Click here to load reader

Arctica Snowboards 2012/2013

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catálogo de la marca Arctica para la temporada 2012/2013.

Text of Arctica Snowboards 2012/2013

 • winter 2012/2013

  sports eyewear

 • technologia

  POLIWGLAN (POLICARBON)Tworzywo o wysokim wspczynniku twardoci, charakteryzujce si termoplastycznoci, lekkoci oraz odpornoci na na zarysowania i pknicia. Z poliwglanu, ze wzgldu na jego waciwoci, wykonuje si wysokiej jakoci oprawki okularw i gogli.

  Most frames of sports sunglasses and goggles are constructed of po-lycarbonate because of its interesting features. It is extremely hard, thermoplastic, lightweight and highly impact-resistant material.

  GRILAMID TR 90Wysokiej jakoci odmiana nylonu, wyjtkowo odporna na rozciganie i wyginanie. Materia wytrzymay na uderzenia, elastyczny, przyjemny w dotyku, o waciwociach antyalergicznych. Okulary wykonane z grila-midu s lekkie, wytrzymae i wygodne w uytkowaniu.

  A high quality type of nylon characterized by an extremely high ben-ding strength. Lightweight, tough and shape-retaining material that is also exceptionally impact-resistant. It is used in sports glasses be-cause of its shock resistance, flexibility, durability and non-allergenic properties.

  TPU (TERMOPLASTYCZNY POLIURETAN)Wyjtkowo wytrzymae tworzywo, zachowujce elastyczno w sze-rokim przedziale temperatur. Oprawki gogli wykonane z tego materiau s mikkie, przyjemne w uytkowaniu, a jednoczenie niezwykle od-porne na zarysowania i pknicia.

  Exceptionally durable material retaining its elasticity in a wide tem-perature range. Goggle frames made of TPU are soft, comfortable, scratch and impact-resistant.

  SOCZEWKI POLIWGLANOWE (POLICARBONOWE)Soczewki poliwglanowe gwarantuj komfort widzenia, ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym, ochron przed uderzeniami, lek-ko i wygod noszenia. Poliwglan rozjania i wyostrza obraz. Jego podstawowymi zaletami s: twardo, odporno na zarysowania oraz idealnie rwna grubo pytki.

  Polycarbonate lenses are lightweight, thin, durable and impact-re-sistant. Sports eyewear lenses are usually made of polycarbonate because it is naturally UV absorbing and scratch-resistant material enhancing the vision in any lighting conditions.

  SOCZEWKI POLARYZACYJNE Blokuj refleksy wietlne powstae w wyniku odbicia wiata od po-ziomych paszczyzn (nieg, woda, piasek, szosa), ograniczajc do mi-nimum wpyw wszelkiego rodzaju dokuczliwych odblaskw, czy lnie. Filtr polaryzacyjny zwiksza kontrastowo obrazu, znaczco poprawia jako widzenia, zapewnia 100% ochron przed promieniowaniem UV oraz eliminuje 99% odblaskw wietlnych. Szka polaryzacyjne s ide-alne dla kierowcw, amatorw sportw wodnych (eglarzy, wdkarzy), narciarzy, rowerzystw oraz wszystkich pracujcych lub wypoczywa-jcych w penym socu. Polecane rwnie osobom cierpicym na nadwraliwo na promienie soneczne.

  Polarized lenses are designed to reduce irritating reflections and glare caused by light reflected from surfaces such as water, road, sand or snow. All polarized lenses absorb 100% of UV light and eliminate 99% glare light. Polarized sunglasses are particularly popular with fisher-men, boaters, skiers, snowboarders, bikers and other outdoor sports enthusiasts. In fact, all wearers who work or rest in the sunshine will enjoy a clearer view and elimination of glare. Polarized sunglasses are the perfect driving glasses due to the glare reduction. They can also be used by people who suffer from oversensitivity to sun rays.

  SOCZEWKI POLARYZACYJNE TAC Filtr polaryzacyjny pokryty jest trjoctanem celulozy (TAC) i dodatko-wo chroniony specjaln warstw tworzywa odpornego na cieranie i pkanie. Soczewki te zapewniaj 100% ochron przed promienio-waniem UV oraz eliminuj 99% odblaskw wietlnych. Zapewniaj idealn przejrzysto oraz peny komfort widzenia. Dziki warstwom ochronnym soczewki te zachowuj stabilno, nie kurcz si, nie ule-gaj rozwarstwieniu.

  TAC polarized filter is laminated with triacetate cellulose and additio-nally protected by extremelly impact-and scratch-resistant hard coa-ting on the outer layer. The lenses block 100% of all UV and eliminate 99% glare light. They enhance visibility by improving color contrast. The durable protective films prevent the TAC lenses from delamination or shrinking.

  GOGLE ZE SZKEM POLARYZACYJNYMSzko polaryzacyjne blokuje promienie wietlne odbite od poziomych paszczyzn, takich jak nieg czy ld, zapewnia 100% ochron przed pro-mieniowaniem UV oraz eliminuje 99% odblaskw wietlnych. Zwiksza rwnie kontrastowo obrazu i znaczco poprawia jako widzenia, dziki czemu narciarz moe szybciej dostrzec zmiany w strukturze na-wierzchni nienej lub lodowej i byskawicznie na nie reagowa.

  Polarized lens is designed to reduce irritating reflections and glare caused by light reflected from horizontal surfaces such as snow or ice. It absorbs 100% of UV light and eliminates 99% glare light. Contrast is enhanced, vision becomes clear and objects are quicker to identify. This enables the skier or rider to see changing textures in snow or dangerous icy patches significantly better and react much faster.

  SOCZEWKI FOTOCHROMOWE Soczewki fotochromowe ciemniej przy zwikszajcym si nate-niu UV i rozjaniaj przy zmniejszeniu intensywnoci promieniowania wietlnego. Filtry fotochromowe stanowi skuteczn ochron oczu zarwno w warunkach intensywnego promieniowania sonecznego, jak i niedostatecznego owietlenia. Dodatkow zalet wszystkich soczewek fotochromowych jest ich zdolno do filtrowania caego zakresu promieniowania UV.

  Photochromic lenses darken when exposed to UV light and gradually return to the original state once the light is reduced. They protect the eyes in a wide variety of lighting conditions. In addition, photochromic lenses provide 100% protection from harmful solar radiation.

  SOCZEWKI ROZJANIAJCE (TE, POMARACZOWE)Soczewki o zabarwieniu tym, bursztynowym i pomaraczowym poprawiaj ostro widzenia, zwikszaj kontrast i postrzeganie gbi. Doskonale nadaj si do noszenia w zych warunkach pogodowych, zwaszcza przez kierowcw, rowerzystw i amatorw sportw zimo-wych.

  Yellow, amber or orange tints improve contrast in poor visibility, heig-hten visual acuity, filter out blue light and enhance the perception of depth. Brightening lenses increase safety in adverse weather con-ditions; ideal for drivers, bikers and winter sport enthusiasts.

 • POWOKA ANTI-FOG Specjalna warstwa zapobiegajca zaparowaniu soczewki przy silnie ujemnych temperaturach zewntrznych. Poprawia widoczno w trud-nych warunkach pogodowych. Uwaga: Pojedyncze szka z wewntrzn powok antifog naley czyci bardzo delikatnie, nie pocierajc wewntrznej strony soczewki. War-stwa zapobiegajca zaparowaniu soczewki moe ulec wytarciu lub zarysowaniu w toku uytkowania.

  The anti-fog coating prevents the fogging of the lens in low tempera-tures to insure a clearer vision. When cleaning a single lens with the anti-fog treatment gently pat a lens, avoid any rubbing of the inside surface so as not to damage the anti-fog layer. The lenses generally do not retain their anti-fog properties indefinitely. The anti-fog coating may wear out or become scratched over time.

  SOCZEWKI Z FILTREM UV 400Filtr UV 400 blokuje wszystkie trzy zakresy promieniowania ultrafioleto-wego: UVA, UVB i UVC. Gwarantuje 100% ochron przed niepodany-mi skutkami ekspozycji wzroku na promieniowanie soneczne.

  UV 400 treatment blocks all three ranges of ultraviolet radiation: UVA, UVB and UVC and protects the human eye 100% from harmful effects of the sun rays.

  AIR COOLING SYSTEM System wentylacji stosowany w okularach i goglach dla rowerzystw i narciarzy, umoliwiajcy wymian powietrza i zapobiegajcy parowa-niu szkie.

  The lens ventilation system used in protective eyewear for cyclists and skiers to maximize airflow which eliminates fogging of the lens to give a clear vision.

  POWOKA REVO Powoka skadajca si z 12-15 warstw ochronnych odbijajca szkod-liwe promienie soneczne, chronica wzrok przed promieniowaniem ultrafioletowym. Rozwizanie stosowane w okularach i goglach sportowych.

  A coating consisting of 12 to15 protective layers which reflect the harmful light rays and provide perfect protective and visual qualities. Ideal for sports eyewear.

  GUMOWE NOSKIGumowe noski sprawiaj, e okulary dobrze przylegaj do twarzy, nie zsuwaj si ani nie uciskaj, zapewniajc peny komfort uytkowania. Wykonane z mikkiego, hipoalergicznego tworzywa.

  Rubber nose pads guarantee a non-slip, pressure-free fit and reliable eye protection, significantly improving wearing comfort. Made of soft, non-allergenic material.

  GOGLE KOMPATYBILNE Z KASKIEMDopasowanie gogli do kasku narciarskiego zwiksza przyjemno i komfort uytkowania.

  The goggles fit smoothly with the helmet enhancing the pleasure and comfort of the user.

  GOGLE NA OKULARY KOREKCYJNE (OTG)Due gogle, ktre mona nosi na okulary korekcyjne.

  Large goggles which fit over most prescription glasses.

  GOGLE Z DWUWARSTWOW GBKWarstwa pianki poliuretanowej o redniej gstoci pokryta jest mik-kim, przyjemnym w dotyku i hipoalergicznym materiaem polarfleece.

  A layer of medium density polyurethane foam is covered with very soft, skin-friendly and non-allergenic polarfleece fabric.

  GOGLE Z TRJWARSTWOW GBKDwie warstwy pianki poliuretanowej o wysokiej i redniej gstoci pokryte s mikkim, przyjemnym w dotyku i hipoalergicznym mate-riaem polarfleece.

  Two layers of high and medium density polyurethane foam are covered with very soft, skin-friendly and non-allergenic polarfleece fabric.

  WKADKA Z GBKI/PIANKI Absorbuje wilgo i dodatkowo chroni przed promieniowaniem so-necznym.

  Absorbs moisture and gives additional protection from solar radiation

  SYSTEM PODWJNYCH SZKIEPodwjne szka oraz odpowiednia wentylacja to dwie podstawowe cechy zapobiegajce parowaniu szkie w goglach. Warstwa zewntrz-na wykonana jest z twardego poliwglanu lub szyby polaryzacyjnej, a wewntrzna z octanu celulozy pokrytego warstw anti-fog. Warstwa powietrza znajdujca si pomi