23
PONAŠANJE POTROŠAČA Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje 9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca ANALIZA PONAŠANJA POSLOVNIH KUPACA

9_analiza ponasanja posl kupaca

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

ANALIZA PONAŠANJA

POSLOVNIH KUPACA

Page 2: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Sadržaj

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionalnost u analizi ponašanja poslovnih

kupaca

Interaktivnost u analizi ponašanja poslovnih kupacaInteraktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 3: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Vrste kupnje

Proizvod

Novi

Stari Kupnje koje

se ponavljaju

Modificirane

kupnje

Nove kupnje

Stari Novi

Dobavljači

3

Kupovne situacije

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

B:Types of Organisational Buyer

Behaviour 2:51

Page 4: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Kupnje koje se ponavljaju

Karakteristike:

Rutinirana osnova

Standardizirani proizvodi

Iskustvo i poznatost proizvoda i dobavljača

Najčešće se kupuje: oprema manje vrijednosti, rezervni

dijelovi, potrepštine za obavljanje redovne djelatnosti

Razvijanje poslovnih odnosa elementi partnerstva

Pristupi:

usputan pristup (ne zahtjeva pretraživanje informacija,

proizvod je manjeg značaja) i

rutinirani pristup (značajan za poslovnog kupca, zahtjeva

odreĎenu količinu analize informacija)

4

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 5: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Modificirane kupnje

Rezultat spoznaja o cijenama, kvaliteti i isporuci

Zahtijevaju više vremena i napora usmjerenih na

obradu detalja

Do promjena dolazi zbog:

Nezadovoljstva dosadašnjom suradnjom

Nezadovoljstva kvalitetom

Novih zahtjeva poslovnih kupaca

Pristupi:

jednostavni (kupnja poznatog proizvoda, potreba za

informacijama je manja, dugoročno potreban proizvod, nema

alternativa) i

složeni (male nepoznanice u vezi proizvoda, široke mogućnosti

izbora dobavljača, analiza većeg broja informacija)

Izgradnja dugoročnih poslovnih odnosa

5

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 6: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Nova kupnja

Karakteristike:

izložena je rizicima i nepoznanicama,

napori za prikupljanje relevantnih informacija o proizvodu i

dobavljačima (cijena, kvaliteta, uvjeti isporuke)

Opcije:

Klasična nova kupnja:

nov proizvod koji se nije kupovao,

nov dobavljač s kojim se nije suraĎivalo,

nisu razvijeni poslovni odnosi

Strateška nova kupnja:

proizvod od strateške važnosti i/ili velike vrijednosti,

veliki napori u prikupljanju i obradi informacija,

velika odgovornost

6

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 7: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Karakteristike kupovne situacije

7

Karakteristike Ponovljena

kupnja

Modificirana

kupnja

Nova

kupnja

Potrebno vrijeme Malo Prosječno

mnogo Mnogo

Uključene osobe u kupnji Malo Srednje Veliko

Potrebne informacije Minimalne Umjereno Maksimalno

PonuĎene alternative Nema Nekoliko Mnogo

Novost Nema Prosječno Visoko

Kompleksnost donošenja

odluka Niska Srednja

Srednja-

velika

Učestalost Često Povremeno Neredovito

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 8: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Proces kupnje poslovnih kupaca

8

1. Prepoznavanje potreba

2. Traženje informacija Informacije o karakteristikama proizvodaInformacije o potencijalnim dobavljačimaInformacije o ponudama dobavljača

3. Ocjena alternativa za proizvod i dobavljače

4. Izbor proizvoda i dobavljača

5. Postkupovna ocjenaKupnje koje se ponavljaju

Modificirane kupnje

Nove kupnje

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

B:Organisational Buying Process 3:03

Page 9: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

1. Prepoznavanje potreba

Zadatak je svih djelatnika da na vrijeme reagiraju

Ključna faza u daljnjem procesu

Potrebe za kupnjom sirovina i repromaterijala:

Rezultat očekivanja veće proizvodnje

Povećanja potrošnje

Smanjenje zaliha potrebnih za redovito poslovanje

Nove tržišne mogućnosti i poticaji iz okruženja

Potrebe za kupnjom opreme:

Zastarjelost

Nabava tehnološki nove opreme

Ostale potrebe voĎene su:

Kvarovima i potrebom za rezervnim dijelovima

Dnevne potrepštine

9

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 10: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

2. Traženje informacija

Financijski i vremenski zahtjevna faza

Traže se i sintetiziraju informacije o:

Karakteristikama proizvoda

Potencijalnim dobavljačima

Ponudama

Najekstenzivnije traženje informacija kod visokog

rizika smanjuje se rizik

Izvori za informacije: stručni časopisi, oglasi,

sajmovi, stručni skupovi…

10

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 11: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

3. Ocjena alternativa za proizvod i dobavljače

Faze ocjene alternativa:

Odabir dobavljača meĎu pristiglim ponudama

Unutar odabranog skupa dobavljača odabir proizvoda i

konkretnog dobavljača

Kriteriji za ocjenu:

kvaliteta

postprodajne sluge

cijena

ostali kriteriji

11

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 12: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

4. Izbor proizvoda i dobavljača

Uvažavanje :

kvalitete (TQM i ISO)

postprodajnih usluga i

cijene

Kod izbora dobavljača kupci koji su uveli sustav

upravljanja zaliha preferiraju one s Just in time (JIT)

susatvom

Ovom fazom dolazi do finalizacije procesa nabave i

kupnje odreĎenog proizvoda

12

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 13: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

5. Postkupovna ocjena

Odgovori na pitanje

zadovoljavaju li proizvodi postavljene kriterije iz

specifikacije i pri tome se mjeri:

zadovoljstvo poslovnih kupaca s isporučenim proizvodom te

odstupanja od postavljenih ciljeva

da li je potrebna korekcija odnosa

Rezultati ove faze koriste se za korekciju ponašanja

i djelovanja te se stoga registriraju na stalnoj osnovi,

a koriste kada se pojavi potreba za ponovnom

kupnjom

13

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 14: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Multidimenzionalnost u analizi ponašanja

poslovnog kupca

Prvi pristupi vezani za cijene, troškove poslovanja,ograničenost izbora proizvoda i upravljanjematerijalom.

Slijede modeli koji uključuju dodatne dimenzije kaošto su interes angažiranih u kupovnom procesu,mogućnost izbjegavanja rizika, odnosi s drugimosobama unutar kupovnog centra, ostvarivanjezadovoljstva kupca i prodavača te druge.

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 15: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Multidimenzionalnost u analizi ponašanja

poslovnog kupca

Shetov model okvir za razmatranje ponašanja

poslovnih kupaca

15

Psihološko područje

donositelja odluke

Varijable vezane uz

proizvod i poslovnog

kupca

Struktura i metode

rješavanja problema

Činitelji situacije

Ponašanje poslovnog

kupca

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 16: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Shetov model

Psihološko područje donositelja odluka

Razumijevanje donositelja odluka o mogućnosti proizvoda

da zadovolji uobičajene i odreĎene kriterije proizvoda

(kvaliteta, cijena, vrijeme isporuke…)

Navedeno ovisi o obrazovanosti donositelja odluke,

životnom stilu, prošlim iskustvima, poznavanju proizvoda i

dobavljača…

Varijable vezane uz proizvod i poslovnog kupca

Proizvod – rizik nabave, rokovi za nabavu…

Poslovni kupac – veličina, poslovna orijentacija, razina

centralizacije…

16

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 17: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Shetov model

Struktura i metode rješavanja problema

Mogućnosti:

odlučivanje u skupini (mogući konflikti u skupini) ili

pojedinačno odlučivanje

Konflikti (vezani uz odlučivanje u skupini):

proizlaze iz različitih kriterija u vrednovanju karakteristika i

očekivanjima od proizvoda i dobavljača ili

izbor različitih pristupa odlučivanju ili

definiranju različitih ciljeva

Činitelji okruženja

nemaju stalan i/ili istovjetan utjecaj na ponašanje

17

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 18: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Webster-Wind model

Naglašava ulogu pojedinaca i njegove osobne

karakteristike

Proces kupnje rezultat je:

pojedinačnog utjecaja članova kupovnog centra i

njihovog meĎusobnog djelovanja

Utjecaji na dolaze od (lijevak):

općeg okruženja

organizacije

utjecaja kupovnog centra

utjecaja pojedinaca

18

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 19: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Webster-Wind model

19

Varijable okruženja

(država, sindikat, udruženja…)

Organizacijske varijable

(ciljevi, tehnologija, struktura…)

Utjecaji iz kupovnog centra

(kupovne aktivnosti, uloge…)

Individualne varijable

(osobnost, percepcija, iskustvo

i druge osobne karakteristike …)

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Ponašanje

poslovnog

kupca

Page 20: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Interaktivnost u analizi ponašanja poslovnih

kupaca

U fokusu razmatranja je razvijanje odnosa izmeĎu

poslovnih kupaca i prodavača

Razlog:

sve jači utjecaji iz okruženja i konkurencije

interaktivnost i dugoročni odnosi s partnerima omogućuju

poslovnu učinkovitost

Karakteristike:

Dugoročni odnosi bazirani na povjerenju

Složeni odnosi i interakcija razvijanje odnosa važnije nego

neposredna kupnja i prodaja

20

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 21: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Poslovni kupci su aktivni učesnici u transakciji

zajedno s prodavačima

Proces kupnje promatrati kao interakciju:

poslovnog kupca i dobavljača kroz prizmu predmeta

razmjene

subjekata koji razvijaju tu interakciju u modelu prikazano

kao organizacija i individualno

okruženja vezano za dinamiku i strukturu tržišta

atmosfere vezana za relacijske odnose koji se temelje na

povjerenju, privrženosti i meĎuovisnosti.

21

Interaktivnost u analizi ponašanja poslovnih

kupaca

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 22: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca 22

Interaktivnost u analizi ponašanja poslovnih

kupaca

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Page 23: 9_analiza ponasanja posl kupaca

PONAŠANJE

POTROŠAČA

Ponašanje potrošača na tržištu poslovne potrošnje

9. Analiza ponašanja poslovnih kupaca

Identificirane su ključne situacije u kupnji.

Raspravljen je proces kupnje poslovnih kupaca.

Spoznata je multidimenzionalnost u analizi

ponašanja poslovnog kupca.

Objašnjena je interaktivnost u analizi ponašanja

poslovnih kupaca.

23

Zaključak

Vrste kupnje

Proces kupnje

Multidimenzionaln.

u analizi ponašanja

poslovnih kupaca

Interaktivnost u

analizi ponašanja

poslovnih kupaca