112 Accions Lletra Lligada Espai LIC

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rnets

Text of 112 Accions Lletra Lligada Espai LIC

 • abocar-seabocar-seabocar-seabocar-se abraar-seabraar-seabraar-seabraar-se

  acaronaracaronaracaronaracaronar agafaragafaragafaragafar

  agenollaragenollaragenollaragenollar-sesesese aixafaraixafaraixafaraixafar

 • aixecaraixecaraixecaraixecar ajupir-seajupir-seajupir-seajupir-se

  amagar-seamagar-seamagar-seamagar-se aplaudiraplaudiraplaudiraplaudir

  arromangar-searromangar-searromangar-searromangar-se arrossegararrossegararrossegararrossegar

 • badallarbadallarbadallarbadallar baixarbaixarbaixarbaixar

  banyar-sebanyar-sebanyar-sebanyar-se barallar-sebarallar-sebarallar-sebarallar-se

  beurebeurebeurebeure bufarbufarbufarbufar

 • buidarbuidarbuidarbuidar buscarbuscarbuscarbuscar

  caminarcaminarcaminarcaminar cantarcantarcantarcantar

  caurecaurecaurecaure clavarclavarclavarclavar

 • collircollircollircollir comprarcomprarcomprarcomprar

  conduirconduirconduirconduir cordar-secordar-secordar-secordar-se

  crrercrrercrrercrrer cosircosircosircosir

 • cremar-secremar-secremar-secremar-se cridarcridarcridarcridar

  curarcurarcurarcurar despenjardespenjardespenjardespenjar

  despertar-sedespertar-sedespertar-sedespertar-se despullar-sedespullar-sedespullar-sedespullar-se

 • dibuixardibuixardibuixardibuixar doblegardoblegardoblegardoblegar

  donardonardonardonar donar-se un copdonar-se un copdonar-se un copdonar-se un cop

 • dormirdormirdormirdormir eixugar-seeixugar-seeixugar-seeixugar-se

  embrutar-seembrutar-seembrutar-seembrutar-se empnyerempnyerempnyerempnyer

  encendreencendreencendreencendre enfadar-seenfadar-seenfadar-seenfadar-se

 • enfilar-seenfilar-seenfilar-seenfilar-se enganxarenganxarenganxarenganxar

  escalfar-seescalfar-seescalfar-seescalfar-se escoltarescoltarescoltarescoltar

  escombrarescombrarescombrarescombrar escriureescriureescriureescriure

 • esperaresperaresperaresperar esprmeresprmeresprmeresprmer

  estendreestendreestendreestendre esternudaresternudaresternudaresternudar

  estriparestriparestriparestripar fer cacafer cacafer cacafer caca

 • fer pipfer pipfer pipfer pip fer-se un petfer-se un petfer-se un petfer-se un pet

  ficarficarficarficar fotografiarfotografiarfotografiarfotografiar

  gronxar-segronxar-segronxar-segronxar-se inflarinflarinflarinflar

 • jugarjugarjugarjugar jutjarjutjarjutjarjutjar

  llegirllegirllegirllegir llenarllenarllenarllenar

  lleparlleparlleparllepar llevar-sellevar-sellevar-sellevar-se

 • marejar-semarejar-semarejar-semarejar-se menjarmenjarmenjarmenjar

  mocar-semocar-semocar-semocar-se mossegarmossegarmossegarmossegar

  mullar-semullar-semullar-semullar-se nedarnedarnedarnedar

 • netejarnetejarnetejarnetejar nevarnevarnevarnevar

  ofegar-seofegar-seofegar-seofegar-se olorarolorarolorarolorar

  parlarparlarparlarparlar patinarpatinarpatinarpatinar

 • penjarpenjarpenjarpenjar pensarpensarpensarpensar

  pentinar-sepentinar-sepentinar-sepentinar-se pescarpescarpescarpescar

  picarpicarpicarpicar pintarpintarpintarpintar

 • plorarplorarplorarplorar ploureploureploureploure

  prohibirprohibirprohibirprohibir pujarpujarpujarpujar

  punxarpunxarpunxarpunxar regalarregalarregalarregalar

 • regarregarregarregar relliscarrelliscarrelliscarrelliscar

  rentar-serentar-serentar-serentar-se retallarretallarretallarretallar

  riureriureriureriure saltarsaltarsaltarsaltar

 • saludarsaludarsaludarsaludar seureseureseureseure

  suarsuarsuarsuar tallartallartallartallar

  telefonartelefonartelefonartelefonar tremolartremolartremolartremolar

 • trencartrencartrencartrencar vestir-sevestir-sevestir-sevestir-se

  volarvolarvolarvolar vomitarvomitarvomitarvomitar

  xiularxiularxiularxiular xutarxutarxutarxutar