Instruccions per als alumnes pau 2015

  • Published on
    23-Jul-2015

  • View
    207

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Via Laietana, 2 08003 Barcelona Tel. 93 552 69 80 Fax 93 552 69 83 http://gencat.cat/universitats/pau </p><p>PAU 2015 INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES </p><p>1. Presentar el DNI/passaport i el resguard de matrcula als exmens. </p><p>2. Ocupar sempre el seient assignat a linici de les proves, mentre els vocals del tribunal no indiquin una altra cosa. </p><p> 3. Seguir en tot moment les indicacions dels vocals del tribunal. </p><p> 4. Deixar obligatriament sempre visible a sobre de la taula el DNI/passaport, i noms els estris </p><p>descriure, el material autoritzat per fer la prova i les etiquetes didentificaci. </p><p>5. Comprovar si sn correctes les dades de les etiquetes: DNI, nom i cognoms i matries matriculades. En cas que es detecti alguna errada en les matries que apareixen a les etiquetes, lestudiant ha davisar immediatament al vigilant de laula perqu es facin les comprovacions oportunes. Un cop comenades les proves no sadmetr cap canvi respecte el que apareix al full detiquetes. </p><p> 6. Deixar les bosses o les motxilles on els vocals del tribunal indiquin. </p><p> 7. Els telfons mbils o qualsevol aparell de telecomunicaci han destar desconnectats i </p><p>guardats a les bosses o motxilles. Ls daquests aparells i daltre material no autoritzat est rigorosament prohibit. En cas que es detecti que un estudiant el t activat, ser expulsat de les PAU, amb les conseqncies que sen derivin. </p><p> 8. Enganxar, sense arrugues, dues etiquetes didentificaci en cada examen (una a la cara </p><p>anterior i laltra a la cara posterior del quadern dexamen). </p><p>9. Els exmens sn annims. Qualsevol marca didentificaci personal anulla la prova. </p><p>10. No es pot respondre amb llapis (llevat de les matries en qu explcitament sautoritzi), ni amb tinta vermella o verda. </p><p>11. Utilitzar un sol quadern de resposta per matria. Els quaderns inclouen fulls suficients per respondre, fer esborranys, esquemes... </p><p>12. Lliurar sempre els exmens, encara que shagin deixat en blanc. No lliurar el quadern dalgun examen en la fase general comporta lanullaci del conjunt de la prova daccs. </p><p>13. Tornar a les aules amb el temps suficient per iniciar els exercicis segents (15 minuts). </p><p>14. Durant la realitzaci dels exmens tots els alumnes han de tenir els pavellons auditius (les orelles) descobertes per a la verificaci que no sestan utilitzant dispositius auditius no permesos. Durant lexamen els alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles. </p><p>15. Guardar silenci i correcci absoluts durant les proves. El tribunal pot expulsar de les PAU qualsevol estudiant que incompleixi aquestes normes, amb les conseqncies que sen derivin. </p></li><li><p>2 </p><p>16. Quan el tribunal detecti un alumne copiant o fent un mal s daquestes instruccions, se li instar a sortir de laula i els exmens presentats tindran una puntuaci de zero. </p><p>17. Ls de la calculadora est autoritzat noms per a determinades matries (Biologia, Economia de lempresa, Electrotcnia, Fsica, Matemtiques, Matemtiques aplicades a les cincies socials, Qumica i Tecnologia Industrial) No sautoritzar ls de calculadores que portin informaci emmagatzemada o puguin transmetre-la. </p><p>18. En el primer examen dels dos primers dies (Llengua castellana i Histria/Histria de la filosofia), els estudiants han de romandre a laula fins que hagi transcorregut una hora des de linici de la prova, i en la resta dexmens, els estudiants poden sortir transcorreguda mitja hora des de linici de la prova. En cas dextrema necessitat, lestudiant noms podr sortir acompanyat per algun vocal del tribunal. </p><p> 19. s obligatori respondre en la llengua corresponent els exmens de Llengua catalana i literatura, </p><p>Literatura catalana, Llengua castellana i literatura, Literatura castellana i Llengua estrangera (angls, francs, alemany i itali). </p><p> 20. Els exmens consten de dues opcions, i lalumne nha descollir una i marcar-la a la cartula. Si </p><p>en un examen hi ha respostes preguntes de les dues opcions, el corrector o correctora puntuar noms les preguntes de lopci marcada a la cartula per lalumne. </p><p>21. En les preguntes de resposta dopci mltiple les respostes errnies sempre descompten. Cal llegir amb cura les indicacions que figuren als enunciats. </p><p> 22. Els estudiants que es vulguin examinar de matries coincidents en una mateixa franja horria </p><p>han de fer aquestes proves de manera continuada sense sortir de laula. </p></li></ul>