404 soru cevap

  • View
    165

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of 404 soru cevap

SORULAR1-almaya balamadan nce genel salk durumu deerlendirilen Asbestle alacak her iinin daha sonraki salk durumlarnn deerlendirmesi en az ka ylda bir tekrarlanmas zorunludur

12

35

SORULAR2-veren, asbest veya asbestli malzeme ile alanlarn yaptklar ileri, alma sresini ve maruziyet miktarn belirten kaytlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az ka yl sreyle saklamas zorunludur

10

2040 50

SORULAR3-Asbestle allan iyerlerinde alnacak aadaki nlemlerden hangisi yanltrilere uygun koruyucu i elbiseleri verilmelidir Koruyucu elbiseler iyeri dna karlmamaldr

Koruyucu elbiseler ile iilerin kendilerine ait elbiseler ayn yerde muhafaza edilmelidir ilere uygun el ve yz ykama yerleri, tozlu ilerde du salanmaldr

SORULAR4-Asbest ve/veya asbestli malzeme ieren binalar, yaplar, atlyeler, fabrikalar ve dier tesisler veya gemilerdeki skm ve ykm ilerine balamadan nce bir yaplacaktr. Cmlesinde noktal yere aadakilerden hangisinin gelmesi gerekir

plan

Risk plan Tehlike planMaruziyet plan

SORULAR1-Aadaki birimlerden hangisi basn birimidir

Newton/cm2

Metre/sn2 Newton/cmMetre/sn

SORULAR2-Normal artlarda aadaki yerlerden hangisinde basn en yksektir

Deniz seviyesinden 10 m ykseklikte Deniz seviyesinden 100 m ykseklikteDeniz seviyesinden 500 m ykseklikte Deniz seviyesinde

SORULAR3-Basncn drt atmosferi amas durumunda insan vcudu zerinde meydana getirdii etki aadakilerden hangisidir

Oksijen narkozu Helyum narkozu Azot narkozu Karbondioksit narkozu

SORULAR4-Ykseklere sratle klmas halinde bozulan basn dengesinin insan vcudu zerinde meydana getirdii etki aadakilerden hangisidir I-Bulank grme II-Solunum gl III-Kulak arlar

I-II I-III II-III I-II-III

SORULAR5-nsan organizmasnda salk sorunlarna neden olan basn deiiklii aadakilerden hangisidir

Basn deiiklii 3,0 N/cm2 den dk Basn deiiklii 4,5 N/cm2 den yksek Basn deiiklii 4,5 N/cm2 den dk Basn deiiklii 3,0 N/cm2 den yksek

6-Basncn dk veya yksek olduu yerlerde altrlacak iiler ncelikle aadakilerden hangisi olmaldr

SORULAR

14- 16 ya grubu iiler45-50 ya grubu iiler Gen ve tecrbeli iiler Gen bayan iiler

SORULAR1-nsanda ar hastalklara neden olan, alanlar iin ciddi tehlike oluturan, topluma yaylma riski yksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer

1. grup biyolojik etkenler 2. grup biyolojik etkenler

3. grup biyolojik etkenler4. grup biyolojik etkenler

SORULAR2-Aadakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalnan i koludur

Tarm Makine Enerji Metalrji

SORULAR3-Aada belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanmnda Bakanla n bildirimde bulunulur I-Grup 1 biyolojik etkenler II-Grup 2 biyolojik etkenler III-Grup 3 biyolojik etkenler IV-Grup 4 biyolojik etkenler

I-II-III-IV

II-III-IVI-II-III I-III-IV

SORULAR4-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakknda Ynetmelik gerei Salk gzetiminin yapld, kiisel tbbi kaytlar, maruziyetin son bulmasndan sonra en az ka yl sre ile saklanr

10 20

3040

SORULAR1-Genel olarak el aletlerinde alnmas gereken aadaki nlemlerden hangisi yanltrYaplacak ie uygun olmal Saplar uygun olmal, kolayca kmal, atlak krk olmal Uygun yerde muhafaza edilmeli Bakml olmal

SORULAR2-ekile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Anm ve ezilmi eki kullanlmamal Gevek ve atlak sapl eki kullanlmamal eki ba malzemeye paralel ekilde vurulmamal Malzemeyi tutmak iin zel tutucu maalar kullanlmal

SORULAR3-Tornavida ile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Vida bana gre uygun tornavida seilmeliTornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli Tornavidaya ekile vurulmamal Malzeme kol stnde veya bacakta tutularak tornavida kullanlmamal

SORULAR4-Anahtarlar ile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Az bozulmu anahtar kullanlmamal

Anahtar ekerek deil iterek kullanlmal Kk anahtarlar fazla zorlanmamalAnahtar baka amala kullanlmamal

SORULAR5-Eeler ile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Metal bilezii bulunan salam saplar olmal

Eeler manivela gibi kullanlmamalKk eeler fazla bastrlmal Eelerden zmba keski vs. yaplmamal

SORULAR6-Keskiler ile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Keski banda oluacak apaklar zmpara ta veya ee ile temizlenmeli Kk paralarn srama ihtimaline kar koruyucu gzlk kullanlmal Keski ve eki gevek tutulmal Keski bann ve eki yznn yal ve kaygan olmamasna dikkat edilmeli

SORULAR7-Raspalar ile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Raspalar dier aletlerden ayr saklanmal

Sapsz raspa kullanlmamal Raspa manivela gibi kullanlmamalVcuda doru raspalama yaplmal

SORULAR8-Manivela ve skme aletleri ile alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

Yaplacak ie uygun seilmeli Bu aletler kullanlrken kayarak dier ahslara zarar verilmemeli

Sert elikten yaplmamal Destek olarak tahta, plastik veya yumuak malzeme kullanlmamaldr

9-Havyalarla alma yaplrken genel olarak uyulacak aadaki tedbirlerden hangisi yanltr

SORULAR

Havyalar kullanlmyorken prizden ekilmeliUygun havalandrma yaplmal paras elle tutulmal Bu ite alanlarn kanda kurun tahlili yaplmal

SORULAR1-yerlerinde alanlara verilecek i sal ve gvenlii eitimlerinde aadaki iveren ykmllklerinden hangisi yanltrGeici i ilikisi kurulan iveren, geici i ilikisi ile alanlara gerekli eitimi vermekle ykmldr verenler, alanlarna, i szlemesinin trne baklmakszn gerekli eitimi vermekle ykmldr Asl iveren-alt iveren ilikisi kurulan iyerlerinde, alt iverene ait alanlarn eitimlerinden, alt iveren sorumludur veren eitim programlarn hazrlamak, dzenlemek, alanlarn katlmasn salamak ve uygun yer, ara ve gere temin etmekle ykmldr

SORULAR2-yerlerinde alanlara verilecek i sal ve gvenlii eitimleri iin aadaki belirtilenlerden hangisi yanltr

Salk ve gvenlik ile ilgili zel grevi bulunan alanlar ve temsilcileri zel olarak eitilmelidir Eitimlerde geen sre alma sresinden saylmaz alanlar iyerinde dzenlenecek olan eitimlere katlmak ve bu konudaki talimat ve prosedrlere uymakla ykmldrler zel nlem alnmasn gerektiren alanlarda alanlara zel eitim verilir

SORULAR1-Ekranl Aralarla almalarda Salk ve Gvenlik Ynetmelii aadakilerden hangisinde uygulanrTama aralarndaki bilgisayar sistemlerinde, Ekranl daktilolarda alma merkezlerinde kullanlan bilgisayar sistemlerinde Toplumun kullanmna ak bilgisayar sistemlerinde

SORULAR2-Ekranl aralarla alanlara verilen eitimlerden hangisi Sal ve Gvenlii kapsamna girmez

Hzl yazma teknikleri Zorlayc travmalar ve korunma yollar Gzlerin korunmas Doru oturu

3-Ekranl Aralarla almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik yaymland tarihte faaliyette olan alma merkezleri en fazla ka yl iinde Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur

SORULAR

1 2 3 4

4-Ekranl Aralarla almalarda Salk ve Gvenlik Ynetmeliine gre aadaki durumlarn hangisinde iilerin gz muayenelerinin yaplmas uygun deildir

SORULAR

Ekranl aralarla almaya balamadan nce Dzenli aralklarla Ekranl arala almalardan kaynaklanacak grme zorluu olduunda Ekranl aralarn sistemlerinde bir bozukluk olduunda

SORULAR1-Kuvvetli akm tesislerinde yaplacak bakm onarm almalar srasnda alanlarn hayatnn korunmas asndan mutlaka alnmas gereken 5 nlemden en son yaplmas gereken aadakilerden hangisidir

Gerilimin Her Ynden Kesilmesi allacak yerlerde gerilimin olmadnn kontrol allan yerlerde, iletme esnasnda gerilim altnda bulunmas gereken baka yerler varsa bunlarla temasn nlenmesi Ksa devre etme ve topraklama

SORULAR2-Tehlikeli Gerilimin alt snr gerilim deeri aadakilerden hangisidir

42 Volt 50 Volt 65 Volt 110 Volt

SORULAR3-Alak Gerilim ile Yksek Gerilim arasndaki snr gerilim deeri aadakilerden hangisidir

380 Volt 660 Volt

1000 Volt6000 Volt

SORULAR4-Parlayc Patlayc ve Yanc maddelerin imal edildii ilendii veya depoland yerler ya, boya ve dier parlayc svlarn bulunduu binalar ile zerinde direk veya sivri kntlar yahut su depolar gibi yksek yerler bulunan binalar yldrma kar yrrlkteki ynetmelik ve artnamelere gre yaplacak yldrmlk tesisat ile hava hatlar ise uygun kapasitedeki .......................... ile korunacaktr. Cmleyi tamamlamak iin aadakilerden en uygunu hangisidir

Sigorta Paratoner Parafudr Akm Trafosu

SORULAR5-Son yllarda byk kullanm alan bulmu olan yeni bir kesici tipi olan, ama srasnda ark zerine Sabit basnl gaz flenerek ark sndrlen, yanmayan, abuk souyan, Dielektrik dayanm yksek ve zehirsiz olan ancak sndrme annda toz haline geldiinde zehirli hale geen temizlik annda lastik eldiven ve maske kullanlmas gereken gaz hangisidir

SF6 Karbondioksit Azot Helyum

6-Elektrik enerjisi bal bana bir tehlike kayna olup bu tehlike aadakilerden hangisidir

SORULAR

YanmaElektrik arpmas Travma

Korkma

7-Elektrik arpmas srasnda kalp, her ne kadar almaya devam etse de, atlar dzensiz gerekleir. Kalbin bu artlar altndaki anlamsz atlarna ne ad verilir

SORULAR

arpnt Heyecan Travma Fibrilasyon

SORULAR8-Alak gerilim tesislerinde dolayl dokunmaya kar nemli ve en ok uygulanan, hata akm ile faaliyete geen devre elemanlar ile salanan koruma yntemi hangisidir

Elektriksel artrma yntemi

Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yntemiYerel E Potansiyel ile koruma yntemi

Koruma snf 2 olan donanm veya bu donanma edeer yaltm ile koruma yntemi

SORULAR9-Cisimlerin birbirlerine srtnmeleri veya temaslar sonucu elektron veya proton ak sonucu meydana gelen duraan enerji