ba, c cc bn thc ti 2 gi sng. Chng ti ng mt gic tht ngon mc d di nn si . Chng ti dy sm coi mt tri mc trn dng sng.

  Tht ngc nhin v xc ng cho Ba M, chung quanh lu tri chng ti trang hong Chc Mng Fathers Day. Chng ti quy qun ni li cm n n Ba. Mn n sng chng ti dnh cho cc Ba l mn m n lin, nhng l tm lng chng ti dnh ti Ba vi s bit n v ha s l nhng a con ngoan.

  Ngy hm sau, chng ti i coi thc, coi ngn hi ng. n 3 gi chiu, chng ti chia tay nhau ra v. Hai ngy mt mi nhng chng ti hc hi c tnh thng yu ng i, tnh on kt chia s v nht l nhn thy c tnh thng ca cc Trng v Ba M hy sinh gip , ch dn chng ti c c ngy h vui.

  Cm n Trng Oai, Trng Trung, Trng Lin, Trng Phng, anh ch Hesper and Jonathan v Ba M.

  by Julia & Jelena Chep

 • Xun Canh Dn - Page 30 Xun Canh Dn - Page 31

  N Ci

  Xun

  Tri K

  Trit gia Mendelssohn l bn tri k ca i Frederick, mt v vua c ting l nng ny. Mt ba kia, khi nh vua ang i do th gp trit gia i ngc chiu nn vn v hi:- Mendelssohn, nh ngi i u y?- H thn cng khng bit!Mt nh vua ny la, gng hi:- Ta ch hi nh ngi mt ln na thi. Nh ngi ang i u?- Xin li b h. Thc tnh thn khng bit.Vua lp tc sai lnh tm c trit gia em tng ngc. Chiu hm , vua ngui gin trong lng cm thy n hn, i xung ngc tht thm bn v trch mc:- Ti sao ba nay nh ngi li gi chng khi qun vi ta nh vy ch?- Qu thc sng nay thn i lang thang khng bit mnh s i u. Lm sao c th bit trc c l s phi i t nh th ny ch? B h cn cn thm bng chng g na?

  o c

  Mt trit gia tr li cu hi v s khc bit gia ngi o c v k ti li:- Ngi o c lc sng lun ngh rng mnh ang phm ti, k ti li lc phm ti lun ngh rng mnh ang sng.

  Gii Thch

  Sng th Hai, c gio cho cc em lp mu gio chia s k li nhng sinh hot c bit cui tun cho c lp nghe. Cu To hm h khoe n c b cho i sn vt ln u tin. Khng nhng th, b cu To ch bn mt pht l trng u v chn con vt.C gio nhu my c l khng bit v loi sng shotgun nn vn hi cu To:- Lm sao bn mt pht m c th va trng u va trng chn con vt?Cu To ngy ra mt lt ri p:- C l lc con vt n ang gi u.

  Thit Thi

  Mt ngi th may kho tay nn c nhiu thn ch giu c a v trong x hi. iu ngc nhin l ngi th may ny may cho ngi khc th tht p nhng chnh ng ta li n mc rch ri t ti. Mt thn ch giu c ca ng ta ly lm kh chu hi:- Ti sao ng bit may v m khng chu sa li qun o cho ng hong, n mc nh vy lm mt mt mang ting ly cho cc thn ch ca ng?- Xin ng thng cm. Gia nh ti ng con nn tt c thi gi ti c phi dnh may cho khch tr tin mi sng.ng khch sang trng suy ngh hi lu ri ni:- Thi c, y ti a trc cho ng 10 dollar coi nh l tr tin cho ng ng sa b qun o ng ang mc. Nh vy ng chc chn s khng cn c l do g n mc li thi rch nt.Bc th may nhn tin b ti v cm n khch. Vi tun sau, khch gp li ngi th may ngoi ph vn mc b qun o c rch nt cha sa, nn bc mnh hi:- B khng phi ti tr tin cho anh sa b ny ri sao ch?- D ng, nhng ti xin c tr li ng s tin .-Ti sao li l vy?- Sau khi ng a tin v ra v, ti xem xt k li b qun o ti ang mc, th mi thy tnh trng c nt ti t ca n. V chnh v vy, nu ch c 10 dollar sa, th ti s hi b thit thi.

 • Xun Canh Dn - Page 32 Xun Canh Dn - Page 33

  Khi thng T khoe vi c nh trong ba n gia nh, l n mi khm ph ra trong nh n c mt k v hnh, th mi ngi vui ci cho rng thng b tht d dm, mi mi tui u m bit kho a gin gy c s ch lng nghe ca c nh.

  Th nhng khi cu T tip tc lp li chuyn c mt k v hnh thnh thong i theo n th cha m v cc anh ch ca cu T bt u thy hi lo. Cng may l k v hnh m cu T k li c v hin lnh v ngi ngng khi c s hin din ca nhng ngi khc trong gia nh T.

  Ban u, cha m cu T cho rng cu b c u c tng tng phong ph nn mi ngh ra cch gii tr l lng nh vy. ng b hy vng sau mt thi gian ngn cu b s qun i nhng tng ng nghnh ng s , v vy ng b ch thnh thong kho lo thm d xem cu T cn thy k v hnh trong nh hay khng. Rt cuc hn mt nm tri qua m cu T vn qu quyt l c s hin din ca k v hnh trong nh cu. Khng nhng th, con ngi v hnh ny ngy mt bm st cu T hn; lc th ngi chung bn n, lc th b vo nm chung ging vi cu T.

  Cui cng, cha m cu T nh phi em cu b n cho cc bc s tm bnh khm nghim. T cc bc s gn nh cho n cc v ni ting phng xa, tt c u cho rng cu T l a tr rt bnh thng v khng phi l mt a b c khuynh hng t iu ni di. Cc sinh hot khc ca cu T t hc ng cho n chung ng vi cc bn cng trang la u rt mc bnh thng; chng bn dng nh khng tin v cng chng bn tm v nhng iu cu T k lin can n con ngi v hnh sng trong nh cu. iu lm cho cc chuyn gia ngc nhin l cu T nht nh

  khng b tng l trong nh cu c mt k v hnh, d h c gng ht sc thuyt phc, gii thch v nn n; hn na, nhiu iu cu T hc c t ngi bn v hnh thng su sc khn ngoan, vt trn s hiu bit thng thng ca cc bn ng la.

  Sau khi tn rt nhiu thi gi v tin bc lo cho cu T gp cc bc s tm l v ph tn cho cc th nghim m cng khng em li kt qu, cha m cu T dn cu n gp mt v cha gi v hu lu nm theo li mch bo ca mt ngi bn thn ca gia nh; v ny nghe c nhng li n i v cha gi, lc xa ngi tng gip nhiu tr em bt bnh thng, k c nhng trng hp lin can n ma nhp qu m. Ba m cu T rt kinh ngc khi gp cha gi, v tuy ln tui, nhng ngi tng mo rt trng kin v tinh thn tht minh mn. Sau khi nghe cha m cu T trnh by trng hp ca cu, Cha gi dn cu T vo phng hp ring ri hai ngi ni chuyn lin min my ting ng h trong lc cha m cu T st rut ngi ng khng yn trong phng i, cho ti lc cha gi v cu T bc ra vi nt mt ti tnh rng r.

  c s chp thun ca ban gim c vin hu dng, ng b an tm lm theo ngh ca cha gi cho cu T li trong vin su thng lm bn vi cha ngi c dp quan st theo di nhng sinh hot v tin trin bnh tnh ca cu T trong thi gian ny. Cha m cu T vn c th ti thm cu hng tun, nhng tuyt i khng c nhc hay hi han cu T v ngi v hnh ca cu trong thi gian iu tr. Sau su thng, khi cha m cu T ti n cu v, ng b c mi hp ring vi cha gi nghe ngi cn dn v chia s nhng iu lin can n

  N h n g K V H n hPhm Vn Oanh

 • Xun Canh Dn - Page 32 Xun Canh Dn - Page 33

  trng hp c bit ca cu T. Theo s nhn xt ca cha gi, th cu T khng nhng khng t iu ni di, ngi v hnh cng khng phi ch l sn phm thng thng ca c tng tng phong ph, nhng tht ra cu T nhn thy c mt hin tng kh hin nhin m a s chng ta khng th thy hay cha thy c. Cha cho bit l sau khi cu T dn vo hu dng vin sng di s chm sc ca ngi khng y mt ngy, th k v hnh cng dn n sng chung vi cu.

  Theo cha gi gii thch, th con ngi ngay lc c sinh ra l c c hai dng hay hai phn. Mt dng l th cht nh chng ta vn thy. Dng ny n ung v ln mnh theo thi gian; c nh mt, c mu da, c chiu cao, c sc nng, c b ngang, c rng, c tc, c th bnh, v c th cht. Cn mt dng na th v hnh. Dng ny chnh l tm linh, l phn hn ca mi ngi. Dng tm linh c nhng nt v c im d nhn ra nh tc gin, bun thng, hiu bit, knh s, bc i ... Dng ny cn nhng mn n tinh thn ln mnh theo tui tc, thi gian; n cng c th au m bnh hon v thiu dinh dng bi b, hoc v tip xc va chm vi cc vi khun nh hng xu xa nh t thuyt phim nh try lc, hay gng m tt xu. Dng ny cng c khi cng knh y ch nhc, d b va chm st m au lng. Cc cn bnh ca dng v hnh thng hay truyn nhim kh iu tr v c th lm hi c th h m khng b pht gic; cc vi khun gy ra bnh trng cho k v hnh thng kho lo tr hnh di cc danh ngha cao thng tt p, sinh si ny n trn ngp gy nguy hi cho bnh nhn v nhng ngi chung quanh. Rt t ngi nhn thy nhng dng nhng k v hnh ny v hu ht chng ta ch ch trng n phn th xc; lo bi b cho n; lo chi chut cho n; lo may mc cho n

  hp thi hp cnh. Cn phn v hnh th thng b l l, i kht, o ut ho ht. Khi con ngi lm vo cnh tuyt vng hay c bin c ln, lc k v hnh thng c li ra n tinh thn, hoc mc c van xin Thng .

  Chnh v vy m nhng con ngi v hnh trong cuc i thng gy g m yu, n mnh trong nhng ni kn o kh nhn ra. H l nhng tm hn bnh hon, nhng tm hn bng hoi, nhng tm hn nhu nhc, nhng tm hn cn ang hp hi, v cng c nhng thn xc tuy cn ang sng nhng khng c hn, v k v hnh b b vo mt x hoc la xc t lc no khng hay.

  Cu T l a tr c bit, hn nhin khe mnh v c tm hn ln th cht, nn c dim phc hay thin khiu c th nhn thy c hai phn th xc v tm linh ca mnh song song ln mnh trong mt mi trng an lnh v hng thin. Tuy nhin, cu ch nhn thy mt k v hnh duy nht trong gia nh kh ng ngi ca cu. V th, cha gi khuyn cha m cu T nn mang thm cc mn n b dng cho tinh thn vo np sng gia nh, hu gip cu T c thm nhiu ngi bn v hnh ngay trong nh. Cha gi cng th nhn l t khi ngi gip cu T cng l lc ngi t gip cho chnh mnh khng t, hiu thu thm v nhng k v hnh trn i; v mi gn y, sau khi ngi v hu c nhiu thi gi nhn ri, ngi mi khm ph ra s hin hu ca nhng k v hnh ang chung sng bn cnh ngi. C nhng bui chiu m u, i do trong ngha trang cnh nh x, ngi nhn thy tng m ng ton nhng k v hnh gy g m yu ta vo nhau i vt v trong sng khi.

 • Xun Canh Dn - Page 34 Xun Canh Dn - Page 35

  Hi Ch Gio XThnh Anna &

  Giuse Hin Gioan

  Hng nm c vo thng 8, Gio x t chc hi ch b con gio dn c dp vui chi, gp g nhau tm tnh, chia s nhng bun vui, m hng tun, L Cha Nht cng kh c dp gp nhau. Nm nay, Gio X t chc vo ngy 21 n 23 thng 8 nm 2009, thi tit rt p cho vic sinh hot ngoi tri. Trc ngy khai mc mt tun, cc ban, cc hi on rc rch chun b mi cng vic c phn chia. Ring on LMTT th bao qut, cng vic chun b sn khu v lu bt l nng nht, nhng c mt s anh em ngoi on cng tham gia vo cng vic chung nn mi vic hon tt ng nh d nh. Ring cc mn n th hu nh ban no cng chun b mt tun trc n tra th su mi tht nng thm, lan ta ra cc ng ph chung quanh, khin ngi i ng bng cha i, cng phi gh vo quan st Hi cc B M Cng Gio ph trch mn bn tht nng, mn ny c sc thu ht khch hng t xa, nn nhiu ngi phi ng ch on line lm cc b, cc ch qunh c ln, nhng c ch lu mt cht dch v tit ra nhiu n mi ngon. Mn bn riu do khu Gioan Tng ph trch, mn ny ni ting t

  lu, nn nhiu ngi t xa, t cc gio x khc cng hn h nhau n sm thng thc, nm ngoi c ngi chiu ti n tr nn mt dp thng thc, phi i n ngay hm sau v sau khi n, cn lm mt ci to go v nh dnh. Nm nay cng vy, hai b Trng Khu, Ph Khu sut ngy lun tay, lun chn. Sau ngy b mc, b no cng , khng nhc ni cnh tay, chn th cng , ti nghip hai ng Trng, Ph Khu phi m bp, m cn b la v lm cho my b au thm, ti nghip, gi 30 nm trc y m my ng m bp th lm g c chuyn. Mn D do on LMTT ph trch, cng c nhiu ting xm x: giao cho on ny ph trch mn l ng ri, chng c ai D mnh bng my ng ny, Ban

  Ngy kt thc ng b ci ti nh hoa, gi tay cho b con v ha n hn li ln.

 • Xun Canh Dn - Page 34 Xun Canh Dn - Page 35

  T Chc bit nhn xa trng rng, bit nhn mt m bt hnh dong. Cc c ln tui nghe thy vy, th chi by by, ci v khng c ti , my anh em tr cng chng va, ln ting phn bin lin, h dn chng : c Hp by mi my ri ang lm ch x thi. Ti nghip ng Hp, nm ngoi ph trch mn gi cy, ch v cc ng my ru thch mn cy t nh bn nh, nhng x ny kim u ra, nn phi lm mn cng c hng v hao hao nh c ty, nm nay ni hng i mn, nn b lnh qu. Ngoi mn d nng, cn c mn a cay, mn ny nm nay rt khm kh, nh cc ng my ru, n d by mn m khng c cht a cay th nht nho lm sao. Cng c th nm nay nh ti chiu d ca ng Ph, ngi c ti qung co, v ni khng bit mt, nn m khng kp, c lc phi ngng rt lu v hng order cha v kp. Mn cm chin, g chin, gi cun do anh ch em trong nhm Cana ph trch cng u c chu thua cc nhm khc. C ngi ni rn nhm Cana chm nh vt, v m cana ting Php c ngha l con vt. Ni vy m khng phi vy, sc di vai rng l lp tr, m nhm ny va tr, li va kho, va nhanh, nn mi m ang c ba mn mt lc. Mn no cng c khch a thch. Ca on Cecilia ph trch c ph, nc ung cng kh bn rn, v vn pha ch phi lm sao cho nhanh, cho kp yu cu ca khch. C ph nng th cc v cao nin dng nhiu, cn c ph th gii tr thch hn. D nng hay lnh l lm sao lun gi c hng thm, v m. Nh s anh ch em tham gia ng nn khng c vn khch phi ch lu. Ca on Teresa ph trch nc gii kht, v sinh t cng khng cho ca on Cecilia qua mt. Cc em nhanh nh ct, nh s ng nn ngi pha ch, ngi bng n tn ni cho qu khch, nh m qun ca cc em khng c lc no rnh tay. c bit mn xi, ch, bnh ngt do mt s anh ch em ho tm ng h v ph trch bn lun. Hoan h tinh thn mnh v mi ngi ca cc anh ch. Hot dog, v bp do anh ch em ngi M ph trch cng c rt nhiu ngi a thch.

  Ngoi phn n ung, v cc game chi cho tr em c gii tr v on Thiu Nhi Thnh Th m nhim. Mn ny l ng ngh ca cc em ri. Cc em khc theo ba m i hi ch, y l ch cc em gh thm u tin. Ring phn vn ngh nm nay, c ca s Thin Kim v

  gip vui cho b con cng vi Ban nhc v cc ca s a phng ph trch. Mc ny nm no cng l nh im ca hi ch, c b con hoan h, tn thng nhit lit. Ti cn nh khong nm nm trc y, hi cn bn nh th c, ca s Thanh Trc v gip vui, c ny c khoa n ni cng chng thua ai, ang ca trn sn khu, Thanh Trc xung sn v mi b con cng ht, c n ch cha Th v mi anh, c b ng bn cnh nhc : Cha y, khng phi anh u. Thanh Trc git mnh lui li v ni :con xin li cha, ti cha khng mc nn con khng bit Cha Th p tnh b: nu cha khng mc cn cht na Thanh Trc lanh tay l ming n my cng b cha Th cho o vn 1-0 v chy ln sn khu tip tc phn hnh ca mnh.

  V s gy qu cng nh mi nm : T l an i 20$ cho n l c c 1000$ c b con tch cc tham gia.

  Cn mt khu tht m thm khng ai bit n, nhng li quan trng hn ht. v nh khu ny m b con, hay ni theo kiu quan h Bc Ninh l cc lin anh, lin ch tnh nguyn ph trch mi mt trong Hi Ch c tng cng sinh lc m m ang cng vic cho kt qu tt p, khu ny do ng b Trn Minh Son u tt mt ti sut ngy, nhng t khi l din. Ngy kt thc ng b ci ti nh hoa, gi tay cho b con v ha n hn li ln.

 • Xun Canh Dn - Page 36 Xun Canh Dn - Page 37

  nhm emmaus (1983-2009)

  Trc thuc Cng on ng Hnh Vit Nam Hi ngoi

  Nhm Emmau c thnh hnh t nm 1983 di s hng dn ca Cha Phr Chu Ngc Thnh. Cha Julian Elizalde, S.J., c s chp thun ca Cha Thnh n cng on Cng Gio Minnesota (lc cha c tn gi ring) t chc kho Linh Thao + Tnh Tm u tin cho mt Nhm Anh Ch Em (ACE) ti nh tnh tm ca Sister St. Mary ti Saint Paul.

  V cho n nay, Nhm chng ti hng nm u c t chc mt kho Linh Thao+Tnh Tm vo 4 ngy cui tun, canh tn tinh thn, luyn tp i sng thing ling bng cu nguyn, suy t, xt mnh, nhn nh, lng nghe ting Cha v hon ci tm hn. V cng mi gi mi ngi n tham d.

  Sau y, chng ti xin ghi li vi nt v Cha Julian Elizalde. Cha ngi Ty Ban Nha sng Vit Nam 23 nm. Cha lm vic cho Gio Hong Hc Vin Pi X Dalat v cng lm vic ti Trung Tm c L vi ACE sinh vin ti Sign nhiu nm. c bit Cha l ngi a Phong Tro Linh Thao vo Vit Nam, v sm thc tinh thn Linh Thao s p ng c nhu cu ca ACE sinh vin trong giai on kh khn ca t nc.

  Nm 1976, Cha b cng sn trc xut khi Vit Nam. Sang Hoa K, Cha gip Cng on Cng Gio Vit Nam ti Denver. Nm 1978, Cha c B Trn b nhim i Manila (Philippines); ti y Cha thng i thm ving v gip ng bo Vit Nam t nn.Thng 12, 1981, Cha B Trn Tng Quyn thuyn chuyn Cha tr li Hoa K ti Trung Tm Hun luyn Hip S Loyola, Portland Oregon, gip ACE thanh nin Vit Nam t nn ni chung v lm Tuyn y Ch o cho Nhm Linh Thao + Tnh Tm Hi ngoi ni ring, trong thi gian 3 nm. V lng yu mn qu hng v Gio Hi Vit Nam, Cha cn c tn Vit Nam l Phm Cng Thnh, Cha ni ting Vit nh ngi Vit.

  Nhn dp mng Xun Mi Nm Canh Dn v cng trong tinh thn Ma Chay tip n, chng ti xin mn LI KINH SM HI ca Kho Linh Thao 2005 vi Cha Giuse Khut Duy Linh, bi ht NH HT C PH ca Thng Vi Vu v mt gng mt I MI T BN TRONG gp phn cng hin qu c gi Bo Xun 2010, sng Ma Chay vui v tt p hn. Nm 2010, chng ti s c kho Linh Thao & Tnh Tm 4 ngy vo cui thng 6 ngy 24, 25, 26 v 27. Knh mi tt c ACE tham d.

 • Xun Canh Dn - Page 36 Xun Canh Dn - Page 37

  K.D.

  C

  nh

  Xu

  n

  Mi cc bn thch th v thn, c bi th ny. c bit bi th ny c tm cch c m vn hay. Ch c ting Vit mi phong ph nh th! 1. Bi th gc

  Ta mn cnh xun nh sng ngi Th vui th ru chn y vi

  Hoa ci giu trc cnh xanh bic L quyn hng xun sc thm ti

  Qua li khch ch sng lng sng

  Ngc xui thuyn i bn ng ngi Xa ngn ting ht n trm bng Tha tht bng ai mt mm ci.

  2. c ngc bi gc t di ln Ci mm mt ai bng tht tha Bng trm n ht ting ngn xa

  Ngi ng bn i thuyn xui ngc Sng lng sng ch khch li qua

  Ti thm sc xun hng quyn l

  Bic xanh cnh trc giu ci hoa Vi y chn ru th vui th

  Ngi sng nh xun cnh mn ta.

  3. B hai ch u mi cu trong bi gc: ng ngn bt c, lut bng vn bng

  Cnh xun nh sng ngi Th ru chn y vi

  Giu trc cnh xanh bic Hng xun sc thm ti

  Khch ch sng lng sng Thuyn i bn ng ngi

  Ting ht n trm bng Bng ai mt mm ci.

  4. B hai ch cui mi cu trong bi gc, c ngc t di ln: ng ngn bt c, lut bng vn bng

  Mt ai bng tht tha n ht ting ngn xa

  Bn i thuyn xui ngc Sng ch khch li qua

  Sc xun hng quyn l Cnh trc giu ci hoa Chn ru th vui th nh xun cnh mn ta.

  5. B ba ch cui mi cu trong bi gc: tm cu bn ch

  Ta mn cnh xun Th vui th ru Hoa ci giu trc

  L quyn hng xun

  Qua li khch ch Ngc xui thuyn i

  Xa ngn ting ht Tha tht bng ai.

  6. B ba ch u mi cu trong bi gc, c ngc t di ln: tm cu bn ch

  Ci mm mt ai Bng trm n ht

  Ngi ng bn i Sng lng sng ch

  Ti thm sc xun Bic xanh cnh trc Vi y chn ru

  Ngi sng nh xun. 7. B bn ch u mi cu trong bi gc: tm cu ba ch

  nh sng ngi Chn y vi

  Cnh xanh bic Sc thm ti

  Sng lng sng Bn ng ngi n trm bng Mt mm ci.

  8. B bn ch cui mi cu trong bi gc, c ngc t di ln: tm cu ba ch

  Bng tht tha Ting ngn xa

  Thuyn xui ngc Khch li qua

  Hng quyn l

  Giu ci hoa Th vui th

  Cnh mn ta.

 • Xun Canh Dn - Page 38 Xun Canh Dn - Page 39

  Mt Chuyn Tnh Tuyt p

  H Thy Huyn Trn l mt thiu n Vit Nam 22 tui, c tht p vi mi tc en di v i mt hin du. C sng cng cha m ti th x Ng By (Phng Hip), cch pha Nam Cn Th ba mi kilmt. C quyn r, duyn dng, thng minh nhng li b tt nguyn bm sinh: c b cm ic t khi mi lt lng m. Cuc sng ca c khng h bt hnh bi cha m lun dnh cho c tt c tnh yu thng m c cn. C cng khng phi lo lng g v i sng vt cht bi gia nh c khng phi chu cnh bn hn. Cha c, ng Hong l ch doanh nghip, ng iu hnh mt cng ty sn xut vt liu xy dng.

  Trn hnh phc, nhng c li cm thy c n v mt tnh cm. C m c gp c chng hong t quyn r, ngi s mang li mt nim hy vng mi cho cuc sng ca c. Tri tim c n ca c tm kim mt con tim khc yu thng.

  Trc khi ci nhau, con ngi ta cn phi yu nhau, v trc khi yu nhau h cn phi bit nhau v vy l trc ht cn phi gp c nhau. Chnh s tnh c lm nn cc cuc gp g. Khi hai bn tr gp nhau ri em lng yu nhau, ta c th ni rng l mt s tnh c hnh phc... Webcam tnh yu. Ging nh nhiu thiu n tui c, Trn thng dng Internet gii tr. Mt ln, khi truy cp mng c pht hin ra mt a ch dnh cho nhng ngi cm ic trn th gii. C vo a ch y tm mt thanh nin cng tui vi mnh, vi mong mun c lm quen v c mt ngi bn tt c th tr chuyn vi nhau qua webcam.

  Trong khi tm kim, c gp mt chng trai ngi Php cng b cm ic ging mnh, chng trai ny sng cch c hn 10.000 km. Anh tn l Philippe. Anh l ngi Php v hin ang sng ti thnh ph Mans, pha Ty nc Php. 26 tui v vn cn c thn, anh l nhn vin trng coi ca hng trong mt trung tm thng mi.

  Philippe rt ngc nhin v hnh phc khi c gp c gi Vit Nam ny qua mng, mt c gi rt khc so vi ph n Php. Ban u gia hai ngi l mi quan h bn b x giao, h tr chuyn cng nhau qua webcam trong nhiu tun lin. V khng th ni nh a s mi ngi nn h dng ngn ng du hiu, tc l tr chuyn thng qua cc c ch ca bn tay. Cng vi thi gian, mi quan h gia Trn v Philippe tin trin, mi quen bit s s bin thnh tnh bn, ri tnh bn tr thnh tnh yu... Balzac tng ni, Tnh yu l mt ngn gi huyn b v mnh m nhng ta li chng bit n t u

  Trn v Philippe trong ngy trng i ca cuc i

  m ci di ma, m ci hnh phc

 • Xun Canh Dn - Page 38 Xun Canh Dn - Page 39

  thi ti.

  Hai ngi tip tc gp nhau t xa qua mn hnh my tnh v tr chuyn cng nhau mi ngy. Hng nghn kilmt ngn cch h nh khng cn tn ti, khong cch nh c rt ngn nh sc mnh k l ca tnh yu v nh lut vn vt hp dn. Qu l v thn tnh yu bn mi tn ca mnh vo ai v khi no ty thch! Mt tnh hung mi l k lm sao! Mt thiu n Vit Nam v mt chng trai ngi Php em lng yu nhau nh chic webcam! H ch thy nhau qua khung mn hnh my tnh nh b, nhng tng y cng tnh yu ca h ny n. Thng ngy tri i, tnh yu y khng phai nht m ngc li, mong mun c hiu nhau r hn cng tng ln trong h.

  Mt ngy, Trn cho m c hay rng c gp mt chng trai qua Internet. C phi thuyt phc b m rng anh chng Philippe ny c tnh cm su nng vi mnh. Trn gii thch cho cha m rng c mun tht s gp chng tnh nhn yu qu ny, ngi cng b cm ic ging c nhng sng na kia ca Tri t, mt ni rt xa, ti nc Php!

  i vi hai bn tr, my tnh v khung mn hnh nh b khng tha mn mong mun hiu nhau ca h. H mun bc qua th gii o, tuy tht tin dng nhng ch l nhn to ti vi th gii thc ni mi th tht hn.

  Hin tng Cyberlove c nhng hn ch ca n bi mt ngi n ng v mt ngi ph n ch c th thc s hiu nhau k t thi im h c th gp mt nhau.

  i bn tr nn duyn chng v trong s chng kin ca gia nh, h hng... (nh gia nh cung cp)

  Chng trai khuyt tt mt mnh n Vit Nam. Philippe bt u dnh tin v mua mt v my bay t Paris ti thnh ph H Ch Minh. Anh ln ng ch c mt mnh d b tt nguyn, anh t xoay x v ti sn bay Tn Sn Nht vo thng 10/2008. Trn cng cha m ti n anh. Philippe qua khu vc kim sot hi quan ri tip tc bc qua cnh ca cui cng ca snh n sn bay, v anh nhn ra Trn ngay gia m ng chen chc.

  C hai cng bt khc, nh hai v sao lc nhau tm li

  c nhau vo bui bnh minh, h nh nhng m ly nhau, sit cht vng tay. y l ln u tin h thc s gp nhau, bn ngoi mn hnh my tnh ca h! Sau 12 thng ch i v hy vng, sau mt thi gian di n vy, gic m tr thnh hin thc, cyberlove ca h hin hin: cui cng hai ngi bn tr c th gp mt nhau. H yu nhau qua mn hnh my tnh. Gi y trong i thc, h khng h tht vng, h vn lun yu nhau nhng y. Chng h c iu bt ng ngoi mun no i vi anh cng nh vi c.

  Philippe cng Trn bc ln chic t ca gia nh c chy thng hng ng bng chu th. Philippe ln u tin khm ph Vit Nam . Mi th u mi m vi anh. y thc s l mt c sc hnh phc! Anh m i trc t nc v nn vn ha ny, v c bit l trc ngi dn y.

  Philippe vui thch khm ph ra bit bao knh rch rp bng cy to thnh mt mng li ng thy ni hng nghn con thuyn cht y hng ha tp np qua li. Cha m Trn mi Philippe ti ngh mt tun ti nh h gn Cn Th. Ngi nh nm ngay bn b sng. T phng Philippe nhn ra quang cnh tht p. Sut mt tun, Trn cng Philippe do chi trn chic xe my Nht ca c. Mi ngy li l mt nim m say i vi i tnh nhn tr ch giao tip bng tay. Nu khng bit th ngn ng c bit dnh cho nhng ngi b cm ic ny bn s khng th hiu c h.

  ni chuyn vi cha m mnh, Trn nhn ming cha m hiu nhng g h ni. i khi m c vit vi li ln mt t giy. Cha m Trn tip n chng trai tr ngi Php bng tm lng nng nhit v h ngh ti mt m ci cho c con gi ang rt hnh phc v vui sng trong vng tay anh chng Philippe ny.

  Sau mt thi gian suy ngh, Philippe v Trn bo tin h ng ci vo nm 2009. Sau mt tun hnh phc bn nhau, gi chia tay n. Philippe tr v Php li Trn rng rng nc mt ti sn bay. Nhng th tc hnh chnh v php l cho m ci bt u c thc hin vo ma ng nm 2008. Mt c gi Vit Nam ci mt chng trai Php l chuyn hon ton c th nhng cn phi c thi gian tp hp tt c nhng giy t cn thit theo quy nh ca hai Chnh ph. Ti thng 7/2009 h mi c th lm m ci.

  C mt cu ngn ng Php ni rng nu tri ma vo

 • Xun Canh Dn - Page 40 Xun Canh Dn - Page 41

  ngy hn l, c du ch r s c hnh phc. Ngy 20/7/2009, ti Cn Th, tri ma rt to, nc nh trt xung t bu tri ph kn my. Bu tri ton mt mu xm xt ch tr trong tri tim i v chng tr, h mc qun o c truyn ca ngi Vit Nam vi mu sc rc r: mu xanh lam cho ch r cn mu vng cho c du.

  Ngay t sng sm, on n du bn gia nh Philippe tp trung trong sn mt khch sn ti Cn Th. Trong s cc thnh vin gia nh, c m anh, Sylvie, y cng l ln u tin b ti Vit Nam , ngi bn ca b Gil cng con trai ng. Ch gi Philippe tn l Adle, c cng b cm ic ging em trai mnh. C thc s rt mong mun ti Vit Nam d l ci. Chng c tn Claude, anh l ngi thuc qun o Antilles v trng rt ging Ronaldo.

  Ti ch Cn Th, nhiu bn tr Vit Nam ti tht gn nhn anh chng ngoi quc ny vi nh mt nh mun ni: Anh c phi Ronaldo khng? T Cn Th ti nh c du mt na ting i t. Nhng thnh vin trong gia nh ch r ti th x Ng By. H mang ti nhiu l trn nhng chic mm trang tr sc s, theo ng truyn thng Vit Nam . Trn ngng ca gia nh, c du xinh ti trong chic o di vng c cha m, ngi thn vy quanh, v hn 500 khch mi ti cht kn phng n ln ni s din ra ba tic ci.

  Sau khi ng sut ch i, h cho n ch r, theo ng nghi l xa xa ca ngi Vit Nam . Mi phong tc u c tun th. Gia nh ch r trao nhng mm l vt cho cc thnh vin gia nh c du. L ci cng din ra theo truyn thng ca Vit Nam: thp hng trc bn th t tin gia nh c du, l vt, hai gia nh c vi li, trao nhn ci, ri n thi im xc ng ca m ci. Sau , Trn v Philippe mi mi khch d m ci mt ly vodka H Ni nh.

  Bn ngoi nh hng, ma tip tc ri, ma to ti mc mt tm bt che y nc sp xung... N khin mi ngi s hi ch khng gy thit hi g. Tri ma nhng Mt Tri th li nm trong tim tt c mi ngi vo ngy hm y. i v chng tr nhn nhau v h ra du bng tay: yu nhau mi mi!

  RANH NGN

  Gia nh MKX

  V ngy xa thng ni: Nng khn sa ti cho chng. Ngy nay th li thng khm khn, lc ti ca chng.

  Mt n ci bng mi thang thuc b, nhng nu bn ci vi mt b hay mt c no trc mt v mnh, th n ci y li l mi chai thuc bi vo ch b tt tai, b co rch mt y m!

  Ngi cho ta tin l thy ta, ngi cho ta mn tin l bn b ta, ngi lc no cng mun ly tin ca ta, th y l......v ta!

  Nhu nhiu th v bun, nhu t th bn b bun, cn khng nhu th mnh bun.

  Ngi xa c ni: Dng la th vng, dng vng th n b, dng n b th n ng, v dng n ng sai i nhm la.

  Lng tm: l ci buc ta phi k li vi v tt c mi chuyn trc khi c a no my ming mc vi b.

  Ph n lun sn sng tha th, nhng h khng bao gi qun nhng g h tha.

 • Xun Canh Dn - Page 40 Xun Canh Dn - Page 41

  i L Ngy Xun

  Ngy u xun, nhn em b ng,Lng thn th, mu o anh thng.Bao l sn trng, by mng m,M tnh hc tr, mi tnh th.

  Ngy u xun, tim g rn rng,Em yu kiu, th sui tc b vai.Gi lay hoa, hng nng ngt ngy,Hoa mm ci, bm ng nghing bay.

  Ngy u xun, bn em nhp bc,Tay run run, n ngn an mm.Hn lng ng, m b mi thm,Tim hn h, ch mt em chan.

  Ngy u Xun, thm m khn nguyn,Gi an lnh, m thm mi ngoan.Nng th trong, soi mt nu huyn,Hoa bm cht, bn gi tinh nguyn.

  Minhnh

  V Sao ?

  Anh c li y mt trm nm, n g ty, ung coca, cng khng thnh M trng.

  Anh c li y mt ngn nm, Ct c dang nng, cng khng thnh M en.

  Ting Anh ting U nay chc anh ni cng quen, Nhng n bao gi mi phai mi nc mm.

  Anh c mun li sut i ? mi ln i cy v anh tm,

  Ch tm di vi sen ? Nhng ngi ng hng anh va quen hm qua,

  Ngy mai c th tr thnh k l. Nhng ngi thng lm mt l,

  Li c th b c hn anh, Nu anh ln nhanh, nu anh trng s.

  i ci x s x b, Lm ngi qua hn hai mi nm

  Vn cn b h. Hng xm, lng ging, nh nh l nh,

  Nhng chng ai thm bit tn ai. Xe ca ai ny i,

  Nh ca ai ny ng kn mt. Tt ty tt ta, l t n t ngha,

  Chng h qua li hi thm nhau. Thnh thong gp nhau trn ng i,

  Cng t by lm ngi lch s, Mp my ni hai ni ba, cho nhau,

  Nh cho ci ct c di ng. ng ph, phi trng, ni rng , rung ng qu

  rng, M lng con ngi a phn ti gp,

  Li nh b n li ti, Nh b n d k,

  Nh b cn hn nhng g nh nht ! Th m t qu nh cn lm ngi ao c ra i ,

  Th m t qu ngi vn cha c my ai thch tr v ...vnh vin !

  V sao ? V sao ?

  Xuyn Sn

 • Xun Canh Dn - Page 42 Xun Canh Dn - Page 43

 • Xun Canh Dn - Page 42 Xun Canh Dn - Page 43

  Con Cp Yu Qu Ca Ti

  Hng Yn

  Ti nht nh i thy bu ti phi ci Hng cho ti. Ti thch nng, ti yu nng v ti phi ly nng cho bng c. Nu thy bu ti khng hi ci nng cho ti th ti s b nh ra i, i giang h hay i theo Vit Minh cho Ty n bn ti li rut ra. Chng th th ch sng m thiu Hng ti sng khng c. Ti cng ng y vi nng v nng bo h c c mai mi bn nh ti ti l bn nh nng bng lng ngay.

  Tnh yu ca ti i vi Hng n v i v mnh lit nh th c l c lng ai cng bit. Bit nhng c ai gip g c cho ti u, c khi h cn ni ra ni v khin bu ti cng quyt lit khng cho ti ly Hng, v khi nghe ti da i theo Vit Minh cho Ty n bn ti li rut ra, bu ti cn bo:

  - Chng th Ty n bn my ch bu git my khng c con ! Bu ti rm rm nc mt: my ra, nui my ti by ln sao t dng my li khng mun sng na h con? Gi lng ny thiu g sao my khng ly m my li i ly ci con tui cp y? My tui ln m bu li ci v tui cp cho my th c khc no bu git my khng?!

  Thy bu ti him mun ch sanh c c 8 ngi con, 5 trai 3 gi. Cc ch cc bc ti ngi no cng t 10 n 12 con c. Ch ci vic c 5 thng con trai thi m gy ra mt s x xo ri. Ngi ta bo sanh 5 a con gi l sanh c Ng Long Cng Cha qu lm, cha m th no cng c nh, tha h ngi rung i m hng. Ch th m ca dao Vit Nam ta c nhng cu:

  M sinh con trai lm chiu g m ln em i cho ngi!

  M sinh con gi nh tiu g m ln m ngi m xi!

  Lc u bu ti lm lin t t mt lo 3 a con gi, thy ti khoi ch bo: Bu my rng thm 2 con to na cho Ng Long Cng Cha. Sau lm thm vi thng cu t na l tha h m sng! Nhng bu ti ch sanh c 3 a con gi, k li lm mt lo 5 thng con trai ri thi lun Chi tam cc c 4 con tt cng loi hay en th gi l t t, c 5 tt l ng t. T t trnh lng, ng t cp ci, kho chi mt cht l n trm lng. Cn m 5 thng con trai th ngi ta li bo l ng qu, th no trong 5 thng cng c mt, hai thng chng ra g. Trong 5 anh em trai th ti l thng th ba, nu tnh c ba ngi con gi th ti l thng th su. Hai ng anh trc ti lp gia nh ri, cc ng y c m c m, cha m t u con ngi y. Ly v xong l ch th lm n, ch mong sao ni c nghip nh, cy rung cy la. Ni mt cch gin d l lm mt anh nng dn ch khng c cao vng g c. Hai a em trai th cn i hc, chng cha bit g, c mun v cng phi ch vi nm na.

  N thp tam, nam thp lc, cc c ta bo nh th nn d ti mi 16 tui i v cng khng ai ni g c. Ci iu n o nht l ti tui heo m li i ly v tui cp. Hng km ti 3 tui, mi 13 thi m trng c mn mn ra, mi ln gp nng l ti ch mun cn cho mt ci. Trai lng ti nhiu thng nhn

 • Xun Canh Dn - Page 44 Xun Canh Dn - Page 45

  nng i mt c hau hu, thm nh di, nhng chng ch dm ng xa xa m nhn thi ch khng dm xp li gn. Ly v tui cp v chu ng b ng vi sm ?! Con gi tui Dn kh ly chng lm, ch bit c bao nhiu b b gi sut i v sanh nhm nm Dn v c bao nhiu ng sm ngm c ti v ly phi v tui cp? Th nhng ngi ta vn c king c th c thing, c king c lnh m l!

  Thy ti ngy trc c i lnh Php, d g th cng c tip xc vi Ty hc mt t nn khng n ni no. Thy ti tuyn b nht nh phi ly Hng, d hm trc ci, hm sau c i ng vi giun ngay cng c ly, thy ti bo: - N nht nh nh th th mnh c i ni con cho n. Bit u thng ny chng c bit hn ngi ta, ti nghe k heo rng m thuc loi ln chai th cp cng ch lm g c! Nghe thy ti ni, ti mng mng nhng bu ti li gt ln: - ng c u m ng au, khng cn n th ch li cn ni gio cho gic, khng nghe c L Ng bo Dn, Thn, T, Hi t hnh xung y ? Ai li i ci con gi tui Dn v cho con mnh, c m in! Thy ti ci kh kh: - Gm, ci lo L Ng y ni chc g ng. Lo m, m, coi hng nh hng ca, bi ton cho ngi khc th c th m chnh lo li ngho rt mng ti! C L Ng ngi lng bn, lm thy a l v coi bi, cng pht lc khip lm. Nh c coi th t hoc sa hng ca, hng nh cho th ch mt ba ru vi vi ng bc. C khoe l m m cho nhiu ngi, c ngi nh c m n nn lm ra hoc con ci hc hnh t lm n tri ph, tri huyn, cn nhng hng nh l trng, chnh tng th khi. C iu c lm cho ngi ta c, cn lm cho chnh mnh li khng c, hoc gi l c qun cha lm cho mnh nn lc no c cng ch c mt ci qun cho lng vi ci o the thm rch v ci khn xp gin nhm t tung. Mt hm i qua trc ca nh ti, c ng ngm ngha mt lt ri lng thng bc vo. Nghe ch sa, thy ti chy ra, may m ng lc, nu khng th c b my con ch cn cho te tua ri, ch cn o rch m l! Sau mt tun tr nc, c bo: - Ti cn nh ny quay v hng Nam , ch nu m hng Bc th ng c 5 a con gi thay v 5 thng con trai ri! Chc c mun ni thay v Ng Qu l Ng

  Long ch g. Thy ti ngi hc bn, c gi n cho c coi, ngm ngha mt lt, c phn: - Thng ny tng mo coi cng tm c, nhng mt ny l mt bn tri khng mi Thin Li y! Khi c i ri, ti nghe thy ti lm bm: - Lm ca v hng Bc ma ng gi Bc thi vo cho m cht rt, cn nh c nhiu con gi ch t lo ngay ngy ch nc m g, dt th m cng bn! Ring ti, ch nhn hnh dng c l chn ri, ti hi thy ti: - Chc nh ng thy a L ny ngon lnh lm h thy? - Khng bng ci bp nh mnh!

  C tin vo thy bi cng ch nn tin mt phn no cho n vui thi ch chng nn tin nhiu lm g. Nhng v c chn ti, c nhiu, hiu rng v c nhiu kinh nghim ch ni lm g, cn phn ng l nhng tay m , ngho rt mng ti li ch cch cho ngi khc lm giu mi tiu lm ch?! C tin vo nhng iu cc v y tn hu tn vn th c ngy thc ging ra m n! Lm ci g cng phi coi ng