ATLS og ABC - .Dens fraktur. Cervikal immobilisation

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ATLS og ABC - .Dens fraktur. Cervikal immobilisation

 • ATLS og ABCATLS og ABCInitial hInitial hndtering af traumepatienterndtering af traumepatienter

 • Lecky F, Bryden D, Little R, Tong N, Moulton C. Emergency intubation for acutely ill and injured patients.Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD001429. DOI: 10.1002/14651858.CD001429.pub2.

 • Hvad ved vi?Hvad ved vi?

 • TraumedTraumeddsfalddsfald

  50%50% HjerneskadeHjerneskade 30%30% Thorax og centrale karThorax og centrale kar 10%10% RespirationsinsufficiensRespirationsinsufficiens 3%3% Traumatisk blTraumatisk bldningdning 3%3% AsfyksiAsfyksi 6%6% Postoperative komplikationerPostoperative komplikationer

 • Chesnut et al.Chesnut et al.The role of secondary brain injury inThe role of secondary brain injury indetermining outcome from severe headdetermining outcome from severe headinjury.injury.J Trauma 1993;34:216J Trauma 1993;34:216--2222

  717 cases717 cases

  HypotensionHypotension HypoxiHypoxi

 • 22-10-2012 7

  Kraniekassens indholdKraniekassens indhold(Monro(Monro--Kellie Doktrin)Kellie Doktrin)

  Ven.Vol.

  Art.Vol.

  Brain CSFMass

  ArterialVolume

  Brain CSF75 mL

  Mass75 mL

  VenousVolume

  Art.Vol.

  Brain CSF

 • 22-10-2012 8

  TrykTryk volumen relationvolumen relation

  Volume

  60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-

  5-

  ICP(mm Hg)

  Kompensation

  Herniering

  Dekompensation

 • LuftvejLuftvej respirationrespiration -- kredslkredslbb

 • Intubationsbehov?Intubationsbehov?

 • Hvem skal intuberes?Hvem skal intuberes?

 • Hvem skal intuberes?Hvem skal intuberes? ApnApn Glasgow Coma Score < 9Glasgow Coma Score < 9 KramperKramper

  Ustabile ansigtstraumerUstabile ansigtstraumer LuftvejstraumerLuftvejstraumer StStrre flail chestrre flail chest Risiko for aspirationRisiko for aspiration Andre potentielle luftvejsAndre potentielle luftvejs-- ellereller

  oxygeneringsproblemeroxygeneringsproblemer

 • Hvordan nHvordan nr vi hertil?r vi hertil?

 • Fire problemstillingerFire problemstillinger

  AspirationsrisikoAspirationsrisiko

  HypovolHypovolmimi

  Blod i svBlod i svlgetlget

  Columna cervicalisColumna cervicalis

 • AspirationsrisikoAspirationsrisiko

  Som udgangspunkt ikkeSom udgangspunkt ikke--fastendefastende Blod (30%)Blod (30%) Ventrikelindhold (6 %)Ventrikelindhold (6 %)

 • HypovolHypovolmimi

  AnAnstesiinduktion?stesiinduktion? AnAnstesimiddelstesimiddel

  Barbiturater, Propofol, KetaminBarbiturater, Propofol, Ketamin

  VVgen intubation hos spontantgen intubation hos spontantrespirerende patienterrespirerende patienter

  ATLSATLS Nasal intubationNasal intubation

  90 % succes90 % succes 90 % multiple fors90 % multiple forsgg

  AnAnsteseret intubationsteseret intubation 9595 99 % succes99 % succes

 • HypovolHypovolmimi

  AnAnstesiinduktion?stesiinduktion? AnAnstesimiddelstesimiddel

  Barbiturater, Propofol, KetaminBarbiturater, Propofol, Ketamin

  VVgen intubation hos spontantgen intubation hos spontantrespirerende patienterrespirerende patienter

  ATLSATLS Nasal intubationNasal intubation

  90 % succes90 % succes 90 % multiple fors90 % multiple forsgg

  AnAnsteseret intubationsteseret intubation 9595 99 % succes99 % succes

 • Blod i svBlod i svlgetlget

  SugSug PrPrhospitale sug sjhospitale sug sjldent anvendeligeldent anvendelige Konventionel intubationKonventionel intubation Suget monteret pSuget monteret p trachealtubentrachealtuben

  Blinde teknikkerBlinde teknikker

 • Columna cervicalisColumna cervicalis

 • Konventionel intubationKonventionel intubation

 • ColumnatraumeColumnatraume

  Dens fraktur

 • Cervikal immobilisationCervikal immobilisation

  Direktelaryngoskopimedfrerbevgelse afcolumna cervicalis

  Manuel in-linestabilisationreducerer dennebevgelse med60%

  Halskrave? Assistent

 • Akut tracheostomiAkut tracheostomi

 • NNdtracheotomidtracheotomi

 • BreathingBreathingBreathing

  Er oxygeneringen tilstrEr oxygeneringen tilstrkkelig?kkelig?

  Er ventilationen tilstrEr ventilationen tilstrkkelig?kkelig?

 • BB RespirationsfrekvensRespirationsfrekvens ThoraxbevThoraxbevgelsergelser StetoskopiStetoskopi IltmIltmtningtning

  Rtg. thoraxRtg. thorax PneumothoraxPneumothorax Trykpneumothorax?Trykpneumothorax?

  OvertryksventilationOvertryksventilation

 • BB

  Intubation og overtryksventilation?Intubation og overtryksventilation? BevidstlBevidstlse (GCS 3se (GCS 3 8) b8) br intuberesr intuberes AspirationsrisikoAspirationsrisiko

  Patientens kliniske tilstandPatientens kliniske tilstand

  PulsoximetriPulsoximetri

  BlodgasanalyseBlodgasanalyse

 • ShockShockDefinition:Definition:

  UtilstrUtilstrkkelig organ perfusionkkelig organ perfusion

 • HHndtering af shockndtering af shock Erkende svigtende organperfusionErkende svigtende organperfusion ErkendeErkende rsagen til svigtrsagen til svigt PPbegynde behandlingbegynde behandling

 • Erkendelse af shockErkendelse af shock

  PulsPuls HudperfusionHudperfusion BlodtrykBlodtryk PulstrykPulstryk RespirationsfrekvensRespirationsfrekvens CNSCNS UrinproduktionUrinproduktion GastalGastal

 • ShockShock -- tiologitiologi

  HypovolHypovolmiskmisk

  NeurogentNeurogent AnafylaktiskAnafylaktisk

  CardiogentCardiogent ObstruktivtObstruktivt

  SeptiskSeptisk

 • BlBldningsshockdningsshock

  BlodvolumenBlodvolumen VoksneVoksne 70 ml/kg70 ml/kg BBrnrn 80 ml/kg80 ml/kg SpSpdbdbrnrn 90 ml/kg90 ml/kg

  Tab af vTab af vvsvvsvskeske demerdemer tabt plasmavolumetabt plasmavolume

 • Shock klasserShock klasser

  Klasse 1Klasse 1 44 Ikke noget absolut mIkke noget absolut mll Vejledende guideVejledende guide

 • Shock klasse 1Shock klasse 1

  BlBldning < 15% (750 ml)dning < 15% (750 ml) Alle vitalparametre normaleAlle vitalparametre normale Patienten nogetPatienten noget ngsteligngstelig Ingen problemerIngen problemer

 • Shock klasse 2Shock klasse 2

  BlBldning 15%dning 15% -- 30% (75030% (750 1500 ml)1500 ml) Tachycardi > 100Tachycardi > 100 HyperventilationHyperventilation Pulstryk nedsatPulstryk nedsat Blodtryk normaltBlodtryk normalt PatientenPatienten ngsteligngstelig Krystalloid eller kolloidKrystalloid eller kolloid

 • Shock klasse 3Shock klasse 3

  BlBldning 30%dning 30% -- 40% (150040% (1500 --2000 ml)2000 ml) Tachycardi > 120Tachycardi > 120 HyperventilationHyperventilation Pulstryk nedsatPulstryk nedsat Blodtryk nedsatBlodtryk nedsat Patienten konfusPatienten konfus Krystalloid eller kolloid. Blod. Operation.Krystalloid eller kolloid. Blod. Operation.

 • Shock klasse 4Shock klasse 4

  BlBldning >40% (>2000 ml)dning >40% (>2000 ml) Tachycardi > 140Tachycardi > 140 HyperventilationHyperventilation Pulstryk svPulstryk svrt nedsatrt nedsat Blodtryk svBlodtryk svrt nedsatrt nedsat Patienten konfus, slPatienten konfus, slvv Krystalloid eller kolloid. Blod. Akut operation.Krystalloid eller kolloid. Blod. Akut operation.

 • Stop synlig bldningVr opmrksom p usynligbldning4 kasser hvor man kan blde

 • Klassifikation af shock

  Kontrolleret hmorrhagisk shock (CHS)

  Ukontrolleret hmorrhagisk shock (UCHS)

 • Kontrolleret hmorrhagiskshock

  CHS Nr bldningskilden er fundet og

  kontrolleret Normalisering af hmodynamiske

  parametre

 • Ukontrollerethmorrhagisk shock

  UCHS Hvis bldningen midlertidigt er stoppet

  Hypotension, vasokonstriktion, koagler

  Traumatisk hjerneskadeIkke traumatisk hjerneskade

 • Ukontrolleret shockUkontrolleret shockikke traumatisk hjerneskadeikke traumatisk hjerneskade

  Behandlingsml: Retablering af sensorium Retablering af radialispuls Retablering af systolisk BT 80 mmHg

  Gentagne infusioner af 250 ml Ringerslactat (hypotensiv resuscitation)

 • Ukontrolleret shockUkontrolleret shocktraumatisk hjerneskadetraumatisk hjerneskade

  Behandlingsml: (Retablering af sensoriet) Retablering af radialispuls Retablering af systolisk BT 100 mmHg

  Gentagne infusioner af 250 ml Ringerslactat

 • Kontrollabel blKontrollabel bldningdning

  Stabilt kredslStabilt kredslbb ikke akut indikation FFP og trombocytterikke akut indikation FFP og trombocytter blodtabet erstattes initialt medblodtabet erstattes initialt med

  krystalloiderkrystalloider

  Vedvarende blVedvarende bldningdning balanceret komponentterapi efter 6balanceret komponentterapi efter 6--1212

  princippetprincippet efter 6 SAGefter 6 SAG--M suppleres med FFPM suppleres med FFP efter 12 SAGefter 12 SAG--M samt 6 FFP suppleresM samt 6 FFP suppleres

  med thrombocyttermed thrombocytter

 • Ukontrollabel blUkontrollabel bldningdning

  KrystalloiderKrystalloider Balancerede blodkomponenterBalancerede blodkomponenter

  Erytrocytter 3 : FFP 3 : Thrombocytter 1Erytrocytter 3 : FFP 3 : Thrombocytter 1

  Thrombocytter indgives fra begyndelsenThrombocytter indgives fra begyndelsensamtidigt med, at FFP og erytrocyttersamtidigt med, at FFP og erytrocyttertransfunderes i hver sin ventransfunderes i hver sin vense indgangse indgang

 • HvornHvornr er man ir er man imml?l?

  Vital parametreVital parametre CNS statusCNS status HudperfusionHudperfusion Urin produktionUrin produktion PulsoximetriPulsoximetri GastalGastal

 • Klassifikation afKlassifikation afshockerede patientershockerede patienter

  ResponderResp