ANUNT UPU), urmatoarele ?· Medic sef Sectia diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 3. ... o Certificat…

 • Published on
  31-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ANUNT

  Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu - Severin scoate la concurs in conformitate cuprevederile Ordinului MSP nr. 1406/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cuprevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 si cu OMSP nr. 1706 / 2007 (pentru functia de medic sefUPU), urmatoarele functii:

  1. Medic sef Sectia oncologie2. Medic sef Sectia diabet zaharat, nutritie si boli metabolice3. Medic sef Sectia pediatrie4. Medic sef Sectia dermatovenerologie5. Medic sef Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie6. Medic sef Sectia oftalmologie7. Medic sef Sectia obstetrica-ginecologie8. Medic sef Sectia boli infectioase 9. Medic sef Sectia cronici Vinju-Mare10. Medic sef Sectia cronici Strehaia11. Medic sef Unitatea de Primire a Urgentelor12. Medic sef Statie de dializa acuta cu 4 aparate13. Medic sef Laborator radiologie si imagistica medicala14. Medic sef Laborator BK15. Medic sef Serviciul de supraveghere si control infectii nosocomiale16. Medic sef Serviciul Judetean de Medicina Legala

  Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:o Cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze ;o Copie xerox de pe diploma de studii ;o Adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional ;o Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa la OMSP nr.

  1406/2006;o Declaratie scrisa pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca nu a

  fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru caredoreste sa concureze;

  o Cazier judiciar ;o Declaratie scrisa pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca nu se

  afla in stare de incompatibilitate ;o Certificat privind starea de sanatate fizica si psihica de la Cabinetul Medicina

  Muncii (apt medical pentru postul pentru care candideaza) si Certificat privindstarea de sanatate tip A5 ;

  o Dovada / adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat deconducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor dinRomania;

  o Copie xerox a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cuviza anuala;

  o Copia carnetului de munca sau , dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea inspecialitate si vechimea in specialitate ;

  o Un proiect de management privind evolutia viitoare (3 ani) a sectiei / laboratorului /serviciului medical pentru care candideaza;

  o Chitanta de plata a taxei de concurs ( 300 lei) si se va achita la casieria unitatii

  La concursul pentru ocuparea acestor functii se pot prezenta medici cu o vechime de celputin 5 ani in specialitatea respectiva, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt

 • confirmati prin Ordin al ministrului sanatatii (vechimea in specialitate decurge de la dataconfirmarii si incadrarii ca medic specialist). Pentru functia de medic sef Serviciul de supravegheresi control infectii nosocomiale la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea epidemiologie saumicrobiologie.

  Pentru functia de medic sef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitateamedicina de urgenta, cu grad de medic specialist sau primar, cu o experienta minima de lucru de 3ani fara interupere in cadrul unei UPU.

  La concursul pentru ocuparea acestor functii se pot prezenta candidatii care au obtinutatestatul in managementul serviciilor de sanatate si cei care depun declaratie pe propria raspundereca il vor obtine in maximum un an de la numirea in functie.

  Persoanele sanctionate in ultimii 5 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catreColegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare inconditiile stabilite de OMSP nr. 1406 / 2006, art. 5 lit. b), c) si d) nu pot participa laconcurs/examen.

  Concursul/examenul va consta in urmatoarele probe : 1. Interviu - sustinerea proiectului de management care s permit evaluarea

  capacitii manageriale a candidatului; structura proiectului de management al sectiei /laboratorului / serviciului este prezentata mai jos. Se pot acorda maximum 100 de puncte, fiindnecesare minimum 50 de puncte pentru promovare, n caz contrar candidatul fiind eliminat dinconcurs chiar n lipsa unui contracandidat

  2. Proba scrisa se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95 / 2006 privindreforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundaraaferenta. Tematica completa va fi afisata pe site-ul spitalului www.spitjudseverin.ro. In cadrulprobei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 70 de puncte pentrupromovare, n caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar n lipsa unui contracandidat

  3. Proba clinica sau practica se sustine pe baza metodologiei/tematiciistabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea postului pe care concureazacandidatul si se gaseste afisata la adresa : www.ms.gov/ministerulsanatatii/Informare>Cursuri,concursuri, examene>Tematici, dar si pe site-ul unitatii :w.w.w.spitjudseverin.ro. In cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, punctajul minimde promovare fiind de 50 de puncte

  La punctajele obinute n urma promovrii probelor prevzute mai sus se va aduga unpunctaj rezultat din analiza i evaluarea activitii profesionale i tiinifice, pe baza documentelordepuse de candidai la dosar, conform prevederilor anexei la Ord MS nr 1406/2006.

  Fiecare prob este eliminatorie dac nu se obine punctajul minim de promovare. Candidaiicare nu au obinut punctajul minim de promovare vor fi declarai respini i nu vor continuaconcursul. Dup desfurarea tuturor probelor vor fi declarai promovai candidaii care au obinutminimum 200 de puncte.

  Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la aparitia anuntului in Viata Medicalanr 12/22.03.2013 (termen limita : 05.04.2013, ora 13.00), la registratura Spitalului Judetean deUrgenta Drobeta Turnu-Severin, iar concursul/examenul se organizeaza dupa 30 zile de lapublicarea in Viata medicala nr 12/22.03.2013.

  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. : 0252 / 313751 .

  http://www.ms.gov/MINISTERUL%20SANATATII/http://www.ms.gov/MINISTERUL%20SANATATII/http://www.spitjudseverin.ro/