misija KwaSizabantu 2005. gads prezentcija

 • View
  212

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of misija KwaSizabantu 2005. gads prezentcija

 1. 1. Erlo tegens nca pieDieva kpusaudzis
 2. 2. 12 gadusvi sludinjaZulusiem bet ar mazaugiem
 3. 3. Ap 1966.gadu vi,nesaskatotcitu izeju, mekljagargu atmodu
 4. 4. Kad vi kop aruzticgukristieupulciuldza Dievuun atgriezsno grkiem,aj bijuajkt iesks atmoda
 5. 5. Pirmie atncacilvki, kuri bija saistti okultism
 6. 6. No burvestbumkslas tumsas ...
 7. 7. JzusKristusbrvb
 8. 8. pirms un pc
 9. 9. pirms un pc
 10. 10. Ap 1970. gaduieskspirmokuceltniecba misij
 11. 11. Kop t laika celtniecbavienmr irturpinjusies,misijas darbam pieaugot
 12. 12. 340hektru ferma(apmram 700 akri) tieklietota, laipadintumisiju un iegtu ldzekus
 13. 13. Tas paldz pabarot tkstoiemcilvku katrudienu
 14. 14. dai projektimisij paldz ar prtiku
 15. 15. Kivi augi, paprika, avokadoaugi, citi augi undrzei ...
 16. 16. taj skait ar citi projekti ... clni, makaroni, medus, auana,ievrjumi, jogurts, maiznca,dens fasana ...
 17. 17. Kristieu grupasdodas,laisludintuapkrtn
 18. 18. KSB ir ar daudzi misijas centriDienvidfrik un arcits zems
 19. 19. KSB misija patiuztur un ar sadarbojas ardaudzm citmkristieu kopienm
 20. 20. Misija KwaSizabantu www.ksb.org.zawww.kwasizabantu.comtel: +27 (0) 32 4815500fax: +27 (0) 32 4815510 mail@ksb.org.za