2010 Bengal Forbrukertrender

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forbrukertrend 2010 fra Bengal - (Anna Gilpin)

Text of 2010 Bengal Forbrukertrender

  • 1. Trend- og brukerdrevet innovasjon

2. 2009! var ret da! 3. MAKRO! MIKRO! 4. MAKRO! 5. 10 20 6. v etter et tir preget av angst,TIL frykt, usikkerhet og AKE N! ILB IDE omveltninger ser vi muligheterT for kt fremtidsoptimisme,! FRE MT vi starter med blanke ark, ! Vi har i mange r vrt preget av en higen bakover mot det tradisjonelle, ekte, kologiske, naturlige, landlige og nre.!En ny generasjon (DIGTALT VANT) voksne vil tre frem og sette sitt eget preg p det som vil definere dette tiret. kt teknologisk optimisme ! Trends for 2010! 7. v TIL kt teknologisk optimisme ! AKE N! ILB IDE 2010 og fremover vil muligens vreT tiret hvor teknologisk fremskritt FRE MT ikke ndvendigvis sees p som en motsetning til en mer brekraftig livsstil.! Trends for 2010! 8. v Trends for 2010! 9. v Trends for 2010! 10. v Trends for 2010! 11. v Trends for 2010! 12. vdigitale arkiv vokser til uendelige strrelser og blir mindre hndgripelig DA blir LIVE et bekvemt, enkelt og tilfredsstillende alternativ.!Forventningen om og mulighetene for LIVE ker med bruk av SmartPhones !Forventningene om LIVE stttes av livsstilstrender som 24/7 alltid online, alltid oppdatert, Continous Partial Attention (CPD), kt mobilt medieforbruk!Trends for 2010! 13. v Trends for 2010! 14. vFE! $"%&'#(')*!#+*,$(%(LILIV ING LIV E!!!"#$%&'(%()'%*'('$+,-#('(%'$%&'.%"/'$01/.1$'//'%,+2"1(('.%/30'%,'/4,+*.% ,#2%3(.'$('..%#*%.$'0+(.,'567%% $2,$!(31"#( )1"#2%&,,&3-#3#(1*(+#%(*.,%&!.,%."#,,#(31"-#(4,&"(&(2%1"(-"$+(5"#2#3%#"%(&(*#+#(-6#331*(5"14,#*1"%#"%("#5"#2#3%$26130(31"2!(."4$3(*.,%&!.,%."#,,(.3-+1*("#5"#2#3%#"#"(&('&"!#,&-7#%#3(89(!"### Trends for 2010! !"#$%&'(!"$)%(*#+('&"!#,&-#(*.,%&!.,%."#,,#(.%%"/!!0( 15. v 41 prosent av alle innvandrere og norskfdte med innvandrerforeldrevar ved inngang til 2009 i alderen 20-39 r i flge SSB. !I befolkningen som helhet var kun 27 prosent i denne aldersgruppen.30 prosent av alle innvandrere og norskfdte med innvandrerforeldre iNorge bor i Oslo.! Antall beskende til Emire og Lillebrors youtube video = 230 168 ! Ingrid Olavas debut Only just began ble sett av = 116 889 ! Mela har i lpet av f r etablert seg som den strste rlige festivalen i Norge mlt etter antall beskende I flge NRK.! I 2008 var det 300 000 beskende p Mela versus 75 000 p ya I 2009 ! 16. 34'.* !"#$%&'()*+%,-,.')&* */%0%#*12..** 17. v LK E TITI LBA IDEN!TF REMTrends for 2010!