Psalm Dla Ciebie

Embed Size (px)

Text of Psalm Dla Ciebie

 • Cho nie masz oczu bardziej bkitnych ni tamta miaa , Tamta co kiedy dla artu niebo w strzpy porwaa

  Though you do not have eyes blue more than she had, She who for ajoke ripped up the sky into little pieces

 • Cho nie masz oczu chmurnych jak burza Pod koniec lata Ty kadym latem i kad burz Mojego wiata

  Though you do not have eyes cloudy like a storm near the end of summer, you are every summer and every storm of my world

 • Pytam si gwiazdy co drog wskaza bdzcym miaa czemu ze wszytkich pragnie na wiecie to ty mnie wybraa gwiazda co w rzece wci si przeglda te tego nie wie czemu ze wszytkich pragnie na wiecie wybraem ciebie

  I ask the star that was supposed to show the way to the lostwhy out of all the desires in theworld you chose me, the star whichstill looks at itself in the river doesnot know this either, why out of all the desires in the world I chose you

 • czemu ze wszytkich pragnie na wiecie wybraem ciebie

  Why out of all the desires inthe world I chose you

 • Po mnie na swym ramieniu po jak piecz na sercu poczuj smak mego pragnienia, jak piecz prosze po Lie me down on your shoulderlie me as the seal on the heartfeel the taste of my desirelike a seal please lie me down

 • Po mnie na swym ramieniu po jak piecz na sercu poczuj smak mego pragnienia, jak piecz prosze po mnie Lie me down on your shoulderlie me as the seal on the heartfeel the taste of my desirelike a seal please lie me down

 • Cho nie masz doni ktra policzek jak ogien pali doni chopaka po ktry zosta w komodzie szalikThough you do not have a palmthat burns my cheek like firethe palm of a boy who left a scarfin my chest of drawers

 • Choc nie masz doni jak ta co w sercu klawiszem stuka to twojej doni przecie don moja od zawsze szukaThough you do not have a palmlike that one who is tapping on my heart with the key it is your palmwhich my palm is searching since always

 • Pytam si gwiazdy co drog wskaza bdzcym miaa czemu ze wszytkich pragnie na wiecie to ty mnie wybraa gwiazda co w rzece wci si przeglda te tego nie wie czemu ze wszytkich pragnie na wiecie wybraem ciebieI ask the star that was supposed to show the way to the lost why out of all the desires in the world you chose me, the star whichstill looks at itself in the river doesnot know this either, why out of all the desires in the world I chose you

 • czemu ze wszytkich pragnie na wiecie wybraem ciebieWhy out of all the desires inthe world I chose you

 • Po mnie na swym ramieniu po jak piecz na sercu poczuj smak mego pragnienia, jak piecz prosze poLie me down on your shoulderlie me as the seal on the heartfeel the taste of my desirelike a seal please lie me down

 • Po mnie na swym ramieniu po jak piecz na sercu poczuj smak mego pragnienia, jak piecz prosze po mnie

  Lie me down on your shoulderlie me as the seal on the heartfeel the taste of my desirelike a seal please lie me down