7a Grcki Hramovi i Redovi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  1/74

  ANTIKA GRKA

  GRAEVINE KULTNOG KARAKTERA (Arhitekturaposveenih graevina)

  1 - SAKRALNA ARHITEKTURA(KULTNA MESTA I HRAMOVI)

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  2/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  Mikenski propileji i megaron

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  3/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVAModeli prvih hramova

  Osnove drvenih hramova

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  4/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA - Prijena

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  5/74

  ANTIKA GRKA

  ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  6/74

  OSNOVNI TIPOVIHRAMOVA :

  1. Hram sa antama

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  7/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA

  GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  8/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA

  2. Prostilos (tetrastyle)

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  9/74

  3. Amfiprostilos

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  10/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA

  4. Peripteros / /Hexastyle

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  11/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  4. Peripteros

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  12/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA

  5. Pseudoperipteros /Hexastyle

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  13/74

  ANTIKA GRKA -ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA

  6. Dipteros/Oktastyle

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  14/74

  ANTIKA GRKA -ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA

  8. Tolos ili monopteros

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  15/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  9. Hramovi specifinog oblika

  Erehteon na Atinskom akropolju, posveen dvojici boanstava

  U dva nivoa (korisi se pad terena)

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  16/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVAGrka kolonizacija rasprostranjenost uticaja grkog graditeljstva

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  17/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVAGrki svet i kultura oko 550 BC Rasprostranjenost uticaja grkog graditeljstva

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  18/74

  Cela ili naos

  Predvorje ili pronaos

  Trem ili kolonada stubova

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  DELOVI GRKOG HRAMA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  19/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  IZGLEDI GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  20/74

  Trem -

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  21/74

  SOKL -

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  22/74

  ANTIKA GRKA - ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  23/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  24/74

  JONSKI STILSKI RED, nastao

  u Joniji, pokrajini u Maloj Aziji

  KORINTSKI STILSKI RED,

  veoma slianjonskom,obrada kapitela netosloenija.

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  STILSKI REDOVI

  DORSKI STILSKI RED, koji je nastao uJunoj Italiji i Grkoj

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  25/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVAOSNOVNI STILSKI REDOVI

  1. dorski stilski red

  2. jonski stilski red

  1

  1

  2

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  26/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  STILSKI REDOVI - OPTE KARAKTERISTIKE

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  27/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA STILSKI REDOVI - OPTE KARAKTERISTIKE

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  28/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA

  MATEMATIKA ZNANJA IPERSPEKTIVA

  RASPODELA TRIGLIFA

  1.Metope2.Triglifi

  1 2

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  29/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVARASPODELA TRIGLIFA - Odnos razmaka stubova i metopa

  Prema Vitruviju

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  30/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  DORSKI stilski RED

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  31/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  32/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

  Modul

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  33/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

  Odnos visine stuba prema donjempreniku bio je:

  - D : h = 1 : 4, kod prvobitnihhramova;

  - D : h = 1 : 5 do 1 : 6, u V veku p.n.e.

  - D : h = 1 : 7, u IV veku p.n.e.

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  34/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  35/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  DORSKI stilski RED

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  36/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED - Najpoznatiji dorski hramovi

  Olimpija

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  37/74

  VII vek BC

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

  Olimpija - Herin hram

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  38/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

  Olimpija - Herin hram

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  39/74

  Gradjen od 480 do 450. BC

  Arhitekta Libon

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

  Olimpija - Zevsov hram

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  40/74

  Olimpija

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  41/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED - Hramovi na Siciliji

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  42/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA - DORSKI stilski RED

  Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt)

  Severni hram posveen Apolonu

  Drugi manji hram

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  43/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA - DORSKIstilski RED Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt)

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  44/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA - DORSKIstilski RED Hramovi na Siciliji - AGRIGENTUM (AKREGAS)

  ZEVSOV HRAM (Olympeum)

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA DORSKI stilski

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  45/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA - DORSKI stilskiRED Hramovi na Siciliji - AGRIGENTUM (AKREGAS)

  ZEVSOV HRAM

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA DORSKI stilski

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  46/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA - DORSKI stilskiRED Hramovi na Siciliji - AGRIGENTUM (AKREGAS)

  ZEVSOV HRAM

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  47/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA - DORSKI stilski RED Hramovi naSiciliji - HRAM U SEGESTI

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA DORSKI

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  48/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA - DORSKI

  stilski RED

  PESTUM - POSEJDONOV HRAM

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  49/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA - DORSKI stilskiRED

  PESTUM

  1

  2

  3

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  50/74

  DORSKI stilski RED

  PESTUM 2) HERIN

  (Posejdonov hram, Neptunovhram)

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  51/74

  DORSKI stilski RED -

  PESTUM - 2) HERIN (Posejdonov hram, Neptunov hram)

  ANTIKA GRKA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  52/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA - DORSKI stilski RED

  PESTUM -2) HERIN PLAN

  (Posejdonov hram , Neptunov

  hram)

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  53/74

  3) HRAM ATENE (CERES)

  DORSKI stilski RED - PESTUM

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  54/74

  DORSKI stilski RED PESTUM1) BAZILIKA (HERIN HRAM)

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  55/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -DORSKI stilski RED - PESTUM

  Hram Atene (Ceres) na SicilijiBazilika (Herin hram)

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  56/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -DORSKI stilski RED ATINA - PARTENON 447 432. BC

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  57/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVADORSKI stilski RED ATINA - PARTENON 447 432. BC

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  58/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA -

  DORSKI stilski RED ATINA -TEZEON

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  59/74

  DORSKI stilski RED KORINT, APOLONOV HRAM

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  60/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

  JONSKI stilski RED

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  61/74

  JONSKI stilski RED

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  62/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -JONSKI stilski RED

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  63/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA -

  JONSKI stilski RED

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  64/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

  JONSKI stilski RED - Hram Atine Nike-

  Hram na Atinskom akropolju,Izgraen 427 - 425. BC

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  65/74

  JONSKI stilski RED EREHTEON NA ATINSKOM AKROPOLJU,

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  66/74

  JONSKI stilski RED

  ARTEMEDINI HRAM U EFESU

  (Turska), sredina VI veka BC

  Arhitekte Peonis i Demetrios - prema planovima

  Deinokrata u vreme Aleksandra Makedonskog.

  rtvenik u ast Prakistela

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  67/74

  JONSKI stilski RED - ARTEMIZIN HRAM U MAGNEZIJI

  Vitruvije pripisuje arhitekti Hermogenu

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  68/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVAJONSKI stilski REDSIFNIJSKA RIZNICA U DELFIMA - TREZOR ATINE

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  69/74

  Filipejon u Olimpiji

  JONSKI stilski RED

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  70/74

  KORINTSKI STILSKI RED

  Najstariji oblik se pripisujearhitekti Kalimahosu

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  71/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURAGRKIH HRAMOVA -

  KORINTSKI STILSKI RED

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  72/74

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -KORINTSKI STILSKI RED

  Primeri iz IV veka BC

  Lizikratovom spomeniku u Atini

  Olimpeon (nedovreni hram posveen bogu Zevsu, podnojeAkropolja) u Atini

  Tolos u Epidaurusu.

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIHHRAMOVA

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  73/74

  HRAMOVA -

  KOMBINOVANJE STILOVA

  APOLONOV HRAM U BASI

  ANTIKA GRKA ARHITEKTURA GRKIH HRAMOVA -

 • 5/21/2018 7a Grcki Hramovi i Redovi

  74/74

  KOMBINOVANJE STILOVA - APOLONOV HRAM U BASI