Asas-Asas Pemerintahan Islam

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Asas-Asas Pemerintahan Islam

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  1/23

  Asas-Asas Pemerintahan Islam

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  2/23

  AQIDAH

  Politik dan pemerintahan Islam adalahberlandaskan kepada akidah tauhid (Allahyang satu) dan menolak syirik (menyekutukan

  Allah). Ini bermakna kepercayaankepada rukun iman

  adalah bermula daripada beriman kepadaAllah Yang Maha Esa sehinggalah hari akhirat.

  Iman bermaksud kepercayaan kepada semuayang datang daripada Allah dan rasulNya.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  3/23

  Iman mengikat antara roh dan jasad supaya

  pemimpin dapat mengendalikan

  tanggungjawab kepimpinannya sebagai ibadah

  yang mewajibkannya tunduk dan patuh

  kepada Allah dan rasul serta menggunakan

  kebijaksanaan menangani perubahan dengan

  cara yang betul.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  4/23

  Akidah Islam menjadi prinsip kepada sesebuah

  negara itu apabila didirikan, keranaurusan

  politik juga berada di bawah senarai perintah

  Allah yang wajib diimani dandiamal mengikut

  hukum Allah dan dihisab pada hari kiamat

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  5/23

  Akidah tauhid mewajibkan ibadah dalam

  aspek hukum yang berkait dengan urusanpemerintahan negara. Segala pelanggaran

  akidah akanmendapat balasan dosa.

  Ini berbeza dengan prinsip pentadbiran selainIslam contohnya negara sekular ala-Barat yang

  tidak ada perhitungan dosa atau pahala dalam

  politik.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  6/23

  ada golongan menyalahgunakan kuasa yang diberi olehrakyat dengan nama demokrasi iaitu mereka yangmenipu rakyat dan menggunakan wang rasuah bagimendapat kuasa dan menunjukkan mereka berkuasa.

  Apabila berkuasa, mereka menindas denganmenggunakan nama undang-undang yang diluluskan diparlimen serta alasan kuasa yang diberi oleh rakyat.

  Akibatnya timbul perasaan tidak puas hati rakyat yang

  merasa tertindas dan lahirlah puak-puak atau parti-parti politik yang digelar pembangkang.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  7/23

  SYARIAH

  Ketinggian syariah Islam menjadi

  perlembagaan dan sumber perundangan yang

  berkuasa kepada pihak pemerintah. Ia juga

  adalah rukun penting kepada dasar dan

  objektif politik Islam.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  8/23

  Penubuhan kerajaan Islam di Madinah dengan

  jelas telah menyatakan tentang penggubalan

  Piagam Madinah.

  Ia berfungsi sebagai perlembagaan dan

  undang-undang yang dipatuhi seluruh rakyat.

  Ia juga telah menyatukan seluruh puak dan

  diterima penganut agama lain.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  9/23

  Kuasa tertinggi syariat Islam yang menjadi

  prinsip politik ialah bagi menjamin

  tertegaknya keadilan tanpa mengongkong akal

  dan pengalaman manusia dalam perkara yang

  baik serta memberi pengajaran.

  Ia tidak boleh dihanyutkan oleh kerajaan yang

  zalim atau pemimpin yang jahil.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  10/23

  Dalam urusan kehidupan manusia, Islammenegaskan hukum seperti halal dan haram,hukuman deraan qisas dan hudud dalam

  perkara jenayah dengan kawalan menjaminkeadilan dan hak semua pihak.

  kelemahan undang-undang ciptaan manusiatidak mampu mengatasi masalah sosial,maksiat dan jenayah berat sehingga keadaansemakin parah

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  11/23

  PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN

  ISLAM

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  12/23

  PRINSIP 3: KEBEBASAN (al-Hurriyah)

  Kebebasan dalam Islam ialah untuk menjamin

  hak individu dan memeliharanya daripada

  pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan

  dalam politik Islam ini termasuklah hak

  kebebasan dalam beragama dan

  mengamalkan fahaman tertentu selagi tidak

  menjejaskan hak kebebasan individu lain.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  13/23

  Kita tidak pernah mendengar ada paksaan

  untuk memaksa golongan-golongan bukan

  Islam memeluk Islam, atau tiada berniat untukpembasmian ajaran-ajaran agama lain di

  dunia.

  Andai para Khalifah Islam dahulu telahmemilih cara tersebut nescaya akan lenyaplah

  agama Kristian seperti mana yang dilakukan

  oleh Ferdinand dan Isabella terhadap agamaIslam di Sepanyol.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  14/23

  Kewujudan gereja-gereja di negara-negara

  Islam sampai sekarang sudah cukup untuk

  membuktikan sikap toleransi yang menyeluruh

  dan bagaimana kebebasan beragamadiamalkan oleh kerajaan-kerajaanIslam sejak

  dahulu lagi.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  15/23

  PRINSIP 4: PERSAMAAN(al-MUSAWAH)

  Dalam kontek politik Islam, persamaan

  bermaksud semua orang dalam kerajaan

  mempunyai tanggungjawab serta hak-hak

  atau layanan yang sama tanpa membezakanbangsa, keturunan, bahasa dan sebagainya.

  Dalam Islam semua manusia sama di sisi Allah.

  Islam tidak membenarkan umatNyamemperhambakan diri atau melakukan

  penindasan sesama manusia.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  16/23

  Merujuk kepada pentadbiran kerajaan negara

  kita, perkara di atas jelas telah dilaksanakan.

  Semua rakyat mendapat hak-hak mereka

  sebagai rakyat dan warganegara Malaysia.Semua warganegara Malaysia tidak kira

  bangsa, agama atau keturunan telah

  mendapat hak yang sama kecuali dalamperkara unsur-unsur tradisi dalam

  perlembagaan.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  17/23

  UNSUR-UNSUR Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan

  (bangsa lain bebas mempelajari danmenggunakan bahasa ibunda masing-masing).

  Agama Islam sebagai agama rasmi (penganutagama lain bebas mengamalkan agama dan

  kepercayaan masing-masing tetapi dilarangmenyebarkan agama lain di kalangan penganutIslam).

  hak-hak istimewa orang Melayu dan bumiputeraSabah dan Sarawak serta Kedaulatan Raja-rajaMelayu.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  18/23

  DEMOKRASI DARI SUDUT PANDANGAN

  ISLAM

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  19/23

  DEMOKRASI

  Demokrasi

  Demos (rakyat) , Kratia (pemerintah)

  Abraham Lincoln

  -Demokrasi kerajaan untuk rakyat oleh rakyat

  Syarat-syarat demokrasi (menurut Raymond Gettel)

  I. Pemerintahan dipersetujui umum

  II. Peraturan atas dasar awam dicipta oleh wakil rakyat melaluipilihanraya

  III. Ketua negara/ketua kerajaan dipilih secara langsung atau tidaklangsung melalui proses pilihan umum

  IV. Hak memilih kepada rakyat atas dasar sama rata

  V. Jabatan erta tugas-tugas pegawai dilantik berdasarkan kelayakan(merit) daripada semua golongan rakyat.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  20/23

  Suara rakyat menentukan corak pemerintahansesebuah negara

  Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-

  wenangnya kepada rakyta tnpa persetujuanmereka

  Rakyat berhak menjatuhkan pemerintahansekiranya mereka melakukan perkara yg

  bertentangan dgn kehendak majoriti Kehendak majoriti tunggak kepaa sistem

  pemerintahan bercorak demokrasi

  DEMOKRASI

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  21/23

  DEMOKRASI

  Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allahberpandukan kepada Al-Quran dan RasulNya.

  Segala sistem hidup manusia termasuk politik perluberpandukan kepada landasan yang telah ditetapkan.Oleh itu, kehendak majoriti dapat diterima sekiranyatidak bercanggah dengan Al-Quran dan al-Sunnah.

  Dalam demokrasi Islam, rakyat berbagai-bagaiketurunan dan pangkat kedudukan semuanya dianggap

  setaraf antara satu sama lain. Semuanya diberikebebasan untuk bersuara, menubuhkan parti politik,menyertai pertubuhan dll.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  22/23

  DEMOKRASI

  Pilihan raya: Untuk memilih pemimpin yang terbaik &

  hendaklah dijalankan secara prihatin, sensitif dengan hak dan

  tanggungjawab.

  Parti politik: hanya yang beridealismakan Islam dibenarkan

  bertanding, manakala calon-calon yang bertanding mestilah

  mempunyai latar belakang agama yang mantap.

  Pengundi : rakyat perlulah diberi pendidikan yang secukupnya

  agar mereka mampu membuat pilihan yang tepat untuk

  memilih pemimpin yang benar-benar layak memimpinmereka.

 • 8/2/2019 Asas-Asas Pemerintahan Islam

  23/23

  DEMOKRASI

  Ijmak : persepakatan ahli-ahli mujtahid drpd

  kalangan umat Islam dlm sesuatu masa,

  mengenai sesuatu hukum syarak tentang

  sesuatu perkara

  Ijtihad : usaha mengkaji dalil-dalil syarak untuk

  mengeluarkan hukum syarak tentang perkara-

  perkara & peristiwa yg tidak ada nas dan ijmakmengenainya.

Search related