Brainstorm erven

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Brainstorm erven

 • 04

  kluci jan

  o VOl

  SkY

  na FES

  kY

  nejlenj zkony: Za opisovn do lochu!

  nejlep pehled letnch fesk

  Movies, longboards, fun!

  erven 2014 /www.brainstormag.cz

  SOUTE

 • >>

 • My interest in nature sciences, nutrition and sustainability topics seemed to be incongruous with my other fi eld of interest in business. However, I was very happy when I found that Fontys is off ering a program called International Fresh Business Management which not only combines marketing and logistics but also focuses on the fresh products market. The study program includes diff erent subjects what makes it very dynamic. The classes are small but international, which makes personal contact with lecturers easy. You can participate in discussions, ask questions, and receive a lot of support.

  > I think I will have a competitive advantage in the employees market because apart from the general knowledge that all the business graduates achieve, I also will have an experience in the specifi c fi eld of fresh products. The importance of this fi eld is rising as the world consumption of food is growing.

  > Apart from the interesting studies I see other advantages of living in Venlo. For me and my friends coming from big capital cities Venlo is a corner of nature and peace. You will not get tired of the traffi c jams or smog here. Furthermore, you do not need to spend a lot of money for the public transport as well as you can save time because all your friends you can reach by bike within 20 minutes. So if you are interested in an international experience, with a focus on fresh business then I would highly recommend International Fresh Business Management to you!

 • REakcE TEn

  "Ahoj, na Brainstormu oceuju, e pin dleit informace o studiu v zahrani, protoe sama pemlm o tom, e bych studovala magistra nkde jinde." Bra

  "Kdy se v na td objevila hromada s Brainstormy, bylo to jako kdyby do naich

  brain zavl sv vnek. Moc se mi lb, e asopis nic nestoj, e nm ho ve kole

  pinesou a pod nos, a hlavn, e nzorn ukazuje, jak jde zpestit ivot." Anna

  "asopisy pily, u ns ve td rozebrny... Nsledn probhla "hodina ten" pod lavic :-))) Co vypovd o tom, e se lb hlavn obsahov."Veronika

  "Dobr den, jsem jedna ze tenek vaeho asopisu. Moc se mi lb v pstup k lnkm, dokete to podat takovm pohodovm stylem, ale pitom pedat spoustu informac. Myslm, e v asopis je uiten pro vechny studenty. Dkuju, e tuto prci dlte a dlte ji dobe. V asopis je SUPER! Prost v tom pokraujte stejn jako do te :)." tpnka

  "asopis Brainstorm studentm

  pomh jak pi studiu, tak s tm

  co po studiu. Je koncipovn tak,

  aby zaujal velk mnostv

  mladch lid, tud nabz

  lnky mlde oblben

  a potebn."Sta

  "Super ten o zajmavch tmatech vzdln, cestovn, rozhovory a to vechno od naich vrstevnk, kter u nebav sedt se zaloenma rukama."Martin

 • >>

 • Warm-up party 10.7. od 18:00 - zdarma (Kabt revival Plze a da

  l) Warm-up party 10.7. od 18:00 - zdarma (Kabt revival Plze a da

  l) Kue s melremVbec nejvce podivn na zkony mi pipad Amerika. Pamatuji si, kdy mi kamard zOhia vyprvl zkon, ve kterm se pe, e dn osoba, fi rma i korporace nesm odbarvovat nebo jinak barvit krlky, kuata i kachny a nsledn nabarven zvata prodvat. Pravdpodobn amkm vad kuata smelrem, take zavedli tento zkon. Jinak si to toti neumm vysvtlit. Vdalm americkm stt Massachusetts plat bizarn zkon, kter zakazuje lidem na pohebn hostin snst vce ne ti sendvie. Osobn by m zajmalo, co by se stalo, kdybych tch sendvi sndl pt. Tento pomrn smn zkon byl napsn vdob, kdy se stt formoval a od t doby ho nikdo nezruil. Mon ml chrnit vechny pozstal, kte mli bohat zsoby jdla. Vm toti, e se nala spousta jedinc, kte se na poheb pili pouze najst. Krmen holub je dal oblben innost turist. Ovem vkalifornskm San Franciscu ji nezkouejte, protoe tam je tato turistick atrakce neleglna zakzan.

  > Chozenm na zchod se d vydlvat

  Vtipnch zkon a perliek je opravdu velk ada, ale doslova nejvce m rozsekal motivan program vchozen na toaletu vindickm stt Tamilnd. Obyvatel tohoto sttu jsou toti zvykl vykonvat svoj potebu pmo na ulici i vprod, co se zrovna moc nelb hygienikm. Musm ct, e se jim vbec nedivm, protoe si neumm pedstavit tu asnou vni pi prochzce mstem. Ztohoto dvodu dostane kad obyvatel msta, kter pouij e toaletu zaplaceno. Odmna se pohybuje od 0,25 hal za jednu nvtvu a rodina si me pivydlat i 100 K msn. koda, e takov brigda nen vR, protoe nkte jedinci by brali veejn zchody tokem. Vesk republice nedostvme zaplaceno za nvtvu toalety, ale taky zde mme raritu, na kterou se nkte turist dvaj sotevenou pusou a ukaj si na elo. Konkrtn se jedn o svcen svtel pi jzd autem pes den, i kdy je venku 30 C a slunko propaluje chodnky. Logick to moc nen, ale vEvrop nejsme jedin. Tento zkon plat teba i vDnsku a pravdpodobn slou jako prevence. Co kdyby nhodou znenadn zhaslo slunce?

  VTIPN ZKONY

 • kulTuRn ODlinOSTi

  Jazykov zkouky

  Pprava ke zkoukm:semestrln jazykov kurzykrtk ppravn kurzye-learningkonzultace ke zkoukmzkouky naneistoon-line practice test (sample papers)

  Pomaturitn studiumZlepete si svou anglitinu a vyuijte nov pleitosti pro dal studium i praxi. kola je zaazena do vyhlky MMT.

  V cen zahrnuto:jedin u ns - 100% poplatku za 1. zkouku Cambridge Englishjedin u ns - 50% poplatku za 2. zkouku v tme roce720 hodin vukyvuka kvalifikovanmi zahraninmi a eskmi uiteli

  Language Is a Life Skill

  AKCENT International House Prague, www.akcent.cz | AKCENT College, www.akcentcollege.cz

  Bakalsk studiumAKCENT College pat mezi soukrom vysok koly, kter si zakldaj na tom, e jejich absolventi najdou irok uplatnn v R i v zahrani.Bakalsk obory v prezenn i kombinovan formAnglitina jako ciz jazyketina jako ciz jazyk

  Studium zamen na ppravu budoucch lektor anglitiny nebo etiny pro cizince (Czech for Foreigners).

  naume vs anglicky mysletperfektn vs pipravme na zkouku z anglitinyukzkov hodina zdarma

  kola je autorizovanm centrem pro zkouky Cambridge English a Goethe Institutu z nminy.z anglitiny: KET - CPE, BEC Prelim. - BEC Highervechny zkouky i v potaov formz nminy: Goethe-Zertifikat A1-C1

  pomaturitn studium

  AKCENT College

  > Kolo nen dopravn prostedek

  Kdy u jsme u tch aut, tak teba vSaudsk Arbii maj psn zkaz zen eny. eny dokonce nesm chodit samy po mst bez muskho doprovodu a a do nedvna nemly ani volebn prvo. Poprv kvolebnm urnm pjdou a vroce 2015 a mon, e nkter znich pij edou i na kole. Od minulho roku toti maj eny povoleno jezdit na tomto oblbenm dopravnm prostedku. Avak pozor! VSaudsk Arbii ena nesm pouvat kolo jako dopravn prostedek, ale pouze pro zbavu. Tomu teda km gl. Ono celkov pro ns Evropany nkter arabsk zkony jsou zcela nepochopiteln jako napklad zkaz dren se za ruku se svm partnerem, objmn se i lbn na veejnosti. Nejeden zahranin turista ji eil problm snboenskou polici.

  > Pod sukni jen pes zrctkoDoktoina takt nen vnkterch sttech jednoduch. Napklad vBahrajnu se gynekolog nesm dvat na privtn sti pacientky, a tak ji mus vyetovat pes odraz vzrctku. Pokud by to poruil, tak ho ek trest. Pokud rdi fotte a zavtte na dovolenou do Kazachstnu, tak bute na pozoru, protoe je zde psn zkaz focen lid a budov vblzkosti letit. Za poruen tohoto zkona mete skonit i na pr dn vchldku.

  > Potrestme i mrtvhoVelk Britnie je krsn a vjimen zem. Ovem jej vjimenost spov i vhodn zajmavch zkonech, kter se uhnzdily v jejstav. Vnedvn dob probhala vBritnii anketa o nejbizarnj zkon a necelch 30 % Brit zvolilo zkon, kter deklaruje, e je ilegln zemt na pd britskho parlamentu. Osobn by m zajmala forma trestu pro zesnulho. Kad zns urit zn ten pocit, kdy si koupte nov sandly a ty dlaj pi dolapu nepjemn zvuk. Pokud zrovna jedny vlastnte a chystte se na letn "dovu" na ostrov Capri u pobe Itlie, tak si je prosm pi chzi sundejte a chote radi na boso. Zkon je toti nemilosrdn. Sandly, kter dlaj pi dolapu zvuk, jsou nezkonn.

  > Nebyla by to EU aby nevymyslela njakou kravinuEvropsk Unie obas taky vypust do svta podnou jobovku. Nejvce m pobavily normy na tvar mrkve a okurky. Podle nazen Evropsk komise .1677/88 mus bt okurky dobe tvarovan a tm rovn. Maximln vka oblouku mus bt 10mm na 10cm okurky. Natst ve ji bylo zrueno, a tak si meme znovu koupit podn kivou okurku i hrbolatou mrkev.Pij de Vm cel lnek postaven na hlavu? Mon me, ale zkon je holt zkon a ten musme vdy dodrovat.

  Luk Kerhart

 • PBHze svho pedelho pobytu, a tak se zamila na exotickou dovolenou za hubiku. To, co je pro ns v lt Chorvatsko, je pro Ameriany Karibik. Volba padla na Jamajku, Bahamy a celou dku rznch ostrvk rozesetch v tto, pro naince, zcela nezajmav oblasti. Lucka a David dorazili na Floridu, kde se nalodili. Domovem se jim na tden stalo plovouc msto s nzvem Carnival Breeze. Seznam toho, co na lodi nali, byl del, ne seznam toho, co tam chyblo! A byl velk problm pijt na to, co tam chyb. Za cenu nkolika stovek dolar si uili pepych a sluby, kter ani Chorvatsko nezn. norchlovn v ocenu, casino, nakupovn, plavn ve vlastnm baznu, pln stoly jdla od nejlepch kucha z celho svta to ve se jmenuje Cruiseline.

  A cesta... domPln dojm z cestovn v Karibiku zamili po nvratu v polovin z zpt na letit v New Yorku a odtud u je ekal jen zpten let do Evropy, do srdce Evropy. Po takovm lt v USA je ekal lehk ok, v Praze nebylo teplo, mstn se moc neusmvali a rychle se blil zimn semestr a s nm spojen ppravy. Lucka to samozejm ve opt dala. Kdy jsem si s n naposledy volal po Skypu, tak dokonovala svj erasmck pobyt v Turecku, kde se j velmi lbilo, a u se tila na lto Ptte se, kde jej strv? Tak to mi jet neprozradila

  Harvard alias trip v Bostonu

  Kadodenn cesta do prce

  Nae Carnival Cruise - zmosk lo

  Nala jsem Elvise ve Phill