Nets partner program brochure 2016

 • Published on
  09-Apr-2017

 • View
  206

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  NETS PARTNER PROGRAM

  NETS STANDARDLSNINGER

  TIL HNDTERINGER AF OPKRVNINGER,

  INFORMATIONER OG DOKUMENTER

 • 2

  YDELSE TIL HNDTERING AF OPKRVNINGER

  4 BETALINGSSERVICE

  5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE

  6 MEDSEND BILAG

  7 BETALINGSSERVICE PLUS

  8 LEVERANDRSERVICE

  9 OVERFRSELSSERVICE

  10 EFAKTURA

  11 SEPA DIRECT DEBIT

  YDELSER TIL HNDTERING AF INFORMATIONER OG DOKUMENTER

  12 NEMID TJENESTEUDBYDER

  13 DIGITAL UNDERSKRIFT MED NEMID

  14 NETS SHARE

  KONTAKT TIL NETS

  15 DIN KONTAKT TIL NETS

 • 3

  I TT SAMARBEJDE MED SOFTWARE-PARTNERE

  Med denne brochure giver vi dig et overblik over de ydelser, vi i Nets tilbyder til hndtering

  af opkrvninger, informationer og dokumenter. Det er lsninger, som du kan integrere

  i din software og dermed tilbyde dine kunder endnu mere vrdi.

  Hver dag lber tusindvis af betalinger og

  dokumenter gennem vores samfund. Det

  er et vsentligt element i den daglige

  infrastruktur og rigtig mange af transak-

  tionerne krydser Nets p deres vej gennem

  systemet.

  For at sikre at vores kunder fr den strste

  vrdi ud af Nets lsninger, arbejder vi i

  Nets Partnerafdeling tt sammen med

  en rkke software-leverandrer i en lang

  rkke brancher. Vi nsker at hjlpe vores

  partnere med at levere komplekse og

  vrdiskabende lsninger til gavn for fl-

  les kunder.

 • 4

  BETALINGSSERVICE

  Med Betalingsservice kan virksomheder opkrve betalinger automatisk

  fra kundens konto, og er ideel til tilbagevendende betalinger fra kunder.

  Dine muligheder som partner

  Med Betalingsservice kan du tilbyde dine

  kunder en sikker, enkel og gennemprvet

  opkrvningslsning, der i dag benyttes af

  95 procent af husstandene i Danmark. Ved

  at integrere Betalingsservice i din lsning,

  kan du tilbyde dine kunder en lang rkke

  fordele:

  Kunderne betaler til tiden, nr betalin- gerne sker automatisk

  Frre rykkere Information om afviste betalinger Hverken virksomhed eller kunde skal

  bekymre sig om aftalen ved skift af

  kontonummer eller bank

  Advisering kan ske bde elektronisk og p papir via betalingsoversigten

  Spar penge til administration, print og porto

  Mulighed for at sende bilag med ud sammen med betalingsoversigten

  Betalingsgaranti for betalinger, der er mindre end 1.000 kroner

  Hvordan fungerer Betalingsservice?

  Betalingsservice fungerer p basis af

  betalingsoplysninger fra den virksomhed,

  der skal opkrve sine kunder. Betalingsop-

  lysningerne sendes til Nets som opkrv-

  ningsleverancer.

  Er du Nets-partner, kan du st for den

  ndvendige konvertering af kundedata fr

  de sendes til Betalingsservice.

 • 5

  INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE

  Nr en virksomhed benytter Betalingsservice, har den mulighed for at kombinere det

  med Indbetalingskort via Betalingsservice og kan dermed i n arbejdsgang f sendt

  opkrvninger til alle kunder.

  Hvad er Indbetalingskort via Betalings-

  service

  Et indbetalingskort er enten elektronisk

  eller et papirindbetalingskort og sendes

  til slutkunden p vegne af virksomheden,

  der opkrver. Det elektroniske indbeta-

  lingskort kan sendes til netbanken eller

  e-Boks. Papirindbetalingskortet sendes

  med posten.

  Nr Indbetalingskort via Betalingsservice

  bruges i kombination med Betalings-

  service, vil slutkunden, der har tilmeldt

  regningen til Betalingsservice, normalt

  blive opkrvet via Betalingsservice.

  Slutkunder der ikke har tilmeldt regnin-

  gen til Betalingsservice, vil modtage et

  elektronisk indbetalingskort, hvis de har

  sagt ja tak til Elektronisk indbetalingskort

  i netbanken eller til at modtage det i deres

  e-Boks. Har slutkunden heller ikke tilmeldt

  sig en af de elektroniske ordninger, vil de i

  stedet modtaget et papirindbetalingskort

  med posten.

  Rykkere og andre ad hoc opkrvninger

  Indbetalingskort kan bde sendes ud efter

  de samme faste rutiner, der ogs glder

  for Betalingsservice eller lbende uden

  for de faste tidsfrister. Nr indbetalings-

  kort sendes uden for de faste tidsfrister,

  vil slutkunden altid modtage et indbe-

  talingskort uanset om de er tilmeldt

  Betalingsservice eller ej. Indbetalingskort

  via Betalingsservicer er derfor velegnet til

  rykkere og andre ad hoc opkrvninger.

  Med Indbetalingskort via Betalingsser-

  vice kan du tilbyde dine kunder en rkke

  fordele:

  I n arbejdsgang kan virksomheden sende alle sine opkrvningsdata til

  Nets og vre sikker p, at alle kunder

  modtager en opkrvning

  Samling af opkrvningsprocessen via t kontaktpunkt

  Mulighed for at vlge mellem en rkke forskellige skabeloner til ind-

  betalingskortene

  Erfaring viser, at Indbetalingskort via Betalingsservice fr flere kunder til

  at melde sig til Betalingsservice, end

  vrige indbetalingskort

  Dine muligheder som partner

  Nr du integrerer Indbetalingskort via

  Betalingsservice i din software, tilbyder

  du dine kunder en totallsning, som gr

  det muligt for kunden at sende alle sine

  regninger i n arbejdsgang.

  Som Nets-partner kan du vlge selv at

  varetage konverteringen af din kundes

  betalingsdata direkte fra ERP-systemet

  og til opkrvningsformatet.

  Elektronisk indbetalingskort: Indbetalingskortet

  sendes elektronisk til slutkundens netbank. Ls-

  ningen er billigere for den virksomhed, der opkr-

  ver, og det er nemt for kunden, der modtager. Der

  sendes besked til slutkunden via sms eller e-mail,

  nr indbetalingskortet er landet i netbanken. Da

  alle betalingsoplysninger er udfyldt p forhnd,

  kan betalingen godkendes og betales med et

  enkelt klik. Det minimerer fejlindtastning og sparer

  virksomheden for besvret med fejlbehftede

  indbetalinger.

  Indbetalingskort til e-Boks: Indbetalingskortet

  sendes elektronisk til kundens indbakke i e-Boks.

  Indbetalingskort p papir: Indbetalingskortet

  layoutes efter skabeloner og sendes med post.

  Indbetalingskortet kan sendes frem med forskel-

  lige hastigheder.

 • MEDSEND BILAG TIL BETALINGSOVERSIGTEN

  ELLER INDBETALINGSKORTET

  Medsend bilag er en tillgsydelse til Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Det er en

  fleksibel lsning, der gr det muligt for en virksomhed at sende bilag som for eksempel slutopgrelser,

  rsoversigter og fakturaspecifikationer ud sammen med betalingsoversigten eller indbetalingskortet.

  Bilaget kan enten vre individuelt til den enkelte modtager eller det samme til alle modtagere. Bilaget skal knytte sig til betalingen og

  vre en specifikation af for eksempel

  forbrug og belb. Der kan ogs vre tale

  om mere generel kundeinformation.

  Virksomheden bestemmer selv layoutet

  og Nets printer, kuverterer og sender bi-

  laget sammen med betalingsoversigterne

  og indbetalingskortene. Bilagene udsen-

  des elektronisk eller p papir afhngigt

  af, hvordan den enkelte kunde har valgt

  at modtage sin betalingsoversigt eller sit

  indbetalingskort.

  Hvad er fordelene for dine kunder? Vsentlig reduktion af omkostnin-

  gerne ved udsendelse af kundeinfor-

  mation

  Besparelsespotentialet er op til 750.000 kroner ved 100.000 breve

  Virksomheden slipper for selv at administrere udsendelser af separat

  information

  Opkrvning og information om op- krvningen flges ad

  Udformning af bilag i eget design

  Hvem kan bruge Medsend bilag?

  Virksomheder, der bruger Betalingsservice

  og Indbetalingskort via Betalingsservice og

  som sender separat information til deres

  kunder - eksempelvis rsoversigter, slut-

  opgrelser og fakturaspecifikationer, kan

  drage stor fordel af Medsend bilag.

  Dine muligheder som partner

  Hvis dine kunder benytter Medsend bilag,

  kan de have behov for din assistance i

  forbindelse med dataleverancer, herunder

  opbygning af PDF eller udarbejdelse af

  XML-leverancer.

  6

 • 7

  BETALINGSSERVICE PLUS

  Med Betalingsservice plus kan virksomheder og organisationer

  automatisk betale alle sine faste regninger via Betalingsservice og

  samtidig modtage betalingsoplysninger elektronisk til automatisk

  bogfring i eget bogholderi. Betalingsaftalerne kan opbygges, s de

  passer til egne interne regler for bogf-

  ringskonti og fordeling p forbrugs- og

  omkostningssteder.

  Med Betalingsservice plus fr virksomhe-

  den en betalingsoversigt i leveranceformat

  fra Betalingsservice i slutningen af hver

  mned.

  Hvad er fordelene for dine kunder?

  Vsentlig effektiviseringsgevinst Strre sikkerhed for korrekt kontering Ingen rykkergebyrer Optimering af cash-flow

  Hvem kan bruge Betalingsservice plus?

  Alle virksomheder, der betaler regninger

  og fakturaer (for eksempel telefon, forsik-

  ringer og abonnementer) via Betalingsser-

  vice, kan benytte Betalingsservice plus.

  Dine muligheder som partner

  Som partner kan du hjlpe din Betalings-

  service plus-kunde med at implementere

  leverancer i kundens konomisystem

  og blandt andet udarbejde og opbygge

  regler for bogfringskonti og fordeling p

  forbrugs- og omkostningssteder.

 • 8

  LEVERANDRSERVICE

  LeverandrService er udviklet til virksomheder, der har en tt og regel-

  mssig samhandel med deres erhvervskunder. Lsningen giver virksom-

  heder mulighed for at trkke sine tilgodehavender direkte fra erhvervs-

  kundernes konti naturligvis efter aftale med den enkelte kunde.

  Dine muligheder som partner

  Der findes i dag cirka 1.300 virksomheder,

  der hndterer opkrvninger via Leve-

  randrService, og mere end 200.000

  virksomheder betaler deres fakturaer via

  LeverandrService. Men potentialet er

  endnu strre.

  For dig som partner er der spndende

  forretningsmuligheder forbundet med at

  understtte dine kunder i for eksempel

  LeverandrService integrationen til deres

  konomistyringssystemer, eller i den

  ndvendige konvertering af kundedata fr

  de sendes til LeverandrService i de fore-

  skrevne dataformater. Ved at integrere

  Leverandrservice i dit system, kan du

  tilbyde dine kunder en rkke fordele:

  Kunderne betaler til tiden, nr beta- lingerne sker automatisk

  Hurtig information om afviste beta- linger

  Frre rykkere Betaling inden for 3 bankdage Lettere administration kan integre-

  res med konomisystemet

  Datering op til 90 dage frem i tiden frem til dagen fr betalingsdagen

  Tilmelding til LeverandrService

  En virksomhed kan vlge selv at indg en

  betalingstilladelse med sin kunde og her-

  efter indberette den elektronisk til Nets.

  Alternativt kan kundens pengeinstitut

  indberette betalingstilladelsen via en af-

  taleformular, som kunden skal underskrive

  og endelig kan virksomheden opstte et

  link p sin hjemmeside til en tilmeldings-

  formular hos Nets, hvor kundens virksom-

  hed kan indg betalingstilladelsen.

 • 9

  OVERFRSELSSERVICE

  Med OverfrselsService tilbyder Nets at hndtere virksomheders udbetalinger af for eksempel ln,

  ATP, A-skat og pension billigt og effektivt. OverfrselsService kan ogs benyttes virksomheder

  imellem for eksempel nr en organisation skal udbetale skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af

  overskydende acontobelb og lignende. Dine muligheder som partner:

  Nr du tilbyder OverfrselsService til dine

  kunder, giver du mulighed for en let og

  sikker lsning til udbetaling af penge. Dine

  kunder vil opn disse fordele:

  Nem og sikker udbetaling af ln, pen- sion mv.

  Minimering af behovet for manuelle udbetalinger og checks

  Alt sker i n arbejdsgang, hvilket redu- cerer arbejdsbyrden

  Overfrsel til NemKonto

  Hvis din kunde ikke kender modtagerens

  kontonummer, men har oplysning om

  CPR- eller CVR-nummer, kan pengene

  overfres direkte til kundens NemKonto.

  Hvis du er dataleverandr for flere be-

  lbsafsendere i OverfrselsService, vil du

  ogs modtage de elektroniske leverance

  kvitteringer p vegne af alle dine belbs-

  afsendere. Du har ogs mulighed for at

  modtage de elektroniske overfrselskvit-

  teringer p vegne af alle dine afsendere.

  Kombinr med InformationsService

  Overfrsler til pensions- og forsikringsselskaber,

  ATP, Skat med videre skal suppleres med informa-

  tioner om, hvem overfrslen vedrrer. Informatio-

  nen kan fremsendes sammen med betalingen ved

  at kombinere OverfrselsService med Informati-

  onsService. Det er en effektiv lsning, som sparer

  afsender for besvr og omkostninger.

  Det er op til belbsafsender og informations-

  modtager at aftale, hvilke informationer der skal

  udveksles. Opbygningen af informationer skal

  dog overholde en record-struktur, som Nets har

  fastlagt.

 • 10

  EFAKTURA

  eFaktura er en totallsning, hvor en virksomhed kan vlge at lade Nets hndtere al sin fakturering

  til bde offentlige virksomheder, erhvervskunder og privatkunder. Virksomheden skal blot sende

  sine opkrvningsdata til Nets, som s sender fakturaen videre til modtagerne - elektronisk eller p

  papir, afhngigt af den enkelte kundes nsker.

  Kombinr eFaktura med Leverandrservice

  Det er muligt at kombinere eFaktura med Leveran-

  drService. Det betyder, at fakturaen bliver sendt

  via eFaktura med en meddelelse om, at faktura-

  belbet bliver trukket automatisk via Leverandr-

  Service.

  Som Nets-partner kan du skabe en integration

  mellem eFaktura og LeverandrService.

  Nets kan desuden indsamle de fakturaer,

  som virksomhedens leverandrer sender

  via NemHandel eller VANS-netvrket og

  levere dem i OIOXML eller OIOUBL alt efter

  hvilket format, virksomheden nsker.

  Dine muligheder som partner

  Som partner har du mulighed for at

  integrere eFaktura i din software, s dine

  kunder automatisk kan ind- og udlse

  fakturadata til deres konomisystem og

  fakturere alle offentlige virksomheder

  svel som alle erhvervs- og privatkunder.

  Nets benytter VANS-netvrket med KMD

  som VANS-operatr. Nets er ogs tilslut-

  tet NemHandel-netvrket.

  Ved at integrere eFaktura i din software

  kan du tilbyde dine kunder en rkke

  fordele:

  Undg individuelle aftaler om fakturering med hver enkelt kunde/

  leverandr

  Mulighed for at outsource alt faktu- rering uanset om det er til offentli-

  ge virksomheder eller til erhvervs- og

  privatpersoner

  n elektronisk forbindelse til alle kunder/leverandrer

  Besparelser p print, pakning og porto

  Forbedret cash-flow Automatisering af bogfring og

  godkendelse Frre fejl, da de modtagne fakturaer

  automatisk bliver indlst i konomi-

  systemet

  Arkivlsning, s virksomheden nemt kan genfinde og f vist sendte

  fakturaer

  Status p behandling af fakturaerne er let tilgngelig

  Hvem kan benytte eFaktura?

  eFaktura er velegnet til de virksomheder,

  der nsker at sende elektroniske fakturaer

  til deres kunder eller at modtage leveran-

  dr-fakturaer elektronisk.

  I og med at det offentlige stiller krav om,

  at alle faktureringer skal vre elektroni-

  ske, kan eFaktura vre srligt relevant

  for virksomheder, der har mange offent-

  lige virksomheder som kunder.

 • 11

  SEPA DIRECT DEBIT

  Med SEPA Direct Debit er det muligt at gennemfre eurotransaktioner

  p en nem og ensartet mde p tvrs af landegrnser.

  Single Euro Payments Area SEPA er en

  effektiv, europisk betalingsinfrastruktur,

  som gr det nemt, sikkert og effektivt

  for borgere og virksomheder at sende og

  modtage elektroniske betalinger i euro

  inden for eller mellem de europiske

  lande.

  Fra 1. februar 2014 er SEPA standard for

  alle europiske overfrsler. Betalingerne

  inkluderer for eksempel kon...