Buletin Biblioteca Universitؤƒإ£ii “Dunؤƒrea de Josâ€‌ din Galaإ£i Buletin bibliografic cؤƒrإ£i iulie-septembrie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Buletin Biblioteca Universitؤƒإ£ii “Dunؤƒrea de Josâ€‌ din Galaإ£i Buletin...

 • Buletin bibliograficBuletin bibliograficBuletin bibliografic

  Titluri cărţi intrate în bibliotecă în Titluri cărţi intrate în bibliotecă în Titluri cărţi intrate în bibliotecă în

  perioada iulie perioada iulie perioada iulie --- septembrie 2005septembrie 2005septembrie 2005

  Galaţi

  2005

  UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

  BIBLIOTECA

  Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

 • UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢIUNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI BIBLIOTECABIBLIOTECA

  Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliograficăCompartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

  BULETIN BIBLIOGRAFICBULETIN BIBLIOGRAFIC

  Titluri cărţi intrate în bibliotecă în perioadaTitluri cărţi intrate în bibliotecă în perioada iulie - septembrie 2005iulie - septembrie 2005

  GalaţiGalaţi 20052005

 • CUPRINSCUPRINS

  004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor p. 1 008 Cultură şi civilizaţie p. 1 02 Biblioteconomie p. 1 030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare p. 2 070 Jurnalism p. 2 1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE p. 2 2 RELIGIE. TEOLOGIE p. 2 33 Ştiinţe economice p. 2 34 Drept. Jurisprudenţă p. 3 35 Administraţie publică. Artă militară p. 4 36 Asistenţă / asigurări sociale. Consumatorism p. 4 37 Educaţie. Timp liber p. 4 51 Matematică p. 4 53 Fizică p. 4 54 Chimie p. 5 57 Biologie p. 5 61 Medicină p. 5 621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicaţii p. 42 621.5 Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice p. 42 621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de maşini p. 43 624/627 Construcţii civile p. 43 629.5 Tehnică navală p. 43 63 Ştiinţe agricole p. 43 65 Management p. 44 66 Tehnologie chimică p. 44

 • 663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară p. 44 681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate p. 45 73/76 Arte plastice. Desen. Pictură p. 45 80 Probleme generale de filologie p. 45 81 Lingvistică p. 45 82 Literatură p. 46 908 Monografii ale localităţilor p. 48 93/94 Istorie p. 49

 • Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi Buletin bibliografic cărţi iulie-septembrie 2005

  TITLURI CĂRŢI INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ ÎN PERIOADATITLURI CĂRŢI INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ ÎN PERIOADA IULIE-SEPTEMBRIE 2005IULIE-SEPTEMBRIE 2005

  004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

  ONWUBOLU, GODFERY C. New optimization techniques in engineering / Godfrey C. Onwubolu, B. V. Babu. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, ©004. XXII, 712 p.: fig., tab., sch., diagr. ; 24 cm. ISBN 3-540-20167-X III 18279; 004.8/O-59

  008 Cultură şi civilizaţie

  TAPIÉ, VICTOR-L. Baroque et classicisme / Victor-L. Tapié ; préface de Marc Fumaroli. - Paris : Le livre de Poche, 1980. 512 p. ; 17 cm - (Pluriel). ISBN 2-01-012374-3 I 4170; 008(4)/T21

  02 Biblioteconomie

  FODOREAN, NASTASIA. Documentele electronice şi catalogarea lor în sistem informatizat / Nastasia Fodorean. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005. 112 p. ; 21 cm. ISBN 973-610-368-4 II 36727; 02/F74

  1

 • Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi Buletin bibliografic cărţi iulie-septembrie 2005

  HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA : Antologie Philobiblon. - Cluj- Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998-. 3 vol. ; 20 cm - (Bibliotheca Bibliologica). Vol. 2 / editori : Viorica Sâncrăian, István Király V.. - 2004. - 522 p. - ISBN 973-610-311-0 II 36193; 02/H53

  030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

  GLOSAR DE TERMINOLOGIE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ = TERMINOLOGY GLOSSARY ON INTELLECTUAL PROPERTY / Uniunea Europeană. - Bucureşti : Comisia Europeană, 2005. 64 p ; 20 cm. II 37010; D34/G62

  LĂZĂRESCU, GEORGE. Dicţionar de mitologie / Lăzărescu, George ; prefaţă de Zoe Dumitrescu- Buşulenga. - Bucureşti : Ion Creangă, 1979. 359 p. ; 17 cm. I 4156; 29(038)/L33

  070 Jurnalism

  JURNALISMUL CULTURAL ÎN ACTUALITATE / coord. Ilie Rad. - Cluj : Tribuna, 2005. 283 p. ; 20 cm. ISBN 973-87263-2-8 II 37011; 070/J82

  1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

  MACAVEI, ELENA. Lucian Bologa : viaţa şi opera / Elena Macavei ; ediţie îngrijită de prof. univ. dr. ing. Octavian C. Bologa, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. - Sibiu : Psihomedia, 2005. 354 p. ; 24 cm. ISBN 973-7997-36-0 III 18366; 159.9/M11

  2 RELIGIE. TEOLOGIE

  NETZHAMMER, NIKOLAUS. In verbo tuo / Nikolaus Netzhammer. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano Catolice de Bucureşti, 2003. 170 p. ; 24 cm. ISBN 973-9386-55-5 III 18367; 26/28/N52

  33 Ştiinţe economice

  CRISTACHE, NICOLETA. Tehnici promoţionale / dr. ec. Irina-Olimpia Susanu , dr. ec. Nicoleta Cristache. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 189 p. : sch. ; 24 cm - (Cartea de economie). ISBN 973-627-195-1 III 18263; 339.1/.3/C87

  ECONOMIE : teste grilă pentru admiterea în învăţămîntul superior economic 2005 / coordonator : conf.univ.dr. Emilia Tanăsescu ; prof.univ.dr. Petru

  2

 • Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi Buletin bibliografic cărţi iulie-septembrie 2005

  Panţîru, prof.univ.dr. Mihai Chirilă, prof.univ.dr. Angelica Stoica, conf.univ.dr. Ancuţa Daniela Şarpe, lect.univ.dr. Daniela Nichita. - ed. a 8-a. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 297 p. ; 24 cm - (Cartea de economie). ISBN 973-627-209-5 III 18266; 330/E15

  MICU, ADRIAN. Marketing internaţional / dr. ec. jur. Adrian Micu, drd. ec. Angela-Eliza Micu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 219 p. : sch., diagr., tab. ; 24 cm - (Cartea de economie). ISBN 973-627-221-4 III 18265; 339.5/M66

  MIRCEA, VIOREL. Istoria economiei europene / Viorel Mircea. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2001. 136 p. ; 20cm. ISBN 973-8352-04-5 II 36963; 330.8/M76

  NEGRU, IONAŞCU. Restructurarea sectorului energetic din România / dr.ec.ing. Ionaşcu Negru. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 254 p. ; 24 cm - (Ştiinţe inginereşti). ISBN 973-627-213-3 III 18118; 330.3/I-67

  SUSANU, IRINA-OLIMPIA. Marketing : teste, aplicaţii, studii de caz, proiecte / dr. ec. Irina Olimpia

  Susanu ; control ştiinţific : prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 174 p. : fig., sch., tab. ; 24 cm - (Cartea de economie). ISBN 973-627-210-9 III 18275; 339.1/.3/S96

  34 Drept. Jurisprudenţă

  COMAN-KUND, LIVIU. Construcţia şi extinderea Uniunii Europene : manual pentru specializarea universitară : administraţie publică / Liviu Coman-Kund. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 123 p. ; 23 cm - (Universitaria). ISBN 973-627-226-5 III 18138; 341.2/C63

  COMMISSION PROPOSAL FOR THE 7TH RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME / European Commission. - Luxemburg : European Commission, 2005. 109p ; 30cm. ISBN 92-78-40299-0 IV 7382; 341.2/C58

  CUM SĂ OBŢII FINANŢARE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ : 2005 / Centrul de Informare al Comisiei Europene în România. - Bucureşti : [s.n.], 2005. 44 p. ; 29 cm. IV 7381; 341.1/C94

  GAVRILĂ, SIMONA PETRINA. Elemente de drept / Simona Petrina Gavrilă ; rev. ştiinţific : prof. univ. dr.

  3

 • Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi Buletin bibliografic cărţi iulie-septembrie 2005

  Viorel Daghie. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004. 105 p. ; 24 cm - (Juridica). ISBN 973-627-186-2 III 18270; 340/G26

  ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE : dezbateri organizate de Institutul European din România în anul 2002 / coordonatori : Elena Geană, Anca-Ilinca Macri. - Bucureşti : Uniunea Europeană, 2003. 142 p. ; 24 cm. III 18366; 341.2/R70

  35 Administraţie publică. Artă militară

  PĂCURAR, ECATERINA. Accesul refugiaţilor la serviciile de sănătate : ghid practic de asistenţă a persoanelor care au obţinut o formă de protecţie în România, destinat funcţionarilor publici / Ecaterina Păcurar, Luciana Lazărescu . - Bucureşti : Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migraţie (ARCA), 2004. 68 p. ; 21 cm. II 37020; 35/P11

  36 Asistenţă / asigurări sociale. Consumatorism

  DENT, MAX. Pensii pentru veteranii revoluţiei americane : primele programe naţionale privind dreptul de alocare a pensiilor / prof.dr. Max Dent. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Gheorghe Marin Speteanu, 2005. 181p ; 20cm. ISBN 973-87234-1-8

  II 37007; 36/D32

  37 Educaţie. Timp liber ALECU, SIMONA. Metodologia cercetării educaţionale / Simona Alecu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005. 111 p. : sch., tab. ; 21 cm - (Didactica). ISBN 973-627-230-3 II 36958; 37/A36

  51 Matematică

  GUŢĂ, MIHAI. Algebră liniară / conf. dr. Ştefan Antohe. - Galaţi : E

Recommended

View more >