of 1 /1

Trào lưu Vlog

Embed Size (px)

Text of Trào lưu Vlog

Page 1: Trào lưu Vlog

?Trào luu

Vlog là gì?

Là bài blog được truyền tải dưới dạng video clip (thường được upload lên

Youtube)

note facebook blogspot wordpress

Thế mạnh của vlog

Lượng thông tin cao - thời gian thấp

Truyền đạt cảm xúc chính xác, chân thật hơn

Dễ dàng sáng tạo những cách truyền đạt hấp dẫnLan truyền nhanh

tay phải luôn lớn hơn tay trái vì...

11,8

10.3Ray William Johnson

10

nigahiga

9,7

*chỉ tính riêng 4 vloggers kể trên

annoying orangekevjumba

vlogbrothersD-trixFred’sShay Carl

vloggers khác

hot vloggers

JVEvermind

843kfan

551.056k subscribed1.162k view vlogi

8324k subscribe

d

376k view vlogi

122kfan

toani

shin datoan

6186k subscribed351k view vlogi

112kfan

huy me

3134k subscribed451k view vlogi

an3

nguy202k

fan

32kfan

277k subscribed146k view vlogi

dudoi dui

i

t

ii

v

duhocsinhmychuyen2hsang

Hông Gâu--

Trang TracyAnh em nhà Big

?

Dua leo

duhocsinhmyAnh em nhà Big?

Lâm Viêt Anh.

vloggers khác

Bánh Bèo

*số liệu trong bài được cập nhật trong tháng 8/2013