of 45 /45

15 Modele Si Formulare Obligatorii Pentru Angajator

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legislatia muncii

Text of 15 Modele Si Formulare Obligatorii Pentru Angajator

 • Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat vreunei persoanefizice sau juridice care acioneaz sau se abine de la aciuni ca urmare a citirii materialelorpublicate n acest raport special.Editor: George StratonDirector General: Florin CmpeanuDirector Economic: Mariana NeoiuRedactar-sef: Constantin Panait

  Tehnoredactare:Corectur: Elvira PanaitescuPutei consulta i celelalte lucrri editate de RENTROP & STRATON la adresa:www.rs.ro

  B-dul Natiunile Unite nr. 4, bloc 107 A,sector 5, BucurestiFax: 021.408.28.99

  Serviciu Clienti: 021.209.45.45E-mail: [email protected]

  Toate drepturile rezervate. Raportul Special 15 Modele i Formulare OBLIGATORII pentru Angajator

  n plus, nicio parte din acest material nu poate fi reprodus, arhivat sau transmis sub nicioform i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere nregistrare audiosau video, fr permisiunea n scris din partea editorului.

  Director Divizie Editoriala: Octavian BrebanManager Centru de Profit: Irena MlsincDirector Creaie-Producie: Cristina Straton

  RENTROP & STRATON

  RAPORT SPECIAL 15 Modele i Formulare OBLIGATORII pentru Angajator 2013 RENTROP & STRATON

  lauravHighlight

  lauravRectangle

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor

  Data ncheierii contractului ............................A. Prile contractului

  Angajator - persoana juridic/fizic ................ , cu sediul/domiciliul n .............. ,nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din ................ sub nr................ , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentat legal prin ................ , ncalitate de .................. ,i

  salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliat nlocalitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judeul ............ , posesor/posesoare al/abuletinului/crii de identitate/paaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberat de........... la data de ........... , CNP ................. , autorizaie de munc/permis de edere nscop de munc seria .......... nr. ............... din data ..................... ,am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra croraam convenit:B. Obiectul contractului: ...........................................................................................C. Durata contractului:

  a) Determinat1, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i datade .............. /pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului depost.

  b) Motivul ncheierii contractului pe perioad determinat este urmtorul2:..............................................................................................................................................D. Locul de munc

  1. Activitatea se desfoar la (secie/atelier/birou/serviciu/comportamentetc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de munc organizat al angajatorului......................... .

  2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:...................

 • E. Felul munciiFuncia/meseria ..................................... conform Clasificrii ocupaiilor din

  RomniaF. Atribuiile postului

  Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individualde munc*).F1 Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului

  .......................................................................................................................................G. Condiii de munc

  1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru salariaii care lucreazn condiii deosebite - vtmtoare, grele sau periculoase.

  2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale demunc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cumodificrile i completrile ulterioare.H. Durata muncii

  1.O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ..........ore/sptmn.

  a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ............. (orezi/ore noapte/inegal).

  b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentuluiintern/contractului colectiv de munc aplicabil.

  2.O fraciune de norm de .......... ore/zi, ......... ore/sptmn ....................... .a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: .............. (ore

  zi/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului

  intern/contractului colectiv de munc aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau

  pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturriiconsecinelor acestora.I. Concediul

  Durata concediului anual de odihn este de ............ zile lucrtoare, n raport cudurata muncii (norm ntreag, fraciune de norm).

  De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .....................J. Salariul:

  1. Salariul de baz lunar brut: ...lei2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ... ;b) indemnizaii ... ;

 • b1) prestaii suplimentare n bani .........................................b2) modalitatea prestaiilor suplimentare n natur .....................................c) alte adaosuri ....

  3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n carenu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau sepltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legiinr. 53/2003 - Codul muncii.3

  4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt......................................................

  (o dat pe lun / lichidare sau de dou ori pe lun / avans ilichidare)

  K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc:a) echipament individual de protecie ... ;b) echipament individual de lucru ... ;c) materiale igienico-sanitare ... ;d) alimentaie de protecie ... ;e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ...

  L. Alte clauze:a) perioada de prob este de ....................... zile calendaristice;b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de ............ zile lucrtoare,

  conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ........ zile lucrtoare, conform

  Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare sauContractului colectiv de munc aplicabil;

  d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate,informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vorregsi i n contractul individual de munc;

  e) alte clauze.M. Drepturi i obligaii generale ale prilor

  1.Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depus;b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;c) dreptul la concediu de odihn anual;d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;e) dreptul la securitate i sntate n munc;f)dreptul la acces la formare profesional.2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile

  ce i revin conform fiei postului;b) obligaia de a respecta disciplina muncii;c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:

 • a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitiilor;

  b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile

  corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentuluiintern;

  d) s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului.4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc,

  anterior nceperii activitii;a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de

  munc, din contractul colectiv de munc i din lege;b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la

  elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care

  privesc desfurarea relaiilor de munc;d) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a

  solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul,vechimea n munc, n meserie i n specialitate;

  e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispoziii finale

  Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cudispoziiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii i ale contractului colectiv de muncaplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate,nregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munc ajudeului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.

  Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractuluiindividual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conformdispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut nmod expres de lege.Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentrufiecare parte.O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sauncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instanajudectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

  ANGAJATOR,..................................Reprezentant legal,

  ......................................

  SALARIAT,..............................

  Pe data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale.

 • ANGAJATOR,.................................

  Note:1 Prin derogare de la regula prevzut la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de aangaja, n cazurile i n condiiile legii, personal salariat cu contract individual de muncpe durat determinat.Contractul individual de munc pe durat determinat se poate ncheia numai n formscris, cu precizarea expres a duratei pentru care se ncheie.Contractul individual de munc pe durat determinat poate fi prelungit i dupexpirarea termenului iniial, cu acordul scris al prilor, dar numai nuntrul termenuluiprevzut la art. 84 i de cel mult dou ori consecutiv.2 Contractul individual de munc poate fi ncheiat pentru o durat determinat numai nurmtoarele cazuri:- nlocuirea unui salariat n cazul suspendrii contractului su de munc, cu excepiasituaiei n care acel salariat particip la grev;- creterea temporar a activitii angajatorului;- desfurarea unor activiti cu caracter sezonier;- n situaia n care este ncheiat n temeiul unor dispoziii legale emise cu scopul de afavoriza temporar anumite categorii de persoane fr loc de munc;- angajarea unei persoane care, n termen de 5 ani de la data angajrii, ndeplinetecondiiile de pensionare pentru limit de vrst;- ocuparea unei funcii eligibile n cadrul organizaiilor sindicale, patronale sau alorganizaiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;- angajarea pensionarilor care, n condiiile legii, pot cumula pensia cu salariul;- n alte cazuri prevzute expres de legi speciale ori pentru desfurarea unor lucrri,proiecte, programe, n condiiile stabilite prin contractul colectiv de munc ncheiat lanivel naional i/sau la nivel de ramur.3 A se vedea art. 142 din Codul muncii.

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC*)ncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor

  Data ncheierii contractului ............................A. Prile contractului

  Angajator - persoana juridic/fizic ................ , cu sediul/domiciliul n .............. ,nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din ................ sub nr................ , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentat legal prin ................ , ncalitate de .................. ,i

  salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliat nlocalitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judeul ............ , posesor/posesoare al/abuletinului/crii de identitate/paaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberat de........... la data de ........... , CNP ................. , autorizaie de munc/permis de edere nscop de munc seria .......... nr. ............... din data ..................... ,am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra croraam convenit:B. Obiectul contractului: ...........................................................................................C. Durata contractului:

  a) nedeterminat, salariatul/salariata ........................... urmnd s nceapactivitatea la data de ...................... ;

  b) determinat, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i datade .............. /pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului depost.D. Locul de munc

  1. Activitatea se desfoar la (secie/atelier/birou/serviciu/comportamentetc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de munc organizat al angajatorului......................... .

  2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:...................

 • E. Felul munciiFuncia/meseria ..................................... conform Clasificrii ocupaiilor din

  RomniaF. Atribuiile postului

  Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individualde munc*).F1 Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului

  .......................................................................................................................................G. Condiii de munc

  1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru salariaii care lucreazn condiii deosebite - vtmtoare, grele sau periculoase.

  2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale demunc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cumodificrile i completrile ulterioare.H. Durata muncii

  1.O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ..........ore/sptmn.

  a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ............. (orezi/ore noapte/inegal).

  b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentuluiintern/contractului colectiv de munc aplicabil.

  2.O fraciune de norm de .......... ore/zi, ......... ore/sptmn ....................... .a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: .............. (ore

  zi/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului

  intern/contractului colectiv de munc aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau

  pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturriiconsecinelor acestora.I. Concediul

  Durata concediului anual de odihn este de ............ zile lucrtoare, n raport cudurata muncii (norm ntreag, fraciune de norm).

  De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .....................J. Salariul:

  1. Salariul de baz lunar brut: ...lei2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ... ;b) indemnizaii ... ;

 • b1) prestaii suplimentare n bani .........................................b2) modalitatea prestaiilor suplimentare n natur .....................................c) alte adaosuri ....3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele

  n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltitesau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sauLegii nr. 53/2003 - Codul muncii.

  4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ...K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc:

  a) echipament individual de protecie ... ;b) echipament individual de lucru ... ;c) materiale igienico-sanitare ... ;d) alimentaie de protecie ... ;e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ...

  L. Alte clauze:a) perioada de prob este de ....................... zile calendaristice;b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de ............ zile lucrtoare,

  conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ........ zile lucrtoare, conform

  Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare sauContractului colectiv de munc aplicabil;

  d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate,informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vorregsi i n contractul individual de munc;

  e) alte clauze.M. Drepturi i obligaii generale ale prilor

  1.Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depus;b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;c) dreptul la concediu de odihn anual;d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;e) dreptul la securitate i sntate n munc;f)dreptul la acces la formare profesional.2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile

  ce i revin conform fiei postului;b) obligaia de a respecta disciplina muncii;c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii

  lor;

 • b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile

  corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentuluiintern;

  d) s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului.4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc,

  anterior nceperii activitii;a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de

  munc, din contractul colectiv de munc i din lege;b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la

  elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care

  privesc desfurarea relaiilor de munc;d) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a

  solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul,vechimea n munc, n meserie i n specialitate;

  e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispoziii finale

  Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cudispoziiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii i ale contractului colectiv de muncaplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate,nregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munc ajudeului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.

  Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractuluiindividual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conformdispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut nmod expres de lege.Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentrufiecare parte.O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sauncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instanajudectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

  ANGAJATOR,..................................Reprezentant legal,

  ......................................

  SALARIAT,..............................

  Pe data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale.

 • ANGAJATOR,.................................

  Not:*) Modelul-cadru al contractului individual de munc a fost aprobat prin OMMSS

  nr. 64 din 28 februarie 2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 139din 4 martie 2003 i modificat prin: OMMSS nr. 76 din 11 martie 2003, publicat nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003 i Ordinul 1.616 din02.06.2011 nepublicat pn n prezent.

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor

  Data ncheierii contractului ............................A. Prile contractului

  Angajator - persoana juridic/fizic ................ , cu sediul/domiciliul n .............. ,nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din ................ sub nr................ , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentat legal prin ................ , ncalitate de .................. ,i

  salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliat nlocalitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judeul ............ , posesor/posesoare al/abuletinului/crii de identitate/paaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberat de........... la data de ........... , CNP ................. , autorizaie de munc/permis de edere nscop de munc seria .......... nr. ............... din data ..................... ,am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra croraam convenit:B. Obiectul contractului: ...........................................................................................C. Durata contractului:

  a) Determinat1, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i datade .............. /pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului depost.

  b) Motivul ncheierii contractului pe perioad determinat este urmtorul2:..............................................................................................................................................D. Locul de munc

  1. Activitatea se desfoar la (secie/atelier/birou/serviciu/comportamentetc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de munc organizat al angajatorului......................... .

  2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:...................E. Felul munciiFuncia/meseria ..................................... conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia

 • F. Atribuiile postuluiAtribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual demunc*).F1 Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului

  .......................................................................................................................................G. Condiii de munc

  1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru salariaii care lucreazn condiii deosebite - vtmtoare, grele sau periculoase.

  2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale demunc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cumodificrile i completrile ulterioare.H. Durata muncii

  1.O fraciune de norm de .......... ore/zi, ......... ore1/sptmn ....................... .a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: .............. (ore

  zi/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului

  intern/contractului colectiv de munc aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau

  pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturriiconsecinelor acestora.I. Concediul

  Durata concediului anual de odihn este de ............ zile lucrtoare, n raport cudurata muncii (norm ntreag, fraciune de norm).

  De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .....................J. Salariul:

  1. Salariul de baz lunar brut: ...lei2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ... ;b) indemnizaii ... ;b1) prestaii suplimentare n bani .........................................b2) modalitatea prestaiilor suplimentare n natur .....................................c) alte adaosuri ....

  3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n carenu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau sepltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legiinr. 53/2003 - Codul muncii.

  4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt......................................................

  (o dat pe lun / lichidare sau de dou ori pe lun / avans ilichidare)

 • K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc:a) echipament individual de protecie ... ;b) echipament individual de lucru ... ;c) materiale igienico-sanitare ... ;d) alimentaie de protecie ... ;e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ...

  L. Alte clauze:a) perioada de prob este de ....................... zile calendaristice;b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de ............ zile lucrtoare,

  conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ........ zile lucrtoare, conform

  Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare sauContractului colectiv de munc aplicabil;

  d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate,informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vorregsi i n contractul individual de munc;

  e) alte clauze.M. Drepturi i obligaii generale ale prilor

  1.Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depus;b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;c) dreptul la concediu de odihn anual;d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;e) dreptul la securitate i sntate n munc;f)dreptul la acces la formare profesional.2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile

  ce i revin conform fiei postului;b) obligaia de a respecta disciplina muncii;c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii

  lor;b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile

  corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentuluiintern;

  d) s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului.4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:

 • a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc,anterior nceperii activitii;

  a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale demunc, din contractul colectiv de munc i din lege;

  b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere laelaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;

  c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor careprivesc desfurarea relaiilor de munc;

  d) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat asolicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul,vechimea n munc, n meserie i n specialitate;

  e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispoziii finale

  Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cudispoziiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii i ale contractului colectiv de muncaplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate,nregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munc ajudeului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.

  Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractuluiindividual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conformdispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut nmod expres de lege.Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentrufiecare parte.O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sauncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instanajudectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

  ANGAJATOR,..................................Reprezentant legal,

  ......................................

  SALARIAT,..............................

  Pe data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale.

  ANGAJATOR,.................................

  Note:1 Nu exist o limit minim a numrului de ore n cazul contractului individual de munccu timp parial.

 • CERERE DE DETAARE

  Ctre: ..........................................................................................(denumirea angajatorului i sediul acestuia)Consiliul de administraie/comitetul de direcie/etc. al ................................................................... (angajatorul care solicit detaarea)reprezentat prin ........................................................, n calitate de .............................................. (numele i prenumele) (funcia)v roag s binevoii a dispune detaarea1 unui numr de ............ salariai, astfel: ........... ............................................................. ..................................................... (nr. ) (meseria/ocupaia) (perioada de detaare)2 ............ ............................................................. .................................................... (nr. ) (meseria/ocupaia) (perioada de detaare)Ateptm rspunsul dvs. pn cel mai trziu la data de ................. i v rugm s ne comunicai(data)numele3 salariailor pentru care ai fost de acord cu detaarea, urmnd s ni se indice i drepturilelor4 stabilite prin contractul individual de munc, pe care urmeaz s le avem n vederea stabiliriidrepturilor care le sunt mai favorabile, n conformitate cu dispoziiile art. 47 alin. (2) din Codulmuncii.REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITII........................................................Note:1 Detaarea este actul prin care se dispune schimbarea temporar a locului de munc, dindispoziia angajatorului, la un alt angajator, n scopul executrii unor lucrri n interesul acestuia.n mod excepional, prin detaare se poate modifica i felul muncii, dar numai cu consimmntulscris al salariatului.2 Perioada este de cel mult un an dar, n mod excepional, ea poate fi prelungit pentru motiveobiective ce impun prezena salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaarea, cu acordulambelor pri, din 6 n 6 luni.3 Salariatul poate refuza detaarea dispus de angajatorul su numai n mod excepional i pentrumotive personale temeinice.4 Salariatul detaat are dreptul la plata cheltuielilor de transport i cazare, precum i la oindemnizaie de detaare, n condiiile legii i ale contractului colectiv de munc aplicabil.Drepturile cuvenite salariatului detaat se acord de angajatorul care a dispus detaarea. Elbeneficiaz de drepturile care i sunt mai favorabile: fie de drepturile de la angajatorul care adispus detaarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaat. De subliniat este faptul cangajatorul care detaeaz este obligat s ia toate msurile necesare pentru ca angajatorul la cares-a dispus detaarea s i ndeplineasc integral i la timp toate obligaiile fa de salariatuldetaat. Dac acest din urm angajator nu-i ndeplinete toate obligaiile fa de salariatuldetaat, acestea vor fi ndeplinite de angajatorul care a dispus detaarea. n caz de divergene saudac niciunul nu-i ndeplinete obligaiile, salariatul detaat are dreptul s revin la vechiul suloc de munc, s se ndrepte mpotriva oricruia dintre cei doi angajatori i s cear executareasilit a obligaiilor nendeplinite.......................................................................(unitatea i datele de identificare ale acesteia)

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  ACT ADIIONAL CU CLAUZ DE CONFIDENIALITATEla contractul individual de munc nr... /

  nregistrat la I.T.M..sub nr. ........./.................................Prile clauzei de confidenialitate:Angajator persoan juridic/fizic cu sediul/domiciliul n ............................................, str..............................................., nr. ......, sector/jude .................., nregistrat la RegistrulComerului/autoritile administraiei publice din ........................................ sub nr. J.../..../....,C.U.I. ............., telefon ........, reprezentat legal prin dna/dl ....................... n calitate de directorgeneral/administratoriSalariat/salariat dl/dna ..................................... domiciliat/domiciliat n localitatea..................................., str. ............................................... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap....... sector/judeul ......................................................... posesor/posesoare al/abuletinului/crii de identitate/paaportului seria ...... nr. ...... eliberat/eliberat de ............la data de .................. CNP ...................................................... ncadrat pe postulde....................................au convenit s ncheie prezentul act adiional la contractulindividual de munc, dup cum urmeaz:Art. 1. Pe toat durata existenei contractului individual de munc, salariatul se oblig s nutransmit date sau informaii confideniale de care a luat cunotin pe cale direct sau incidentaln timpul executrii contractului individual de munc.Art. 2. Prin informaii confideniale se nelege, n sensul prezentei clauze, orice informaiiprivitoare la situaia financiar a unitii angajatoare, la proiectele de afaceri ale acesteia, laclienii actuali i poteniali, la procedeele de fabricaie folosite, la proiectele de marketing ipromovare a produselor unitii angajatoare, precum i la orice alte informaii a cror divulgarepoate conduce la prejudicierea unitii angajatoare.Art. 3. Obligativitatea confidenialitii se menine i dup ncetarea contractului individual demunc.Art. 4. Obligaia prevzut la art. 1 nceteaz:- prin acordul expres al angajatorului;- prin expirarea unui termen de .............................. dup ncetarea contractului individual demunc;- la data la care informaiile confideniale, n sensul art. 2, au devenit publice pe alte ci.

 • Art. 5. Angajatorul se oblig s nu divulge informaii calificate drept confideniale de ctresalariat, privitoare la aspectele vieii private ale acestuia, de care a luat cunotin cu prilejulderulrii raportului de munc sau n mod incidental.Art. 6. Nerespectarea obligaiei de confidenialitate de ctre oricare dintre pri atrage obligareacelui n culp la plata de daune-interese corespunztoare prejudiciului cauzat.

  ANGAJATOR SALARIAT

 • CONTRACT DE CONFIDENIALITATEncheiat astzi, ........................... ntre

  S.C. .........................., cu sediul/domiciliul n ......................................................................., str...................................................., nr. ......, sector/jude ...................................., nregistrat laRegistrul Comerului/autoritile administraiei publice din ...................... sub nr. J.../..../..., C.U.I.............., telefon ........, reprezentat prin ......................, n calitate de angajator iDl (dna) .................................................., domiciliul (adresa complet) .............................................. .............................................., legitimat cu ............................................................,CNP .............................................., n calitate de persoan selectat n vederea angajrii pepostul de..........................................Art. 1. Dl (dna) se oblig s pstreze confidenialitatea cu privire la informaiile ce i se vorfurniza prealabil ncheierii contractului de munc, prin informarea realizat potrivit art. 17 dinCodul muncii, ca i pe parcursul interviului desfurat la sediul angajatorului, privind urmtoareledomenii: drepturile bneti aferente postului; modalitatea de plat a salariului i periodicitatea acesteia; avantajele n natur aferente postului; riscurile specifice acestuia; durata concediului de odihn; clauza de neconcuren i orice alte clauze speciale.Art. 2. nclcarea obligaiei prevzute n art. 1 atrage plata de despgubiri ctre angajator nvaloare de ............ lei.Art. 3. Obligaia prevzut n art. 1 nceteaz: prin acordul expres al angajatorului; dup expirarea unui termen de ....................; la data la care informaiile respective au devenit publice pe alte ci.Art. 4. Obligaia prevzut n art. 1 nu nceteaz prin ncheierea contractului individual de muncde ctre candidat.Prezentul contract s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

  Angajator, Candidat la ocuparea postului de ...........................,................................... ...................................................

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  CONTRACT DE MUNC TEMPORAR1

  Data ncheierii contractului .............................Prile contractului:Agent de munc temporar persoan juridic cu sediul n................................, str............................ nr. ......, sector/jude ............., nregistrat la Registrul Comerului/autoritileadministraiei publice din ...................... sub nr. J.../..../..., C.U.I. ......................, telefon...................., reprezentat legal prin dna/dl ....... n calitate de director general/administratoriSalariatul/salariata temporar() dl/dna ...................................... domiciliat/domiciliat nlocalitatea ........................................, str. .................................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap...... sector/judeul ............................ posesor/posesoare al/a buletinului/crii deidentitate/paaportului seria .............. nr. .......... eliberat/eliberat de ............... la data de...................... CNP ..................... autorizaie de munc seria ....... nr. ............... din data de......................... deinnd calificarea de ......................, am ncheiat prezentul contract de munctemporar n urmtoarele condiii asupra crora am convenit:Art. 1. Obiectul contractuluiMisiunea de munc temporar const n .........................................................................., ncondiiile i parametrii prevzui n actul adiional la prezentul contract2.Utilizatorul prezentei misiuni de munc temporar este S.C. ........................................, nregistratla registrul comerului/autoritile administraiei publice din ......... sub nr. ..........., cod fiscal.........., telefon ....................Art. 2. Durata contractuluiDurata prezentului contract de munc temporar este de ............... luni3, pe perioada cuprinsntre data de .................................. i data de .................................. .Contractul va putea fi prelungit, pentru cauze determinate de .................................., pentru operioad de maximum ..................... luni4.Art. 3. Locul de muncActivitatea se desfoar la sediul utilizatorului din localitatea ....................... str. ........................nr. ....... .Art. 4. Felul munciiMeseria: .........................., conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia, cod: ............................ .Art. 5. Atribuiile postuluiAtribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.

 • Art. 6. Condiii de muncActivitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.Art. 7. Durata munciiO norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/sptmn.Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrriurgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.Art. 8. ConcediulDurata concediului anual de odihn este de ................... zile lucrtoare.Art. 9. Salariul:Salariul de baz lunar brut: .................................. leiOrele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu selucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu unspor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codulmuncii.Data/datele la care se pltete salariul sunt ................... i .................. ale fiecrei luni.Art. 10. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc:a) echipament individual de protecie;b) echipament individual de lucru.Art. 11. Alte clauze:a) perioada de prob este de ................ zile;b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de .................................. zile lucrtoare, conformLegii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului colectiv de munc;c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de .............................. zile calendaristice, conformLegii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului colectiv de munc.Art. 12. Drepturi i obligaii generale ale prilor1. Salariatul temporar are, n principal, urmtoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depus;b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;c) dreptul la concediu de odihn anual;d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;e) dreptul la securitate i sntate n munc5;f) dreptul la formare profesional, n condiiile actelor adiionale.2. Salariatului temporar i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revinconform fiei postului;b) obligaia de a respecta disciplina muncii;c) obligaia de fidelitate fa de agentul de munc temporar n executarea atribuiilor de serviciu;d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitatea utilizatorului;e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.3. Agentul de munc temporar are, n principal, urmtoarele drepturi:a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;

 • b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) s aplice sanciuni disciplinare, la sesizarea utilizatorului, n urma constatrii svririi deabateri disciplinare potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentuluiintern.4. Agentului de munc temporar i revin, n principal, urmtoarele obligaii:a) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, dincontractul colectiv de munc aplicabil i din lege;b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelorde munc i condiiile corespunztoare de munc;c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privescdesfurarea relaiilor de munc;d) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului;e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.Art. 13. Dispoziii finalePrevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.53/2003 Codul muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelulangajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. ...../................. la Direciageneral de munc i solidaritate social a judeului/municipiului......../Ministerul Muncii,Familiei i Egalitii de anse.Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului de munctemporar impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale.Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecareparte.Art. 14. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetareaprezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competentmaterial i teritorial, potrivit legii.AGENT DE MUNC TEMPORAR6, SALARIATTEMPORAR,Director general/AdministratorNote:1 Se ncheie n temeiul capitolului VII art. 88-102 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii,republicat.2 Contractul de munc temporar se ncheie de obicei pe durata unei singure misiuni, dar legeapermite ncheierea acestuia i pentru mai multe misiuni. Durata unei misiuni nu poate depi 24luni, cu posibilitate de prelungire la 36 luni. Dac contractul s-a ncheiat pentru mai multemisiuni, toate nsumate nu pot depi 36luni.3 Maximum 24 luni.4 Durata iniial i durata prelungirii, nsumate, nu pot depi 36 luni.5 Pe parcursul misiunii, de asigurarea securitii, sntii i igienei n munc a salariatuluitemporar rspunde utilizatorul.6 nfiinat n temeiul H.G. nr. 938/2004 privind condiiile de nfiinare i funcionare, precum iprocedura de autorizare a agentului de munc temporar, publicat n M.Of. nr. 589 din 1 iulie2004, modificat prin H.G. nr. 226/2005, publicat n M.Of. nr. 277 din 4 aprilie 2005.

 • ACT ADIIONAL (GENERAL)nr... /

  la contractul individual de munc nr... / nregistrat .sub nr. ........./.................................

  n registrul general de eviden a salariailorPrile:Angajatorul Persoana juridic / fizic.........,cu sediul/domiciliul n ..........,nregistrat la registrul comerului / autoritile administraiei publicedin......, sub numrul., cod unic denregistrare.., telefon..., reprezentat legalprin., n calitate de.....isalariatul/salariata D-na/D-nul, domiciliat/domiciliat nlocalitatea..............., str., nr.........,bl, ap, judeul, posesor/posesoare al/a buletinului / crii deidentitate seria.., nr..............., eliberat/eliberat de. ladata de, CNP.....

  B. Prile convin asupra modificrii urmtoarelor clauze din contractul individual demunc:C. Clauzele prezentului act adiional vor produce efecte ncepnd cu data de....

  ANGAJATOR, SALARIAT, .

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  DECIZIE DE NCETARE CU ACORDUL PRILORDecizia nr.

  din data de Avnd n vedere cererea de ncetare a raporturilor de munc nr. .. /.., cu acordulambelor pri,n temeiul dispoziiilor art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, i potrivitprevederilor Regulamentului intern al 1;Preedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul 2, numit prin .. nr.../.a .. ;

  DECIDE:Art. 1. ncepnd cu data de ., D-nei/lui ., avnd funcia de. n cadrul i nceteaz contractul individual de munc nregistrat cu nr.. /., cu acordul ambelor pri.Art. 2. (1) Compartimentul Resurse Umane i Contabilitate vor aduce la ndeplinire prevederileprezentei decizii.(2) Prezenta decizie i produce efectele de la data comunicrii sale.

  REPREZENTANII LEGALI ANGAJATOR3,.

  L.S.Data comunicrii: Semntura de luare la cunotin a salariatului:

  Note:1,2 Denumirea angajatorului.3 Potrivit regulilor specifice angajatorului. De exemplu: Director General, Director Economic,precum i ef Resurse Umane i aviz juridic.

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ............... sub nr. J.../...../.............C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  DECIZIE DE RECHEMARE DIN CONCEDIUL DE ODIHNDECIZIA NR.....................Data ..........................

  Administratorul SC ......................................................... dl/d-na....................................................;n baza prevederilor art. 151 alin. (2) din Codul Muncii;n temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale i a prerogativelorstabilite prin actul constitutiv al societii,

  D E C I D E:

  Art.1. ncepnd cu data de ........................ dl/dna .......................................... avndfuncia de ......................................... n cadrul societii, este rechemat() din concediul de odihn,ca urmare a intervenirii unor interese urgente ale unitii, care reclam prezena imediat asalariatului/salariatei.

  Art.2. SC................. i asum obligaia de a suporta toate cheltuielile necesare nvederea revenirii d-lui/d-nei la locul de munc, precum i eventualele prejudicii suferite deacesta/aceasta ca urmare a ntreruperii concediului de odihn.

  Art.3. Administratorul SC................... va proceda la reprogramarea zilelor de concediude odihn neefectuate, astfel nct acestea s poat fi efectuate de dl/dna .. pn lafinele anului calendaristic.

  Art.4. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na.......................................................................... i se comunic celui n cauz.

  ADMINISTRATOR,L.S.

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  DECIZIE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DEMUNC - CONCEDIU PENTRU CRETEREA COPILULUI

  DECIZIA NR.....................Data ..........................

  Administratorul SC ...................................................................................... dl/d-na..............................................................................;

  Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data.................... prin caredl/dna.........................................................avnd funcia de ............................. solicit concediupentru..................................................................................................., certificatul de natere alcopilului............................................ precum i adeverina nr................../........................ eliberatde angajatorul soului/soiei

  n baza prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 i art.51 lit. a) din Codul Muncii;n temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale i a prerogativelor

  stabilite prin actul constitutiv al societii,

  D E C I D E:

  Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul individual de munc al d-lui/dnei .......................................................................... avnd funcia de .........................................n cadrul societii, conform art. 51 lit. a) din Codul MunciiArt.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na............................................................................ i se comunic celui n cauz.

  ADMINISTRATOR,L.S.

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  PREAVIZ CONCEDIERE INDIVIDUAL1Preaviz nr. ..din data de

  n temeiul dispoziiilor art. 75 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificrile ulterioare,i potrivit prevederilor Regulamentului intern al . 2;Preedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul 3, numit prin.4 nr. / . a 5;DECIDE:Art. 1. ncepnd cu data de , D-nei/lui , avnd funciade n cadrul i se acord un preaviz de .. zilelucrtoare6, n perioada-.. .n perioada preavizului, d-nei/d-lui............................................. i se acord dreptul s absentezepatru ore pe zi de la programul unitii, pentru a-i cuta un loc de munc, fr ca aceasta safecteze salariul i celelalte drepturi.Art. 2. (1) La mplinirea termenului de preaviz, urmeaz s fie emis decizia de concediere a d-nei/d-lui........................................, ncetarea contractului individual de munc nregistrat cu nr../., fiind din iniiativa angajatorului.Art. 3. Temeiul de drept al concedierii l constituie ..........................7

  Art. 4. Motivele de fapt ale concedierii sunt urmtoarele: .Art. 5. (1) Locurile de munc disponibile n unitate, compatibile cu pregtirea profesional8/cucapacitatea de munc stabilit de medicul de medicin a muncii9 sunt urmtoarele:.........................................................D-na/dl. .............................va putea opta pentru ocuparea unuia dintre aceste locuri de munc,pn la data.......................10

  Art. 6. (1) Compartimentele Resurse Umane i Contabilitate vor aduce la ndeplinireprevederile preavizului.(2) Prezentul preaviz i produce efectele de la data comunicrii sale.REPREZENTANI LEGALI ANGAJATOR11,.Data comunicrii: .

 • Semntura de luare la cunotin a salariatului: .Note:1,2 Denumirea angajatorului.3 Menionarea actului de numire, dup caz.4 Menionarea emitentului actului de numire, dup caz.5 Conform art. 75 din Codul muncii republicat, n cazurile n care unitatea este obligat, potrivitlegii, s acorde un preaviz la desfacerea contractului de munc, durata preavizului va fi deminimum 20 de zile lucrtoare.Potrivit contractului colectiv de munc aplicabil pot fi stabilite clauze astfel nct n cazul n careunei persoane i se desface contractul de munc fr s i se acorde preavizul respectiv, angajatorulare obligaia de a plti o indemnizaie egal cu salariul de baz pe o lun, avut la data desfaceriicontractului de munc.6 Conform contractului colectiv de munc aplicabil pot fi stabilite clauze astfel nct, n perioadapreavizului, salariaii au dreptul s absenteze patru ore pe zi de la programul unitii, pentru a-icuta un loc de munc, fr ca aceasta s afecteze salariul i celelalte drepturi. Orele absentate sepot acorda prin cumul, n condiiile stabilite de angajator.7Art. 61 lit. c), art. 61 lit. d) sau art. 65 din Codul muncii, dup caz.8 n ipoteza n care concedierea va interveni pentru necorespundere profesional, n condiiile art.61 lit. d) din Codul muncii9 n ipoteza n care concedierea va interveni pentru inaptitudine fizic i/sau psihic, n condiiileart. 61 lit. c) din Codul muncii10 Potrivit art. 64 alin. (3) din Codul muncii, salariatul are la dispoziie 3 zile lucrtoare de lacomunicarea angajatorului, pentru a-i manifesta n scris consimmntul cu privire la locul demunc oferit.11 Potrivit regulilor specifice angajatorului. De exemplu: Director General, Director Economic,precum i ef Resurse Umane i aviz juridic.

 • Angajator .............................................................................................Adresa ..................................................................................................nregistrat la Registrul Comerului din ...... sub nr. J.../...../.....C.U.I. ....................................................................................................Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

  DECIZIE CONCEDIERE INDIVIDUAL

  Decizia nr. din data de

  Avnd in vedere Nota de fundamentare nr. ...... din data de ........, cu privire la Planul deproducie realizat n anul ............ i situaia previziunilor pentru anul .......... precum i bugetul peanul ............... la nivelul S.C........................................... 1. din care rezult scderea veniturilor ilimitarea posibilitii dezvoltrii proiectelor care s permit ncasarea de noi venituri;

  n temeiul dispozitiilor art. 65 din Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicat,Reprezentantul legal al S.C. ................ S.R.L. dl/dna .........................................2 n baza

  art. ............. din actul constitutiv ntocmit n temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 priindsocietile comerciale,

  DECIDE:Art. 1. ncepnd cu data de ............... dl/dna ...................... avnd funcia de ..................... ncadrul S.C. ..................... S.R.L. i nceteaz contractul individual de munc nregistrat laInspectoratul teritorial de munc cu numrul .................... din ....................... din iniiativaangajatorului pentru motive care nu in de persoana salariatului, ca urmare a concedieriiindividuale a acesteia generat de desfiinarea efectiv a postului ocupat dintr-o cauz real iserioas.Art. 2. - Motivele de fapt ale concedierii individuale sunt urmtoarele:- criza financiar mondial care i-a produs efectele n economia real din Romnia;- Planul de producie realizat n anul ........ de S.C.................................... din care rezultscderea veniturilor i limitarea posibilitii dezvoltrii proiectelor care s permit ncasarea denoi venituri;- situaia previziunilor pentru perioada .......................... a S.C. .............................;- bugetul pe anul ................;- necesitatea adoptrii unor msuri urgente la nivelul S.C......................... care s asigurereducerea cheltuielilor i ncadrarea acestora n veniturile estimate a fi ncasate n urmtoarele............ luni, n contextul efectelor blocajului financiar i dificultii contractrii de credite dinsistemul bancar;- necesitatea adoptrii msurii concedierii individuale pentru motive care nu in de persoanasalariatului i desfiinarea unui post de analist servicii clieni poziia .................. din statul defuncii al S.C. ..........................................;- desfiinarea locului de munc se impune ca o msur efectiv cu cauze reale i serioase.

 • Art. 3. (1) Salariatei/Salariatului ................................... i s-a acordat un preaviz3 de 20 de zilelucrtoare n perioada ................................... n baza preavizului nregistrat cu numrul......................... din data de ...................................(2) n perioada preavizului, salariatului i s-a acordat dreptul s absenteze 4 ore pe zi de laprogramul unitii pentru a-i cuta un loc de munc fr ca aceasta s-i fi afectat salariul sicelelalte drepturi4.Art. 4. Unitatea nu are locuri de munc vacante motiv pentru care nu a putut oferi salariatuluidisponibilizat un alt loc de munc.Art. 5. (1) Ca urmare a desfacerii contractului individual de munc i se acord salariatului ocompensaie/indemnizaie echivalent cu valoarea a 2 salarii nete din luna anterioarconcedierii.(2) De asemenea salariatului i-a fost acordata i facilitatea prevzut la art. 3 alin. (2) dinprezenta decizie.Art. 6. Temeiul de drept al concedierii individuale l constituie art. 65 alin. (1) din Legea nr.53/2003 Codul muncii.Art. 7. Prezenta decizie se poate contesta n termen de 45 de zile de la comunicare laTribunalul .............................. 5

  Art. 8. Prezenta decizie i produce efectele la data expirrii perioadei de preaviz i anumedata de .................................Art. 9. Departamentul Personal i Departamentul Financiar contabil vor pune in aplicareprevederile prezentei decizii.

  REPREZENTANII LEGALI ANGAJATOR6,.

  L.S.

  Data comunicrii: Semntura de luare la cunotin a salariatului:

  Note:1,2 Denumirea angajatorului.3 Potrivit art. 75 din Codul muncii republicat, durata preavizului care este de minimum 20 de ziles fie mai mare. n cazul n care unei persoane i se desface contractul de munc fr s i seacorde preavizul respectiv, angajatorul are obligaia de a plti o indemnizaie egal cu salariulde baz pe o lun, avut la data desfacerii contractului de munc.4 Potrivit contractului colectiv de munc aplicabil pot fi stabilite clauze astfel nct n perioadapreavizului, salariaii au dreptul s absenteze patru ore pe zi de la programul unitii, pentru a-icuta un loc de munc, fr ca aceasta s afecteze salariul i celelalte drepturi. Orele absentatese pot acorda prin cumul, n condiiile stabilite de angajator.

 • 5 Tribunalul n circumscripia cruia domiciliaz salariatul/salariata. De exemplu, TribunalulMunicipiului Bucureti Secia a VIII-a Litigii de munc i asigurri sociale pentru un salariat cudomiciliul n Bucureti.Recomandare:Datorit faptului c termenul de contestaie este reglementat de Legea nr. 53/2003 Codulmuncii ca fiind de 30 de zile i de Legea dialogului social nr. 62/2011 ca fiind de 45 de zile,recomandm efectuarea contestaiei n cel mai scurt termen avnd n vedere practica neunitara instanelor de judecat.Astfel, potrivit art. 268 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cererile n vederea soluionrii unuiconflict de munc pot fi formulate:a) n termen de 30 de zile calendaristice de la data n care a fost comunicat decizia unilaterala angajatorului referitoare la ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetareacontractului individual de munc;b) n termen de 30 de zile calendaristice de la data n care s-a comunicat decizia de sancionaredisciplinar;c) n termen de 3 ani de la data naterii dreptului la aciune, n situaia n care obiectulconflictului individual de munc const n plata unor drepturi salariale neacordate sau a unordespgubiri ctre salariat, precum i n cazul rspunderii patrimoniale a salariailor fa deangajator;d) pe toat durata existenei contractului, n cazul n care se solicit constatarea nulitii unuicontract individual sau colectiv de munc ori a unor clauze ale acestuia;e) n termen de 6 luni de la data naterii dreptului la aciune, n cazul neexecutrii contractuluicolectiv de munc ori a unor clauze ale acestuia.Alin. (2) din acelai articol menioneaz c n toate situaiile, altele dect cele prevzute la alin.(1), termenul este de 3 ani de la data naterii dreptului.Conform art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, erorile pot fi formulate de cei alecror drepturi au fost nclcate dup cum urmeaz:a) msurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau ncetare a contractuluiindividual de munc, inclusiv angajamentele de plat a unor sume de bani, pot fi contestate ntermen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunotin de msuradispus;b) constatarea nulitii unui contract individual de munc poate fi cerut de pri pe ntreagaperioad n care contractul respectiv se aplic;c) plata despgubirilor pentru pagubele cauzate i restituirea unor sume care au format obiectulunor pli nedatorate pot fi cerute n termen de 3 ani de la data producerii pagubei.n ceea ce privete aceste dispoziii legale n doctrina s-au formulat mai multe opinii juridice. Deo importan deosebit va fi practica judiciar care va crea jurisprudena privind interpretarea iaplicarea acestor dispoziii legale.Referitor la termenele de sesizare a instanelor judectoreti, art. 268 lit. a) i b) stabilete untermen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii deciziei unilaterale a angajatoruluireferitoare la ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea contractuluiindividual de munc, iar art. 211 lit. a) prevede un termen de 45 de zile calendaristice de la datala care cel interesat a luat cunotin de msura unilateral dispus privind executarea,modificarea, suspendarea sau ncetarea contractului individual de munc. Aadar cele douacte normative prevd termene diferite de contestare.Exist opinia potrivit creia scopul urmrit de legiuitor prin Legea nr. 62/2011 este acela de aprelungi n favoarea salariailor termenele de sesizare a instanei.n privina acestor termene, prof. univ. dr. Alexandru iclea menioneaz n Codul munciicomentat, ediia a II-a revizuit i adugit, Editura Ujmag, 2011, n sensul c termenul decontestare este diferit, n funcie de situaia concret, aplicndu-se fie dispoziiile Codului muncii,

 • fie cele ale Legii nr. 62/2011 artnd c, de pild, n cazul contestrii sanciunilor disciplinareeste aplicabil termenul de 30 de zile statornicit de art. 268 alin. (1) lit. b) din Codul muncii.Cu privire la termenele de sesizare a instanelor judectoreti, n Revista Romn de DreptulMuncii nr. 5/2011 lectorul universitar doctor Monica Gheorghe concluzioneaz c Legea nr.62/2011 a reluat cu modificri unele texte din Codul muncii, fr s opereze vreo abrogare.De asemenea, s-a conturat prerea potrivit creia prevederile din Codul muncii au fost abrogateimplicit de prevederile Legii dialogului social.ntr-o interpretare gramatical a dispoziiilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, republicat,i cele ale art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 se poate reine i ipoteza existenei a doutermene: unul de 30 de zile care raportat de la data comunicrii deciziei, altul de 45 de zile de ladata la care cel interesat a luat cunotin de msura dispus, n acest caz n lipsa unei decizii.O situaie nou introdus prin art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 este cea referitoare la cererileprin care se contest angajamentul de plat a unor sume de bani, care se pot introduce ntermen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunotin de msuradispus. Prof. univ. dr. Alexandru iclea (Diferenieri i necorelri ntre dispoziiile Coduluimuncii i cele ale Legii dialogului social nr. 62/2011 privind jurisdicia muncii - Revista Romnde Dreptul Muncii nr. 4/2011) arat c probabil legiuitorul a avut n vedere nota de constatare ievaluare a pagubei; recuperarea acesteia prin acordul prilor statornicite de art. 254 alin. (3) dinCodul muncii, sau instrumentul juridic de recuperare a prejudiciilor n cazul funcionarilor publici(art. 85 din Legea nr. 188/1999).Plata despgubirilor pentru pagubele cauzate i restituirea unor sume care au format obiectulunor pli nedatorate pot fi cerute n termen de 3 ani de la data producerii pagubei conform art.211 lit. c) din Legea nr. 62/2011, n timp ce potrivit Codului muncii, termenul se calculeaz de ladata naterii dreptului la aciune. Opinia exprimat de doctrina este n sensul c se vor aplicadispoziiile Legii nr. 62/2011, termenul calculndu-se prin urmare de la data producerii pagubei.Referitor la nulitatea unui contract de munc, colectiv sau individual, apreciem c termenul ncare se poate solicita constatarea nulitii este pe toat durata de existen a contractuluirespectiv.n toate celelalte situaii care nu sunt prevzute n mod expres de lege termenul este de 3 ani dela data naterii dreptului.6 Potrivit regulilor specifice angajatorului. De exemplu: Director General, Director Economic,precum i ef Resurse Umane i aviz juridic.

 • Fia postului pentru SecretarI. Identificarea postului1. Numele i prenumele titularului: ...........................2. Denumirea postului: Secretar

  [Dac n organigrama dvs. denumirea postului difer de cea din COR, va trebui smenionai n fi i denumirea din COR.]

  3. Poziia n COR / Cod: 412001[n cazul n care denumirea postului din firma dvs. nu se regsete n COR, va trebui strecei codul din COR pentru denumirea cea mai apropiat din punct de vedere alsarcinilor i responsabilitilor.]

  4. Departamentul / locaia: Secretariat / Recepie[Repartizarea se va face conform mrimii, specificului i organigramei firmei.]

  5. Nivelul postului: Conducere / coordonare: Nu este cazul Execuie: Entry

  6. Relaiile:1. Ierarhice (control, ndrumare, posturi supervizate):

  se subordoneaz: Directorului General are n subordine: Nu este cazul

  2. Funcionale (colaborare, pe orizontal): Colaboreaz cu toi angajaii firmei pentru aasigura circuitul informaiilor

  3. Reprezentare (colaborare, consultan): Asigur interfaa cu persoanele din afarafirmei

  [Pentru punctele a, b i c se va ine cont de mrimea, specificul i organigrama firmei.]II. Descrierea postului1. Scopul general al postului

  Asigurarea n dublu sens a fluxului informaional ntre firm i clienii externi, precum intre departamentele firmei.[n funcie de mrimea, specificul i organigrama firmei scopul poate diferi. Scopulpostului se va regsi detaliat n obiectul contractului definit n CIM semnat de pri.]

  2. Obiectivele postului Asigurarea repartizrii informaiilor dinspre management ctre toate departamentele

  firmei, precum i n sens invers. Asigurarea transmiterii informaiilor primite din afara firmei, precum i a celor ctre

  exteriorul firmei persoanelor crora li se adreseaz. Tehnoredactarea diferitelor materiale i redactarea corespondenei zilnice. Promovarea imaginii firmei prin activitatea pe care o desfoar.[n funcie de mrimea, specificul i organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

 • 3. Descrierea sarcinilor / atribuiilor / activitilor postului Sorteaz i nregistreaz corespondena primit n registrul de intrri-ieiri (numr, dat,

  denumirea firmei, telefon, coninutul mesajului, alte informaii considerate necesare). Preia i direcioneaz apelurile telefonice, iar dac persoana solicitat este ocupat /

  lipsete, preia eventualele mesaje i le transmite ulterior sau direcioneaz apelul ctrepersoanele care ar putea s cunoasc problema.

  nainte de transferarea mesajului afl cine sun i eventual n ce problem; transmiteaceste informai persoanei interesate nainte de a transfera efectiv legtura.

  Primete persoanele din afar (clieni, parteneri de afaceri etc.), i informeaz pe ceiinteresai despre sosirea acestora dup care conduce vizitatorii la persoanele respective,asigurnd protocolul aferent.

  n cazul n care persoana care primete vizita este ocupat / lipsete, secretara puneoaspeii n legtur cu altcineva care cunoate problema.

  Menine evidena primirii faxurilor, se ocup de copierea i nregistrarea lor (coninutulmesajului, numr, data), ndosarierea lor n bibliorafturi (Primite, Trimise)

  Menine legtura cu agenii de turism, de voiaj etc. pentru a asigura transportul i cazarea,la nivelul solicitat, n cazul deplasrilor n interes de serviciu ale angajailor / partenerilorfirmei.

  Completeaz borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curieratrapid sau pot normal), completeaz adresele pe plicuri, mpacheteaz coletele,nregistreaz plicurile trimise.

  Programeaz interviurile i audienele. Copiaz / redacteaz / tehnoredacteaz diferite materiale. Primete i transmite e-mail-uri i memo-uri. Execut orice alte dispoziii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaii

  acestuia n realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei n limitele respectriitemeiului legal.

  [n funcie de mrimea, specificul i organigrama firmei sarcinile / atribuiile /activitile pot diferi.]

  4. Descrierea responsabilitilor postuluia) Privind relaiile interpersonale / comunicarea

  Asigur o bun comunicare cu toate departamentele firmei i transmite corect i ntimp util informaiile.

  Manifest atenie fa de toate persoanele strine care vin n firm indiferent n cecalitate se prezint acestea.

  Are o atitudine politicoas att fa de colegi, ct i fa de persoanele cu care vine ncontact n cadrul firmei.

  Rspunde de corectitudinea i promptitudinea cu care furnizeaz / transmiteinformaii.

  b) Fa de echipamentul din dotare: Rspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din

  dotare. Rspunde de informarea imediat a persoanelor responsabile privind orice

  defeciune n funcionare a echipamentului cu care i desfoar activitatea.c) n raport cu obiectivele postului

  Rspunde de promovarea imaginii firmei prin comportamentul adoptat i prinactivitatea desfurat.

 • Urmrete n permanen dac mesajele / corespondena au fost recepionate /transmise i au ajuns la destinaie.

  Se preocup n permanen de dezvoltarea i mbogirea competenelor proprii. Rspunde de pstrarea confidenialitii asupra informaiilor despre firm la care are

  acces. Rspunde de rapiditatea i promptitudinea cu care preia / transmite mesajele celor

  interesai.d) Privind securitatea i sntatea muncii

  Respect normele de Sntatea i Securitatea Muncii i de PSI.e) Privind regulamentele / procedurile de lucru

  Respect procedurile de lucru generale specifice societii (programul de lucru,punctualitatea n ntocmirea i predarea rapoartelor etc.).

  Respect Regulamentul Intern i Regulamentul de Organizare i Funcionare. Respect termenele impuse de predare a situaiilor ctre superiorul ierarhic. Pstreaz confidenialitatea datelor i informaiilor la care are acces. Respect i aplic actele normative n vigoare i Contractul Colectiv de Munc

  aplicabil.[n funcie de mrimea, specificul i organigrama firmei responsabilitile postuluipot diferi.Atenie! Rspunderea juridic generat de nerespectarea obligaiilor stabilite prinprezenta se va stabili n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare precum in baza procedurilor reglementate n Regulamentul Intern al firmei.]

  5. Condiiile postului de lucrua. Programul de lucru 8 ore i suplimentar cnd este nevoie.

  Se va asigura corelarea acestor dispoziii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,precum i cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare laalternana turelor, dac este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

  b. Condiiile materiale ambientale Nu lucreaz n condiii ambientale deosebite. deplasri Nu efectueaz deplasri. spaiu Nu are birou propriu, i desfoar activitatea n Secretariat. condiii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon, PC,

  fax.c. Condiii de formare profesional Particip la diverse instruiri pe linieprofesional i de dezvoltare personal.d. Buget Nu este cazul.

  [Condiiile de la punctele a, b, c i d se decid la nivelul fiecrei firme n funcie decondiiile specifice i de posibiliti, precum i de nevoile pentru postul respectiv nfirm.]

  6. Gradul de autonomiea. Autoritate asupra altor posturi ..................[Se refer la alte posturi dect cele aflate n subordinea direct. Autoritatea se stabileten fiecare firm de ctre conducere, pentru fiecare post n parte - n funcie de mrimea,specificul i organigrama firmei.]b. Delegare (nlocuitori, sarcini delegate)

 • nlocuiete pe: O alt Secretar sau pe Asistent Manager, cu responsabilitilimitate.

  este nlocuit de: O alt Secretar sau de Asistent Manager.[De obicei, fiecare firm stabilete i menioneaz numele persoaneinlocuitoare, cu precizarea responsabilitilor i a sarcinilor pe perioadadelegrii.]

  7. Indicatori de performanUn procent maxim de reclamaii de ...% din partea colegilor, clienilor etc. pe durata unui an.[n funcie de specificul firmei, pot fi utilizai indicatori diferii, cu valori diferite, nlimitele responsabilitilor i performanelor cerute de post.]

  8. Perioada de evaluare a performanelorAnual

  [Se stabilete n funcie de sistemul de evaluare din fiecare firm.]9. Evoluii posibile

  Asistent Manager. [Se stabilete n funcie de sistemul de planificare a carierei din fiecare firm.]

  III. Descrierea postului1. Nivelul de studii

  Minimum studii medii.[Nivelul de studii pentru fiecare post difer n funcie de specificul i mrimea firmei,precum i de nevoile pentru postul respectiv n firm.]

  2. Calificarea necesar Colegiul de secretariat sau cursuri de specializare n secretariat / birotic. Operare PC: MS Office. Excelenta cunoatere a limbii romne, scris i vorbit. Cunoaterea de limbi strine: limba englez, nivel mediu sau avansat.[n funcie de specificul i mrimea firmei, precum i de nevoile pentru postul respectivn firm se pot solicita i alte calificri / specializri.]

  3. Competenele postului (pachet de competene) competene de comunicare i uurin n stabilirea contactelor cu teri; competene de comunicare scris i aplecare spre detaliu; claritate i coeren n exprimarea scris i oral; bun memorare a datelor i cifrelor; bun planificare i organizare; atenie distributiv; spirit de echip; rezisten la stres i flexibilitate.

  4. Experiena de lucru necesar (vechimea n specialitatea cerut de post)Minimum 2 ani experien n domeniu.[Experiena de lucru necesar se stabilete de fiecare firm n funcie de nevoilespecifice pentru postul respectiv.]

 • Data,

  Numele i semntura titularului postului, Numele i semntura superiorului ierarhic,

  A P R O B A TDirector general,

 • Unitatea: ___________________________________Nr. ord. Reg. Com./an: _________________________CUI: ____________________Sediu: __________________________________________________

  Fi de evaluare a performanelor individualeEvaluare dup perioada E Promovare

  Numele i prenumele persoanei evaluate: Departament:AdministrativPostul: Secretar (cod COR 412001) Nr. de Marc:

  Nr.crt.

  Obiectiveindividuale Criterii de performan

  PERFORMANESe noteaz de la 1 la 5

  5 - Foarte bine4 - Bine3 - Mediu2 - Satisfctor1 - Nesatisfctor

  A. Gradul de ndeplinire a sarcinilor individualeA.1. Comunicare profesionalA.1.1. Obine informaii prin receptarea de mesaje orale, legate de

  ndeplinirea de sarcini de serviciu, n contexte profesionalesemnificative

  A.1.2. Obine informaii prin receptarea de mesaje scrise specializate,legate de ndeplinirea de sarcini de serviciu, n contexteprofesionale semnificative

  A.1.3. Exprim mesaje orale n limbaj complex, n contexteprofesionale semnificative, n scopul ndeplinirii sarcinilor deserviciu

  A.1.4. Elaboreaz mesaje scrise specializate, n contexte profesionalesemnificative, n scopul ndeplinirii sarcinilor de serviciu

  A.1.5. Particip la interaciuni orale i n scris legate de ndeplinirea desarcini de serviciu, n contexte profesionale semnificative

  Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 25 puncteposibile)

  A.2. Managementul calitiiA.2.1. Acioneaz pentru implementarea i buna funcionare a

  sistemelor de management al calitiiA.2.2. Aplic aciuni corective i preventive pentru mbuntirea

  continu a calitiiDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz dup Total: _____pct.

 • totalul de ntrebri aplicabile. Procentaj: _____ (din totalmaxim de 10 puncteposibile)

  A.3. Coordonare i lucrul n echipA.3.1. Dezvolt o strategie de lucru n echipA.3.2. Monitorizeaz activitatea echipeiA.3.3. Contribuie la consolidare echipeiDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 15 puncteposibile)

  A.4. AdministraieA.4.1. Asigurarea administrrii documentaieiA.4.2. Clasificarea i arhivarea documentelorA.4.3. Securitatea documentelorA.4.4. Asigurarea prelurii i transmiterii informaiilorA.4.5. Folosirea tehnicilor de comunicare i a aparaturii de biroticA.4.6. Participarea la discuiile organizate la nivelul companieiA.4.7. Efectuarea de traduceri i retroversiuniA.4.8. ntreinerea relaiilor de protocolA.4.9. Stenografierea materialelorDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 45 puncteposibile)

  A.5. PlanificareA.5.1. Organizarea deplasrilorA.5.2. Organizarea locului de muncA.5.3. Organizarea edinelor de lucruA.5.4. Planificarea activitii propriiA.5.5. Planificarea ntlnirilorDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 25 puncteposibile)

  A.6. CorespondenA.6.1. ntocmirea i administrarea corespondenei cu partenerii de

  afaceriA.6.2. ntocmirea i administrarea corespondenei cu diverse instituiiA.6.3. Asigurarea transmiterii corespondeneiDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 15 puncteposibile)

  A.7. Gestionarea informaiilor

 • A.7.1. Adunarea informaiilorA.7.2. Clasificarea informaiilorA.7.3. Efectuarea analizei informaiilor semnificativeA.7.4. Asigurarea prelucrrii informaiilor semnificativeA.7.5. Folosirea informaiilor semnificativeA.7.6. Pstrarea informaiilorA.7.7. Asigurarea actualizrii informaiilorDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 35 puncteposibile)

  B. Munca n echipB.1. Adecveaz formele de comunicare n echip activitilor

  specifice i procedurilor interne, pentru transmiterea rapid icorect a informaiilor.

  B.2. Comunic cu promptitudine i claritate propunerile dembuntire a activitii n echip.

  B.3. Identific rolurile specifice muncii n echip, n funcie desarcina specific ce este realizat de echip i de indicaiileefului ierarhic.

  B.4. Se ncadreaz n activitile echipei, n normele de lucru i detimp, prin respectarea rolurilor specifice i a responsabilitilorindividuale ale membrilor echipei.

  B.5. Ofer prompt i corect informaii altor angajai, prin mijloacespecifice.

  B.6. Particip mpreun cu membrii echipei la activitile, manevrelei manipulrile necesare pentru rezolvarea problemelorcomune.

  B.7. Rezolv sarcinile proprii printr-un proces agreat i acceptat detoi membrii echipei.

  Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 35 puncteposibile)

  C. Respectarea procedurilor i regulilor SSM (Sntate i Securitate n Munc), PSI(Prevenirea i Stingerea Incendilor) i SU (Situaii de urgen)

  C.1. Aplic legislaia ireglementrileprivind securitateai sntatea lalocul de munc,prevenirea istingereaincendiilor isituaiile de

  nsuirea drepturilor i responsabilitilorla locul de munc n funcie de normeleprevzute la instructajele, procedurile iregulile n materie de sntatea isecuritatea muncii, de prevenirea istingerea incendiilor i cu privire la modulde comportare n cazul situaiilor deurgenVerificarea existenei i integritii

 • urgen mijloacelor de protecie la locul de muncRaportarea situaiilor care pun n pericolsecuritatea individual i colectiv

  C.2. Ia msuri pentrureducereafactorilor de risc

  Identificarea factorilor de riscRaportarea prezenei factorilor de riscnlturarea factorilor de risc

  Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 10 puncteposibile)

  D. Calitate rezultatelor obinuteD.1 Cunoate i respect instruciunile de lucru aplicabileD.2 Colaboreaz eficient cu alte departamente pe probleme de

  calitateD.3 Demonstreaz responsabilitatea calitii n activitatea

  desfuratD.4 Trateaz corespunztor neconformitile constatate n activitateD.5 Cnd intuiete o posibil problem de calitate, acioneaz

  prompt pentru evitarea apariiei acesteiaD.6 Completeaz corespunztor documentele de calitate aplicabileD.7 Dovedete responsabilitate n gestionarea i arhivarea

  documentelor i nregistrrilor calitiiDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 35 puncteposibile)

  E. Disciplina n muncE.1 Menine n bun stare echipamentele din dotareE.2 Isi anuna absena motivat din timp i corectE.3 Respect programul de lucruE.4 Utilizeaz n mod responsabil documentaia de lucruE.5 Este onest cu colegii i superioriiE.6 Este receptiv la un program de lucru flexibilDaca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaz duptotalul de ntrebri aplicabile.

  Total: _____pct.Procentaj: _____ (din totalmaxim de 30 puncteposibile)

  TOTAL GENERAL: _________ puncte, procentaj: ____________ (din total maxim de 280 puncteposibile)

 • CONCLUZIIProcentaj obinut ntre 90% i 100% - Excepional n raport cu cerinele postului

  - Nivel rar de performan.- Depete ateptrile, obiectivele i cerinele pentru postul respectiv.- i asum responsabiliti suplimentare i demonstreaz rezultate excepionale n ndeplinirea

  lor.- Se detaeaz clar fa de alte persoane n poziii similare i are iniiative de mbuntire a

  performanei n plus fa de cerine.- Demonstreaz un echilibru excepional ntre rezultate i comportamentul profesional.- Colaborator extrem de valoros pentru activitatea companiei.

  Procentaj obinut ntre 75% i 90% - Depete cerinele postului- Depete ocazional ateptrile, obiectivele i cerinele pentru postul respectiv.- i asum responsabiliti suplimentare i demonstreaz rezultate peste medie n ndeplinirea

  lor.- Demonstreaz un echilibru ludabil ntre rezultate i comportamentul profesional.- Colaborator cu contribuie puternic la activitatea companiei.

  Procentaj obinut ntre 60% i 75% - Corespunde cerinelor postului- Atinge n mod constant ateptrile, obiectivele i cerinele postului.- i asum responsabiliti suplimentare i demonstreaz rezultate medii n ndeplinirea lor.- Are motivaia i abilitile necesare poziiei ocupate.- Depete ateptrile n unele domenii de responsabilitate.- Performana general este una n conformitate cu ateptrile.- Demonstreaz un echilibru bun ntre rezultate i comportament profesional.- Colaborator cu constribuie medie la activitatea companiei.

  Procentaj obinut ntre 50% i 60% - De cele mai multe ori este sub cerinele postului- Performanele nu ndeplinesc de cele mai multe ori atep