of 20 /20
Inovativne rešitve za optimizacijo vaše intralogistike Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja Product Overview Vertical Carousel Family Vertical Lift Family Vertical Buffer Family Horizontal Carousel Family

Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

Inovativne rešitve za optimizacijo vaše intralogistike

Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja

Product Overview

Vertical Carousel Family

Vertical Lift Family Vertical Buffer Family

Horizontal Carousel Family

Page 2: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

2

Rešitve znamke Kardex Remstar:dinamičnost, učinkovitost, ekonomičnost – za idealno izrabo vaših kapacitet

Zakaj avtomatizirani sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja?

Kardex Remstar LR in LT – Vertical Buffer Family

Kardex Remstar XP – Vertical Lift Family

Kardex Remstar RS – Vertical Carousel Family

Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family

Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel Family

Posebne rešitve – za klimo, sušenje in čisti prostor

Programske rešitve za zahtevne logisitične naloge

Kardex Remstar Drive in JMIF – povezava na zunanje sisteme

Krmilnik

Z nami je vaša logistika v teku – Life Cycle Service

Kardex Group – Vaš zanesljiv partner

3

4 – 5

6 – 7

8 – 9

10 – 11

12 – 13

14

15

16

17

18

19

Kazalo

Page 3: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

3

Za vsakršno skladiščenje – zanesljiv in učinkovit sistem skladiščenja, iskanja in odvzemanja občutno zmanjša stroške za osebje in skladiščenje.

Od učinkovite strojne opreme do popolnoma integriranih sistemov: individualno po vaših zahtevah razvijamo in inštali-ramo primerne sisteme skladiščenja, iskanja in odvzemanja. Vsak naš proizvod se ponaša z najvišjo produktivnostjo, zmogljivostjo in varnostjo.

Z našimi sistemi izboljšamo tudi ergonomijo in učinkovitost ter optimalno izrabo prostora. Prednosti, ki daljnoročno zago-tavljajo vašo ekonomičnost in vaš uspeh.

– –

– – Izboljšanje dostopanjanje dost pIzboljšanje dostopanja j njn opp j do 99 %do 99%

– Natančnost spremljanja Natančnost spremljanja zaloge do 99 %zaloge do 99

Maksimalna učinkovitost in najvišja produktivnost z uporabo dinamičnih sistemov skladiščenja, iskanja in odvzemanja

Prednosti na enem mestu:

– Povečanje produktivnosti do 400 %

– Povečana učinkovitost izrabe prostora do 80 %

– Izboljšanje dostopanja do 99 %

– Natančnost spremljanja zaloge do 99 %

Reference strank z različnih področij

Kardex Remstar Solutions

Page 4: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

1 2 3Učinkovito odbiranje – Visoka zanesljivost nadzorovanega

dostopa– Natančno in hitro odbiranje

s sistemom Pick-to-Light– Brez iskanja skladiščnega mesta– Prihranek stroškov s samodejnim

nadomeščanjem porabljenega blaga

Bliskovit dostop– Kratek potovalni čas zaradi možnosti

dostopanja do celotnega skladiščne-ga prostora skozi eno posluževalno odprtino

– Zelo visoka hitrost dostopanja ne glede na velikost naprave

Energetska učinkovitost zaradi dizajna– Tretjina porabe energije v nasprotju

s primerljivimi sistemi– Ponovno pridobivanje energije

ni potrebno

Vertical Buffer Family

Kardex Remstar LR in LT:Hitro odbiranje na osnovi zabojčka

Bliskovit dostop– Kratek potovalni čas zaradi možnosti

dostopanja do celotnega skladiščne-

di dizajnaasprotju

Kardex Remstar Vertical Buffer Family je rešitev za hitro rastoče sortimente izdelkov z omejeno površino skladiščenja. Je nadgradljiv regalni sistem z avtomatiziranim regalnim dvigalom, ki prevaža zabojček. Neposredno se vklaplja v procese in prostore.

4

Page 5: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

5 64Fleksibilne možnosti skladiščenja– Pladnji in zabojčki se lahko skladi ščijo

pomešano– Velika raznolikost artiklov in visoka

kapaciteta skladiščenja pri kratkih dostopnih časih in majhni prostornini na izdelek

Enostavno integriranje– Vertical Buffer Family se z modular-

nostjo in nadgradnjo odlično prilagaja procesom in prostorskim pogojem

– Kratki časi projektiranja in dobave

Udobno odbiranje – Ergonomski delovni pogoji– Različne ergonomično oblikovane

postaje za odbiranje

Kardex Remstar Vertical Buffer Family

Fleksibilne možnosti skladiščenja– Pladnji in zabojčki se lahko skladi ščijo

pomešano

Enostavn– Vertical

nostjo i

Udobno odbiranje – Ergonomski delovni pogoji– Različne ergonomično oblikovane

KardexVertica

5

Vertical Buffer Module – LR 35

Učinkovito odbiranje drobnega in lahkega uskladiščenega blaga s pomočjo naročil.

Vertical Buffer Module – LT 35

Rešitev za vertikalni tran-sport z najvišjo hitrostjo in dodatno funkcijo vmesnega skladiščenja.

AppWeb

Page 6: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

6

Kardex Remstar XP:Dinamičen dvižni sistem za zgoščeno skladiščenje na najmanjši površini

Vertical Lift Family

1 2 3Prihranek prostora in izraba višine– Skoraj brezstopenjsko skladiščenje

pladnjev– Mogoče skladiščenje v razmikih

samo 25 milimetrov– Prihranek tlorisa do 85 %

Natančnost– Z integriranimi sistemi Pick-to-Light,

s čitalniki črtne kode in programskimi vmesniki je zagotovljena največja mera natančnosti

– Zagotavljanje največjega udobja na delovnem mestu zaradi povezave na transportne sisteme, robotske roke in dvižne naprave

Zmanjšanje stroškov dela– Prihranek neproduktivnih časov

poti in iskanja– Optimalno integrirani sistemi

Pick-to-Light (LED), ki prikazujejo skladiščni predal in odvzemno količino

Kardex Remstar Vertical Lift Family zajema avtomatizirano visokoregalno skladišče v modularni sestavi, ki deluje po principu „blago k človeku“ – idealno za optimalno zgoščeno skladiščenje in fl eksibilne ter učinkovite skladiščne strategije.

Page 7: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

7

Vertical Lift Module – XP 250/500/ 700/1000

Idealno za skladiščenje lahkega in težkega blaga.

Vertical Lift Module – XPlusIdealno velikoprostorno skladišče, ki je sestavlje-no iz do štirih Shuttle-modulov, ki so povezani z dvižno prečko.

Vertical Lift Module – XPmultiple

Idealna rešitev za stavbe, v katerih ni mogoča postavitev dveh posa-meznih sistemov.

Kardex Remstar Vertical Lift Family

AppWeb

5 64Ergonomija– Princip „blago k človeku“– Samodejna dostava zahtevanih

delov v ergonomsko posluževalno površino

– Dostava pladnjev na zahtevano delovno višino

Zanesljivost– Z veliko inštalacijsko bazo so bili doslej

doseženi nepresegljivi obratovalni časi– Po dizajnu, proizvodnji, sestavi, funkci-

onalnosti ali servisu: Shuttle XP sodi med vodilne izdelke na tem področju

Modularnost– Modularna konstrukcija– Višina naprave je hitro nastavljiva

glede na potrebe

Page 8: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

1 2 3

8

Kardex Remstar RS:Povečanje vaše hitrosti in učinkovitosti

Hitrost in produktivnost– Visoka zmogljivost odbiranja – Visoka hitrost kroženja – Optimizacija in zgoščevanje

skladiščne površine– Zmanjšanje napak pri odbiranju– Prikaz položaja

Individualnost in fl eksibilnost– Modularna zgradba– Fleksibilna zasnova polic– Vsestranska dodatna oprema

in številne možnosti– Na voljo v samostoječi ali

vgrajeni izvedbi

Optimiranje prostora in strukturiranje– Do 60 % več skladiščne kapacitete– Pregledno skladiščenje drobnega

materiala– Kratke poti – hitrejši dostop– Primeren za vse običajne skladiščne

zabojčke in zabojnike

Kardex Remstar Vertical Carousel Family vsebuje avtoma-tizirane vertikalne vrtiljake, ki temeljijo na načinu delovanja paternostra in delujejo po principu „blago k človeku“ – idealni za uskladiščeno blago s pogostim dostopom.

Vertical Carousel Family

Page 9: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

5 64

9

AppWeb

Kakovost in ekonomičnost– Opazno zmanjšani stroški življenjskega

cikla (TCO) – zmanjševanje energije namesto ponovnega pridobivanja

– Made in Germany - Izdelano v Nemčiji– Svetovna servisna mreža:

Kardex Remstar Life Cycle Service– Certifi cirani sistemi kakovosti in

okoljevarstva

Ergonomija– Princip „blago k človeku“– Način „vozi in poglej“– Optimalna prijaznost do uporabnika– Gladko tekoča drsna vrata– Potrditev vnosa (gumb in tipke)

Tehnologija – Sodoben dizajn– Majhna obraba zaradi avtomatskega

napenjanja verige– Najsodobnejši in dolgotrajno

testirani materiali

Vertical Carousel Module – RS 180

Za lažja bremena (do 180 kg na nosilec) kot npr. tekstil in drobni delci v zabojčkih. Panoge: hotelirstvo in medi-cina, avtomobilizem in stroj-ništvo, elektroindustrija.

Vertical Carousel Module – RS 350Odličen za srednje težka bremena (do 350 kg na nosilec). Za odvzemanje sestavnih delov, orodij in rezervnih delov.

Vertical Carousel Module – RS 650

Za izredno težka bremena (do 650 kg na nosilec). Za vključevanje v proces proi-zvodnje, za začasno skladi-ščno rešitev za polizdelke ali za hrambo med postop-kom sušenja.

Kardex Remstar Vertical Carousel Family

Page 10: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

10

Kardex Remstar Horizontal:Nemudoma izkoristite horizontalno dimenzijo svoje skladiščne površine

1 2 3Produktivnost– Blago je hitro, neposredno in

za nesljivo dostavljeno uporabniku– Vedno izbere najkrajšo pot do

posluževalne odprtine– Orodje za prikaz podpira uporabnika

pri odbiranju– Ni nepotrebnih poti in iskanja

Serijsko/zbirno odbiranje– Možno brezpapirno odbiranje– Združitev in hkratno odbiranje

za več naročil – Občutno zmanjšanje števila

voženj

Učinkovito odbiranje– Visoka zmogljivost odbiranja na

eni postaji s hkratnimi med seboj neodvisnimi premiki vrtiljaka

– Iskanje in odvzemanje z natančnostjo nad 99 % zaradi optičnega prikaza

Kardex Remstar Horizontal Carousel Family vsebuje avtoma-tizirane horizontalne vrtilne sisteme za hitro, zanesljivo in stroškovno ugodno skladiščenje, iskanje in odvzemanje blaga.

Horizontal Carousel Family

Page 11: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

11

Visoka postaja z dvižno mizo

Večnadstropna postaja

Četvorna postaja

Trojna postaja

Kardex Remstar Horizontal Carousel FamilyPostaja za odbiranje je lahko sestavljena iz najmanj dveh ali največ štirih horizon-talnih vrtiljakov. Glede na velikost in koncept prostora so možne različne postavitve (primeri):

AppWeb

5 64Variabilnost– Visoka pretočnost tudi v delovnih

konicah in pri sezonskih nihanjih zaradi odbiranja na več postajah

– Več oseb lahko hkrati upravlja en sistem

Fleksibilnost– Številne možnosti uporabe za različne

vrste skladiščenega blaga– Posamezni razdelki v policah– Učinkovito skladiščenje izdelkov zaradi

večje prostornine

Varnost– Izpolnjuje visoke varnostne zahteve– Preprečevanje nesreč in nedovolje-

nega dostopa z zaščitno ograjo pred napravo

– Avtomatsko odpiranje in zapiranje varnostnih vrat

Page 12: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

12

1 2 3Ergonomija– Avtomatizirano iskanje in odvzema-

nje (zahtevani izdelek je dostavljen uporabniku)

– Brez telesnih obremenitev, kot so dolge poti, sklanjanje in stegovanje pri prinašanju dokumentov

– Brez diskriminacije invalidnih ali gibalno oviranih oseb

Maksimalna zmogljivost skladiščenja– Potrebna osnovna površina se zmanjša– Naprave lahko segajo do stropa– Možnost razprostiranja čez več

nadstropij– Skoraj dvakrat učinkovitejši kot pre-

dalni ali horizontalni omarni sistemi

Povečana produktivnost– Dela se lahko izvajajo stoje ali sede – Produktivnost pri Kardex Remstar

Lektriever je skoraj dvakrat višja kot pri ročnih sistemih (npr. predalni in omarni sistemi)

Kardex Remstar Lektriever SYS:Prostorsko varčen, varen in nadzorovan dostop do zaupnih medijev

Vertical Carousel Family

Kardex Remstar Lektriever je avtomatizirano skladišče za medije, ki prostorsko varčno skladišči dokumentacijo, kartoteke in nosilce informacij vseh vrst ter omogoča varno upravljanje dokumentov.

Page 13: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

13

654Individualnost– Prosta izbira barv za individualno

podobo– Individualni razpored oblog in oblog

na mizi

Druge prednosti– Fleksibilnost– Varnost investicije– Idealna integracija

na območju pisarne

Varnost– Varno skladiščenje zaupnih

dokumentov– Izpolnjeni so zakonski predpisi za

varovanje pravic posameznikov, pristopna koda ali številka PIN zagotavlja, da bodo sistem lahko odpirale samo izbrane osebe Web

Page 14: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

14

Posebne rešitve znamke Kardex Remstar: Nadzorovano skladiščenje in odbiranje

Zmogljivost najvišjih tehničnih in kakovostnih standardov – skladiščni sistemi znamke Kardex Remstar za klimo, sušenje in čisti prostor.

Suh, klimatiziran, čist – ali vse hkrati? „Prostor v prostoru“ ali prostostoječ? Popolnoma vseeno. S sistemi znamke Kardex Remstar lahko nadzorovano skladiščite izdelke. Možna je prosta postavitev sistemov, brez gradbenih omejitev, prav tako združevanje z že obstoječimi čistimi prostori, le da se v tem primeru posluževalna odprtina nahaja v čistem prostoru.

Kardex Remstar Dry Solution (sušenje):– 10 % relativne vlažnosti z izpiranjem

z dušikom– Adsorbcijsko sušenje (uporaba:

skladiščenje SMD delov)– ESD kompatibilna izvedba

Kardex Remstar Clima Solution (klima):– Do –35 °C globoko zamrznjeno

skladiščenje (hladilnica)– Do +60 °C (skladiščenje pri

povišanih temperaturah)– +/– 1 K stabilnost temperature– Odvisno od tipa naprave

Kardex Remstar Clean Solution (čisti prostor):– Katergorije čistih prostorov

od EN-ISO-kategorij 5 do 8 (5 po naročilu)

– +/– 1 K stabilnost temperature– Nadtlak/podtlak– Gladke površine– Higienska izvedba

Prednosti na enem mestu:

– Nizki obratovalni stroški

– Popolna varnost pri skladiščenju občutljivih delov

– Nizki investicijski stroški v primerjavi s konvencionalnimi rešitvami

– Rešitve „prostor v prostoru“, neodvisne celice lahko stojijo v sivi coni

– Fleksibilnost zaradi proste postavitve, brez omejitev pri sestavi

–– Rešitve „prostor v prostoru“, Re tve p„prostor v pprostoru“,neodvisne celice lahko stojijo neodvisne celice lahkok stojijo v sivi coniv sivi coni

– Fleksibilnost zaradi proste Fleksibilnost zaradi proste postavitve, brez omejitev pri postavitve, brez omejitev psestavisestavi

Customised Solution

Page 15: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

15

Kardex Remstar Power Pick Global:Maksimalna učinkovitost in uporabniku prijazne rešitve

Časovno in prostorsko optimizirano odbiranje, občutno krajši časi odbiranja, odkrivanje dragocenih virov skladiščenja, povečanje produktivnosti s Power Pick Global.

Po meri narejeni paketi programske opreme s kvalifi ciranim svetovanjem:

Keytec:Je osnovni paket Power Pick Global in pokriva temeljne funkcije fl eksibilnega upravljanja skladiščenja. Možnosti modulov:Se poljubno izbirajo s seznama možnosti modulov in povečujejo zmogljivost ter funkcionalnost Power Pick Global.

Posebna programiranja:Individualno programiranje po znaročilu strank

– Administrator uporabnikov (uporab-niški račun in avtorizacija dostopa)

– Upravljanje z materiali in njihovimi lastnostmi

– Skladiščno upravljanje– Upravljanje zabojčkov (tipov zabojčkov

in njihovih dimenzij)– Upravljanje skladiščnega prostora– Nenačrtovano skladiščenje

(posa mična, ročna nalaganja, vračanja in odvzemanja)

– Izdelava poročila – osnova (vnaprej defi nirane skladiščne statistike in seznami)

– Poročanje o knjižbah in drugih programskih dogodkih

Temeljne funkcije osnovne verzije Keytec:

Prednosti na enem mestu:

– Programsko podprti procesi in testi (npr. preverjanje s pomočjo črtnih kod)

– Učinkovitejša izraba dinamičnih in statičnih sistemov skladiščenja

– Funkcionalna nadgradljivost zaradi modularne zgradbe

– Investicijska varnost in varnost za prihodnost zaradi sodobnega razvoja okolice

– Sodobna IT arhitektura (odjemalec/strežnik)

15zaradi modularne zgradbezaradi modularne zgradbe

– Investicijska varnost in varnost Investticijska vaarnost in varnost za prihodnost zaradi sodobnega za prihodnost zaradi sodobnegarazvoja okolicevvooj k liic

– Sodobna IT arhitektura Sodobna IT arhitektura (odjemalec/strežnik)(odjemalec/strežnik)

Software & Controls Family

Page 16: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

JMIF(Java Machine Interface)

16

Kardex Remstar Drive in JMIF:Inovativne komunikacijske rešitve za povezavo na zunanje sisteme

Rešitve za mrežno povezavo zunanjih sistemov upravljanja z dinamično tehniko skladiščenja

Vse dinamične sisteme znamke Kardex Remstar kot tudi veliko sistemov drugih proizvajalcev lahko krmilimo s Kardex Remstar Drive neposredno iz SAP®. Pri tem vodilni SAP® sistem popol-noma prevzame upravljanje skladiščnih mest.

Prednosti Kardex Remstar Drive:– Popolna integracija Kardex Remstar Drive v SAP®

– Brez uvajalne dobe in enostavna namestitev– Preprosta vključitev v procese, specifi čne za posamezno

stranko, in zmanjšanje napora, potrebnega za učenje– Implementacija brez ogrožanja ali vpliva na obstoječe

poteke– Razpoložljivi jeziki: nemščina, angleščina, francoščina

in nizozemščina (orodje za prevajanje v druge jezike je integrirano)

JMIF je orodje za komunikacijo med dinamično tehniko skladiščenja in zunanjimi sistemi (npr. sistemi upravljanja skladišč, oprema za ravnanje, roboti, transportna tehnika, signalne luči, WMS).

Prednosti Kardex Remstar JMIF:– Uporaben na različnih platformah s tehnologijo Java®

– Temelji na zelo razširjenih in testiranih odprtih programskih komponentah

– Deluje kot storitev ali v konzoli brez uporabniškega vmesnika

– Visoko paraleliziran (multi threaded)– Krmiljenje več naprav brez zmanjšanja zmogljivosti– Možnost konfi guriranja s številnimi opcijami

Kardex Remstar Drive Kardex Remstar JMIF (Java Machine Interface)

Software & Controls Family

Page 17: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

17

Krmilnik, sestavljen iz strojne in pro-gramske opreme s posluževalno enoto na dotik, je visoko učinkovita rešitev za hitro iskanje, odbiranje in odvzemanje. S samo nekaj kliki lahko skladiščite ali odvzamete željeni izdelek. Logicontrol poveže različne funkcije v eni krmilni plošči in je – glede na zahtevo – na voljo v dveh različicah:

Logicontrol 100 – „Pen & Paper“Standardna funkcija krmilnika Kardex Remstar, Logicontrol 100, nadomesti klasično papirno poslovanje. Z enostavno listo izdelkov uporabniku poenostavi skladiščenje in odvzemanje brez napak. Izdelku mora biti dodeljeno samo skladiščno mesto. Možno naročilo popolne alfanumerične tipkovnice.

Logicontrol 200 – upravljanje skladi-ščenja in zalogeLogicontrol 200 temelji na funkcijah Logicontrol 100, dodatno pa vsebuje preprosto upravljanje skladiščnega mesta, ki dodeljuje izdelkom stalno ali spremenljivo mesto postavitve.

Tako uporabnik vselej ohrani pregled nad pretokom materiala in zalogo skladiščenja. Hkratno upravljanje do 8.000 različnih izdelkov, 8.000 različnih mest skladiščenja, sedem velikosti zabojčkov in združenja z do tremi napravami. Zunanji vmesnik za Ether-net za priklop na računalnik ali preno-snik je pri tej krmilni verziji vključen.

Logitools – administrativna orodja za Logicontrol 200Spletna aplikacija Logitools za admini-strativne namene je dostopna preko spletnega brskalnika in omogoča obde-lavo baze podatkov.

Na voljo so sledeče funkcije:– Shranjevanje in obnavljanje podat-

kovne baze– Uvoz, izvoz, migracija podatkov– Urejanje in brisanje podatkov

Integrirana funkcija za poročila in izpise podpira uporabnika pri sledenju aktivno-stim, iskanju podatkov ali tiskanju.

Software & Controls Family

Kardex Remstar Logicontrol 100/200:Krmilnik za skladiščne sisteme znamke Kardex Remstar

Inovacije s pritiskom na tipko: inteligente krmilne generacije za avtomatizirane sisteme skladiščenja, iskanja in odvzemanja znamke Kardex Remstar.

Page 18: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

18

Kardex Remstar servisne pogodbe:nadgradljive po vaših zahtevah

Potrebujem zagotovljeno hitro pomoč pri

motnjah delovanja.

Potrebujem maksimalno razpoložljivost in stroške,

ki jih je mogoče načrtovati.

Potrebujem zanesljive in za uporabo

varne sisteme.

Vzdrževanje & preverjanje varnosti

Vzdrževanje & preverjanje varnosti

Vzdrževanje & preverjanje varnosti

Služba za pomoč Služba za pomoč

Reakcijski čas Reakcijski čas

Popravilo in rezervni deli

Podpora na daljavo

Life Cycle Service

Flex CareBase Care Full Care

Možnosti MožnostiMožnosti

Krajši reakcijski čas

Maksimalna dosegljivost

Več intervalov

Podpora na daljavo

Krajši reakcijski čas

Maksimalna dosegljivost

Več intervalovVeč intervalov

Več informacij na:www.kardex-remstar.com

Si želite več podpore?Ni problema: Naš servisni menedžment z veseljem

najde za vas ustrezno rešitev. Kontaktirajte nas!

Page 19: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

19

Kardex Group:Vaš zanesljiv partner za avtomatizirane sisteme skladiščenja, iskanja in odvzemanja

Kardex Mlog s sedežem v Neuenstadt am Kocher je eden vodilnih ponudnikov za avtomatizirane skladiščne sisteme in sisteme za pretok materiala. Od maja 2010 spada h Kardex Group in ima več kot 40-letne izkušnje v načrto-vanju, realizaciji in vzdrževanju popolnoma avtomatizira-nih logističnih rešitev.

Pri modernizaciji obratovanja ali pri urejanju novih objektov na ključ: Kardex Mlog ima optimalen logistični koncept za vaše visokoregalno skladišče.

Kardex Remstar sodi med vodilne svetovne proizva jalce avtomatiziranih sistemov skladiščenja, iskanja in odvzemanja. Od leta 1973 smo uspešno inštalirali preko 140.000 sistemov za trgovine, skladišča in pisarne.

Vsak naš izdelek je razvit s ciljem, da poveča vašo produktivnost in izboljša učinkovitost vaših delovnih procesov. Naše rešitve po meri vam omogočajo optimalno izrabo vaših skladiščnih površin.

Kardex Group je vodilni svetovni proizvajalec dinamičnih sistemov skladiščenja, iskanja in odvzemanje po meri.

Naša organizacija je specializirana za razvoj inovativnih izdelkov in storitev. V tesnem sodelovanju z vami in s presega-njem vaših pričakovanj ter potreb želimo okrepiti vaše konkurenčno mesto. Z uspešnim uresničevanjem naših poslovnih ciljev nudimo svojim sodelavcem portal, poln priložnosti in perspektiv za izzive in živahno prihodnost.

Kardex Group

Page 20: Dinamični sistemi skladiščenja, iskanja in odvzemanja - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel

Vedno v vaši bližini – po vsem svetuKardex Remstar:

Avstralija Avstrija Belgija BrazilijaČileCiper Češka

Danska Finska Francija Indija Italija Južna AfrikaKolumbija

Kitajska Madžarska Malezija Nemčija Nizozemska Norveška Poljska

Rusija ŠpanijaŠvedska Švica TurčijaVelika BritanijaZDA

Dodatne informacije: www.kardex-remstar.com

Obseg standardne pošiljke ne vsebuje vseh v brošuri navedenih možnosti in vrst opreme. Pridržujemo si pravico do spremembe oblike ter do odprave napak in tiskarskih napak v času dostave brez predhodnega obvestila.

1102D

-0617-SL-131-M

DS