of 41 /41
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT Từ 18 đến 25 tháng Giêng 01.2010

100117 Tuan Le Hiep Nhat

 • Author
  nguyen

 • View
  949

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 100117 Tuan Le Hiep Nhat

 • 1. TUN L CU NGUYN CHO CC KIT HU HIP NHT T 18 n 25 thng Ging 01.2010
 • 2. CH CU NGUYN TRONG TUN L HIP NHT Ngy 18/1 : Cu cho phong tro i kt t c kt qu Ngy 19/1 : Cu cho s hip nht trong Gio hi Cng Gio Ngy 20/1 : Cu cho s Hip nht gia Gio Hi Cng gio v Chnh thng. Ngy 21/1 : Cu cho s Hip nht gia cc anh em Tin Lnh v Cng Gio Ngy 22/1 : Cu cho s Hip nht gia cc anh em Anh Gio v Cng Gio Ngy 23/1 : Cu cho s Hip nht gia cc anh em Do Thi Gio, Hi Gio v Cng Gio Ngy 24/1 : Cu cho cc Kit hu c tr nn chng nhn ch thc ca Cha Ngy 25/1 : Cu cho nhng ngi cha bit Cha Lm. Giuse Nguyn Thnh Long (Lc son theo ti liu Tun l cu nguyn cho cc Kit hu hip nht ca CV thnh Giuse Si Gn, 2002) 2
 • 3. VI NT LCH S V TUN L CU NGUYN CHO CC KIT HU HIP NHT Tun l cu nguyn cho cc Kit hu hip nht c c hnh hng nm t ngy 18 n 25 thng ging. Tt c cc tn hu tin vo Cha Kit trn khp th gii (Cng gio, Chnh Thng gio, Tin lnh, Anh Gio) u c hnh tun l cu nguyn ny. Tun l cu nguyn ny bt ngun t u th k XX, do sng kin ca mt linh mc Cng gio, trc l mt tn hu Anh Gio. c s h tr ca c Gio Hong Pi X, v linh mc ny t chc hng nm, t ngy 18 n ngy 25 thng ging, mt tun bt nht "cu cho nhng ngi lc gio v nhng ngi thuc cc b ri tr li vi Gio Hi Rma". c gio hong Bnict XV m rng vic cu nguyn ny cho ton th Gio Hi Cng Gio. Nm 1935, Cha Paul Couturier, linh mc thuc gio phn Lyon, ngi tin phong trong phong tro i Kt, ly li sng kin trn vi mt tinh thn mi. Xc tn rng vic cu nguyn l hnh thc hip nht duy nht c th c c trong hon cnh lc , ng thi vic cu nguyn ca nhng tn hu n s nh b nht cng quan trng nh nhng cuc tranh lun ca cc nh thn hc, cha Couturier ngh cc kit hu gp g nhau hng nm cng nhau cu xin cho "s hip nht m Cha Kit mun, bng nhng phng th m Ngi mun" (unit que le Dieu veut par des moyens qu'il voudra). Li ngh ca cha Couturier c c Hng Y Gerlier, Tng Gim Mc Lyon nng v c cc gio hi khc nhit tnh n nhn : nm 1936 Gio Hi Ci Cch Php h tr tch cc nm 1954 Hi ng Hip Nht Cc Gio Hi (thnh lp nm 1948) yu cu cc thnh vin (c th l tt c 3
 • 4. cc Gio Hi Kit ngoi Gio Hi Cng Gio Rma) tham d vo vic c hnh Tun Hip Nht hng nm. T nm 1958, nhng bn vn cu nguyn v nhng bn vn kinh thnh c ngh cho nhng cuc gp g ny c pha Cng gio v Hi ng Hip Nht Cc Gio Hi cng nhau chn. Trong Gio Hi Cng Gio, c Gio Hong, cc Gim Mc trong cc gio phn, cc gio x cho thy nhng m hng i vi tun l Hip Nht. Cc gio x ca cc Gio Hi khc nhau chun b v thc hin nhng cuc biu l chung thng c ko di bi nhng hot ng lin-gio-hi (hot ng bc i-x hi, nhng nhm cu nguyn, hoc nhng nhm kinh thnh ). (Tho, Droguet-Ardant/Fayard 1992, p. 589) Vi con s thng k v tnh hnh i kt trn th gii Da trn thng k dn s Cng Gio trn th gii do Ta Thnh cng b hm 15.9.2009, vo cui nm 2007 Dn s Th gii l 6.617.097.000 ngi, Cng gio l 1.146.656.000, tng thm 15.906.000 so vi nm trc, u trn nm chu : Chu Phi : + 6.612.000; Chu M : + 5.535.000; Chu : + 2.428.000; Chu u : + 1.132.000; Chu c : + 199.000. T l Cng gio tng 0,05%, t 17,33%. 4
 • 5. CC TN GIO TRN TH GII S lng Tn gio Vng lnh th ch yu tn Khp th gii, tr Ty Phi, Bc Phi, Kit Gio tnh 2,1 t bn o Rp v mt phn ca Trung chung , ng , ng Nam . Trung ng, Bc v ng Phi, Trung Hi Gio 1,5 t , Nam , Tiu Lc a n , qun o M Lai, mt phn lnh th Nga. Tiu Lc a n , Fiji, Guyana, n Gio 900 triu Mauritus. Tiu Lc a n , Trung Quc, Pht Gio 376 triu ng , ng Dng Khng Gio 150 triu Trung Quc, Hn Quc, Vit Nam Do Thi Gio 14 triu Israel, M, chu u Tn gio dn 394 triu Trung Quc gian Trung Quc Tn gio ca cc 300 triu Chu , n b tc Tn gio truyn 100 triu Chu Phi, Chu M thng Chu Phi o Sikh 23 triu n , Pakistan, Canada, M, Anh Tn phn b ri rc nhiu ni trn Bah' Gio 7 triu th gii o Jain 4,2 triu n , Pakistan, Canada, M, Anh Shint 4 triu Nht Bn Cao i 2 triu Vit Nam Trung Quc, cng ng ngi Hoa hi Lo Gio 400 triu ngoi 5
 • 6. Nim tin v thc tin tn gio v cng a dng v c rt nhiu tn gio trn th gii ngy nay, c tn gio ch hn ch trong mt vng a l khng ln nhng c nhng tn gio c th gi l tn gio th gii vi nhiu triu tn khp ni trn th gii. Ni chung c khong 87 phn trm dn s th gii ang gn b vi mt tn gio no ; ch c khong 13 phn trm l khng tn gio. (Ngun s liu theo Adherents.com [1], ) 6
 • 7. KINH XIN N HIP NHT Ly Cha Gisu, hm trc ngy chu cht v chng con,KINH XIN cu xin cho NHAT mn Cha N HIEP tt c cc c hip nht, nh s hip nht ca Ba Ngi Thin Cha. Xin cho chng con bit au lng cm thy s bt trung gy chia r ca chng con. Xin cho chng con bit trung thc nhn nhn, v can m b i nhng g l th ng vc, v ngay c hn th ln nhau ang tim tng ni chng con. Xin ban cho tt c chng con c gp nhau trong Cha, t tm hn v mi ming chng con, khng ngt ct ln li Cha nguyn cu cho cc tn hu Kit, c hip nht nh nh ca Cha, theo phng cch v thi im Cha an bi. Xin cho chng con tm thy con ng i n hip nht ni Cha l c i hon ho, trong s vng phc Tnh Thng v Chn L ca Cha. Amen. 1. Nihil Obstat : Lyon, 24 Juin 1963, P. Michalon, p.s.s Imprimatur : Brancheville, 24 Juin 1963, J. Basseville, v.g. 7
 • 8. Ngy 18.01 CU CHO PHONG TRO I KT T C KT QU 1. Dn vo Thnh L Knh tha cng on. Hm nay, chng ta bt u tun l cu nguyn cho s hip nht gia cc Gio Hi Kit. Chng ta cng nhau dng li cu nguyn v hy sinh, cu cho phong tro i kt t c kt qu trong vic i thoi v hip nht gia cc Gio hi cng tin mt Cha Kit. Xin Cha cho mi ngi can m t b nhng ring cng chia s mt nim tin vo c Gisu Kit, v nhn nhn nhau nh anh em con mt Cha trn tri. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Cng on thn mn, gi y chng ta thnh tm thng hi v nhng li lm lm thng tn n s hip nht trong Gio Hi : + Xng : Ly Cha Gisu, Cha cht qui t chng con vo trong Gia nh Thin Cha. Xin Cha thng xt chng con. + p : Xin Cha thng xt chng con. + Xng : Ly Cha Gisu, Cha l ng thnh ca Thin Cha, l ng Cu trn gian. Xin Cha thng xt chng con. + p : Xin Cha thng xt chng con. + Xng : Ly Cha, Cha ban Thnh Thn cho Gio Hi Gio Hi thi hnh s v rao ging v ho gii. Xin Cha thng xt chng con. + p : Xin Cha thng xt chng con. Ch s : Xin Thin Cha ton nng thng xt tha ti, xin Ngi dn a chng ta n s hip nht v ngy sau ht cho chng ta c sng mun i. 8
 • 9. 3. Thnh vnh chc tng : Tv 105, 47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho hip nht Ch s : Anh ch em thn mn. V c nn mt vi c Kit, nh chi th vi u, chng ta hy th ly Ngi v tha thit cu xin. 1- Cha t Hi Thnh lm du ch n cu gia mun dn. Chng ta cng cu xin cho Hi Thnh lun trung thnh vi s mng ca mnh, Danh Thnh Cha c mi ngi nhn bit. / Xin Cha nhn li chng con. 2- Cha mun quy t mun dn trong i gia nh Hi Thnh. Chng ta cng cu xin cho mi Kit hu thuc cc Gio Hi Kit hng kht vng n hip nht, ch c mt n chin v mt ch chin duy nht l chnh c Kit. 3- Ch c Cha l ngun bnh an ch thc. Chng ta cng cu xin cho mi thnh vin trong cng on gio x, tr nn nhng ngi kin to ha bnh qua i sng dn thn phc v, nh xy dng gio x thnh cng on hip nht yu thng. Ch s : Ly Cha l ng giu lng thng xt, qua Con Mt Cha l c Gisu Kit, Cha mun quy t chng con nn mt trong Ngi, nh ch c mt n chin v mt ch chin duy nht. Xin gip chng con loi b s hn th chia r, cng nhau n lc dn thn xy dng tnh hip nht. Chng con cu xin. 5. Bi ht Hip l 9
 • 10. Thanh Than hay en 10
 • 11. 6. Bai hat ket le Bai Ca Hiep Nhat (Ga 17,28) 11
 • 12. 12
 • 13. Ngy 19.01 CU CHO S HIP NHT TRONG GIO HI CNG GIO 1. Dn vo Thnh L Cng n mt Bnh, cng ung mt Chn, chng ta c kt hip vi Cha Gisu v hip thng vi nhau trong Ngi. Hm nay chng ta cng cu nguyn cho cc con ci trong Gio hi Cng Gio, nh vic nng lnh nhn Thnh Th Cha l B tch hip thng, c cng c v pht trin tnh Hip nht theo Cha mun. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Cha Kit mun Gio Hi ca Ngi lun c hip nht, nhng v nhng yu ui ca con ngi, trong qu kh c nhng rn nt trong lng Gio Hi. Tin tng vo lng t bi ca Cha, chng ta thnh tm thng hi li lm : + Xng : Do bi thi t cao, chng con chng li nhng anh ch em khc nim tin, khc nn vn ha, nhng ngi chng con b ri v loi tr. + p : Xin Cha tha th v phc hi s hip nht ni chng con. + Xng : Bi thi bt khoan dung, chng con gy thng tn cho nhng anh ch em cha n nhn cng nim tin vo Cha Kit v cha hip thng vi Gio Hi. + p : Xin Cha tha th v phc hi s hip nht ni chng con. + Xng : Chng con khng yu mn Cha trn c con tim v thiu bc i vi mi ngi. + p : Xin Cha tha th v phc hi s hip nht ni chng con. 13
 • 14. Ch s : Nh gi mu cu chuc ca Cha Kit, xin Thin Cha tha th cho chng ta, v bi quyn nng ca Cha Thnh Thn, xin Ngi ban cho chng ta s sng mun i. 3. c thnh vnh 105,47 + Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho hip nht Ch s : Anh ch em thn mn. Cha Gisu ban Mnh Mu Ngi lm ca n nui dng chng ta. Nh B tch Tnh yu ny, chng ta c thng phn s sng ca Thin Cha v hip thng vi nhau. Trong tm tnh t n, chng ta cng dng li cu xin. 1. Thnh Th l mu nhim ca Tnh yu. Xin cho cc Kit hu lun st sng c hnh Thnh Th v sing nng lnh nhn Mnh Mu Cha, nh kn mc c ngun sc mnh phc v Hi Thnh v tha nhn. 2. Thnh Th l mu nhim ca Tnh yu. Xin cho nhng ai ang au kh, lit lo, lun kht khao kt hip mt thit vi Cha Gisu Thnh Th, v dng nhng hy sinh, au n nh l vt ca tnh yu, nn ging Cha Kit hn. 3. Thnh Th l mu nhim ca Tnh yu. Xin cho cng on chng ta, bit yu mn v st sng tham d thnh l mi ngy, khi tin yu hip nht vi Cha Thnh Th, cng bit on kt v sng lin i vi nhau. Ch s : Ly Cha l Cha nhn t, Cha dy chng con sng yu thng nhau, v cn ban Mnh Mu Con Cha lm phng dc chng con cng c v pht trin tnh Hip nht. Xin cho chng con khi ht lng st sng lnh nhn cc B tch, nht l B tch Thnh Th, cng bit san s tnh yu Cha cho mi ngi. Chng con cu xin. 5. Bi ht Hip l 14
 • 15. 15
 • 16. 6. Bi ht Kt l u c tnh yu thng 16
 • 17. Ngy 20.01 CU CHO S HIP NHT GIA GIO HI CNG GIO V CHNH THNG 1. Dn vo Thnh L Hm nay chng ta c bit cu nguyn cho vic Hip nht gia Gio Hi Cng gio v Chnh thng. Trong nhng nm qua, hai bn c nhiu n lc nhm hn gn s rn nt t 9 th k. Phn chng ta, hy gp sc vo cng vic kh khn y bng li cu nguyn, hy sinh, v nht l cuc sng ho hp, yu thng i vi mi ngi. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Chng ta cng cu xin Cha tha th nhng li phm lm mt lng Cha v cn tr s hip nht trong Gio Hi. + Xng : Cha dy chng con nn thnh nh Cha l ng Thnh, nhng chng con phm ti trong t tng, li ni, vic lm v nhng iu thiu st. + p : Xin Cha tha th v thnh ho chng con. + Xng : Cha dy chng con yu mi ngi nh Cha yu thng chng con, nhng chng con thiu s quan tm, gip , thiu tn trng mi ngi, nht l nhng ngi khng cng chia s nim tin vi chng con. + p : Xin Cha tha th v thnh ho chng con. + Xng : Cha trao ph cho chng con s mng rao ging Tin Mng, nhng chng con khng can m tuyn xng c tin, v chnh i sng thiu bc i, thiu cng bnh ca chng con lm cn tr Tin Mng ca Cha. 17
 • 18. + p : Xin Cha tha th v thnh ho chng con. Ch s : Xin Thin Cha ton nng thng xt tha ti. Xin dn a chng ta n s hip nht theo Cha mun v ngy sau ht xin cho tt c chng ta c hng hnh phc vi Ngi mun i. 3. Thnh vnh chc tng: Tv 105, 47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho hip nht Ch s : Anh ch em thn mn. Thin Cha hng lun mi gi chng ta thng phn vo s thnh thin ca Ngi, nh , chng ta tr nn thnh phn ca Dn Thnh, Dn T T. Trong nim cm mn tri n, chng ta cng dng li cu xin: 1. Ch c s hip nht ch thc khi mi ngi chn nhn trch nhim v thiu st ca mnh i vi s chia r trong Gio Hi Cha Kit. Xin Mu Cha Kit thanh ty chng ta sch mi ti li, chng ta c hip nht nn mt trong s thnh thin ca Ngi. 2. Cha Kit khng th b chia nm s by v s v ca Ngi cng khng th i thay. Xin Cha gip chng ta lun bit bt u li t Cha Kit mun ngi nn mt trong tnh yu v s v ca Ngi. 3. Cha Kit l ng, l S Tht v l S Sng. Khi sng trong nh sng chn l, chng ta s c hip nht vi Thin Cha v hip nht vi nhau. Chng ta cng cu xin cho mi ngi bit khim tn c th gp g nhau trong chn l v yu thng. 18
 • 19. Ch s : Ly Cha, c Gisu Con Cha hng thit tha cu nguyn cho s hip nht gia chng con, ng hu chng con c nn mt trong Cha. Xin hy li ko chng con vo nh sng ca chn l, v ban cho chng con sc mnh ca tnh yu, tt c nn mt trong c Kit Con Cha. Ngi hng sng 5. Bi ht Hip l 19
 • 20. 20
 • 21. 6. Bi ca Kt L 21
 • 22. Ngy 21.01 CU CHO S HIP NHT GIA CC ANH EM TIN LNH V CNG GIO 1. Dn vo Thnh L Knh tha cng on, Cha Kit thit lp Gio Hi v ch c mt Gio Hi duy nht. Th nhng, qua dng lch s, c nhng rn nt do s yu ui ca con ngi. V th, Gio Hi Cha Kit b phn chia thnh nhiu b phi khc nhau. S chia ct ny va tri ngc vi nh Cha Kit, va l gng xu cho th gii, v cng lm phng hi n cng cuc rao ging Tin mng cho mi th to. Trong Thnh l ny, chng ta hng c bit n anh em Tin lnh v Cng gio, xin cho h bit yu thng, tha th, bit cu nguyn cho nhau nhiu hn sm c c s hip nht. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Ti li ca chng ta xc phm n tnh yu Thin Cha v gy nn nhng chia r trong lng Gio Hi. Trong tm tnh thng hi, chng ta cu xin Cha tha th nhng lm li ca chng ta. + Xng : V Cha xung th lm ngi, + p : Xin tha th nhng li lm chng con xc phm n phm gi ngi khc. + Xng : V Cha chu ng inh trn thp ga, + p : Xin tha th nhng bt cng chng con phm n mi ngi. + Xng : V Cha lp B tch Thnh Th nui dng chng con, 22
 • 23. + p : Xin tha th nhng au kh chng con gy ra cho tha nhn. Ch s : Xin Thin Cha ton nng thng xt thanh ty v thnh ho chng ta. Xin Cha dn a chng ta n s hip nht ca Cha v ban cho chng ta s sng mun i. 3. Thnh vnh chc tng : Tv 105, 47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho hip nht Ch s : Anh ch em thn mn. Thin Cha l Cha, v tt c nhn loi l anh ch em vi nhau. Vi nim tin tng, cy trng v yu mn trong cng mt Cha, chng ta dng li nguyn xin : 1. Trong c Gisu, khng cn s chia r (Gl3,27). Chng ta cu cho cng cuc i thoi i kt gia anh em Tin lnh v Cng gio, bit lun khi i t Cha Kit v qui hng v chnh Ngi. Nh t c nhng thnh qu tt p. 2. Cha Thnh Thn lm cho cc dn tc nn hip nht (x.Cv 2). Chng ta cng cu xin Ngi soi sng, dn dt, v bin i nhng ai ang lc hng, h nhn ra c Kit l con ng dn n Cha Cha. 3. Gio Hi l Mu nhim hip thng. Chng ta cng cu xin cho nhng con ci Gio Hi lun bit gn b, lin i vi nhau s hip thng trong Gio Hi l du ch cho s hip nht ca cc anh em Kit hu. Ch s : Ly Cha l ng giu lng thng xt, chm bt bnh v hay tha th. Cha sng to v cu mun loi. Xin cho mi ngi nhn ra tnh thng ca Cha, bit sa li nhng lm li ca mnh, v gp phn rao truyn Tin Mng cu ca Cha l ha gii mun loi trong c Kit. Ngi l ng hng sng v hin tr mun i. 23
 • 24. 5. Bi ht Hip L 24
 • 25. Bai hat ket le 25
 • 26. 26
 • 27. Ngy 22.01 CU CHO S HIP NHT GIA CC ANH EM ANH GIO V CNG GIO 1. Dn vo Thnh L Thnh Phaol trong th gi tn hu Galat khuyn nh : Hy lm lnh vi mi ngi, nht l i vi nhng ngi thn cn trong c tin. (Gl 6,10). Hm nay, hng v anh em thuc Anh gio, chng ta cng cu nguyn cho cng cuc i kt gia Gio Hi Cng gio v Anh gio c c nhng hng m thun li hn. Xin Cha Thnh Thn soi dn cho anh em Anh gio chng quy t v phng s cng mt c tin, mt chn l trong mt Gio Hi Duy Nht. 2. Nghi thc sm hi : Ch s : Cng on thn mn, gi y chng ta thnh tm thng hi v nhng li lm lm thng tn n s hip nht trong Gio Hi : + Xng : Ly Cha Gisu, Cha cht qui t chng con vo trong Gia nh Thin Cha. Xin Cha thng xt chng con. + p : Xin Cha thng xt chng con. + Xng : Ly Cha Gisu, Cha l ng thnh ca Thin Cha, l ng Cu trn gian. Xin Cha thng xt chng con. + p : Xin Cha thng xt chng con. + Xng : Ly Cha, Cha ban Thnh Thn cho Gio Hi Gio Hi thi hnh s v rao ging v ho gii. Xin Cha thng xt chng con. + p : Xin Cha thng xt chng con. 27
 • 28. Ch s : Xin Thin Cha ton nng thng xt tha ti, xin Ngi dn a chng ta n s hip nht v ngy sau ht cho chng ta c sng mun i. 3. Thnh vnh chc tng: Tv 105, 47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho s hip nht : Ch s : Anh ch em thn mn. Trong tinh thn thit tha cu nguyn cho s hip nht gia cc Gio Hi, chng ta hy dng li nguyn xin : (Mt ngi xng, sau mi nguyn, cng on p : Ly Cha Kit, xin ha gii v hip nht chng con) 1. Nh Thnh Gi Cha, xin Cha gip chng ta vt qua khi hng ro ngn cch gia dn tc ny vi dn tc khc. 2. Nh Thnh Gi Cha, xin Cha gip chng ta vt qua khi hng ro ngn cch cc dn tc c tn ngng khc nhau, ngi v thn vi ngi tn hu. 3. Nh Thnh Gi Cha, xin Cha gip chng ta vt qua khi hng ro ngn cch cc kit hu thuc nhng Gio hi khc nhau hay nhng hng thn hc khc bit. Ch s : Ly Cha Kit, Cha thit lp Gio Hi v mun mi tn hu kt hip vi nhau trong Gio Hi duy nht y. Xin Cha tha th cho nhng li lm gy chia r ni con ci Cha, v ban n hip nht ni cc gio hi Kit, tt c cng qui t trong mt n chin duy nht c Cha l v Ch chn nhn lnh. Cha l ng hng sng hin tr i i. 5. Bi ht Hip L Cho con bit yu thng 28
 • 29. 29
 • 30. 6. Bi ca Kt l T L Ngy 23. 01 CU CHO S HIP NHT GIA CC ANH EM DO THI GIO, HI GIO V CNG GIO 1. Dn vo Thnh L Trong nim tin vo Thin Cha duy nht, chng ta c lin h su sc vi anh em Do Thi gio. Chnh h n nhn t Giav, trung thnh bo tn v chuyn giao nguyn vn cho ta mt di sn to ln l Li Ha, l c mt kho tng mc khi qu gi, tc Kinh Thnh Cu c. L Tn hu, chng ta cng c gi l con chu Abraham vi c anh em Hi Gio na. Nn chng ta dnh ngy hm nay cu nguyn cho tt c anh em Do Thi Gio v Hi Gio c sm sum hp mt nh vi chng ta trong c Kit, trong mt Thin Cha duy nht. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Cha Kit mun Gio Hi ca Ngi lun c hip nht, nhng v nhng yu ui ca con ngi, trong qu kh c 30
 • 31. nhng rn nt trong lng Gio Hi. Tin tng vo lng t bi ca Cha, chng ta thnh tm thng hi li lm : + Xng : Do bi thi t cao, chng con chng li nhng anh ch em khc nim tin, khc nn vn ha, nhng ngi chng con b ri v loi tr. + p : Xin Cha tha th v phc hi s hip nht ni chng con. + Xng : Bi thi bt khoan dung, chng con gy thng tn cho nhng anh ch em cha n nhn cng nim tin vo Cha Kit v cha hip thng vi Gio Hi. + p : Xin Cha tha th v phc hi s hip nht ni chng con. + Xng : Chng con khng yu mn Cha trn c con tim v thiu bc i vi mi ngi. + p : Xin Cha tha th v phc hi s hip nht ni chng con. Ch s : Nh gi mu cu chuc ca Cha Kit, xin Thin Cha tha th cho chng ta, v bi quyn nng ca Cha Thnh Thn, xin Ngi ban cho chng ta s sng mun i. 3. Thnh vnh chc tng : Tv 105, 47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho hip nht Ch s : Anh ch em thn mn, cng hng ln Thin Cha l Cha v l Thin Cha c nht ca tt c mi ngi, chng ta hy khn nguyn, ni van cho tt c anh em Do Thi gio cng nh anh em Hi gio sm c hip nht vi chng ta trong cng mt chn l ni c Gisu Kit. 1- "Ch c mt Thin Cha". Chng ta hy nguyn xin cho tt c mi ngi, khi tin nhn mt Thin Cha duy nht, cng bit qung i n nhn nhau nh nhng ngi cng thuc v mt dn duy nht, dn ca Thin Cha. 2- "Ch c mt ng trung gian l c Gisu Kit". Chng ta cng cu xin cho ton th gii tin nhn chn l Thin Cha l ng quyn nng, v c Gisu Kit l ng trung gian duy nht, nh mi ngi c n nhn n cu . 31
 • 32. 3- Chng ta cng cu xin cho mi ngi bit tm kim s hip nht ni Thin Cha, qua vic chuyn chm cu nguyn vi tm hn thnh thin, chn tht, khim tn v bc i. Ch s : Ly Thin Cha l Cha giu lng thng xt, Cha mun cho mi ngi nhn bit v sng trong chn l. Xin cho nhng ngi tuyn xng Cha l Thin Cha duy nht, cng bit tn trng v lin i vi nhau trung yu thng, ho bnh, cng chn nhn c Gisu Con Cha l ng Kit, Ngi hng sng v hin tr mun i. Amen. 5. Bi ht Hip l 32
 • 33. 6. Bi ht Kt L NGY 24.1 CU CHO MI NGI C TR NN CHNG NHN CH THC CA CHA 1. Dn vo Thnh L Anh ch em thn mn, qua b tch thnh ty, chng ta c tr nn thnh vin trong gia nh thin cha l gio hi, c tr nn chi th trong nhim th cha kit v c chia s s mng tr nn nhng chng nhn cho cha gia trn gian ny. Trong thnh l ny, 33
 • 34. chng ta cng tha thit cu xin cha, cho mi ngi chng ta, lun thc s mng ca mnh, v n lc bin i sng thnh li rao ging tin mng ca cha cho th gii hm nay. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Chng ta cng cu xin Cha tha th nhng li phm lm mt lng Cha v cn tr s hip nht trong Gio Hi. + Xng : Cha dy chng con nn thnh nh Cha l ng Thnh, nhng chng con phm ti trong t tng, li ni, vic lm v nhng iu thiu st. + p : Xin Cha tha th v thnh ho chng con. + Xng : Cha dy chng con yu mi ngi nh Cha yu thng chng con, nhng chng con thiu s quan tm, gip , thiu tn trng mi ngi, nht l nhng ngi khng cng chia s nim tin vi chng con. + p : Xin Cha tha th v thnh ho chng con. + Xng : Cha trao ph cho chng con s mng rao ging Tin Mng, nhng chng con khng can m tuyn xng c tin, v chnh i sng thiu bc i, thiu cng bnh ca chng con lm cn tr Tin Mng ca Cha. + p : Xin Cha tha th v thnh ho chng con. Ch s : Xin Thin Cha ton nng thng xt tha ti, xin dn a chng ta n s hip nht theo Cha mun v ngy sau ht xin cho tt c chng ta c hng hnh phc vi Ngi mun i. 3. Thnh vnh chc tng : Tv 105,47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng Danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu hip nht Ch s : Cha Kit mun chng ta tr nn nhng chng nhn ca Ngi cho th gii hm nay bng mt i sng thnh thin, bc i v cng bnh. Trong nim tn thc v cy trng, chng ta cng dng li cu nguyn. 34
 • 35. 1. Khng c hip nht nu khng c tha th. Chng ta cng cu xin cho cc Kit ha trn ton th gii bit qu chung v n lc xy dng tnh hip nht, bng vic thc thi c i qua con ng i thoi v tha th. p : Xin cho chng con c hip nht nh Cha mun. 2. Chng ta cng cu xin cho nhng ngi dn thn trong n lc xy dng tnh hip nht cc Kit hu, lun c thm nhun tinh thn bao dung v khim tn theo mu gng ca Thnh Gioan Tin h. p : Xin cho chng con c hip nht nh Cha mun. 3. Chng ta cng cu xin Cha cho tng ngi trong chng ta, bit nhn ra nhng gii hn ca chnh mnh, c gng thng tin cuc sng theo tinh thn Tin mng, hu tr nn nhng chng nhn ch thc ca Cha Kit. p : Xin cho chng con c hip nht nh Cha mun. Ch s : Ly Cha, Cha mun Gio Hi tr nn B tch ca s thnh thin v hip nht. Xin cho mi thnh phn trong Gio Hi lun thc n gi , v nhit tm thi hnh bng i sng thnh thin, bc i v bao dung. Chng con cu xin. 5. Bi ht Hip L 35
 • 36. 36
 • 37. 6. Bi ht kt l LI NGUYN TRUYN GIO NGY 25.1 CU CHO NHNG NGI CHA BIT CHA 1. Dn vo Thnh L Thin Cha Ton nng l Cha ca tt c mi ngi. Ngi mun ton th nhn loi c n cu . Trong ngy cui ca tun hip nht ny, chng ta dnh cu nguyn cho nhng anh ch em cha bit Cha. Xin Cha Thnh Thn soi sng, dn a h vo con ng cu khi tin nhn c Kit l ng Cu ca nhn loi. 2. Nghi thc sm hi Ch s : Ti li ca chng ta xc phm n tnh yu Thin Cha v gy nn nhng chia r trong lng Gio Hi. Trong tm tnh 37
 • 38. thng hi, chng ta cu xin Cha tha th nhng lm li ca chng ta. + Xng : V Cha xung th lm ngi, + p : Xin tha th nhng li lm chng con xc phm n phm gi ngi khc. + Xng : V Cha chu ng inh trn thp ga, + p : Xin tha th nhng bt cng chng con phm n mi ngi. + Xng : V Cha lp B tch Thnh Th nui dng chng con, + p : Xin tha th nhng au kh chng con gy ra cho tha nhn. Ch s : Xin Thin Cha ton nng thng xt thanh ty v thnh ho chng ta. Xin Cha dn a chng ta n s hip nht ca Cha v ban cho chng ta s sng mun i. 3. Thnh Vnh chc tng : Tv 105, 47 Ly Cha, t khp mun dn xin t hp chng con, chng con ca tng danh Thnh Cha, v vinh d ngi khen Ngi. 4. Li cu cho hip nht Ch s : Anh em thn mn, Thin Cha l Cha mun Con Mt Ngi xung th gian qui t mun dn thnh mt gia nh duy nht. Trong tm tnh tri n, chng ta dng ln Cha cc nguyn sau : 1. Con ngi khng n c phc v, nhng phc v ngi ta. Chng ta cu xin cho cc v ch chn trong Hi Thnh, khi thi hnh s v rao ging Tin Mng, bit noi theo gng c Kit phc v mi ngi trong tinh thn yu thng v khim tn. 2. Cha Gisu dy :C du ny mi ngi s nhn bit anh em l mn ca Thy, l Anh em yu thng nhau. Chng ta cng cu xin cho mi Kit hu bit sng bc i, yu thng v lin i vi nhau, nh Tin Mng ca c Kit c pht trin khp ni. 3. Cha phn :Anh em s l chng nhn cho Thy. Xin cho mi anh em trong Chng vin lun xc tn vo n gi ca mnh, v sng nim xc tn y bng mt cuc sng thnh thin, bc i, vi 38
 • 39. con tim nhit huyt tng , nh tr nn nhng chng nhn ca Cha Kit cho con ngi hm nay. Ch s : Ly Thin Cha ton nng hng hu, xin nhn li chng con khim tn ni van, m ban cho Hi Thnh c thm nhiu th gt hng say, nhit tnh lm vic trn cnh ng truyn gao. Chng con cu xin nh c Kit, Cha chng con. Amen. 5. Bi ht Hip L 39
 • 40. 40
 • 41. 6. Bi ht Kt l 41